گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 114 views
  • بدون نظر
برخي مفاهيم و نظريه هاي ناظر بر تأثير پيام هاي ارتباطي بر مخاطبان – روند تاريخي – تحقيقي ۱- نظريه تزريقي ۲- نظريه استحكام يا تأثير محدود ۳- نظريه استفاده و رضامندي (نيازجويي)۴- نظريه برجسته سازي ۵- نظريه وابستگي مخاطبان ۶- نظريه شكاف آگاهي ۷- نظريه كاشت – تاريخچه تحقيق در تأثيرات رسانه ها در بسياري از موارد ، تاريخ تحقيق در ارتباط ، در واقع تاريخ تحقيق در تأثيرات است كه خود نشان دهنده اهميت تأثيرات در مطالعات ارتباطات است . در طول سالها ، مفهوم سازي از تأثيرات حد زيادي تغيير كرده است. در اين تحول ، سه مرحله كم و بيش مجزا شناسايي شده است : در مرحله آغازين ، تصور مي شد ارتباط جمعي داراي تأثيرات بسيار نيرومند است . اين نظريه در سالهاي ميانه دو جنگ جهاني برتري داشت . اصطلاحاتي مانند « نظريه گلوله جادويي» و « نظريه تزريقي » براي توصيف اين مرحله آغازين مفهوم سازي از تأثيرات ارتباط جمعي به كار مي رود . مرحله دوم زماني پديدار شد كه محققان در باب اين تأثيرات به ترديد افتادند و شواهدي براي تأييد آنها پيدا نكردند . بسياري از آنان عباراتي مانند « نظريه تأثير محدود » يا « استحكام » را بكار گرفتند تا جريان عمده اين مرحله را كه از پايان جنگ جهاني دوم تا آغاز دهه هفتاد طول كشيد ، نامگذاري كنند . از آن زمان تاكنون ، محققان بسياري از بازگشت به مفهوم رسانه هاي جمعي نيرومند جانبداري كرده اند . « اسپ » (۱۹۸۶) فرضيات اصلي مرحله اول را چنين توصيف مي كند : 1- عوامل محرك (محتواي رسانه ها ) نقش اصلي را در فراگرد تأثير بازي مي كنند ؛ 2- مردمي كه محتواي رسانه ها به آنان عرضه مي شود ؛ به شكل يكساني واكنش نشان مي دهند ، يعني تفاوتهاي فردي روانشناختي چندان اهميتي ندارند ؛ 3- تأثير فوراً و مستقيماً روي مي دهد . از آنجا كه فرد مجزا ديده مي شود ، عوامل زمينه اي در نظر گرفته نمي شوند . امروزه ، محققان ارتباطي اين دوره از تحقيق را دوره خام دستي و ساده انديشي به شمار مي آورند . 

  • بازدید : 144 views
  • بدون نظر

قیمت : ۳۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۲    کد محصول : ۱۸۷۵۳    حجم فایل : ۳۱۷۲ کیلوبایت   

عنوان مقاله: تقریر درس سایبرنتیک

فهرست مطالب این مقاله که در قالب فایل word تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

● اطلاعات
● اصول کنترل در سیستمهای زنده و سیبرنتیکی
● فراگیری
● سازگاری (تطبیق پذیری) و خود سازماندهی
● شناخت اجزای سیستم کنترلی خود سازمانده

در قسمتی از ابتدای مقاله نیز چنین می خوانیم:

"ساده ترين و واضح­ترين تعريفي كه مي­توان از اطلاعات گفت: سازماندهي دروني ، سازماندهي اجزاء باهم و شكل دادن ماهيتي متفاوت با قبل است. مثلا گفتن اين جمله كه خورشيد طلوع كرد، اطلاعات نيست ولي خورشيدطلوع نكرد حاوي اطلاعات است، چون چيزجديدي گفته شده و خلق اطلاعاتي رخ داده است. دانايي در مغز به اطلاعات تبديل و اين اطلاعات از طريق زبانیو نمايش به خارج از مغز منتقل مي‏شوند. فرانك تايپلر در كتاب خود مي­گويد: موجود زنده هر موجودي است كه­اطلاعات را كد كند ويا با اطلاعات كدشده­اي كه به وسيله­ي انتخاب طبيعي حفظ كرده به صورت رمز در آورد.

در روز ميلياردها علامت واطلاعات به صورت صوت ،رنگ، تصوير و يا ادراك ذهني به سيستم مغزي، روحي و رواني انسان وارد مي­شود وتحت تاثير امواج بسياري در جهان قرار مي­گيرد. ولي مغز انسان آن اطلاعاتي را دريافت مي­كندكه براي رشد سيستم مناسب­تر است واساس و بنيان زيستي او را به هم نمي­زند.  اطلاعات را مي­توان فرآيندهايي دانست كه در مغز ما در نتيجه­ي تعامل بين نورونها خلق مي­شود ويا به عبارتي ديگر"  واكنش حاصل از محركي خارجي است كه طرز رفتار انسان را مشروط مي‏كند". ودر نتيجه­ي اين محرك خارجي ما مي­توانيم كه به شناختي از محيط اطراف خود برسيم. به بياني ديگر اطلاعات شناخت نيست، بلكه ابزاري در جهت شناخت است. انسان از آنجايي كه سيستمي باز ، غيرخطي ( در نتيجه­ي تعامل بين اجزاي آن) و تكاملي است پيوسته در حال تبادل و تعامل اطلاعات با محيط اطراف خويش است. درحقيقت تبادل اطلاعات يكي از علل به وجود آمدن تعامل در يك سيستم نظام يافته است. …."

امیدوارم این مقاله برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.


عتیقه زیرخاکی گنج