گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 190 views
  • بدون نظر

قیمت : ۵۲۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۷۸    کد محصول : ۱۴۴۵۵    حجم فایل : ۳۱۷۳ کیلوبایت   
دانلود پروژه پایان نامه ارشد نساجی کاربرد نانو ذرات نقره در منسوجات بی بافت به کار رفته در صنایع بهداشتی

پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی نساجی – شیمی

چکیده:
در این طرح دو منسوج بی بافت (دستمال کاغذي و لایه رویی نوار بهداشتی) که کاربرد ز ی ادي در
زندگی روزمره و اثر مستقیم در بهداشت و سلامت انسان دارند ، با دو محلول کلوئیدي حاو ي ذرات نانو
از طریق روش اسپري کردن تکمیل شده و خاص یت ضد LS و ۲۰۰۰ L نقره با نام هاي تجاري ۲۰۰۰
میکروبی آنها بررسی شده است.
محدوده عملکرد ما را براي انتخاب دز هاي مختلف از دو محلول نانو نقره M.I.C انجام آزمایش
AATCC مشخص می نماید. آزمایش ها براي بررسی خواص ضد میکروبی بر طبق دو استاندارد ۱۴۷
به طور کمی انجام گرفته و بهترین حالت پاشش ، محلول کلوئ ی دي AATCC به صورت کیفی و ۱۰۰
موثرتر و دز هاي قابل قبول براي هر دو منسوج بی بافت به دست آمده است. ماندگاري اثر نانو ذرات نقره
بر روي دو منسوج بی بافت حد اکثر تا زمان ۶ ماه بررسی شد که حاصل آن بیان کننده ماندگار ي اثر
گرفته شده نشان دهنده پخش یکنواخت ذرات نانو SEM نسبتاً خوب دو محصول است. همچنین تصاویر
نقره بر روي سطح هر دو منسوج بی بافت می باشند.

  • بازدید : 187 views
  • بدون نظر

قیمت : ۵۲۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۷۸    کد محصول : ۱۴۴۵۴    حجم فایل : ۳۱۷۳ کیلوبایت   
دانلود پروژه پایان نامه ارشد نساجی کاربرد نانو ذرات نقره در منسوجات بی بافت به کار رفته در صنایع بهداشتی

پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی نساجی – شیمی

چکیده:
در این طرح دو منسوج بی بافت (دستمال کاغذي و لایه رویی نوار بهداشتی) که کاربرد ز ی ادي در
زندگی روزمره و اثر مستقیم در بهداشت و سلامت انسان دارند ، با دو محلول کلوئیدي حاو ي ذرات نانو
از طریق روش اسپري کردن تکمیل شده و خاص یت ضد LS و ۲۰۰۰ L نقره با نام هاي تجاري ۲۰۰۰
میکروبی آنها بررسی شده است.
محدوده عملکرد ما را براي انتخاب دز هاي مختلف از دو محلول نانو نقره M.I.C انجام آزمایش
AATCC مشخص می نماید. آزمایش ها براي بررسی خواص ضد میکروبی بر طبق دو استاندارد ۱۴۷
به طور کمی انجام گرفته و بهترین حالت پاشش ، محلول کلوئ ی دي AATCC به صورت کیفی و ۱۰۰
موثرتر و دز هاي قابل قبول براي هر دو منسوج بی بافت به دست آمده است. ماندگاري اثر نانو ذرات نقره
بر روي دو منسوج بی بافت حد اکثر تا زمان ۶ ماه بررسی شد که حاصل آن بیان کننده ماندگار ي اثر
گرفته شده نشان دهنده پخش یکنواخت ذرات نانو SEM نسبتاً خوب دو محصول است. همچنین تصاویر
نقره بر روي سطح هر دو منسوج بی بافت می باشند.


عتیقه زیرخاکی گنج