گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 100 views
  • بدون نظر

قیمت : ۸۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۰۸    کد محصول : ۱۷۴۹۶    حجم فایل : ۸۵۹۷ کیلوبایت   
دانلود پروژه و پایان نامه رشته مهندسی عمران تحليل جريان بر روي آبگيرهاي جانبي موجود در آبراههاي قوسي (به كمك دادههاي آزمايشگاهي)

دانلود فایل تحقیق پروژه و پایان نامه رشته مهندسی عمران تحليل جريان بر روي آبگيرهاي جانبي موجود درآبراههاي قوسي (به كمك دادههاي آزمايشگاهي)

جريان در قوس رودخانه هاي طبيعي سه بعدي و غير يكنواخت بوده كه از آن جمله مي توان به وجود يك جريانحلزوني در آن اشاره كرد كه از اندركنش جريان ثانويه و ج ريان اصلي بوجود مي آيد. با توجه به نوع الگوي جريان در كانالهاي قوسي متناسب با قدرت جريان حلزوني و مشخصات رسوبات بستر، فرسايش و رسوبگذاري رخ مي دهد . درنتيجه اين مسئله همواره در انتخاب موقعيت سازه هاي رودخانه اي نظير آبگيرها و پل ها وغيره داراي اهميت و توجه بوده است. ازآنجا كه هدف اصلي در آبگيرهاي جانبي تسهيل در انتقال آب بدون رسوب بوده و اكثر رودخانه ها در بيشترين مسير خود داراي پيچ وخم مي باشند. با توجه به وجود جريان ثانويه حلزوني، قوس خارجي رودخانه مكان مناسب براي موقعيت آبگيري پيشنهاد شده است. بنابراين ضرورت تحقيقات بيشتر در مورد تحليل جريان در محدوده آبگيرهاي جانبي و پيش بيني روند فرسايش و رسوبگذاري لازم بنظر مي رسد. جهت رسيدن به اين هدف، در تحقيق حاضر داده هاي آزمايشگاهي برداشت شده توسط پيرستاني ( ۱۳۸۳ ) درمحدوده آبگيرهاي جانبي با بستر ثابت واقع در آزمايش گاه تربيت مدرس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. جهت بررسي اثر آبگير بر روي تغييرات مؤلفه هاي سرعت، قدرت جريان ثانويه و ميزان توسعه آن، تغييرات ايجاد شده، در تراز سطح آب و تنش برشي بستر و پيش بيني نواحي محتمل فرسايش و رسوبگذاري، سه موقعيت آبگيری۴۰°،۷۵°،۱۱۵°نسبت به ابتداي قوس با زاويه آبگيري ۶۰ درجه انتخاب شد. با توجه به تحليل هاي انجام شده، مشخص شد با نزديك شدن به آبگير جانبي موجود در قوس مؤلفه هاي سرعت، قدرت جريان ثانويه، مومنتم جريان عرضي، تراز سطح آب و تنش برشي بستر دچار تغييرات زيادي مي شود بطوريكه بيشترين اين تغييرات در لبه انتهائي دهانه آبگير اتفاق مي افتد. دليل اين امر در هر قسمت از اين تحقيق به تفصيل ارائه شده است.

  • بازدید : 251 views
  • بدون نظر

قیمت : ۴۴۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۷۳    کد محصول : ۱۹۹۶۳    حجم فایل : ۹۴۵۵ کیلوبایت   
سلام خدمت تمامی دانشجویان عزیز ایرانی در خدمت شما هستیم با معرفی یکی دیگر از پروژه و پایان نامه های رشته مهندسی عمران و معماری با عنوان دانلود بررسی تغییرات اقلیمی در خراسان رضوی . امیدوارم از دانلود این تحقیق پروژه و پایان نامه با فرمت ورد لذت ببرید .

هدف از این تحقیق بررسی تغییرات و روند میانگین دراز مدت سالیانه ،  فصلی و ماهانه دمای حداکثر ،  دمای حداقل و بارش از طریق روشهای آماری سری زمانی و گرافیکی با استفاده از آزمون من کندال است. در این تحقیق ۵ ایستگاه سینوپتیکی در استان خراسان رضوی مورد بررسی قرار گرفت. سری های همگون بوسیله rans test تصحیح و شناسایی گردید . آزمون تصادفی بودن داده ها از طریق من کندال ( mann – kendall ) صورت گرفت . سری هایی که تغییرات و روند قابل توجهی در سطح اطمینان ۵% = نشان دادند ،  با استفاده از آزمون u و u’ من کندال ،  شکل تغییر ( کاهشی یا افزایشی ) نوع تغییر ( ناگهانی یا روند ) و زمان تغییر تعیین شد سپس با استفاده از معادله رگرسیون خطی و ضریب همبستگی ،  میزان تغییرات هر سری در طول دوره آماری و تحلیل ارتباط هر متغیر با زمان بدست آمد در نهایت به جهت آشکارسازی معناداری نتایج در صورت نرمال بودن داده ها از آزمونهای پارامتریک T-Test و F و در صورت نرمال نبودن آنها از آزمونهای ناپارامتریک من ویتنی و کروسکال والیس استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در سریهای سالیانه و فصلی دما در همه ایستگاهها روند گرمایشی در فصول تابستان ،  پائیز و زمستان مشاهده می شود همچنین در داده های حداکثر دما شکل غالب با افزایش درجه حرارت فصل پائیز
( بجز تربت حیدریه ) می باشد در سری های ماهانه سری حداقل دما تمامی ایستگاهها دارای سیر صعودی می باشد و نیز سری حداکثر دما ( بجز تربت حیدریه ) نرخ افزایشی دما را نشان می د هد ( تغییر محل ایستگاه ) . نرخ افزایشی حداقل دما بارزتر از نرخ افزایشی حداکثر آن است و می تواند به عنوان نمایه ای از تغییر اقلیم در استان باشد.  

در سری های بارش روندهای افزایشی در فصل تابستان و اوایل پائیز مشاهده می شود که بیانگر افزایش بارش های تابستانه و تغییر الگوی بارش است. اگرچه روندهای افزایشی در بارش از سطح معنادار قابل قبولی برخوردار نیست اما نشانگر تغییر رژیم بارش به سمت بارش های مونسونی می باشد.


عتیقه زیرخاکی گنج