گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 119 views
 • بدون نظر
خرید ودانلود فایل تحقیق نمونه هايي از  زمين لرزه هاي دستگاهي-دانلود رایگان تحقیق  نمونه هايي از  زمين لرزه هاي دستگاهي-خرید اینترنتی تحقیق  نمونه هايي از  زمين لرزه هاي دستگاهي-دانلود رایگان مقاله  نمونه هايي از  زمين لرزه هاي دستگاهي-تحقیق  نمونه هايي از  زمين لرزه هاي دستگاهي
این فایل در ۲۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

روزنامه ايران سلطاني ( سال ۵۷- شماره ۱۷ ) در تاريخ ۱۴ رمضان ۱۳۲۲ قمري – ۲۲ نوامبر ۱۹۰۴ ، در شرح حوادث ايالت خراسان و سيستان مي نويسد: روز چهار شنبه غره رمضان دو مرتبه زلزله شديدي حادث شد. ولي بحمدالله خرابي و خسارتي وارد نيامده است. اين جنر شرح اين زمينلرزه در مشهد است.

امبرسز وملويل ( ۱۹۸۲) اين زمينلرزه را در ساعت ۰۳:۲۸ (GMT) با بزرگي ۶٫۴ Ms ،شدت ۳ ( مخرب) و شعاع دريافت پذيري ۴۳۰ كيلومتر با رومركز مهلرزه اي ۳۶٫۹۴N-59.FFE 70 كيلومتري شمال مشهد و  7 كيلومتري كلات نادري گزارش كرده اند.

( ۲۰۰۱) Amraseys  ‌ مختصات رومركز مهلرزه اي اين زمينلرزه را به ۳۴٫۱۰N-59.65E  تصحيح كرده است كه اين نقطه در ۱۵ كيلومتري شمال باختر كلات و ۲۵ كيلومتري جنوب kaahkka ( قهقهه) در حاشيه مرز ايران و تركمنستان قرار مي گيرد.

گسل (؟) كه از جنوب خاور دره گز آغاز و تا شمال كلات امتداد مي يابد و در طول مسير خود واحدهاي (؟) را بريده و آبراهه ها را بصورت راستگرد جابجا نموده است ،   (5/0 كيلومتر) درون گستره كلان لرزه اي اين رويداد قرار مي گيرد.

مكان وقوع اين زمينلرزه در حاشيه شمالي كپه داغ خاوري و در حد فاصل پهنه چين و گسل خوره با پلت فرم توران قرار مي گيرد. در اين بخش گسلش راندگي علاوه بر امتداد لغز نيز گسترش يافته است.

۱۷ آوريل ۱۹۰۷، كاكلي ( Ms=5.8 )

اين زمينلرزه در ساعت ۰۸:۳۶ (GMT ) با بزرگي Ms5.8 و شدت ۳ (مخرب ) با رومكز مهلرزه اي ۳۷٫۷۴N-54.85E و شعاع گسترده كلانلرزه اي (ro ) 8 كيلومتر گزارش شده است ( امبرسزوملويل، ۱۹۸۲).

اومركز زمينلرزه د ر۳۸ كيلومتري شمال شيروان و در روستاي كاكلي بر روي گسل بانمان واقع مي شود.

۲۹ اوت ۱۹۱۷، شيروان ( Ms=5.7 )

اين زمينلرزه در ساعت ۱۳:۰۰ (GMT ) روز ۲۹ اوت با بزرگي Ms5.7 ، شدت اومركز ي ۳ ( مخرب)، شعاع گستره كلانلرزه اي ۱۲ كيلومتر و شعاع دريافت پذيري ۱۸۰ كيلومتر با اومركز مهلرزه اي ۳۷٫۳۷N-58.O5E توسط امبرسز وملوميل ( ۱۹۸۲) گزارش شده است. اومركز زمينلرزه در ۱۰ كيلومتري خاور شيروان و حد فاصل شيروان و خارج قرار مي گيرد.


۲۴ اكتبر ۱۹۱۷، گرگان ( Ms=5.3)

زمينلرزه ۲۴ اكتبر گرگان با بزرگي Ms=5.3 و شدت اومركزي ۲+ ( ويرانگر )  در ساعت ۱۱:۰۰  (GMT ) با رومركز مهلرزه هاي ۳۶٫۹۴N-54.31E ، شعاع گستره كلانلرزه اي ۱۰ كيلومتر و شعاع دريافت پذيري ۱۰۰ كيلو متر گزارش گرديده است

( امبرسز وملويل،۱۹۸۲). رومركز مهلرزه اي د ۱۵ كيلومتري شمال باختر گرگان در ۲۰ كيلومتري خاور – شمال خاور بندر تركمن واقع مي شود. رومركز زمينلرزه در زمينهاي پست دشت گرگان و حاشيه خزر قرار مي گيرد.

گستره كلانلرزهاي اين رويداد در جنوب باختر گستره كلانلرزه اي زمينلرزه ۱۴۷۰ گرگان ( جرجان ) ( Ms 5.5 ) قرار مي گيرد.

۲۸ نوامبر ۱۹۱۷ ، گليان ( Ms =5.9 )

اين زمينلرزه در ساعت ۱۴:۴۲  (GMT ) با بزرگي Ms5.9  و شدت ۳ ( مخرب ) و رومركز مهلرزه اي ۳۷٫۱۸N-57.88E ، شعاع گستره كلانلرزه اي ۲۰ كيلومتر و شعاع دريافت پذيري ۱۷۰ كيلومتر توسط امبر سز وملويل ( ۱۹۸۲) گزارش شده است. رومركز زمينلرزه در ۲۵ كيلومتري جنوب شيروان ( گليان ) و ۳۵  كيلومتري شمال خاور اسيزاين قرار مي گيرد.

Atlas اين زمينلرزه را با بزرگي Ms 5.7 و رومركز ۳۶٫۵۰N-69.10E در ۵۰ كيلومتري شمال باختر مشهد، ۱۸ كيلومتري جنوب چناران گزارش كرده است. همچنين زمينلرزه ديگري در ساعت ۱۷:۴۳  (GMT ) 28 نوامبر با بزرگي Ms5.2 و رومركز
 
36.50N-58.40E در ۵۰ كيلومتري شمال باختر نيشابور، ۶۷ كيلومتري جنوب قوچان گزارش شده است.

۱۷ سپتامبر ۱۹۲۳ ، شمال بجنورد ( Ms=6.4 )

در بامداد ( ۷:۰۹  (GMT ) 25 شهريور ۱۳۰۲ شمسي ، زمنيلرزه اي ويرانگري در روستاهاي دراز ناي رود اترك، شمال باختر بجنورد، روي داد ( شكل) : ناحيه اي كه عمدتاً آسيب ديد در دامنه هاي شمالي خاوري آخرداغ  و در دامنه هاي جنوب باختري كوه باب بلند جاي داشت كه در آن ۱۰ روستا ويران شد و ۲۲ روستاي ديگر به سختي آسيب ديد. تلفات در اين ناحيه ۱۵۷ كشته و ۱۴۶ زخمي ذكر شده است و به  دارايي ها نيز زيان چشمگيري رسيد. در بجنورد به ساختمان هاي همگاني آسيب رسيد و برخي خانه ها ويران شد، اما كسي كشته نشد. دامنه آسيب ها تا شيروان، گيطات و دربد گسترش داشت. در منطقه قلعه جق اين لرزه زمين لغزه هاي گسترده اي را به راه انداخت و در جاهاي ديگر گواه هايي بر دگر ريختي زمين ديده شد. اين دگر ريختي هي احتمالي بصورت شكاف هاي بازي از قلعه جق در دارز ناي چند كيلومتر با روند ۲۴۰ كشيده شده بود. زمينلرزه در عشق آباد (۱۱۰ كيلومتري)  به نيرومندي حس شد و در مشهد ( ۲۶۰ كيلومتري جنوب خاور) و كارانسژيك ( ۲۳۰ كيلومتري شمال باختر ) نيز دريافت پذير بود. به دنبال زمينلرزه پسلرزه هايي آمد كه دست كم يك ماه دنباله داشت و آسيب هاي افزونتري به بجنورد رساند به گونه اي كه در آن هيچ حادثه اي براي سكونت امن تلقي نمي شد ( امبرسز وملويل،۱۹۸۲).

روزنامه ايران ، مورخ ۲۸ سنبله ۱۳۰۲- ۲۰ سپتامبر ۱۹۲۳ در شرح رويداد اين زمينلرزه چنين مي نويسد:‌به موجب تلگراف واصله از بجنورد روز ۲۵ برج جاري يكساعت قبل ازظهر زلزله شديدي در بجنورد حالت گرديد. متجاوز از ۲ دقيقه با كمال شدت زمين متزلزل بود و صداي بسيار مهيبي شنيده شد. بيشتر ابنيه و عمارات و دكاكين بجنورد يا خراب شده و يا شكست خورده است ولي بحمدالله آسيب جاني به كسي وارد نيامده است و بعضي از اشخاص كه زير آوار رفته بودند،‌آنها را بيرون آورده اند و فقط اعضيشان مجروح شده است.

 • بازدید : 219 views
 • بدون نظر

دانلود مقاله و تحقیق با موضوع انقلاب صنعتی که شامل ۳۲ صفحه و بشرح زیر میباشد:

نوع فایل: Word

چکیده و مقدمه:

از مهمترين پديدههاى تحققيافته در اواخر قرن هجدهم ميلادي، در روند تکامل نظام سرمايهدارى در کشورهاى اروپائي، بايد از اختراع ماشين و ورود آن در روند توليد کالا در مؤسسات و شکلگيرى ”انباشت سرماي نام برد.

ترقى علمى و فنى و نفوذ ماشينيزم در امور اقتصادي، همانا جايگزينى منابع نيروى بىجان (بازوى مکانيکى و ماشينيبا منابع نيروى جاندار (بازوى انسانيرا به ارمغان آورد.

در اول قرن نوزدهم ميلادى چند دستگاه ماشين بافندگى بيش از بيست برابر بافنده دستى و يک دستگاه ماشين ريسندگى دويست برابر چرخ ريسندگى معمولى توليد مىکردنداز ۱۷۵۰ تا ۱۸۳۰ ميلادى ماشينى شدن ريسندگى در انگلستان ميزان بهرهورى را تا ۳۰۰ برابر افزايش داد. )دکتر ستارىفر،فصل نامهٔ تأميناجتماعي، سال اول شماره اول،تابستان۱۳۷۸، مؤسسه عالى پژوهش تٔامين اجتماعي

انقلاب صنعتى در غرب ميزان ثروت ملى و قدرت خريد مردم را افزايش داداين انقلاب، ضمن تأمين اشتغال بخش وسيعى از جمعيت و ارتقاء سطح درآمد سرانه، و گسترش توليد انبوه باعث شد ابتدا انگلستان و سپس آلمان، بلژيک، فرانسه به جرگه کشورهاى صنعتى پيوستند و بهتدريج مجموع اروپاى غربى به منطقهاى صنعتى تبديل گرديد. )دکتر ستارىفر، فصل نامهٔ تأميناجتماعي، سال اول شماره اول،تابستان۱۳۷۸، مؤسسه عالى پژوهش تٔامين اجتماعي…………..

*انقلاب صنعتى در کشورهاى اروپائى اين پىآمدها را دربر داشت:

*رقابت آمریكا و انگلیس در ایران و نهضت ملی شدن صنعت نفت

*نانوتكنولوژي‌ در جهان

*پی نوشت ها
……………………………………………..

 • بازدید : 153 views
 • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق دستگاه تنفسی-خرید اینترنتی تحقیق دستگاه تنفسی-دانلود رایگان مقاله دستگاه تنفسی-تحقیق دستگاه تنفسی

این فایل در ۱۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

برونشيول ها به كيسه هايي به نام آلوئول ختم مي شوند كه در اطراف آنها رگ هاي خوني قرار دارد. اينجا اكسيژن وارد خون و دي اكسيد كربن وارد ريه ها مي شود تا به خارج دميده شود. تنفس توسط ديافراگم (يك عضله) و عضلات بين دنده اي انجام مي شود. دستگاه تنفسي شامل حلق (گلو)، حنجره و اپي گلوت نيز هست. لوزه ها و آدنوئيدهـاي واقع در حـلق به مبارزه با عفونت ها كمـك مي كنند. حنجره، حاوي طناب هاي صوتي است كه براي توليد صدا به لرزش در مي آيند. اپي گلوت در طول بلع، ناي را مي بندد تا غذا وارد ريه ها نشود 

تنفس عملي است كه به وسيله آن بدن هوا را وارد و خارج مي كند. جريان هوا به درون و بيرون از بدن، به خاطر حركت هوا از نواحي پرفشار به كم فشار صورت مي گيرد. براي تنفس به درون (دم)، ديافراگم و عضلات بين دنده ها منقبض شده، قفسه سينه را بزرگ مي كنند. در نتيجه، فشار هوا در ريه ها كاهش پيدا مي كند
به طوري كه كمتر از فشار هواي اطراف مي شود و هوا وارد ريه ها مي گردد. براي تنفس به بيرون (بازدم)، عضلات شل شده، حجم ريه را كاهش مي دهند. فشار هوا در ريه ها بيش از هواي اطراف مي شود و باعث خروج هوا از بدن مي شود.
بافت هاي بدن، دايماً اكسيژن رااز خون مـي گيرند و دي اكسيد كربن را در خون آزاد مي كنند. اكسيژن محيط وارد ريه ها مي شود و از آلوئول ها (كيسه هاي نازك) وارد رگ هاي خوني به نام مويرگ مي گردد كه در آنجا به ماده اي به نام هموگلوبين كه درگلبول هاي قرمز وجود دارد، متصل مي شود. در همين زمان، دي اكسيد كربن از پلاسما (قسمت مايع خون) وارد آلوئول ها مي شود تا با بازدم خارج گردد. درمويرگ هاي بافت ها، گلبول قرمز اكسيژن را آزاد مي كند در حالي كه دي اكسيد كربن وارد پلاسما مي شود.

 • بازدید : 118 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اين دستگاه داراي امواج ماوراء صوت براي كنترل و فرار حيوانات و حشرات موذي از قبيل موش هاي خانگي، سوسك ها، كك، كريكت ها و ديگر،  موثر مي باشد. 
تحقيقات آزمايشگاهي: نشان داده است كه امواج اين سيستم ماوراي صوت باعث ناراحتي و رنجش سيستم شنوايي و عصبي شدن اين حيوانات و حشرات موذي مي شود و با صوت ۲۶۰ دسي بل تمام منبع غذايي و لانه خود را رها نموده و فرار را بر اقامت ترجيح دهند و به محل ديگري دور از اين امواج كوچ كنند.
امواج صوتي سيستم: خارج از دامنه شنوايي انسان ها، حيوانات خانگي، پرندگان و آبزيان مي باشد و بي ضرر است.
عملكرد سيستم: هرگز تداخلي با دستگاه تنظيم ضربان قلب، سمعك، راديو، تلويزيون، سيستم هاي اعلام حريق، دزدگير و ساير لوازم الكترونيكي ندارد
خصوصيات سيستم: امواج ماوراي صوت دستگاه هرگز به انسان ها، حيوانات اهلي و گياهان آسيب نخواهد رساند.
تكنولوژي بسيار عالي با طرح زيبا با امواج ماوراي صوتي خودكار محدوده اي بين ۳۰،۰۰۰ تا ۶۵،۰۰۰ هرتز را با شدت زياد آفت زدايي مي كند.
طراحي منحصر به فرد مدار امواج نفوذي با امواج ماوراي صوت متمركزش به سيستم شنوايي و عصبي آفات به شدت ضربه مي زند، اين عملكرد براي مقابله با آفات و ايمني بسيار مؤثر مي باشد.
مهمترين خاصيت اين سيستم براي مصرف كننده اين است كه نيازي به پ داخت مبلغ بيشتري براي اضافه نمودن سرعت پخش امواج صوتي در مواقع خريد نمي باشد.
امواج ماوراي صوت دستگاه محوطه اي در حدود ۳۷۰ تا ۴۶۸ متر مربع را پوشش خواهد داد و براي عملكرد بهتر در بعضي از مواقع نياز به دو دستگاه خواهيد داشت.
دكمه تست به در پشت دستگاه .
چراغ نشانگر LED نشان دهنده فعال بودن دستگاه .
طريقه استفاده دستگاه :
۱- سيم آدابتور را به دستگاه وصل نموده سپس آدابتور را به پريز برق بزنيد.
۲- دكمه تست را براي چند ثانيه نگهداشته سپس رها نماييد، چراغ LED پشت دستگاه نمودار فعال بودن سيستم مي باشد.
   توضيح:
۱- لازم به ذكر است امواج ماوراي صوتي باعث تحريك اين آفات از اخفاء مي شوند و شما در چند روزه اول با افزايش فعاليت حيوانات و حشرات موذي مواجه خواهيد شد كه در مدت كمي همگان آن محل را ترك خواهند نمود.
۲- قدرت امواج ماوراي صوت باعث مي شود كه مدت كمتر از ده روز هيچ جانور و حشره موذي در منزل شما نخواهد بود.
۳- آفات به كلي از محل بيرون رانده خواهند شد ولي آنها مسلماً تخم و كرمينه هايشان كه توسط امواج ماوراي صوت تحت تأثير قرار نگرفته را ترك مي كنند ولي تخم ها در محل بجاي خواهد ماند تا زمانيكه سر از تخم بيرون بياورند. در اين شرايط بازده¬اي ماوراي صوت دافع آفات به سيستم شنوايي و عصبي¬شان نفوذ كرده و بيرون راندن مي شوند اين نسل جديد ظرف مدت ۴ الي ۶ هفته طول ميكشد كه تمامي آلودگي ها برطرف شود و شما براحتي از زندگي خود لذت ببريد.
۴- مصرف برق اين دستگاه با روشن بودن بيست و چهار ساعته بي نهايت كم مي باشد، جالب اينكه ديگر به خريد مواد هاي شيميايي و يا وسايل ديگر از قبيل تله هاي خطرناك و كثيف را نخواهيد داشت . 

مشخصات دستگاه:
ابعاد:  120 × ۹۰ × ۷۰  میلی متر
وزن:  160 گرم
منبع تغذیه: ۶۰ سیکل ، ۱۵۰ – ۱۲۰ ولت AC      /       50 سیکل ، ۲۲۰ – ۲۴۰ ولت AC
مصرف برق: ۵/۱ ولت
محدوده ی فرکانس: ۳۰۰۰۰ تا ۶۵۰۰۰۰ هرتز (مدام در حال تغییر)
قدرت صدای خروجی:  دسیبل ۲۶۰ = ۱۳۰ × ۲
پوشش زاویه :  260 درجه

ضد پشه :
مصرف کننده گرامی: 
دستگاه ضد پشه ای که اکنون در دسترس شماست ، حاصل تکنولوژی پیشرفته اولتراسونیک می باشد ، که امروزه کاربرد روز افزون در تمام موارد از جمله پزشکی و مصارف عمومی یافته است.
این سیستم در حال حاضر با توجه به عدم استفاده از مواد شیمیایی پر مصرف ترین روش مقابله با پشه است.
این دستگاه پس از قرار گرفتن در مدار جریان الکتریکی امواج اولتراسونی ک ارسال می نماید که برای انسان به سختی قابل شنیدن ودرک است و باعث فرار ومختل کردن قدرت پرواز پشه گشته و بدین ترتیب مزاحمت این نوع حشره موذی را به صورت مؤثر رفع می نماید.
لازم به ذکر است که برای مشاهده اثر کامل دستگاه حدود(سی دقیقه) وقت لازم است.
محدوده عملکرد دستگاه ۴×۴ متر می باشد.
محافظ الكترونيكي:
این دستگاه قابل استفاده برای کلیه لوازم برقی از قبیل یخچال، فریز، کامپیوتر و غیره می باشد.
طرز کار دستگاه در برابر نوسانات جریان برق بدین صورت می باشد که در هنگام تغییرات ناگهانی ولتاژ(کمتر از ۱۹۰ ولت و بیشتر از ۲۵۰ ولت) جریان برق دستگاه به صورت خودکار قطع مینماید و بعد از ۲ تا ۴ دقیقه (تأخیر رسانی)دوباره جریان برق دستگاه را وصل می نماید.
این وسیله دارای چهار ورودی برای مصرف خروجی ۲ آمپر می
 • بازدید : 128 views
 • بدون نظر

این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده وشامل موارد زیر است: نرم افزارMECHANICAL DESKTOP كه به اختصار MTD خوانده مي شود. نرم افزار بسيار مؤثر و داراي توانايي هاي منحصر به فردي در طراحي قطعات نامعين و طراحي قطعات معمين ميباشد. اين نرم افزار توسط شركت Autodesk پشتيباني شده است وچندين سال پيش ابتدايي ترين نرم افزار ان تحت نام MDT2 به بازار آمد . به همراه تكميل شدن نرم افزارAutoCAD هنگامي كه اين نرم افزار به نسخه ۱۲ رسيد مبحث جديدي تحت عنوان AMD (ساخت احجام Solid) مورد توجه خاص شركت Autodesk قرار گرفت كه بعد از آن MDT2 ارائه شد كه بسيار ضعيف بود. اما با تكميل علم ودانش اين نرم افزار در نسخه ۴ داراي بخش بسيار جالبي تحت عنوان طراحي قطعات استاندارد و محاسبات مهندسي ارائه شد. اما اكنون اين نرم افزار تا نسخه ۷ ارائه شده است نرم افزار MDT يك نرم افزار مدل سازي سه بعدي پارامتري است كه امكانات ويژه اي براي طراحي قطعات و مجموعه هاي مكانيكي وهمچنين توليد نقشه از اين طرحها دارد . امروزه رايانه به ابزار قدرتمند وجدايي ناپذير در امور صنعت و محاسبات پيچيده غلمي مبدل شده است ونميتوان براحتي و بدون استفاده از آن به حركتات علمي و صنعتي ادامه داد . اين ابزار قدرتمند خود نيز در سيطره پيشترفت پرشتاب زمان قرار گرفته است . وبا سرعت و شتاب بسيار بالا قلمرو نفوذ خود را گسترش ميدهد. از جمله موارد استفاده از رايانه در مراحل طراحي و توليد قطعه (CAD/CAM/CAE) ميباشد . در طراحي وتوليد قطعات صنعتي از نرم افزارهاي مدل سازي سه بعدي زير استفاده ميشود: ,ProEngeenier ,Catia ,MechanicalDesktop Solidwork در اين اثر تلاش شده است كه با به كار گرفتن تصاوير,جداول,دستورات مختلف ومدلينگ واسمبل قطعات يك سيلندر پيستون هيدروليك.يك آشنايي مقدماتي از ابن نرم افزار ارائه شود تا كساني كه علاقه مند به فراگيري اين نرم افزار هستند با مقدمات اين نرم افزار آشنا شوند. البته اين نكته قابل توجه است كه كساني كه مايل به فراكيري اين نرم افزار هستند بايد قبل از اين يك آشنايي.هرچند مختصر با Autocad داشته باشند كه اين امر باعث ميشود تادر امر فراگيري موفق تر باشند. قابل ذكر است كه مطالب ذكر شده از ويرايش ششم (MDT6) ميباشد. درخاتمه اين پايان نامه را به پدر مادر عزيزم به پاس قدر داني گوشه اي اززحماتشان تقديم ميكنم . تاريخچه نرم افزار : اين نرم افزار از ويرايش يك تحت اتو كد ۱۳شروع به برنامه نويسي توسط شركت Autodesk شد كه همزمان با پيشرفت تكنولوژي و صنعت قادر به جوابگويي طراحي قطعات صنعتي نبود تا اينكه ويرايشهاي بالاتري ازاين نرم اقزار شروع به كار واتوكد ۱۴ به بازار امد وهمزمان با آن اين شركت MDT2 را شروع به كار نمود كه تفاوتهاي بين ويرايش ۲و۳ تحول عظيمي در برنامه اين نرم افزار نمود تا جايي كه اكثر اين كارخانه جات به خصوص واحدهاي توليدي كوچك رجوع به اين سمت آورده واز امكانات قوي اين نرم افزاد بهره جستند تا اينكه در سال ۱۹۹۸ ميلادي همزمان با پيشرفت تكنولوژي در صنايع هواپيمايي وخودرو سازي در تمام موارد طراحي.اين نرم افزار قدرت لازم را پيدا نكرد وجوابگوي طراحان نگرديد وباعث شد تا باز هم همان كامپيوتر هاي قدرتمند sun-hpوibmوsiliconو ديگر كامپيوترهاي پرقدرت work station روي بورس صنعت جاي پاي خود را محكم كنند هر چند هزينه هاي آنها چندين برابر حتي تا صد برابر افزايش داشت و علت آن هم قابليت محاسبات قوي وگرافيك قوي تراين كامپيوترها درنرم افزارهايcad/cam و cadبود اما باز هم در كنار اين نرم اقزارهاي قدرتمند MDT به عنوان يك نرم افزار كمكي در امر طراحي مورد توجه قرار گرفت وبا توجه به اينكه اين نرم افزار تحت Autocadاجرا ميشود تا كنون به عنوان يكي از قوي ترين نرم افزارهاي روز دنيا شناخته شده ومورد توجه طراحان قرار گرفته است. شركت Autodesk يكي از برجسته ترين شركتهاي تهيه كننده و نويسنده نرم افزارهاي cad ميباشد.كه به همين منظور تا كنون با سرعت فوق الاده زيادي قادر به تهيه و ويرايشهاي مختلفي از نرم افزار MDT گرديده است وپس از مدت يك سال ويرايش MDT3 را به بازار عرضه نمود.همزمان با سال MDT4 – ۲۰۰۰ كه تحت اتوكد ۲۰۰۰ اجرا ميشود را به بازارعرضه نمود كه به قول گروهي از شركتهاي برنامه نويس اخرين ويرايش نرم افزاري Autocad ميباشد واخيرا نيز ويرايش۵ وهمچنين ويرايش۶ و۷اين نرم افزار وارد بازار شده است .

 • بازدید : 166 views
 • بدون نظر
دستگاه و وسائل موتوري بالابر:
دستگاه ها و وسائل موتوري بالابر عبارتند از كلية وسائل و تجهيزات ثابت و متحرك موتوري كه براي بالا بردن، پايين آوردن و جابجايي و نصب مصالح و وسائل و تجهيزات ساختماني مورد استفاده قرار مي گيرند، از قبيل انواع مختلف جزثقيل هاي ثابت (تاوركرين ها و وينچ ها) و جرثقيل هاي كاميوني، آسانسورهاي موقت و نظاير آن


عتیقه زیرخاکی گنج