گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 131 views
  • بدون نظر

با سلام

این تحقیق به صورت ۲۸ صفحه متنی و ۱۶ اسلاید تحت عنوان

استفاده از سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS) در تصمیم گیری در دانشگاههای جنوب غربی نیجریه   Ajayi . L .A , Omirin, Fadekemif.

دپارتمان مدیریت و بنیادهای آموزشی، هیأت علمی آموزش، دانشگاه Ado – Ekiti نیجریه.  تهیه شده است

این بررسی استفاده از سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS) را در تصمیم گیری برنامه ریزی بلند مدت، برنامه ریزی کوتاه مدت و بودجه بندی در دانشگاههای جنوب غربی نیجریه را مورد مطالعه قرار می دهد. در این بررسی از روش تحقیقات توصیفی از نوع بررسی و نمونه گیری استفاده شده است.

 اطلاعات از نمونه ای از ۶۰۰ نفر متشکل از ۴۰۰ پرسنل علمی که مقام موقعیت پرسنل اجرایی را داشته و ۲۰۰ نفر پرسنل اجرایی ارشدی که واحدها را سرپرستی می کردند با استفاده از تکنیک نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده جمع آوری شد. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از شمارش متوالی، درصد، میانگین، انحراف معیار و آمارهای t- test تحلیل شدند.

هدف این مطالعه و بررسی :

آیا MIS برای تصمیم گیری های برنامه ریزی بلندمدت، کوتاه مدت و بودجه بندی در دانشگاههای جنوب نیجریه کاربرد دارد به چه میزان؟

 روش شناسی :

 استفاده از تکنیک نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده

 انتخاب ۴ دانشگاه – ۲ دانشگاه فدرال و ۲ دانشگاه ایالتی

 با استفاده از پرسشنامه سیستم اطلاعات مدیریت و تصمیم گیری MISDQ


عتیقه زیرخاکی گنج