گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 126 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق دوچرخه سواری-خرید اینترنتی تحقیق دوچرخه سواری-دانلود رایگان مقاله دوچرخه سواری-دانلود فایل تحقیق دوچرخه سواری-تحقیق دوچرخه سواری
این فایل در ۲۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
بخش نخست اين پژوهش با عنوان عوامل تأثيرگذار بر گرايش به دوچرخه سعي دارد به اين پرسش پاسخ دهد که جاذبه ها و دافعه هايي که در بستر شهر يزد براي تردد دوچرخه وجود دارد چه هستند و گرايش مردم به استفاده از اين وسيله را چگونه شکل مي دهند 

بخش دوم تحت عنوان ” پتانسيل ها کالبدي شهر براي برنامه ريزي مسير تردد دوچرخه ” مشخصا ً امکان طراحي مسيرها را در کالبد موجود شهر مي سنجد .

بررسي اين امکان از خلال تجربيات برنامه ريزي دوچرخه در شهر طي ۳۰ سال گذشته در بخش سوم مکمل بحث خواهد بود .

۱-   عوامل تأثير گذار بر گرايش به دوچرخه

ميزان استفاده از دوچرخه به عنوان عامل وابسته تحت تأثير پارامترهاي مستقلي به شرح زير است :(Hudson,1982,24,25) 1

۱- برخي از موارد مورد اشاره هادسن به منظور تطابق با بستر مطالعه حذف يا اصلاح شدند نظير مورد امنيت دوچرخه که تنها درصد کاربران دوچرخه يزد آنرا معضل پيش روي  دوچرخه سوار عنوان کردند

 

 

وجهه فرهنگي دوچرخه سواري وضعيت آلتوناتيدهاي سفر هزينه سفر فاصله مبدأ و

مقصد سفر ميزان ايمني تردد وضعيت آب و هوايي منطقه شيب بسته مطالعه

آلودگي هوا

وضع موجود اين عوامل و تحليل آن در قياس با استانداردها به تفکيک عنوان خواهد شد و در ادامه معرفي هر عامل جمع بندي و راه کارهايي ارائه مي شود .

۱-۱         وجهه فرهنگي دوچرخه سواري

آل احمد در بازديد خود از شهر يزد در سال ۱۳۳۷ شهر را چنين توصيف مي کند :

شهر پر بود از دوچرخه هاي فيليپس ورالي ، آخوندها هم سوار بودند و پا مي زدند و مي رفتند جوي کنار خيابان مجراي گذر آب نبود استراحتگاه عمومي دو چرخه ها بود… يزد شهر دوچرخه هاست …. درحدود ۲۰۰ هزار دوچرخه در يزد است ( قلمسياه ، ۱۳۷۵، ۲۳۷) .

در رقم ۲۰۰ هزار دوچرخه (با توجه به تخمين خود آل احمد از جمعيت يزد در آن سال يعني هزار نفر ) مي توان ترديد جدي کرد اما آنچه در اين سند قطعيت جدي دارد و فور حيرت انگيز استفاده از دوچرخه در آن زمان در شهر يزد مي باشد نکته قابل تأمل ديگر از اين نوشته اشاره به استفاده روحانيون از دوچرخه است که حکايت از آن دارد که دوچرخه هيچگونه احساس تنزل وجهه اجتماعي در بر نداشته است امروزه اما دوچرخه ابزاري است

۱-   جلال آل احمد (۱۳۰۲-۱۳۴۸) نويسنده و روشنفکر برجسته ايراني

که تا حد زيادي مغاير با تشخص اجتماعي به شمار مي رود و چنين ذهنيتي است که

دوچرخه را محدود به گروه هاي معيني از جامعه کرده است ( قريب ، ۱۳۸۳،۲۱)

نمودار مقايسه مشاغل با ۲۱۵ تردد دوچرخه / تحصيلات جامعه آماري با وضعيت شهر

سطح پايين تحصيلات دوچرخه سواران مورد مطالعه در قياس با وضعيت عمومي شهر نيز همين مدعا را تکرار مي کند :

سهم تردد دوچرخه توسط بانوان در انگليس يک سوم سفرها و در دانمارک بيش از نيمي از سفرها را شامل مي شود (Hundson,1982,23) اما متأسفانه اين پتانسيل عظيم در ايران به علت معذوريت هاي عرضي دچار محدوديت بسيار است هر چند در ساعات شب به صورت فردي مي توان دختران دانشجو را سوار بر دوچرخه ديد اما به طور کلي سطح شهر از دوچرخه سوار زن محروم است

گرايش جدي زنان به دوچرخه سواري در يزد را مي توان در فضاهاي خصوصي که در ازاي مبلغي به ارائه امکانات دوچرخه سواري به بانوان مي پردازند ديد در شهر يزد ۲ مورد از اين مراکز وجود دارد که به طور متوسط روزانه بيست ساعت نفر  سرويس مي دهند زنان دوچرخه سوار در اين مرکز انگيزه شان تفريح و سلامتي است که در مقايسه ۱۲ درصد از دوچرخه سواران مرد يزد تنها با اين انگيزه رکاب مي زنند در آلمان انگيزه لذت و

۱-  متاسفانه آمار مستندي در اين زمينه موجود نمي باشد و اين ارقام از حاصضلرب ميانگين تعداد مراجعه کرننده در ساعات استفاده آنان بدست آمده .

 

سلامتي دليل استفاده از % ۳/۳۵ کاربران از دوچرخه مي باشد ( کنف لاخر ۱۳۸۱ ، ۲۱۶ )

در تحليل جمعيتي دوچرخه سواران يزد گروه سني بالاي     سال و زير    سال بيشترين بسامد دوچرخه سوار را دارند .

گروه اول که علي رغم جمعيت کم اين گروه سني در شهر بخش وسيعي از دوچرخه سواران را شکل مي دهند .چه به دليل عادت ديرين و چه به علت ناتوانی رانندگی به اين وسيله گرايش داشته اند  رفته رفته از جمعيت دوچرخه سوار يزد حذف خواهند شد گرايش جدي گروه دوم به دوچرخه سواري با وجود وسعت جمعيت اين قشر درهرم سني و نرسيدن به سن قانوني رانندگي توجيه پذير است .

دوچرخه سواري در يزد هرچند ظاهرا ً چندان مغايرتي با منزلت اجتماعي افراد ندارد اما عملا ً هنوز نتوانسته اند پذيراي افرادي از اقشار فرادست اقتصادي و تحصيلکردگان باشد زنان نيز هر چند با تساعد روز افزون مشارکت شان در جامعه وحضور گاه و بيگاه اما مشتاقانه در عرصه دوچرخه سواري آينده روشني از لحاظ گرايش به دوچرخه سواري تصوير مي کنند اما اين آينده چنان دور به نظر مي رسد که در مجال برنامه ريزي فعلي نمي گنجد .

۱- جامعه آماري مورد تحقيق شامل ۴۱ نفر دوچرخه سوار مي باشد که در ساعات پيک در ۶ ميدان اصي شهر اقدام به توزيع پرسشنامه ميان آنان شد .

برنامه ريزي اصلي بايد حول جمعيت جوان کشور که هر چند سهم وسيعي از هرم سني را تسخير کرده اند اما کمتر بر زين دوچرخه ها ديده مي شوند صورت گيرد .

برنامه تبليغاتي براي گروه هاي سني نوجوان که از مشتريان جدي دوچرخه سواري اند و با ورود به سن رانندگي ريزش وسيعي را از اين خيل دارند مي تواند بسيار مؤثر واقع شود پيشنهاد اعمال فعاليت هاي فرهنگي و تبليغي خارج از گزينه هاي پرسش نامه توسط ۲۷ درصد از کاربران دوچرخه به عنوان راهکاري براي تقويت دوچرخه سواري مطرح شد .

  • بازدید : 142 views
  • بدون نظر

دانلود پروژه پایان نامه ورد جنس هاي فريم دو چرخه با تمركز به روش هاي ساخت فيبر (الياف ) رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.

برخی از عناوین موجود در این فایل :
۱-مقايسه مواد استفاده شده در دوچرخه ها

 2- تاريخچه فريم هاي فيبر كربن

 3- ساخت فريم يا كربن :

و بسیاری موارد دیگر..

امیدوارم این فایل مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار بگیره.

مقدمه :

 20 سال قبل انتخاب فريم دوچرخه جاده ايي ساده و محدود بود. براي  سبكي وزن و راندن روان جنس هايي از قبيل (Cclumbus sL) فولاد ورق نازك استفاده مي شد. دوچرخه سواران سنگين وزن كه استحكام بيشتري براي فريم دوچرخه طلب مي كردند، سنگيني و سواري تنوانستند با در آميختن لوله ها (‌در مثال هاي مورد نياز از لوله هاي مستحكم ما بقي مكان ها لوله هاي سلبته را احساس دوچرخه سواري را متوازي كنند.

براي آلومينيوم انتخاب در بين (limber Alan) يا (Vitusc) يا يك (Klein) سفارش فوق سنگين و بسيار گران بود. چند ماده بيگانه مانند فيبر كربين (Graftek) و (tele dyne titanium)  باعث سواري  با شكوهي مي شد حس كنجكاوري گران قيمت و زاراي سابقاتي طولاني در شكستن فريم و فرمان پذيري ناموزون بودند.

۳- اكتشاف مواد و بازار در حال رشد تكنولوژي پيشرفته براي محصولات دوچرخه سازي تكامل  فريم هاي دوچرخه را در دهه ۱۹۸۰ شتاب داد. Cannondale  وTrek اجازه همه گيرشدن فريم هاي آلومينيومي را به صنعت دادند كه تا حدي كم قيمت تراز تيتانيوم بود و فيبر كربن به معنوان جرقه ايي در موادر مهندس اين دوره قلمداد گرديد. لذا زندگان فولاد با آلياژ هاي مقاوم تر و داراي عمليات حرارتي و اشكال پيچيده و قطرلوله هاي غير استاندادر به عرص همبارزه بازگشتند تا بتوانند وزن را بر خلاف راحتي و بازده دهي كاهش دهند.

۴- امرزوه قدرت انتخاب بيشتر طبيعتاً پيچيدگي و سرگيجه گي بيشتر وجود دارد. اگر كسي بخواهد بهترين ماده براي فريم دوچرخه  را سوال كند، يك جواب حساب شده نياز دارد زيرا چگونه استفاده كردن ماده داده شده مي تواند مهمتر از نوع ماده استفاده شده باشد.

۵- فريم دوچرخه ايده آل براي يك دوچرخه سواري بايد متناسب با ابعاد وي و همچنين سبك باشد. اين فريم بايد به خوبي تكان هاي مسير را جذب كند اما بايد به حضور موج دار فرمان پذير تا حد ۱: ( به خاطر سفتي كناري) و نيروئي نقصان نيافته براي پدال رانندگي مهيامي كند ضربه ها و پيچش هاي غير منتظره كه خود مستلزم پرداخت جذاب بوده ومقاوم در برابر خوردگي يا المان هاي نفوذي است

واقعيات ماده : اسيكل ، آلومينيوم،‌تيتانيوم و فيبر كربن همه براي بدست آوردن حد بالاي مقياس به كار  مي روند ولي در استحكام سختي وزن مقاومت به شكست خوردگي و غيره متفاوت هستند براي مثال استفاده از آلومينيوم يا تيتانيوم در ابعاد لوله مشابه در قالب يك فريم استيل سنتي باعث كاهش وزن شده اما توليد انعطاف پذيري بيش از اندازه مي كند. بنا به اين فريم هاي فلزي غير آهني معمولاً قطر لوله ايي بيشتر  از استيل دادند كه براي بيشتر كردن صليب ميباشد.


عتیقه زیرخاکی گنج