گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 628 views
  • بدون نظر

قیمت : ۵۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۴۰    کد محصول : ۷۲۴۶    حجم فایل : ۴۵ کیلوبایت   

نشانه چيست؟
نقشه كشي: عبارت است از خطوط و اشكالي كه همراه با علامات بصورت قراردادهاي بين المللي است كد براي نمايش يك شئ و يا به عبارت ديگر نقشه ي تصاوير يك جسم با مقياس كوچكتر و يا مقياس دلخواه است.
كروكي چيست: نوعي نقشة‌فني است كه با دست آزاد و بدون وسايل رسم كشيده مي شود و بيانگر يك مقدار ساده است.
نقشه كشي در دو مرحله صورت مي گيرد.
۱-مرحلة كار مدادي ۲-مرحلة كار مركبي
نقشه هاي ساختماني: نقشه هاي ساختماني بطور كلي در كليه كارهاي ساختماني مورد استفاده قرار مي گيرد و مي توان به شرح زير آنها را تقسيم كرد.
۱-نقشه هاي معماري ۲-نقشه هاي محاسباتي ۳-نقشه هاي شهرسازي
۴-نقشه هاي اجرايي، پل ها، سدها، سيلوها و نظاير آنها
۵-نقشه هاي تأسيسات مكانيكي ۶-نقشه هاي تأسيسات الكتريكي
كاربرد نقشه هاي ساختماني:
۱-نقشه هاي معماري: اين نقشه ها عموماً جهت طراحي ابنيه (بناها) شامل خانه هاي مسكوني، آپارتمانها، ساختمانهاي تجاري، بهداشتي، فرهنگي، تفريحي، تحقيقاتي، ورزشي، علمي، آموزشي و غيره است. اين نوع نقشه ها بر اساس مطالعات اوليه

  • بازدید : 671 views
  • بدون نظر

قیمت : ۴۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۸    کد محصول : ۷۵۵۲    حجم فایل : ۳۳ کیلوبایت   

ويژگى كليدى يك سيستم انتقال باز در يك محيط جداسازى شده ، عبارت است از ارايه خدمات سيستم انتقال به همه مشتريان بدون تبعيض و منصفانه . شاخه هاى گوناگون خدمات سيستم انتقال بايد بسيار شفاف و ساده بوده و قيمت گذارى درست در ارايه خدمات سيستم انتقال بسيار كارآمد خواهد بود. در بهره بردارى هاى كوتاه مدت بهينه ،‌ بازيافت هزينه ها ،‌ سرمايه گذارى هاى بلند مدت و تخصيص منصفانه هزينه ها ميان مشتركين بازرگانى مهم است .
در سيستمهاى انتقال پنج گونه هزينه هست: هزينه هاى عملياتى ، هزينه هاى سرمايه اى يا هزينه هاى جاى گرفته ، هزينه هاى فرصت، هزينه هاى خروج و هزينه هاى گسترش سيستم. در زير، به كوتاهى اين عنوانها را بررسى مى كنيم :
هزينه هاى عملياتى دربر گيرنده تلفات سيستم انتقال، هزينه هاى توزيع دوباره انرژى توليدى به سبب محدوديتهاى عملياتى مانند محدوديتهاي ولتاژ باس يا محدوديتهاي انتقال و هزينه اي مربوط به مديريت ، نگهداري و ارائه خدمات جانبي


عتیقه زیرخاکی گنج