گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 123 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

بتن در ۸۰ سال گذشته در بسياري از رشته هاي ساختماني كاربرد داشته و با عمر مفيد طولاني خود، مصالح با دوامي را به اثبات رسانده است. به هر حال بتن در پروژه هاي صنعتي بكار برده شده و در معرض شرايط بسيار سخت محيطي قرار گرفته و صدمات ساختاري و كاربردي را در طول عمر خود نشان داده است، كه این صدمات از ۳ منبع اصلي سرچشمه گرفته اند
پروژه هاي صنعتي كه عموماً توسط طراحان بومي، پيمانكاران بين المللي و كساني كه متخصص در اين رشته مي باشند، انجام مي شود. 
۲- طراحان اين پروژه ها از شرايط سختي كه بتن در معرض آن قرار مي گيرد اطلاع كافي ندارند. 
۳- در اكثر مواقع، افراد بهره بردار، نگهدارنده و محافظ اين سازه هاي بتني بيشتر از متخصصين داراي تجارب كاري در رشته هاي مكانيك، برق و يا شيمي بوده اند و بنابراين صدمات وارده بر اجزاء بتني را تشخيص نداده اند. نهايتاً اين صدمات عميق تر و پيشرفته تر مي شدند. 
پالايشگاههاي كشورهاي منطقه خليج فارس بيان كننده يك منبع اساسي درآمد مالي براي اين كشورها بوده اند، و اين تأسيسات بزرگ از سالهاي ۱۹۵۰ توسط شركتهاي پيمانكار بين المللي از آمريكا و اروپا ساخته شده اند. بسياري از اين سازه هاي بتني ساخته شده، هنوز در دست بهره برداري هستند و بسيـاري نيـز تعمير و ترميم يافته اند تا عمر مفيد طولاني تري را به آنها بيفزايند. اغلب بخاطر سرمايه گذاري هاي كلان در اين نوع تأسيسات، عمر مفيد طراحي شده آنها عموماً بسيار طولاني تر بوده و تعدادي از آنها نيز از رده خارج شده اند. 
آقاي اکانر( Oconner ) در مطالعات اخير خود اطلاعات جديدي را درباره پالايشگاه ها ارائه داده، كه قبل از اين اطلاعات كافي درباره صدمات وارده توسط آب شور دريا بر سازه هاي بتني پالايشگاه ها در اين منطقه وجود نداشت. 
بتن كه در شرايط سخت آب و هوايي خليج فارس و نيز در پالايشگاهها و در معرض شرايط آب و هوايي ميكروني محيط ديگر مناطق دنيا قرار گرفته است، مي تواند بخاطر شرايط ذيل تخريب شود : 
۱) درجه حرارت بسيار بالا در كوره هاي بلند در پالايشگاه ها و ترك خوردگي در اثر آن. 
۲) حمله سولفات در نتيجه گازهاي سولفوريك همچون SO2 و H2S كه در زمان كار توليدي پالايشگاه،  بعنوان مواد جانبي توليد صنعت نفت ايجاد مي شوند و همچنين رطوبت زياد محيط خليج فارس. 
۳) اسيد سولفوريك وباران اسيدي و حملات آنها بر سطح بتن و واكنش شيميايي SO2 كه با رطوبت موجود توليد سولفات كلسيم نموده كه به سادگي بخاطر محلول بودن آن توسط آب شسته مي شود، بنـابراين، تـوليد سفيدك زدگي ( Leaching ) انجام مي شود و در نتيجه مقاومت بتن كاهش مي يابد، بخصوص تحت فعاليت مداوم SO2 و سولفات كلسيم توليد شده، در صورت شستشو جهت تميز كاري با آب دريا، كريستـال گچ بوجود مي آيـد كه بـا سيـمان واكـنش نـشان داده و تاماسايت (Thaumasite) توليد مي شود كه باعث توليد خمير بسيار نرمي مي شود. نرخ و پيشرفت خرابي توسط حمله سولفاتها بستگي به غلظت سولفات، نوع نمك سولفات، نفوذپذيري، و تخلخل بتن دارد. خرابي، در زماني اتفاق مي افتد كه بتن از يك طرف تحت شرايط فشار آب و از طرف ديگر هوا باشد. 
۴) تر و خشك شدن در اثر نشت آب و يا شستشوي سازه بتني با آب شور دريا، هيـدروكربورهاي ريختـه شده روي سطح بتن، بـاعث نفوذ آب در خلل و فرج خمير سيمان و سنگدانه ها و در نتيجه افزايش نفوذپذيري مي شود. 
۵) نفوذ يون كلر و حملات سولفاتها باعث خوردگي آرماتورها و در نتيجه ترك خوردگي مي شوند. 
۶)  حركات ماشين آلات، باعث توليد تركها در بتن مي شود. 
۷) نشت بخار و گازها از لوله هاي موجود در پالايشگاهها باعث خرابي سطوح بتني و در نتيجه اجزاء تشكيل دهنده بتـن مي شود. علاوه بـر شرايـط مضر بر بتن، شرايط نگهداري و حفاظت سازه هاي بتني نيز مهم مي باشند. 
اهميت مطالعات اخير بر اين است كه در چندين سال گذشته بيشتر مطالعات در لابراتور  انجام يافته ولي عمليات تحقيقاتي اخير در محل كارگاه و در شرايط واقعي و عملكرد ۴۰ ساله بتن در شرايط سخت پالايشگاه مي باشد. 
ساختار بتن : 
در حال حاضر بتن ديگر همان مصالح ساختماني قديمي نيست. بسياري از مواد معدني و آلي جهت اصلاح خواص آن براي ساخت بتن دوره جديد به سيمان پرتلند اضافه مي شوند. برخلاف بتن ساخته شده فقط با سيمان پرتلند، خواص بتن دوره جديد به خاطر پيچيدگي خاص خود كاملاَ روشن و مدون نيست، ولي آناليز بسياري از مواد مصرفي فعال روي دوام بتن شفاف تر از قبل مي باشند. 

سيستم سخت شدن سيمان با آب : 
تـركيـب سيـمان بـا آب منـجـر بـه تـشكيـل يـك كـنـگلـو مـراي سخت شده بـا سـاختـار پـيـچيـده و تركيبات شيميايي جديدي مي شود كه خمير سيمان سخت شده يا Paste ناميده مي شود. 
ساختار تخلخل موئينه : 
سطح داخلي ذرات سيمان سخت شده در بتن تا حدود زيادي تعيين كننده ميزان يا شدت تداخل متقابل بتن با آب و هواي ميكروني محيط اطرافش مي باشد. 
فـرآيند مخرب : 
فعاليت مخربي در سطوح بين حدفاصل آب و هواي ميكروني محيط و بتن شروع مي شود و به طرف عمق و توده بتن (جسم بتن) از طريق خلل و فرجهاي موئينه منتشر شده و پيشروي مي كند. مساحت سطح داخلي خمير سيمان سخت شده چندين برابر مساحت سطح خارجي ساختار بتن است. 
اين مطلب بيانگر ميل بيشتر به آسيب ديدگي (شدت بيشتر آسيب ديدگي) حتي در زماني است كه لايه مواد عملاً درگير در تداخل شيميايي بسيار نازك باشد كه در مقايسه با نسبت سرعت نفوذ مواد آسيب رسان (مضر) به واكنش آنها سنجيده مي شود. 
درجه تخريب ناشي از شكل هاي مختلف آسيب ديدگي اساساً با صور (Features) آسيب ديده ساختار بتن و بخصوص بوسيله ساختمان ظريف سيمان سخت شده تعيين يا تعريف مي شود. 
از آنجائيكه آسيب ديدگي در سطح تماس خمیر سیمان وفلز، بوجود مي آيد بنابراين نفوذپذيري بتن تعيين كننده ميزان خرابي آن مي باشد. 
نفوذپذيري بتن تابعي از ساختار آن است و بنابراين داشتن درك مناسب از تماميت ساختار بتن و پارامترهايي كه آن را تعريف مي كند، رابطه آن با تكنولوژي و بالاخره رابطه بين نفوذپذيري، دوام، ساختار بتن و ايستايي بتن در مقابل عوامل آسيب رسان (مضر) با اهميت مي باشند. 
  • بازدید : 137 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

شكاف حقه گل مسئله اصلي در پيوندگلهاي ميخك بعنوان گلهاي نامتقارن است و ارزش آنها راتقليل مي دهد ( شكل ۱) ارزش گلهاي ميخكي كه داراي شكاف در حقه گل هستند تنها ۲۵-۲۰ درصد گلهايي است كه حقه گل آنها سالم ميباشد آسيب پذيري گلهاي ميخك براي ترك برداشتن متفاوت است . به احتمال زياد آنهايي كه داراي حقه كوتاه و پهن هستند نسبت به آنهايي كه حقه دراز و باريك دارند كمتر ترك بر مي دارند ترك برداشتن علامت مشخص كننده اي است كه تعداد گلبرگها و لوازم تزئيني گلها را تائيد مي كند يا از توسعه طبيعي حقه گل جلوگيري مي نمايد 
درجه حرارتهاي پايين موجب افزايش بيش از حدتوليد درمراكز رشد درون حقه گل مي شوند ، اما حقه گل قادر به كنترل اين گلبرگهاي اضافي نبوده وترك بر مي دارد . در شب درجه حرارت به سرعت پائين مي آيد و تكثير درمركز رشد را بالا مي برد كاهش تدريجي درجه حرارت در شب ( بيش از چند ساعت ) موجب ترك برداشتن نخواهد شد غنچه هاي گل ميخك به اين افت سريع درجه حرارت تقريبا ۳تا ۵ هفته قبل از فصل در ويا وقتي در آغاز باز شدن هستند خيلي حساسند يك شب در F 400 واقعه ترك برداشتن به شدت افزايش خواهد يافت . درجه حرارتهاي شب گرم (F 600 – ۵۵ ) موجب ترك برداشتن نمي شوند وانگهي ، نوسانات گسترده هم در روز در مقابل درجه حرارتهاي شب ترك برداشتن را تائيد مي كنند . درجه حرارتهاي شب وروز نبايد بيش از F 180 اختلاف داشته باشند تا واقعه شكاف حقه گل تقليل يابد سطوح نيتروژن پائين ، نيتروژن امونياكي بالا ، يا برن پائين بانشانه حقه هاي گل ضعيف ترك برداشتن را افزايش مي دهند نسبت بالاتر نيترات به نيتروژن آمونياكي در طول دوره هاي كم نوري براي كاهش ترك برداشتن معرفي شده است . 
نوارهاي لاستيكي كوچك و نوار صاف براي ابقاء انسجام حقه گل مورد استفاده قرار گرفته اند . 
وقتي غنچه  شكاف كوچكي رانشان مي دهد حقه هاي گل مي توانند گردهم آينده گرد هم آيي اغلب وقتيكه گلهاي ميخك در هواي آزاد گرم نشده يا ساخت مكان باز جائيكه كنترل درجه حرارت ممكن نيست انجام مي پذيرد . 
درجه حرارتهاي كاملا كنترل شده و مطلوبترين سطوح باروري تقريبا شكاف حقه گل را از بين مي برند علاوه براين ، انتخاب Caltivar هايي كه كمتر مستعد شكاف برداشتن هستند اين مساله را تقليل خواهند داد . 
آفتها : 
الف Pathogens:
بيماري باكتريايي بوته ميري درگلهاي ميخك بوسيله Pseudomonas Caryophylli در ارتباط با با كتريهاي Coryne ايجاد مي شود بيماري باكتريايي بوته ميري در گياهان پير تر رايج تراست ودر درجه حرارتهاي بالا (F 950 – ۷۵ ) شديد تر مي باشد . اولين نشانه بيماري باكتريايي بوته ميري پژمرده شده است تاثيرات بيماري بوته ميري بر روي يك شاخه يا بيشتر ويا تمام گياه است با Cholorosis بعدي و مرگ برگها كدر و خاكستري مي شوند بافت آوندي بوسيله باكتري بيماري بوته ميري تجزيه شده و فاسد و زرد رنگ مي گردد . Pseudomonas يك باكتري موجود در خاك است كه ازطريق زخمها و منافذ باز وارد ريشه ها و مراكز ساقه گياه مي شود . 
از اينرو ، بيماري باكتريايي بوته ميري مي تواند بوسيله پاستوريزاسيون متوسط با بخار آب و استفاده قلمه هاي پاكيزه از خانواده گياهان فهرست شده در پرورش گياه كنترل شود براي جابجايي قلمه ها وگياهان تثبيت شده ابزار و دستها بايد از قبل تميز و ضد عفوني شده وتمام گياهان مبتلا به بيماري از بين رفته باشند . 
نشانه هاي بيماري بوته ميري Fusarium ايجاد شده توسط : 
Fusarium poxysorum F. dianthi شبيه به نشانه هاي بيماري باكتريايي بوته ميري هستند . Fusarium poxysorum به عنوان مخرب ترين آفت كه روي گل هاي ميخك تاثيري مي گذارد تلقي شده است . آب وهواي گرم و خاكهاي خشك شده براي آلودگي Fusarium سودمند ميباشند . 
Sim cultivarها نسبت به Fusarium آسيب پذيرند ، با وجود اين ساده ترين راه اسپري واستاندارد كردن گل ميخك Caltivers از لحاظ تجاري يا اقتصادي در دسترسند . امروزه قلمه هاي كاشته شده به بيماري بوته ميري ايجاد شده توسط Fusarium نسبت به گياهان كاشته شده حساس ترند 
Fusarium داخل گياه مي شود از طريق ريشه ها و در بافت آوندي گسترش مي يابد . 
گياهها به خاطر بيماري بوته ميري بد شكل مي شوند تغيير شكل و فقدان چسبناكي بافت مبتلا مجزا مي كند بيماري بوته ميري ايجاد شده توسط Fusarium را از باكتري بوته ميري ، برگ گياهان مبتلا به oxysporum Fusarium خاكستري شده و سپس زرد مي شوند و بافت آوندي قهوه اي مي گردد 

عتیقه زیرخاکی گنج