گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 150 views
  • بدون نظر
این فایل شامل توضیحات مسجد جامع عباسی یا مسجد امام اصفهان به زبان انگلیسی است که شامل موارد ذیل می باشد:
This file contains some aspects of the exquisite mosque of Jam-e Abbasi or Imam Mosque in Esfahan. This pdf file is in English. Some aspects of this file are as follows: 
معماری مسجد architecture
کاشی کاری مسجد tile work
دوره ی ساخت مسجد period built
گنبد دوپوش مسجد double layer dome of the mosque
سردر ورودی مسجد entrance portal
معماران مسجد architectures
خطاطان مسجد calligraphers
حوض های سنگی مسجد stone water basins
مدارس ناصریه و سلیمانیه Naseriyeh and Soleymaniye Schools 
ساعت آفتابی sundial
منبر سنگی مسجد stone pulpit
و بسیاری از موارد دیگر
And many more

  • بازدید : 131 views
  • بدون نظر

این فایل شامل ترجمه ی فایل مسجد جامع عباسی یا مسجد امام اصفهان از زبان انگلیسی به زبان فارسی است که شامل موارد ذیل می باشد:

This file is the translation of the file named “Imam Mosque” of this site from English to Persian.
Some aspects of this file are as follows: 
معماری مسجد architecture
کاشی کاری مسجد tile work
دوره ی ساخت مسجد period built
گنبد دوپوش مسجد double layer dome of the mosque
سردر ورودی مسجد entrance portal
معماران مسجد architectures
خطاطان مسجد calligraphers
حوض های سنگی مسجد stone water basins
مدارس ناصریه و سلیمانیه Naseriyeh and Soleymaniye Schools 
ساعت آفتابی sundial
منبر سنگی مسجد stone pulpit
و بسیاری از موارد دیگر
And many mor

  • بازدید : 161 views
  • بدون نظر
این پاورپوینت فوق العاده زیبا شامل بخش های مختلف مسجد جامع عباسی یا مسجد امام اصفهان به زبان انگلیسی می باشد. 
This wonderful powerpoint consists of the different parts of the Imam Mosque or Jame Abbasi Mosque of Esfahan in English.
برخی از بخش های مسجد شامل موارد ذیل می باشد:
Some of these parts are as follows:
معماری مسجد Architecture of the mosque
کاشی کاری مسجد tilework
دوره ی ساخت مسجد period built
گنبد دوپوش مسجد double layer dome
سردر ورودی مسجد entrance portal
معماران مسجد architectures
خطاطان مسجد calligraphers
حوض های سنگی مسجد engraved stone water basins
مدارس ناصریه و سلیمانیه Naseriyeh and Soleymaniyeh Schools
ساعت آفتابی sundial
منبر سنگی مسجد  stone pulpit of the mosque
and many more
و بسیاری از موارد دیگر


عتیقه زیرخاکی گنج