گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 113 views
  • بدون نظر
این فایل در ۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

دستگاه کاساگرانده:این دستگاه دارای یک کاسه ویک دستگیره می باشد و با هر دور چرخش دستگیره کاسه به میزان مشخص بالا رفته و بعد سقوط می نماید. این دستگاه دارای وسیله ای به نام شیار زن می باشد که بر نمونه مربوطه شیار ایجاد می نماید.

ترازو:از این ترازو برای وزن نمودن ظروف و نمونه های مرطوب و خشک دراین آزمایش مورد استفاده قرار می گیرد. 
اون:که از این دستگاه برای حرارت دادن نمونه مرطوب و خشک کردن ان استفاده می شود.

شرح آزمایش:
در تعین حد روانی به وسیله دستگاه کاساگرانده حد روانی در صد رطوبتی است که شیار ایجاد شده بر روی نمونه مرطوب با ۲۵ ضربه بسته شود. از انجاییکه به دست اوردن این درصد رطوبت به اسانی امکان پذیر نیست ما ازمایش را در چهار مرحله انجام داده و نمودار خطی ان را پردازش می نماییم و با استفاده از ان به درصد رطوبت مربوطه خواهیم رسید.
نکته مهم دیگر در این ازمایش این است که شیار باید در بازه بین ۱۵ تا ۳۵ ضربه             
بسته شود.پس بدین منظور ما رطوبت را در هر مرحله به گونه ای در نظر می گیریم که تعداد ضرباتی که باعث بسته شدن شیار می شود بین چهار بازه زیر باشد:
۱۵ تا ۲۰ 
۲۰ تا ۲۵
۲۵ تا ۳۰
۳۰ تا ۳۵
برای انجام آزمایش در ابتدا وزن ظروف خالی را به وسیله ترازو اندازه گیری می نماییم و ان را M1  قرار می دهیم. سپس در هر مرحله نمونه جاک مرطوب را دردستگاه کاساگرانده قرار داده و تا بسته شدن شیار تعداد ضربات را شمارش می نماییم . سپس مقداری از نمونه را برداشته ودر ظرف مربوطه قرار داده و وزن ظرف و نمونه را به وسیله ترازو اندازه گیری می نماییم و ان را M2 قرار می دهیم .بعد از این مرحله از آزمایش باید ظرف ها را به مدت ۲۴ ساعت برای خشک شدن در دستگاه اون قرار دهیم و بعد از۲۴ ساعت از دستگاه خارج نموده و وزن ظرف و نمونه خشک شده به وسیله ترازو اندازه گیری شود که ان را M3 قرار می دهیم.
با توجه به فرمولهای زیر می توان مقدار W را به دست اورد:
MW=M2-M1
M5=M3-M1
W=(MW-M5)*100
که MW وزن اب و M5 وزن خاک خشک می باشد.
اعداد به دست امده را در جدول اکسل مربوطه قرار می دهیم.
درمرحله بعد برای بدست اوردن حد خمیری (PL) باید فیتیله ای با دست به قطر ۳ میلیمتر درست نماییم تا شروع به ترک خوردن نمایید در این صورت در صد رطوبت موجود میزان حد خمیری است.در این حالت نیز همانند مراحل ذکر شده در فوق می توان میزان در صد رطوبت را به دست اورد.

عتیقه زیرخاکی گنج