گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 125 views
  • بدون نظر

در حاليكه دوره هاي قاعدگي در اغلب زنان مي تواند با تغييراتي همراه شود ، اختلالاتي در فواصل و يا خصوصيت قاعدگي اغلب ممكن است استرس را باشد . ارزيابي اين علائم و تشخيص نوع اختلال مهم است و زناني كه نوع اختلال روشن شود تشخيص احتمالي تعيين مي گردد. (1) اولين مورد اختلال قاعدگي وجود يا عدم نظممي باشد . وقتي نظم وجود دارداما ميزان جريان خون متفاوت مي باشد ارزيابي آن نسبت به موقعي كه زنان پرئيد متغير است فرق مي كند . (2)  پروئيدهايي كه الگوي جزيي يا هيچ الگوي زمانبندي ندارند نسبت به پروئيدهايي با الگوي متغير ، اما قابل پيش بيني ، بايدمتفاوت باشند . وقتي خونريزي با فواصل طولاني ايجاد مي شود ، بوسيله مهار تخمك گذاري بايستي توجه شود كه بصورت آندولاسيون يا اليكو اوولاسيون خواهدبود .(۳) خونريزي واژنيالي كه نظم مشخصي نداردو ممكن است در نتيجه اخلال تخمك گذاري يا خونريزي غير قاعدگي كه بر دوره هاي قاعدگي بيمار سوارش باشد . خونريزي قاعدگي باحجم زياد اغلب ناشي از فيروم ، يا پوسيب رحم مي باشد . اندومتردوز، هيبرلوزي اَندومتر، يا سرطان نزد اينگونه موارد مطرح مي گردد . زناني كه در سن باروري هستند ممكن است حامله بوده يا بقاياي حاملگي در رحم آنها باشد . (4) خونريزي واژينال كه نظم مشخصي ندارد اما ميزان طبيعي دارد . مطرح كننده تخمك گذاري با فواصل زياد و يا تخمك گذاري ، منظم است .(۵) قاعدگي هايي كه نظم خود را حفظ كرده اما ميزان غير طبيعي دارند تغييرات در محور تخمدان ـ هيوفيز رهيپوتالاموس را منعكس نمي نمايند . اختلالات ميزان خونريزي به جدا سازي برخي از آسيب هايي كه

 بايدمورد توجه قرار گيرد ممكن است كمك نمايد .

(۶) خونريزيهاي معين دو قاعدگي مي تواند در اثر آسيب دهانه رحم يا حجم رحم بوده كه معمولاً خفيف است و به آساني از دوره قاعدگي طبيعي تشخيص داده مي شود . اين نوع خونريزيها ، از خونريزيهاي شديدي كه ممكن است در زمان قاعدگي باشد ، متفاوت است و به     3 اين بحث بر مي گردد ، برخي از علل يا تروژنيك مي باشند مانند استفاده از وسيله پيشگيري داخل رحمي ( IUD ) يا قرص هاي ضد حاملگي كه به سادگي مشخص شده و درمان مي شوند . علل ديگر ممكن است به ارزيابي هاي بيشتر نياز داشته باشد كه شامل تصويربرداري يا بيوپس براي تأييد تشخيص مي باشد .(۷) پرئيدهاي منظم اما از نظر خونريزي كم ممكن است در نتيجه بيماريهاي مزمن ( نارسايي كليه ) يا در اثر تجويز استروئيدها باشد ( قرص هاي ضد بارداري )

  

آتي پي سلولهاي غددي با اهميت نامشخص ( AGCUS ) يكي از گيج كننده ترين معقوله هاي سيستم  در ارتباط با گزارشات سيتولژي سلولي مي باشد .تعدادي از يافته ها ، تغييرات واكنشي خوش خيم در سلولهاي اندوسرويكال يا آندوسترتا موردي مانند آدنوكارسنيو ما را شامل مي شود . در شرايط طبيعي اين يافته ۲% تا ۴% درصد همه پاپ ايمرها را در بر مي گيرد .(۱) يكي از مهمترين جنبه هاي سيستم بشرا در تفسير ايمرسيتولژي كافي بودن و يا محدوديت نمونه مي باشد . وقتي نمونه بصورت ناكافي گزارش مي شود ، به علت تغييرات التهابييامواد خشك كننده مصنوعي ، يا محدوديت از نظر سلولها ( تعداد سلولهاي موجود براي مطاليه ) مي باشد كه بايد دوباره تكرار شود .(۲) اگر نمونه گرفته شده بروي تفسير كافي باشد ، درمان با نظرات ارائه شده توسط آسيب شناسي هماهنگ مي شود . سيتم بشرا براي ارزيابي آزمايشات پاپ ايمر بيشتر شبيه به مشاوي طراحي شده و در هرصورت ممكن بايد از آن استفاده شود .(۳ ) در برخي شرايط آسيب شناس ممكن است قادر به مشخص نمودن منشاء سلول ديده شده باشد كه اين مسأله براي ارزيابي بيشتر راهنمايي خواهد كرد .اگر آسيب شناس سلولها را التهابي و با منشاء اندوسروكس مطرح نمايد ، ارزيابي آن نسبت به مواردي كه منشاء سلولها احتمالاً دوسرايي باشد متفاوت خواهد بود . 


عتیقه زیرخاکی گنج