گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 134 views
 • بدون نظر

قیمت : ۶۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۴۸    کد محصول : ۱۶۹    حجم فایل : ۹۹۶ کیلوبایت   

بررسی نظام آموزشی کشور انگلستان با در نظر گرفتن ملاحظات تاریخی جغرافیایی سیاسی واقتصادی جامعه انگلستان.

ساختارهای سیستم آموزشی ، اهداف ، روشهای ارزیابی از پیش دبستانی تا انتهای تحصیلات تکمیلی مطالبیست که در این کتاب می خوانیم.

 • بازدید : 137 views
 • بدون نظر

قیمت : ۵۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۷۶    کد محصول : ۱۷۶    حجم فایل : ۵۵۷ کیلوبایت   

بررسی نظام آموزشی کشور یونان با در نظر گرفتن ملاحظات تاریخی جغرافیایی سیاسی واقتصادی جامعه یونان.

ساختارهای سیستم آموزشی ، اهداف ، روشهای ارزیابی از پیش دبستانی تا انتهای تحصیلات تکمیلی مطالبیست که در این کتاب می خوانیم.

 • بازدید : 173 views
 • بدون نظر

قیمت : ۵۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۴۴    کد محصول : ۱۷۴    حجم فایل : ۸۲۹ کیلوبایت   

بررسی نظام آموزشی کشور غنا با در نظر گرفتن ملاحظات تاریخی جغرافیایی سیاسی واقتصادی جامعه غنا.

ساختارهای سیستم آموزشی ، اهداف ، روشهای ارزیابی از پیش دبستانی تا انتهای تحصیلات تکمیلی مطالبیست که در این کتاب می خوانیم.

 • بازدید : 152 views
 • بدون نظر

قیمت : ۶۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۰۵    کد محصول : ۱۷۳    حجم فایل : ۷۹۹ کیلوبایت   

بررسی نظام آموزشی کشور آلمان با در نظر گرفتن ملاحظات تاریخی جغرافیایی سیاسی واقتصادی جامعه آلمان.

ساختارهای سیستم آموزشی ، اهداف ، روشهای ارزیابی از پیش دبستانی تا انتهای تحصیلات تکمیلی مطالبیست که در این کتاب می خوانیم.

 • بازدید : 157 views
 • بدون نظر

قیمت : ۶۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۳۷    کد محصول : ۱۷۱    حجم فایل : ۷۸۹ کیلوبایت   

بررسی نظام آموزشی کشور فرانسه با در نظر گرفتن ملاحظات تاریخی جغرافیایی سیاسی واقتصادی جامعه فرانسه.

ساختارهای سیستم آموزشی ، اهداف ، روشهای ارزیابی از پیش دبستانی تا انتهای تحصیلات تکمیلی مطالبیست که در این کتاب می خوانیم.

 • بازدید : 152 views
 • بدون نظر

قیمت : ۵۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۵۵    کد محصول : ۱۷۸    حجم فایل : ۸۱۷ کیلوبایت   

بررسی نظام آموزشی کشور اندونزی با در نظر گرفتن ملاحظات تاریخی جغرافیایی سیاسی واقتصادی جامعه اندونزی.

ساختارهای سیستم آموزشی ، اهداف ، روشهای ارزیابی از پیش دبستانی تا انتهای تحصیلات تکمیلی مطالبیست که در این کتاب می خوانیم.

 • بازدید : 106 views
 • بدون نظر

قیمت : ۵۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۹۰    کد محصول : ۱۷۷    حجم فایل : ۱۴۷۳ کیلوبایت   

بررسی نظام آموزشی کشور هندوستان با در نظر گرفتن ملاحظات تاریخی جغرافیایی سیاسی واقتصادی جامعه هندوستان.

ساختارهای سیستم آموزشی ، اهداف ، روشهای ارزیابی از پیش دبستانی تا انتهای تحصیلات تکمیلی مطالبیست که در این کتاب می خوانیم

 • بازدید : 140 views
 • بدون نظر

قیمت : ۵۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۷۴    کد محصول : ۱۶۲    حجم فایل : ۹۱۱ کیلوبایت   

بررسی نظام آموزشی کشور کانادا با در نظر گرفتن ملاحظات تاریخی جغرافیایی سیاسی واقتصادی جامعه کانادا.

ساختارهای سیستم آموزشی ، اهداف ، روشهای ارزیابی از پیش دبستانی تا انتهای تحصیلات تکمیلی مطالبیست که در این کتاب می خوانیم.

 • بازدید : 177 views
 • بدون نظر

قیمت : ۴۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۱۱    کد محصول : ۱۶۱    حجم فایل : ۱۱۵۵ کیلوبایت   

بررسی نظام آموزشی کشور اروپایی بلغارستان با در نظر گرفتن ملاحظات تاریخی جغرافیایی سیاسی واقتصادی جامعه بلغارستان.

ساختارهای سیستم آموزشی ، اهداف ، روشهای ارزیابی از پیش دبستانی تا انتهای تحصیلات تکمیلی مطالبیست که در این کتاب می خوانیم.

 • بازدید : 186 views
 • بدون نظر

قیمت : ۵۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۷۰    کد محصول : ۱۶۶    حجم فایل : ۵۳۶ کیلوبایت   

بررسی نظام آموزشی کشور دانمارک با در نظر گرفتن ملاحظات تاریخی جغرافیایی سیاسی واقتصادی جامعه دانمارک.

ساختارهای سیستم آموزشی ، اهداف ، روشهای ارزیابی از پیش دبستانی تا انتهای تحصیلات تکمیلی مطالبیست که در این کتاب می خوانیم.

 • بازدید : 147 views
 • بدون نظر

قیمت : ۴۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۰۴    کد محصول : ۱۶۴    حجم فایل : ۵۷۶ کیلوبایت   

بررسی نظام آموزشی کشور جمهوری قبرس با در نظر گرفتن ملاحظات تاریخی جغرافیایی سیاسی واقتصادی جامعه جمهوری قبرس.

ساختارهای سیستم آموزشی ، اهداف ، روشهای ارزیابی از پیش دبستانی تا انتهای تحصیلات تکمیلی مطالبیست که در این کتاب می خوانیم.

 • بازدید : 128 views
 • بدون نظر

قیمت : ۵۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۳۸    کد محصول : ۱۶۳    حجم فایل : ۱۶۰۹ کیلوبایت   

بررسی نظام آموزشی کشور جمهوری خلق چین با در نظر گرفتن ملاحظات تاریخی جغرافیایی سیاسی واقتصادی جامعه جمهوری خلق چین.

ساختارهای سیستم آموزشی ، اهداف ، روشهای ارزیابی از پیش دبستانی تا انتهای تحصیلات تکمیلی مطالبیست که در این کتاب می خوانیم


عتیقه زیرخاکی گنج