گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 161 views
  • بدون نظر

این فایل با تعداد۱۲۵صفحه و فرمت ورد با قیمت ۹۰۰۰تومان و کاملأ فارسی در ارتباط با  پایان نامه بررسی مقایسه بین میزانواضطراب وسواس،ترس مرضی،شکایات جسمانی،در دانشجویان دختر وپسر دانشگاه های آزاد وسراسری.بیان مساله در ایران همه نهادهای دولتی از جمله وزارت آموز ش وپرور ش همه ساله مبالغ هنگفتی از بودجه کشور را صرف مسائل آموزش وپرورش از جمله تربیت معلم ، تهیه وچاپ کتاب ، حقو ق ،کارکنان تدارک کلاسهای بازآموزی وکارآموزی ، تدریس رو شهای مختلف آموزشی وغیره میکنند.خانواده ها نیز سرمایه ووقت زیادی را صرف یادگیری فرزندان خود می کنند وحتی بسیاری از دانش آموزان ودانشجویان وقت ونیروی زیادی را صرف مطالعه آموزش ویادگیری می کنند ، اما باز هم متوجه می شویم که یادگیری درست صورت نگرفته ،است یادر حد مورد انتظار نیست وآنها به نتیجه دلخواه نرسیده اند وآمادگی های لازم را کسب نکرده اند . لذا نه تنها دولت به بازخورد مناسب نمی رسد،بلکه حتی افت تحصیلی ۱از مهم ترین مسائل مبتلا به نظام آموزشی کشور ماست که همه آن سرمایه ها واوقات گرانبهارا هدر می دهد ،)واحدی ۱۳۷۹(. البته در این مورد عوامل مختلفی از جمل خخه »علل مربوط به فراسیستم اجتماعی« مانند : فقدان یا کمبود بازار کارمناسب برای فارغ التحصیلن ، وجود مشغولیت های ذهنی ویا سرگرمی های مختلف ونیز »علل مربوط به نظام آموزشی« ماند : ارزشیابی بر اساس محفوظات ، فقدان یا کمبود ارتباط مطالب با زندگی واقعی فرد ، بی ثباتی وتغییرات پی در پی نظام آموزشی وغیره در تعامل با هم وبا درجه تاثیرمتفاوت در این مساله نقش دارند .


عتیقه زیرخاکی گنج