گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 181 views
 • بدون نظر

قیمت : ۳۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۲    کد محصول : ۱۲۴۴۴    حجم فایل : ۳۸۰ کیلوبایت   

 

بر اساس قرارداد برای هرنوار رنگی روی مقاومتها عددی را نسبت داده اند براین اساس:

سیاه = صفر ، قهوه ای = ۱ ، قرمز = ۲  ، نارنجی = ۳  ،  زرد = ۴  ، سبز = ۵  ، آبی = ۶  ، بنفش = ۷ ،  خاکستری = ۸  ، سفید = ۹٫

و همچنین طلایی که نشان دهنده ۵% خطا  و نقره ای که نشان دهنده ۱۰% خطا است به عنوان آخرین رنگ در ردیف رنگهای روی مقاومت می باشد .

همچنین اگر سومین رنگ یکی از رنگهای طلایی یا نقره ای باشد یعنی دو عدد رنگ اول تقسم بر ۱۰۰ (رنگ نقره ای ) و یا تقسیم بر ۱۰ ( رنگ طلایی ).

 • بازدید : 184 views
 • بدون نظر

قیمت : ۳۵۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۲    کد محصول : ۱۲۴۴۸    حجم فایل : ۳۸۲ کیلوبایت   

قبل از اینکه به بیان قوانین کیر شهف بپردازیم،باید مفاهیم گره ،شاخه و حلقه را بیان نماییم.

گره: نقطه ای از یک مدار الکتریکی که در آن ،دویاچند عنصر به هم متصل می شوند.

شاخه: به عناصر دوسری که در هر مدار الکتریکی به کار می روند،یک شاخه گفته می شود.

حلقه: اگر دریک مسیر، از یک گره مورد نظر شروع کرده و باعبور از شاخه های مدار الکتریکی،به همان گره اولیه برسیم،اصطلاحاً گفته می شود که یک حلقه ایجاد شده است.

حال به بیان قوانین کیر شهف می پردازیم.

۱-قانون جریان کیر شهف(kcl): جمع جبری جریانهای الکتریکی تمام شاخه های متصل شده به هرگره ای درهرلحظه اززمان،برابرصفر می باشد.

۲-قانون ولتاژ کیر شهف(kvl): جمع جبری ولتاژ تمام شاخه های هر حلقه در هر لحظه از زمان ،برابرصفر می باشد.

 • بازدید : 140 views
 • بدون نظر

قیمت : ۴۵۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۶    کد محصول : ۱۲۴۴۶    حجم فایل : ۴۶۲ کیلوبایت   

ایجاد جریان در یك مدار الكتریكی نیاز به اختلاف پتانسیل دارد. یكی از وسایل تولید اختلاف پتانسیل، باتری است.  جرج سایمون اهم در قرن نوزدهم با انجام آزمایش هایی دریافت كه مقدار جریان در یك سیم رسانا متناسب با اختلاف پتانسیل اعمال شده به آن است. مقدار جریان تنها به مقدار ولتاژ بستگی ندارد بلكه تابعی از مقاومت سیم نیز می‌باشد. می توان نتیجه گرفت كه هر چه مقاومت بیشتر باشد، جریان كمتری (با فرض ثابت بودن ولتاژ) از مدار عبور می‌كند.  بنا به تعریف اندازه مقاومت بدین شكل تعریف می‌شود:                       R=V/I

در این رابطه R مقاومت جسم، V اختلاف پتانسیل اعمال شده به مقاومت و I جریان عبوری از آن می‌باشد (بسیاری از فیزیكدان ها به این رابطه قانون نمی‌گویند بلكه آن را رابطه ای برای تعریف مقاومت می‌دانند).

 • بازدید : 113 views
 • بدون نظر

قیمت : ۳۵۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۳    کد محصول : ۱۲۴۵۱    حجم فایل : ۳۲۲ کیلوبایت   

مقاومت یک رسانا به عواملی از جمله ۱-جنس ۲-طول ۳-سطح مقطع۴-درجه حرارت بستگی دارد.

برای تعیین مقاومت یک رسانا روشهای گوناگونی وجود دارد.پل وتستون، روش نسبتاً راحت و دقیقی است که برای این منظور به کار می رود. اساس این پل را در شکل صفحه بعد مشاهده می کنید.پس از بستن مدار اگر کلید مدار پل را اتصال دهیم،جریانی از باطری می گذرد که در نقطه aبه دوقسمت تقسیم می شود و از مسیرهایabd و adc عبور می کند؛سپس دوباره در نقطهcبا هم جمع می شود.استفاده از پل وتستون در تعیین یک مقاومت مجهول بسیار پر کاربرد است.استفاده از پل وتستون در عمل دارای معایبی از جمله نیاز به مقاومتهای با خطای بسیارکم  جهت تنظیم پل،اشکال در اتصالات مقاومتها به هم و… دارد.به همین منظور از دستگاهی به نام پل تار استفاده می شود.

 • بازدید : 173 views
 • بدون نظر

قیمت : ۴۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۵    کد محصول : ۱۲۴۵۳    حجم فایل : ۴۲۷ کیلوبایت   

هر خازن تشکیل شده است از دوجسم رسانا که روی آنها بارهای مثبت و منفی توزیع شده و بین آنها یک قطعه ی عایق قرار گرفته باشد.ظرفیت خازن به ولتاژ و بار خازن بستگی ندارد.ظرفیت خازن به ساختمان فیزیکی آن بستگی دارد و رابطه آن به شکل زیر است.

C=ε A/d

ظرفیت معادل در دوحالت موازی و متوالی به صورت زیر محاسبه می شود.

الف)متوالی:

۱/C_T =1/C_1 +1/C_2 +…                                                                        

ب)موازی:

C_T=C_1+C_2+…

 • بازدید : 168 views
 • بدون نظر

قیمت : ۳۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۲    کد محصول : ۱۲۴۵۴    حجم فایل : ۲۸۷ کیلوبایت   

باعبور جریان پیوسته از پیچه یا سیم دایره ای شکل در اطراف آن میدان مغناطیسی ایجاد می شود.بردار میدان مغناطیسی در مرکز پیچه ی مسطح، بر صفحه ی شامل پیچه عمود است.بزرگی میدان مغناطیسی از رابطه ی زیر به  دست می آید.                                                                    

B=(μ_0 NI)/2R=2π×〖۱۰〗^(-۷)  NI/R

دراطراف زمین،میدان مغناطیسی وجود دارد،به گونه ای که می توان درون زمین را آهنربایی بزرگ فرض کرد. سوی میدان مغناطیسی در اطراف زمین تقریباً از جنوب جغرافیایی به طرف شمال جغرافیایی است.محور زمین و محور مغناطیسی آهنربای زمین با هم زاویه ای می سازند که آن را زاویه ی انحراف مغناطیسی گویند.گفتنی است که در هر نقطه از زمین بین محور عقربه مغناطیسی آویخته شده با راستای افق را زاویه میل می نامند.

 • بازدید : 162 views
 • بدون نظر

قیمت : ۳۵۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۸    کد محصول : ۱۲۴۵۶    حجم فایل : ۳۹۷ کیلوبایت   

مقاومت الکتریکی یک رسانا از ویژگی های ساختمانی آن است و به اختلاف پتانسیل دوسر آن و شدت جریان که از آن عبور می کند،بستگی ندارد.آزمایش نشان می دهد که اگر سطح مقطع یک سیم در تمام طول آن یکسان باشد،رابطه مقاومت سیم با سایر ویژگی های آن به صورت زیر است:

R=ρ l/A

در این رابطهlطول رسانا،Aسطح مقطع آن و پارامتر دیگر مقدار ثابتی است که به جنس و دمای فلز بستگی دارد ومقاومت ویژه ی رسانا نام دارد.

مقاومت ویژه ی پاره ای از رساناها-مانند نقره و مس-کم و پاره ای دیگر-مانند تنگستن و آهن-نسبتاً زیاد است.

 • بازدید : 197 views
 • بدون نظر

قیمت : ۴۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۶    کد محصول : ۱۲۴۵۵    حجم فایل : ۳۸۰ کیلوبایت   

مقاومت یک رسانا که یک ویژگی ماکروسکوپی آن است به ابعاد، جنس و دمای رسانا بستگی داردودریک دمای معین، مقاومت اهمی یک رسانا با طول آن نسبت مستقیم و با سطح مقطع آن نسبت عکس دارد.

R=ρ l/A

بهترین رسانا در   بین فلزات ،  نقره  با   مقاومت   ویژه   1.6×〖۱۰〗^(-۶)    و بدترین رسانا در

میان فلزات جیوه است که مقاومت ویژه ای پانصد برابر مقاومت ویژه ای در محدوده  〖۱۰〗^۱۴  دارد و ازبین اینها مقاومت ویژ ه پارافین  از همه بیشتر است.

مقاومت الکتریکی یک رسانا با دما نسبت عکس دارد، به عبارتی دیگر،مقاومت الکتریکی یک جسم رسانا با افزایش دما کاهش می یابد.

 • بازدید : 156 views
 • بدون نظر

قیمت : ۳۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۳    کد محصول : ۱۲۴۵۷    حجم فایل : ۲۷۸ کیلوبایت   

اسیلوسکوپ در حقیقت نوعی ولت متر است که به وسیله آن می توانیم تغییرات ولتاژ مدار را در زمانهای بسیار کوتاه اندازه گیری کنیم.علاوه بر آن، اندازه گیری فرکانس امواج نظیرامواج سینوسی، مربعی و دندان اره ای نیز توسط این دستگاه میسر می شود.

بنابراین این دستگاه یکی از وسایل بسیار دقیق و مهم اندازه گیری ولتاژ ،دوره تناوب و فرکانس امواج و همچنین وسیله ای جهت مشاهده امواج الکتریکی است که در آزمایشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد.


عتیقه زیرخاکی گنج