گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 116 views
  • بدون نظر
بسمه تعالی  
تفکر خلاق دوره بدو انتصاب مدیران میانی   
تهیه و تنظیم : دانشگاه علوم پزشکی  ایران با همکاري معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
اهداف دوره:  پس از پایان این دوره از فراگیران انتظار می رود: 
 آشنایی با انواع روش  های خلاقیت  آشنایی با منابع و ویژگی  های خلاقیت 
  • بازدید : 175 views
  • بدون نظر

توجیهی بدو خدمت کارکنان

آشنایی با مباحث حاکمیتی جمهوري اسلامی ایران

آشنایی با مباحث توانمنديهاي عمومی، مفاهیم و ارزشهاي سازمانی

آشنایی با دستورالعملها وآییننامههاي اختصاصی دانشگاههاي علوم پزشکی


(ویژه دوره آموزشی توجیهی بدو خدمت)


عتیقه زیرخاکی گنج