گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 86 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۰۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه  پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی مبانی حکومت دموکراتیک واقتدارگرا را دراختیار شما عزیزان قرار داده ایم  . این پروژه کارآموزی در قالب ۱۰۷ صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پروژه به صورت ورد word قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیز درمقایسه با سایر فروشگاهها بسیار مناسب وارزان میباشد
از این پروژه و پایان نامه  آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .
عناوين                                                                          صفحه

چكيده ۱
مقدمه ۲
فصل اول كليات
۱-۱ بيان مساله ۵
۲-۱ ضرورت انجام تحقيق ۷
۳-۱ اهداف پژوهش     7
۱-۳-۱ اهداف كلي     7
۲-۳-۱ اهداف جزئي ۷
۴-۱ محدوده ي زماني و مكاني تحقيق ۷
۵-۱ پيشينۀ تحقيق ۸
۶-۱ كليد واژه‌ها ۹
۱-۶-۱  دموكراسي ۹
۲-۶-۱  اقتدارگرايي ۱۰
۳-۶-۱  جهاني شدن ۱۰
۷-۱ موج جديد دموكراسي ۱۱
۸-۱ پرسش اصلي ۱۲
۱-۸-۱  پرسشهاي فرعي ۱۲
۹-۱ روش تحقيق ۱۲
۱۰-۱ روش گردآوري اطلاعات ۱۲
۱۱-۱ چارچوب نظري تحقيق ۱۳
۱-۱۱-۱ نظريه اقتدارگرايي لينتز (Lints) و پرل موتر (Perl moter) 14
۲-۱۱-۱ نظريه دموكراسي : دوتوكويل و ماركس ۱۴
۱۲-۱ چارچوب نظري محقق ۱۵
۱۳-۱ نمودار ۱۵

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬(فصل دوم)
بخش اول 
۱-۲ دموكراسي چيست ۱۹
۲-۲ مباني حكومت دموكراتيك ۲۰
۱-۲-۲ حقوق مدني ۲۱
۲-۲-۲ اصل نمايندگي ۲۱
۳-۲-۲ حكومت جمهوري ۲۲
۴-۲-۲ تفكيك قوا ۲۲
۵-۲-۲ نظارت قوا بر يكديگر ۲۲
۶-۲-۲ پارلمان و پارلمانتاريسم ۲۳
۷-۲-۲ ساختار پارلمان ۲۳
۸-۲-۲ دموكراسي پارلمان و دموكراسي رياستي ۲۳
۹-۲-۲ فرآيند تشكيل دولت ۲۴
۱۰-۲-۲ كابينة دولت ۲۴
۱۱-۲-۲ تشكيل ائتلاف ۲۵
۱۲-۲-۲ اشكال تصميم گيري در دموكراسي‌ها ۲۵
۱۳-۲-۲ مسئوليت پذيري حكام و مقامات سياسي ۲۵
الف – مسئوليت مقامات انتفاعي ۲۵
ب – مسئوليت مقامات غير انتفاعي ۲۵
۳-۲مباني حكومت اقتدارگرا ۲۶
۱-۳-۲ اقتدار ۲۶
۲-۳-۲ منابع اقتدار ۲۶
۳-۳-۲ ضمانت اجراي اقتدار ۲۷
۴-۳-۲ ويژگيهاي اقتدار ۲۷
۵-۳-۲ اقتدارگرايي ۲۸
بخش دوم
نظريه هاي حكومتهاي غير دموكراتيك ۲۹
۴-۲  هانا آرنت (توتاليتاريسم) ۲۹
۵-۲   لينتز (اقتدارگرايي) ۳۰
نظريه هاي حكومتهاي دموكراتيك ۳۱
۶-۲  پوپر (دموكراسي) ۳۱
۷-۲ دوتوكويل (دموكراسي) ۳۳
نتيجه گيري ۳۵

(فصل سوم)
۱-۳  مقدمه ۳۷
۲-۳ تعريف جهاني شدن ۳۹
۳-۳ شاخصهاي جهاني شدن ۴۰
۴-۳ نظريه‌هاي مختلف درباره جهاني شدن و تاثير آن بر دموكراسي ۴۱
۱-۴-۳ رويكرد مثبت نسبت به تاثير جهاني شدن بر دموكراسي ۴۱
۲-۴-۳ رويكرد منفي نسبت به تاثير جهاني شدن بر دموكراسي ۴۲
۳-۴-۳ رويكرد بينابين نسبت به تاثير جهاني شدن بر دموكراسي ۴۲
۵-۳  محركهاي دموكراتيزاسيون ۴۴
۱-۵-۳ توسعه اقتصادي ۴۴
۲-۵-۳ عملكرد (اقتصادي) ۴۵
۳-۵-۳ نقش كليسايي كاتوليك ۴۶
۴-۵-۳ تغيير هنجارهاي بين المللي ۴۷
۶-۳ موانع مهم بر سر راه رشد دموكراسي ۴۸
۷-۳ تاثير جهاني شدن بر اضمحلال حكومتهاي اقتدارگرا ۵۰
جمع بندي ۵۱

 (فصل چهارم)
تحقق دموكراسي ۵۳
۱-۴ درآمدي بر دموكراسي ۵۳
۲-۴ محدوده هاي تحقق دموكراسي ۵۵
جمع بندي ۵۹
(فصل پنجم)
موانع گذار به دموكراسي د رخاورميانه و ايران ۶۰
۱-۵ دموكراسي د رخاورميانه ۶۱
۲-۵ ديدگاه ايالات متحده آمريكا از ليبراليسم و دموكراسي ۶۱
۳-۵ دموكراسي د رخاورميانه پس از ۱۱ سپتامبر ۶۱
۴-۵ ريشه‌هاي اقتصادي دموكراسي ۶۳
۵-۵ تاثير جهاني شدن بر دموكراتيزاسيون در ايران ۶۷
جمع بندي ۷۱

(فصل ششم)
نتيجه گيري نهائي _ دلايل تاييد يا عدم تاييد فرضيه ها و پيشنهادات ۷۳
۱-۶ نتيجه گيري نهائي ۷۳
۲-۶ دلايل اضمحلال رژيم هاي اقتدار گرا   78
۳-۶ دلايل تاييد يا عدم تاييد فرضيه ها   84
۴-۶ پيشنهادات ۸۶
كتاب نامه ۸۷
 
توضیحات متن:
دموكراسي در سده ي نوزدهم ابتدا در آمريكا و اروپاي غربي بوجود آمد و سپس به نقاط ديگر گسترش يافت و جهاني شدن نيز سبب تسريع روند رشد دموكراسي در اين نقاط شد و يكي از مهمترين دلايل اضمحلال حكومتهاي غير دموكراتيك بود . پرسش اصلي پايان نامه اين است كه ۱- چرا فرآيند دموكراتيك در كشورهاي اروپايي سريع تر از از كشورهاي آسيايي از سال ۲۰۰۵ تا ۱۹۹۷ بوده است ؟ و ۲- آيا جهاني شدن بر روند اضمحلال حكومتهاي اقتدارگرا و رشد دموكراسي موثر بوده است ؟
پاسخ پرسش اول اين است كه چون در اروپاي غربی عوامل مساعد دراز مدت ، ميان مدت و كوتاه مدت چندي در قوام دموكراسي مبتنی بر نمايندگي موثر بوده اند توزيع عادلانه تر زمين ، فقدان سابقه فئوداليسم و اثر امنيت زمين دار همراه با سنت ليبراليسم انگليسی در آمريكا از جمله عوامل مساعد دراز مدت بوده‌اند . 
در انگلستان پيدايش جنبش اصلاح دين و گسترش اخلاق پروتستاني ، جنبش ديوار كشي و ضعف طبقه دهقان و انقلاب صنعتي در ۱۹۷۰ از جمله عوامل و زمينه هاي ساختاري مهم درگذار به دموكراسي در اروپاي غربي و آمريكا به شمار مي آيد . 
در اين پايان نامه فرضيه اصلي اين است كه دموكراسي دستاورد جوامع پيشرفتۀ غربي است كه موج اول آن در اروپاي غربي و آمريكاي شمالي و در طي سده ي نوزدهم رخ داد و مي توان گفت كه دموكراسي ابتدا در جوامع غربي و سپس به نقاط ديگر جهان گسترش پيدا كرد . در اين پژوهش اثبات شد كه دموكراسي دستاورد جوامع غربي و مناسب كشورهاي غربي است ولي مي تواند در جوامع ديگر نيز بوجود آيد . به شرط آنكه خود الزامات آن را به وجود آورند و اين مستلزم گذر زمان است . 
 

مقدمه
در اين پژوهش ، در فصل اول كه شامل كليات است با توجه به عنوان پايان نامه  «مباني حكومتهاي دموكراتيك و اقتدارگرا» به بيان مسئله ، محدود زماني و مكاني ، تاريخچه و ضرورت انجام تحقيق ، اهداف پژوهش، پيشينه ي تحقيق ، مفاهيم بنيادين ، پرسش اصلي و پرسش هاي فرعي، روش گردآوري اطلاعات، چارچوب نظري تحقيق و محقق و ترسيم نمودار با توجه به موضوع پرداخته ايم. در بيان مسئله به تشريح الزامات و مباني حكومت دموكراتيك و اقتدارگرا و سپس به تاريخچه دموكراسي كه ابتدا از يونان باستان و در قرن نوزدهم در اروپاي غربي و آمريكا آغاز شد و پس از آن به نقاط ديگر جهان بسط و گسترش يافت، پرداخته‌ايم. در چارچوب نظري تحقيق به نظريه اقتدارگرايي لينتز و پرل موتر و نظريه اقتدارگرايي دوتوكويل و ماركس پرداخته و در چارچوب نظري محقق با توجه به چارچوب نظري تحقيق ، (رويكرد پژوهش) بيان شده است كه عبارت است از : بوجود آمدن دموكراسي و پا برجاماندش در داخل كشورها نيازمند بسيج فراگير و گسترده ي تشكيلات و نهادهايي است كه توسط توده ي مردم اداره شود و در عرصه ي بين الملل نيز كشورها بايد بر طبق موازين جهاني در همه ي عرصه هاي فرهنگي ، اقتصادي و سياسي فعاليت گسترده داشته باشند و سپس با توجه به چارچوب نظري نمودار تحقیق رسم شده است .
فصل دوم به نظريه هاي حكومت هاي غير دموكراتيك و توتاليتاريسم هانا آرنت، اقتدارگرايي لينتز و نظريه هاي مربوط به حكومت هاي دموكراتيك و دموكراسي (كارل پوپر و دوتوكويل) پرداخته و سپس پژوهشگر تحليل خود را با توجه به اين چهار نظريه بيان نموده است . در فصل سوم ابتدا به مقدمه اي از امواج دموكراتيزاسيون كه توسط ساموئل هانتينگتون بيان شده بود پرداخته و سپس به محرك هاي اصلی دموكراسي ، توسعه اقتصادي و عملكرد (اقتصادي) تغيير نقش كليساي كاتوليك و تغيير هنجارهاي بين المللي اشاره و پس از آن به تاثير جهاني شدن بر دولت_ ملت و دموكراسي بر اساس نظريه ي ديويد هلد پرداخته شده است . اين تاثيرات عبارتند از : حقوق بين الملل ، بين المللي شدن تصميم گيري سياسي ، هويت ملي و جهاني شدن فرهنگ ، اقتصاد جهاني . موانع مهم سياسي ، اقتصادي و فرهنگي دموكراسي مورد نظر قرار گرفت و در پايان به تاثير جهاني شدن بر اضمحلال حكومت هاي اقتدارگرا پرداخته شده است . يك جمع بندي تحليلي در هر فصل و پاسخ به سوال فرعي و اثبات فرضيه مرتبط با آن صورت گرفته شده است . فصل چهارم ابتدا به بيان درآمدي بر دموكراسي و سپس به محدوده هاي تحقق دموكراسي پرداخته است .
در فصل پنجم به دموكراسي در خاورميانه پرداخته و ديدگاه ايالات متحده آمريكا در مورد ليبراليسم و دموكراسي در خاورميانه پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ را شرح داده است و سپس در قسمت بعد ريشه هاي اقتصادي دموكراسي و در انتهاي 
فصل تاثير جهاني شدن بر روند دموكراسي در ايران توضيح داده شده است .

عتیقه زیرخاکی گنج