گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 126 views
  • بدون نظر

قیمت : ۶۵۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۶۶    کد محصول : ۱۴۸۵۷    حجم فایل : ۷۳۰۰ کیلوبایت   
دانلود پروژه پایان نامه ارشد نساجی بررسی نفوذناپذیری کالای نساجی در مقابل هوا و ساخت دستگاه اندازه گیری آن

پایان نامه برای دریافت درجه ارشدMS.C مهندسی نساجی -شیمی نساجی و علوم الیاف

باعنوان

بررسی نفوذناپذیری کالای نساجی در مقابل هوا و ساخت دستگاه اندازه گیری آن

مهندسی نساجی

نفوذ پذيري هوا در يك كالاي نساجي همواره به عنوان يك پارامتر مهم مورد بحث مي باشد
كه بررسي آن و در نهايت بافت پارچه بر اساس تاثيراتي كه دميدن هوا بر روي آن مي گذارد
سبب توليد كالايي مي شود كه بتواند بيشترين راحتي و راندمان را از اين ديدگاه داشته باشد.
در اين پايان نامه سعي شده است تا ابتدا مفهوم نفوذ پذيري و تعاريف وابسته به آن بيان
گردد و همچنين شرايط استاندارد جهت اندازه گيري اين پديده معرفي شود.
يك روش محاسباتي عددي جهت بدست آوردن نفوذپذيري كالا در مقابل هوا به همراه
مدلهاي سه بعدي در فصل اول معرفي مي شود و در واقع اثرات هواي دميده شده به بافت
پارچه از ديدگاه هاي مختلف بررسي خواهد شد.
در ادامه نگاه مختصري به يكي از مطرح ترين دستگاه هاي سنجش نفوذپذيري هوا يعني
دستگاه فرزير خواهد شد.
در نهايت مهمترين قسمت اين پايان نامه ساخت يك دستگاه اندازه گيري براي نفوذ پذيري
هوا به كالاي نساجي مي باشد كه با پيروي از اصل اندازه گيري نفوذپذيري با توجه به
اختلاف فشار طرفين نمونه و مطابق با استانداردهاي داخلي و خارجي ارائه شده در اين
راستا طراحي و ساخته مي شود. در خاتمه هم چند نمونه با اين دستگاه مورد آزمايش قرار
مي گيرد.

  • بازدید : 155 views
  • بدون نظر

قیمت : ۵۱۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۷۱    کد محصول : ۱۴۴۸۱    حجم فایل : ۱۴۲۸ کیلوبایت   
دانلود پروژه پایان نامه ارشد نساجی بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی الیاف پلی پروپیلن با سطوح مختلف و مقایسه فرش های Trilobal, Trilobal Hallow, تولیدی از این الیاف
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف

در این مطالعه هدف بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی الیاف پلی پروپیلن با سطوح مختلف و مقایسه فرش های
Trilobal, Trilobal Hallow, تولیدی از این الیاف می باشد .در این تحقیق ابتدا الیاف پلی پروپیلن با سه مقطع
با نمره و شرایط یکسان تولید گردید . سپس برخی آزمایشات فیزیکی بر روی این ۳ نمونه قبل و بعد Octalobal و
انجام پذیرفت . در مرحله بعد از این الیاف تولیدی در شرایط یکسان فرش بافته شدو نمونه ” Heat seat” از عمل
های فرش در شرایط استاندارد مورد آزمایش بار گذاری دینامیکی و استاتیکی قرار گرفتند . نتایج حاصله توسط آزمون

Dundan و Anova مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفتند

نتایج اختلاف معنی داری را در خصوصیات فیزیکی بررسی شده این ۳ نوع الیاف با سطح مقطع های م تفاوت را
نشان می دهد . و در مورد بار استاتیکی در بالاترین سطح الیافTrilobal Hallow و Octalobal lobal
پایین ترین سطح الیافTrilobal قرارگرفتند و لحاظ بار دینامیکی تفاوت قابل توجهی ملاحظه نشد .

  • بازدید : 159 views
  • بدون نظر

قیمت : ۴۸۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۵۴    کد محصول : ۱۸۰۴۲    حجم فایل : ۷۳۰۰ کیلوبایت   
دانلود پروژه پایان نامه ارشد نساجی بررسی نفوذپذیری کالای نساجی در مقابل هوا و ساخت دستگاه اندازه گیری آن

مقدمه
هر نوع البسه و كلا” كالايي كه در صنعت نساجي و صنايع وابسته به آن ساخته مي شود
داراي يك نفوذپذيري براي مواد مختلف مي باشد مثل آب، انواع مايعات و محلولها، هوا، گرد
و غبار كه نفوذ يا عدم نفوذ اين مواد از آن مي تواند بسته به نوع كاربرد آن مهم باشد.
نفوذ يا عدم نفوذ هوا به كالا از مهمترين آنها مي باشد به عنوان مثال در چترهاي نجات
كمترين نفوذ هوا باعث حصول بيشترين راندمان در پايين آمدن چترباز مي شود، در بادگير
ورزشي ميزان نفوذ هوا بايد به گونه اي باشد كه علاوه بر عدم نفوذ باد به داخل آن همچنين
از گرم شدن بيش از حد استفاده كننده از آن جلوگيري كند پس بايد مقداري هم هوا را عبور
دهد. بنابراين ملاحظه مي شود كه نفوذپذيري هوا به كالا مستلزم بررسي هاي نظري و عملي
مختلفي مي باشد كه در اين پايان نامه به آن پرداخته خواهد شد.


عتیقه زیرخاکی گنج