گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 132 views
  • بدون نظر

چاپگر جوهر افشان  
 چاپگرهای جوهر افشان از اواسط دهه ۱۹۸۰ مطرح و بسرعت متداول گرديدند. شايد يکی از مهمترين دلايل رشد سريع اين نوع از چاپگرها قيمت مناسب آنها نسبت به کيفيت و کارآئی آنان باشد. يک چاپگر جوهر افشان ، چاپگری است که برای ايجاد تصاوير ، قطرات ( ذرات ) بسيار کوچکی از جوهر را بر روی کاغذ  پخش می کند ( پاشيدن ) .
 
اگر يکی از خروجی های چاپگرهای جوهر افشان را بدقت تگاه نمائيم، موارد زير مشاهده می گردد:
    نقاط ( ذرات ) بسيار کوچک می باشند. ضخامت قطر اين نقاط بين ۵۰ تا ۶۰ ميکرون  است ( از موی انسان کوچک تر، ۷۰ ميکرون )
    نقاط با دقت بالای ۷۲۰ * ۱۴۴۰ Dpi ، در کنار يکديگر قرار گرفته اند.
    نقاط می توانند  دارای رنگ های متفاوت بوده که از ترکيب آنها تصاوير با کيفيت بالا بوجود می آيد.
چاپگرهای تماسی و غير تماسی
از تکنولوژی های متفاوتی برای توليد چاپگر استفاده می گردد. تمام تکنولوژی ها یفوق را می توان به دو گروه عمده که هر يک دارای مدل های متفاوتی می باشند ، تقسيم کرد :
– چاپگرهای تماسی . اين نوع چاپگرها دارای مکانيزمهائی برای تماس با کاغذ بمنظور ايجاد خروجی مورد نظر می باشند. در اين راستا از دو تکنولوژی عمده استفاده می گردد


عتیقه زیرخاکی گنج