گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 109 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با توجه به نياز مبرك مملكت و جامعه ما به سوي خودكفايي و صنعت مستقل ملي اين واحد صنعتي با نام شركت نيرو ترانس سپاهان اقدام به توليد و تعمير انواع ترانس هاي كوچك و بزرگ كرده است. 
امروزه كمتر مركزي وجود دارد كه يكي از انواع ترانسفورماتورهاي كوچك و بزرگ در آن مورد استفاده قرار نگيرد. گسترش كاربرد اين دستگاه ساده ايجاب مي¬كند كه اطلاعات فني و دقيقي در اختيار توليد كنندگان ، دست اندركاران و علاقه مندان گذاشته شود تا بتوانند براي ساختن ترانسفورماتور، مانند هر دستگاه الكتريكي ديگر ابتدا طراحي و محاسبه نمايند، سپس به امر توليد اقدام نمايند
ساخت ترانسفورماتورها وقتي مي تواند با موفقيت همراه باشد كه دستگاه ساخته شده از كيفيت قابل قبولي برخوردار بوده و هزينه ساخت آن براي عرضه به بازار مناسب باشد. براي اين منظور، سازنده بايد به تمام نكات فني و ظرايف كار واقف باشد و تئوريهاي كاربردي لازم را بداند حتي كساني كه مي¬خواهند مشابه سازي كنند. قبلاً بايد اطلاعات كافي در مورد كاري كه انجام مي¬دهند بدست آورند. 
ايمد است كه به اين ترتيب كمك بيشتري به صنعت نوپاي ترانسفورماتور سازي ايران كه بيشتر جنبه تقليدي داشته، شده باشد. 

موقعيت كارآموز در واحد صنعتي 
در مورد ترانسها اطلاعات بدست مي آورد.
موقعيت كارآموز: 
هم كار مي كند هم كار ياد مي گيرد و كار كشته مي شود. 

در اين كارخانه كارآموز رسماً در يك قسمت شروع بكار مي كند ولي مي تواند در همه امور و قسمتهاي عملي كمك و كار ياد بگيرد. و اطلاعات بيشتري در مورد ترانس بدست آورد. 

امور جاري و امور آينده در دست اقدام 
امور جاري بروجن دو عدد ترانس kv 63 به kv 20 كه براي مونتاژ كردن ترانسها و نيز كوله و تصفيه روغن در حال بهره برداري است. 

آينده: 
تعمير ترانس kvA1250 ، ترانس kvA 200 كاشان، دو عدد ترانس kvA 200 زابل، تعمير ترانسkvA 500 فرودگاه اصفهان تعمير ترانس kvA 800 – مونتاژ كردن ۲ عدد ترانس kvA400.
نوع قطعاتي كه جوشكاري يا مورد مصرف هستند
قطعات مورد استفاده بيتر ورق هستند با ورقهاي نمره ۲ و ۵/۱، نبشي ۵ و بيشتر مخازن در ترانس جوشكاري مي شوند. 
ورق هستله دينا موبلش است، كه ورقه ورقه شده است. 
ورق، تانكهايش ورق آهن است. 
ورق سفيد و ورق نبشي. 

WPSها 
استانداردهاي JDE آلمان ۵۳۲/۵۴ . 
آلمان ۵۳۲٫IEC 76
استانداردهاي الكتريكي هستند. 
 
شرح مختصري از فرايند توليد يا خدمات 
با توجه نوع عمل اين شركت، فعاليت بيشتر بصورت مونتاژ كردن يك ترانس است يعني به برطرف كردن مشكلات يك ترانسفورماتور كه مي تواند انواع داشته باشد مي پردازند. و ترانس را تعمير مي كنند. كه فرايند عمل كرد تعمير يك ترانس به اين صورت است كه ابتدا درب ترانس را بايد باز كنيم. كه اين كار با شروع كردن پيچهاي درب ترانس آغاز مي شود. لازم به ذكر است در هنگام باز كردن و بلند كردن درب ترانس بوسيله چرخ بالابر نبايد لاستيك درب آن از بدنه جدا شود. 
بعد از جدا كردن درب بايد بدنه را از قسمت دروني جدا كنيم و بيشتر مشكلات يك ترانس در هسته و سيم پيچ آن است و خيلي كم پيچ پيش مي آيد قسمتهاي ديگر ترانس مانند سري و پره و كفي مشكل داشته باشد. 
بعد از جدا كردن قسمت داخلي شروع به انجام فعاليت و مونتاژ مي كنيم (تخريب) كه اين فعاليت تخريب بوسيله تكنسين جوشكار يا جوشكار تجربي انجام مي شود كه نوع استفاده از فرايند جوشكاري از نوع اكسي استيلن است. 
بعد از عمليات تخريب با توجه به نگاهي كه به سيستم مي كنند متوجه مشكل آن مي شوند كه بطور معمول مشكل در سيم پيچ  است. 
سيم پيچها بر حسب نوع ترانس تعداد آنها مختلف است كه بعد در مورد چگونگي سيم پيچي در اين كارگاه توضيح مي دهم. هسته ها معمول اين است كه سالم هستند در غير اين صورت هسته هايي كه در كارگاه تهيه شده بعد از تميزكردن آنها بوسيله كارگر بوسيلة تكنسين برق و با توجه به قدرت ترانس كه مي خواهيم استفاده كنيم هسته ها را مي بنديم، يوقه نگهدارنده هسته است. سيم پيچهايي كه در سه رديف استوانه اي با توجه به نوع ترانس هر رديف ۳ تا يا ۴ تا 
مي گذاريم دورشان را عايق مي¬گيريم و بعد روي آن هسته ها را مي¬گذاريم. 
سيمهاي كه از سر سيم پيچها جدا شده اند يا بيروني را به تاب وصل مي كنيم تاب همان كليد تنظيم ولتاژ است. كليدهاي سيم هم به مقعرهاي فشار قوي مي رود مقعره همان قسمت سفالي مانند است كه در سر ترانس وجود دارد كه همان سيمي است كه برق اوليه ولتاژ فشار قوي را تنظيم 
مي كند. بايد دور سيم هايي كه تاب مي رود با ورقهاي عايق بپوشانيم و براي وصل كردن هر سيم به قسمت ديگر يعني سيمي كه از سيم پيچ  مي آيد و سيمي كه از تاب بايد اين دو بايد بوسيله جوشكاري گاز بهم متصل شوند و همچنين وقتي كه مي خواهيم سرفازها را به هم وصل كنيم جوشكاري كنيم و از نوع جوشكاري هاي ديگر كه قابل استفاده است چوش نقره جوش است. 
از ديگر اقداماتي كه در اين شركت در زمان تعمير يك ترانس انجام مي شود اين است كه بايد بدنه ترانس بايد كاملاً براي دوباره استفاده كردن آماده شود كه اين كار بوسيله كارگر انجام 
مي شود كه ابتدا بايد بدنه ترانس را با آب كاملاً شست و داخل آن را از زدگي پاك كرد يا سمباده زني شود و بعد از خشك كردن آن بايد سوراخها و پوسيدگي آن كاملاً مشخص شود و بعد بوسيله يك جوشكار ماهر تمام سوراخها و پوسيدگيها جوشكاري شوند و براي اطمينان از سوراخ نبودن آن درون ترانس را از روغن پر مي¬¬كنند اگر ديگر ترانس نشر نكرد پس ترانس آماده كار است و مي توانيم ترانس را داخل آن بگذاريم و لازم به ذكر است به اين علت جلوگيري 
مي¬كنند از سوراخ و پوسيدگي چون داخل ترانس ها از روغن پر است، تا روغن بيرون نريزد. 
روغن مورد استفاده براي اين شركت از شركت زنگان وابسته به كارخانه ايران ترانسفور – روغن شيمي تهيه مي شود.

خلاصه:
ترانسها برق از لحاظ قدرت و ولتاژ ورودي و خروجي با هم فرق دارند. 
ترانس kvA 200 kv 20  ولتاژ ورودي و kv 400 ولتاژ خروجي 
ترانس kvA 100 kv 20  ولتاژ ورودي و kv 400 ولتاژ خروجي 
ترانس kvA 50 kv 20  ولتاژ ورودي و kv 400 ولتاژ خروجي 
ترانسkvA  25 kv 20  ولتاژ ورودي و kv 400 ولتاژ خروجي 
بعضي ترانس ها ترانس خاص مي باشند. مثلاً ولتاژي به ترانس داده مي شود. و از طرف ولتاژ خروجي آن، ولتاژ كم ولي آمپر زيادي از آن مي گيرند. مثلاً كارخانه ذوب آهن به ترانس ها ولتاژ kv 20 اعمال مي شود و از طرف ديگر آن ولتاژ كم ولي آمپري معادل A 1000 مي گيرند. 

مشخصات افراد و سوابق كاري و تحصيلات و آموزش آنها 
رئيس كارخانه كارشناس رشته مهندسي برق قدرت با سابقه ۲۰ ساله كاركنان اين شركت تكنسينهاي برق هر كدام با سابقه ۲۰ ساله در مورد مونتاژ و صنعت هستند و چندين كارگر و يك جوشكار عملي (تجربه) كارگاهي با تجربه جوش Co2 – برق . 

مشخصات دستگاههاي جوش 
اين شركت داراي ۲ دستگاه جوش برق كه داخل آنها پر از روغن است براي خنك كردن دستگاه Electro HONAR . 
همچنين داراي يك دستگاه جوش اكسي استيلن هستند و نيز داراي يك دستگاه جوش MIG (صنايع جوش GAAM electro) دارند كه از اين دستگاه براي ترانسهاي مخصوص كه مي¬خواهند بدنه را به پره يا سري را به پره وصل كنند استفاده مي شود و در دنياي امروز بيشتر جوشكاريهاي ترانسها از جوش MIG استفاده مي شود. 

مشخصات مواد مصرفي 
ورقهاي مورد استفاده شده را در ابعاد ۲×۲ برش مي زنند و بر اساس خمي كه مي خواهند خم مي زنند. 
اتصال تمام شمشهاي مسي جوشكاري مي شوند. مس ها را با نقره جوش، جوش مي دهند. 
الكترود مورد استفاده از خود كارخانه تهيه مي كنند. 
الكترود چين T-12E6013
الكترود يزد MT-12E 6013
كلفتر YE- 6013 2P 
بلندتر YE – ۶۰۱۳ 
MT – ۱۲ E6013 
از نقره جوش AWS E 6013 
دستگاه جوش MIG (صنايع جوش برش GAAM) 

نام مشتريان شركت 
ذوب آهن و شركتهاي وابسته به ذوب آهن 
قائم سپاهان 
نيروگاه شهيد منتظري 
كارخانه هاي مختلف صنايع آجر 
كارخانه نسوز آذر
كارخانه نويد آلياژ 
كارخانه نويد منگنز 
تمام كارخانه هايي كه در آنها تقسيم ولتاژ است 
كارخانة چدن سازان 
ذوب آهن آلياژي ملاير 
پستهاي برق اداره برق – فرودگاه
شركتهاي خصوصي، گلپايگان ، ماهشهر، خرمشهر، آبادان 
ترانسفورماتور دستگاه استاتيكي (ساكن) است كه قدرت الكتريكي ثابتي را از يك مدار به مدار ديگر با همان فركانس انتقال مي دهد. ولتاژ در مدار دوم مي تواند بيشتر يا كمتر از مدار اول بشود، در صورتي كه جريان مدار دوم كاهش يا افزايش مي يابد. 
بنابراين اصول فيزيكي ترانسفورماتورها بر مبناي القاء متقابل مي باشد كه بوسيلة فوران مغناطيسي كه خطوط قواي آن اوليه و ثانويه را قطع مي كند ايجاد مي گردد. 

عتیقه زیرخاکی گنج