گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 176 views
  • بدون نظر

دانلود مقاله با موضوع بررسی تنوع و میزان مصرف گیاهان دارویی در درمان درد قاعدگی در میان دانشجویان ساکن خوابگاه که شامل 10 صفحه و با فرمت قابل ویرایش Word میباشد ، بشرح زیر است: چکیده مقدمه: داروهاي گياهي از روشهاي نوين طبيعي درماني است كه از سال ها پيش براي درمان تعدادي از بيماريهاي زنان مانند دردهاي قاعدگي پيشنهاد شده است. اهداف: هدف از اين مطالعه بررسي تنوع و میزان مصرف داروهاي گياهي در درمان ديسمنوره مي باشد. روش كار: در اين مطالعه از كليه دختران ساكن خوابگاه علوم پزشكي دانشگاه گلستان با سابقه دیسمنوره برای شرکت در مطالعه دعوت به عمل آمد. پرسشنامه شامل اطلاعات مربوط به ديسمنوره از قبیل شدت درد و گياه درمانی بود. از 130 دانشجو 100 نفر پرسشنامه را تکمیل و مابقی به دلیل نداشتن دیسمنوره از مطالعه خارج شدند. از این تعداد40 نفر مصرف داروهاي گياهي را در کاهش علائم دیسمنوره ذکر کردند. 55 نفر داروي شيميايي همراه با نبات استفاده مي كردند و 5 نفر نیز علی رغم دیسمنوره هیچگونه دارويي استفاده نمي كردند.

دانلود مقاله با موضوع بررسی تنوع و میزان مصرف گیاهان دارویی در درمان درد قاعدگی در میان دانشجویان ساکن خوابگاه که شامل ۱۰ صفحه و با فرمت قابل ویرایش Word میباشد ، بشرح زیر است:

چکیده

مقدمه:  داروهاي گياهي از روشهاي نوين طبيعي درماني است كه  از سال ها پيش  براي درمان تعدادي  از بيماريهاي زنان  مانند دردهاي  قاعدگي پيشنهاد  شده است.

اهداف: هدف از اين مطالعه  بررسي تنوع و میزان مصرف  داروهاي گياهي در درمان ديسمنوره مي باشد.

روش كار: در اين مطالعه از كليه دختران ساكن خوابگاه علوم پزشكي دانشگاه گلستان با سابقه دیسمنوره برای شرکت در مطالعه دعوت به عمل آمد.  پرسشنامه  شامل اطلاعات مربوط به ديسمنوره از قبیل شدت درد و  گياه درمانی بود. از ۱۳۰  دانشجو ۱۰۰ نفر  پرسشنامه را تکمیل و مابقی به دلیل نداشتن دیسمنوره از مطالعه خارج شدند.  از این تعداد۴۰ نفر مصرف داروهاي گياهي را در کاهش علائم دیسمنوره ذکر کردند. ۵۵ نفر  داروي شيميايي  همراه با نبات استفاده مي كردند و  5 نفر  نیز علی رغم  دیسمنوره هیچگونه دارويي استفاده نمي كردند.

يافته ها: 29 داروي گياهي مورد استفاده دانشجویان بوده است. حداقل يك بار از این داروها در زمان قاعدگی استفاده شد. میزان تاثیر رضايت بخش بوده است. شدت  درد  در تمامی شرکت کنندگان متوسط به بالا بوده است. بيشترين گیاهان مورد استفاده عرق  نعناع، زيره، گل گاوزبان، اويشن و شيرين بيان بوده است.

نتيجه گيري: با توجه به  بي  ضر ر بودن بودن نسبی گياهان دارويي و مصرف  آسان آن ها وگرایش دوباره افراد در جهت به کار گیری طب سنتی و گیاهان دارویی به نظر می رسد توجه بیشتر در این زمینه و تحقیقات در زمینه مزایا و عوارض گیاهان دارویی امری مهم به شمار می آید ….


عتیقه زیرخاکی گنج