گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 144 views
 • بدون نظر

شركت كارا تلفن به دنبال هدف توليد مراكز تلفن در رنجهاي مختلف پس از تكميل ظرفيتهاي خود در رنج مراكز تلفن سانترال، اكنون سيستم تمام ديجيتال خود را كه از ۲۵۶ پورت تا ۱۶۰۰۰ پورت قابل گسترش است، به صنعت مخابرات و ارتباطات تقديم مي‌كند.

هدف از ساخت چنين سيستمي، كارايي بالا در سطح استانداردهاي جهاني در عين پائين بودن قيمت و سادگي نصب و نگهداري و مديريت سيستم در شبكه مخابراتي است. اين سيستم مي‌تواند بصورت RX (Rural exchangePABX ، LX ( Local exchangeLTX ( Local /Transit exchangeTX ( Transitexchange) مورد استفاده قرار گيرد و در نتيجه قابليت انعطاف كاملي به جهت برخورداري از سيستم كنترل SPC دارد. ……

شركت كارا تلفن به دنبال هدف توليد مراكز تلفن در رنجهاي مختلف پس از تكميل ظرفيتهاي خود در رنج مراكز تلفن سانترال، اكنون سيستم تمام ديجيتال خود را كه از ۲۵۶ پورت تا ۱۶۰۰۰ پورت قابل گسترش است، به صنعت مخابرات و ارتباطات تقديم مي‌كند.

هدف از ساخت چنين سيستمي، كارايي بالا در سطح استانداردهاي جهاني در عين پائين بودن قيمت و سادگي نصب و نگهداري و مديريت سيستم در شبكه مخابراتي است. اين سيستم مي‌تواند بصورت RX (Rural exchange)، PABX ، LX ( Local exchange)، LTX ( Local /Transit exchange )،TX ( Transitexchange) مورد استفاده قرار گيرد و در نتيجه قابليت انعطاف كاملي به جهت برخورداري از سيستم كنترل SPC دارد. ……

 • بازدید : 136 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد یر است:

ازسال ۱۹۶۰ با توجه به توسعه نيمه هادي ها ، پردازش اطلاعات به صورت ديجيتال اهميت بيشتري پيدا كرد و ساخت و استفاده از مدارهاي آنالوگ روبه افول گذاشت . با پيدايش ميكروپروسسورها انقلابي در زمينه پردازش ديجيتال به وقوع پيوست كه تا ده سال پيش از آن حتي قابل تصور نبود . 
تقريباََ تمام اطلاعات مورد پردازش پارامترهاي فيزيكي اي هستند كه در اصل ماهيت آنالوگ دارند ، مانند : فشار، دما ، سرعت ، شتاب ، شدت نور ، … بنابراين درهرمورد اين اطلاعات آنالوگ با استفاده از مبدلهايADC  به معادل ديجيتالشان تبديل شوند . 
تبديل آنالوگ به ديجيتال در سيستم هاي پردازش سيگنال : 
بطور كلي فرايند تبديلA/D يك سيگنال آنالوگ نمونه برداري شده و نگهداشته شده را به يك كلمه ديجيتال كه نماينده سيگنال آنالوگ است تبديل مي كند . تاكنون چندين مبدل آنالوگ به ديجيتال ساخته شده كه هريك مشخصات مربوط به خود را دارند .
مهمترين اين مشخصات عبارتند از : سرعت ، صحت ، هزينه .  
قبل از هر چيز بايد متذكر شويم كه عمل تبديل آنالوگ به ديجيتال احتياج به صرف زمان بيشتري از تاخير مبدلهاي D/A دارد ؛ تا وقتي كه تمامي بيتهاي مقدار ديجيتال به دست نيامده اند ، مقدار آنالوگ (ورودي ) نبايد تغيير كند . ولي ، مي دانيم كه تغييرمي كند ؛ چاره اين است كه در فواصل زماني معين نمونه هايي از دامنه سيگنال آنالوگ بگيريم و بدون تغيير ذخيره نماييم و پس از ارزيابي كامل نمونه را حذف و نمونه جديدي را تهيه و ذخيره كنيم . اين عمل توسط مداري به نام مدار نمونه گير و نگهدارنده ۱(S/H) انجام مي گيرد . اين مقدار بايد قبل از مبدلهاي A/D در مدار قرارگيرد . شكل يك صورت نمايشي از يك مدار S/H را نشان مي دهد . 
عمل نمونه گيري و نگهداري (S/H) معمولاً به وسيله يك سوئيچ براي نمونه برداري و يك خازن براي نگهداري و يك ‚‚ ميانگير،، براي جلوگيري از تخليه خازن انجام مي شود . به اين ترتيب كه سوئيچ S1 در لحظه خاصي بسته مي شود و خازن C را در زمان كوتاهي به وسيله سيگنال آنالوگ شارژ مي كند . اين زمان به قدري كوتاه است كه در طول آن دامنه سيگنال آنالوگ تغيير چنداني نمي كند . وقتي سوئيچ ۱S باز مي شود . خازن به موازات خود امپدانس بزرگي مي بيند و لذا نمي تواند تخليه شود . ضمناً ، در طرف ديگر خازن نيز ميانگير به كار گرفته شده است كه با امپدانس ورودي زياد خود مانع تخليه خازن از آن طرف مي شود . در صورتي كه خازن به وسيله سيگنال نمونه ورودي شارژ كامل شود (ولتاژ آن به اندازه دامنه نمونه باشد ) ، سيگنال نمونه جديد (كمتر يا بيشتر از قبلي) دو باره آن را به اندازه جديد تغيير مي دهد . ولي ، اگر عرض بالس آنقدر كم باشد و يا خاذن جمع آنقدر بزرگ باشد كه فرصت شارژ كامل بدست نيايد (عرض پالس كمتر از T )  ، ولتاژ جديد روي ولتاژ قبلي در خازن جمع و ذخيره مي شود ، كه در نهايت اين ولتاژ بستگي به ولتاژ قبلي خواهد داشت . در چنين حالتي ، بايد سوئيچ ۲S  را به خازن اضافه كنيم تا پس از خاتمه تبديل و قبل از نمونه برداري بعدي ، با اتصال كوتاه كردن خازن باعث تخليه آن شود . اين مدار را مي توان به صورت جزء به جزء ساخت ، ولي ، ضمناً مدارهاي مجتمعي به نام S/H وجود دارند كه دقيقاً همين اعمال را انجام مي دهند . 
عمل تبديل سيگنال آنالوگ به ديجيتال شامل چهار مرحله متوالي نمونه برداري  ، نگهداري و سپس ، ارقامي كردن و رمزكردن است ، كه اين اعمال لزوماً به صورت جداگانه انجام نمي شود . بلكه به طور معمول عمل نمونه برداري و نگهداري به طور همزمان به وسيله يك مدار S/H و عمل تبديل به رقم و رمز نيز به وسيله قسمت اصلي مدار A/D انجام مي شود . حال چند نمونه معمول اين مبدل شرح داده مي شود . 
. مدار نمونه گير و نگهدارنده S/H .
۱ – مبدل موازي : 

سريعترين مبدل A/D مي باشد و از تعدادي مقايسه كننده تشكيل شده كه هر يك ولتاژ آنالوگ ورودي را با كسري از ولتاژ مرجع مقايسه مي كند ، بنابراين براي ساخت يك مبدل ۸ بيتي به اين روش نياز به ۲۵۵ مقايسه كننده مي باشد .  
ولتاژ مرجع در بالاي مقسم مقاومتي بايد برابر حداكثر ولتاژ آنالوگ ورودي (Vm) باشد . سيگنال آنالوگ كه بايد مقدار آن ارقامي شود به همه مقايسه كننده ها به طور موازي و همزمان اعمال مي شود . خروجي هركدام از مقايسه كننده ها هنگامي در ‌‌‚‚۱،، منطقي قرار مي گيرد كه ولتاژ ورودي مثبت آن بزرگ تر از ولتاژ مرجع در ورودي منفي اش شود . 
همينطور كه ملاحظه مي شود ، دراين نوع مبدل براي n  بيت احتياج به ۱- ۲ عدد مقايسه كننده داريم . در نتيجه ، صرف نظر از اشكالاتي كه در تنظيم هر مقايسه كننده داريم . تعداد مقايسه كننده ها آنقدر زياد مي شود كه از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نيست . (البته مدارهاي مجتمعي به بازار آمده است كه از اين روش استفاده مي كند و تعداد زيادي هم مقايسه كننده در آنها به كار رفته است . ولي بسيار گران هستند )ونيز براي n  بيت تعداد ۲ حالت وجود دارد كه مستلزم تهيه ۱-۲ (به تعداد مقايسه كننده ها ) ولتاژ مرجع مختلف است . اين ولتاژها بايد بسيار دقيق باشند و در حين مقايسه ، دراثر تغيير جريان ورودي مقايسه كننده كم و زياد نشوند (يعني امپدانس منبع آنها كم باشد ) . 
. مبدل موازي ( مدار FLASH  ) . 
۲ – مبدل موازي متوالي : 

اين مبدل در واقع ازبستن متوالي دو يا چند مبدل موازي ساخته مي شود . علت اصلي چنين كاري را مي توان به اين صورت روشن كرد : هر مبدل موازي احتياج به ۱- ۲ عدد مقايسه كننده دارد . حال اگر نيمي از بيتهاي تبديل را در يك مرحله تعيين كنيم و نصف ديگر را در مرحله ديگر . اگر چه زمان تبديل حدوداً دو برابر مي شود ولي تعداد مقايسه كننده ها به مقدار قابل توجهي كم خواهد شد . البته . براي اينكه مبدل دوم همان بيتهاي مبدل اول را به دست نياورد ، بايد بيتهاي خروجي مبدل اول را به وسيله يك D/A به آنالوگ تبديل كنيم و آن را از ولتاژ آنالوگ ورودي كم كنيم .  
نكته ديگري كه بايد گفت اينستكه اگر حساسيت مقايسه كننده ها بيش از حد لازم باشد ، نويز در زماني كه سطوح ولتاژ ورودي به يكديگر نزديك هستند باعث نوسان و خروجي مدار مي شود . از طرف ديگر ، وجود تعداد زيادي مقايسه كننده در مبدل نيز اشكالات را به همان نسبت زياد مي كند .
. مدار مبدل موازي متوالي ( نيمه موازي ) .
۳ _ مبدل VTF  : 
الف) مبدل غير همزمان و بدون پالس ساعت . 
نوعي مبدل موازي با ولتاژهاي آستانه متغيير است كه براي تعيين هر بيت در خروجي فقط به يك مقايسه كننده نياز دارد و احتياج به مدار منطقي اضافي براي ارقامي كردن خروجي مقايسه كننده ها هم ندارد . مزيت سيستم VTF نسبت به ساير انواع A/D  ، قدرت تبديل با سرعت زياد در كنار سادگي طرح و ارزاني آن است . اساساً ، سيستم VTF ، يك نوع مبدل نيمه موازي است كه در آن از فيدبك استفاده شده است . افزودن فيدبك ، شمار مقايسه كننده ها را براي سيستم n بيتي از ۱- ۲ به n كاهش مي دهد . دراين روش نيز ، همانند روش موازي ، ولتاژهاي آستانه مقايسه كننده ها ابتدا در وزنهاي دودويي ولتاژهاي مرجع تنظيم شده است ، به طوري كه ولتاژ آستانه MSB برابر ۲/Vref ، براي بيت بعدي (دومين MSB) برابر ۴/Vref و براي بيت سوم برابر ۸/Vref ، و به همين ترتيب براي بقيه است . 
شكل رسم شده  ، VTF را براي يك مبدل سه بيتي نشان مي دهد . طرزكارسيستم ، اگرهركدام از مدارهاي تعيين كننده ولتاژ آستانه را به عنوان يك D/A  در نظر بگيريم ، به آساني مشخص مي شود . در اين صورت ، براي اولين بيت (MSB) تنها يك D/A يك بيتي ، براي دومين بيت يك D/A  دوبيتي ، براي سومين بيت يك D/A  سه بيتي و به همين ترتيب…، لازم است . 
چون در سيستم VTF ، اول مهمترين بيت (MSB) تعيين مي شود و بعد دومين و سومين و غيره ، اگر خروجيA/D را قبل از آنكه جواب به طور كامل تبديل شده باشد به كار ببريم ، خطا فقط در بيتهايLSB    خواهد بود و در نتيجه حتي اگر سيستم به طور كامل عمل تبديل را انجام نداده باشد ، بازهم اطلاع مفيد ولي نا كامل در باره سيگنال آنالوگ به ما خواهد داد ، درصورتي كه ساير مبدلهايA/D   با داشتن چنين سرعتي (سرعت زياد ) ، اگر قبل از كامل شدن عمل تبديل خروجيشان مورد استفاده قرارگيرد ، داراي خروجي غيرقابل پيش بيني خواهند بود . 
سيستم فوق به طور غيرهمزمان و بدون پالس ساعت همگام كننده عمل مي كند ، دراين سيستم ، خروجي مبدل ، ورودي را دنبال مي كند و ممكن است در حين تبديل ، چنانچه سرعت تغييرات ورودي بسيار بالا باشد ، به حالتهاي غلط هم برود . 
ب) مبدلVTF  همگام . 
درصورت نياز به سرعتهاي بالاتر ، مي توانيم به وسيله افزودن مدارهاي تاخير ديجيتالي به اضافه يك زمان تاخير آنالوگ ، سيستم همگامVTF   رابسازيم . مزيت آن اين است كه بعد از زمان تاخير انتشار يك تبديل در ابتداي كار سيستم ، از آن پس خروجيA/D   با هر پالس ساعت يك تبديل كامل را انجام مي دهد . 
در سيستم VTF غير همگام سيگنال ورودي تا پايان عمل تبديل بايد ثابت بماند ، در صورتي كه در سيستم VTF همزمان ، هر خروجي در يك فليپ فالاپ ذخيره مي شود و خروجي فليپ فلاپ براي تعيين بيتهاي بعدي انتقال مي يابد . به اين ترتيب ، بيتهاي قبلي مي توانند بدون اينكه منتظر كامل شدن عمل تبديل شوند ، خروجي جديد داشته باشند . بنابراين ، مبدل مي تواند بعد از يك نأخير اوليه كه مدت n  پريود ساعت طول مي كشد ، در هر پريود ساعت يك تبديل كامل از موج ورودي را انجام دهد .  
باتوجه به مطالب فوق ، سيستمVTF  ، با حداقل اجزا ، ساده ترين ،  ارزانترين و در عين حال از سريعترين مبدلهايA/D  است كه با توجه به تكنولوژي امروز قابل ساخت است .
. مبدل موازي با ولتاژ هاي آستانه متغيير .
. مدار همگام VTF با پالس ساعت .

۴ – مبدل تقريب تدريجي :

دراين مدار ، در ابتداي يك سيكل تبديل ، سيستم اين مبدل , با اولين پالس ساعت اولين بيت خروجي ( MSB ) خود را در خروجي آماده كرده و همچنين آن را به مبدلD/A  اعمال مي كند . سپس ،SAR  منتظر مي ماند تا يك سيگنال از مقايسه كننده كه نشان مي دهد ، آيا خروجي D/A بزرگتر يا كوچكتر از ولتاژ ورودي است ، به آن وارد شود . اگر خروجي مقايسه كننده ‌‌‘‘ ۱  ‘‘ باشد به معني آن است كه خروجيD/A  ازVin كوچكتر است وSAR  ، بيتMSB   را‘‘۱  ‘‘ نگه مي دارد . اگر مقايسه كننده داراي خروجي ،،O ،، باشد ، به اين نتيجه مي رسيم كه خروجي D/A بزرگتر از Vin است و سيستم مبدل (SAR ) ، پروزن ترين بيتMSB  ، را ،،O،، خواهد كرد . در هر صورتSAR  ، در پالس ساعت بعدي ، بيت دوم از نقطه نظر وزن را ،،۱ ،، خواهد كرد و سپس در پالس بعدي ساعت ، متناسب با خروجي مقايسه كننده آن را همچنان برابر ،،۱ ،، نگاه مي دارد يا ،،۰ ،، خواهدكرد . يه همين ترتيب SAR تا كم وزن ترين بيت (LSB ) را به نوبت امتحان خواهدكرد و اگر خروجي D/Aكوچكتر از Vin باشد بيت را ،،۱  ،، نگاه مي دارد و در غير اين صورت را ،،۰ ،، خواهدكرد . براي تعيين مقدار دودويي هر بيت فقط يك پالس ساعت احتياج است . بعد از پايان اين مرحله ،SAR  پيام پايان عمل تبديل (EOC )  را خواهد فرستاد كه نمايانگر آن است كه خطوط خروجي حاوي جواب صحيح اند . 
مزيت مهم مبدلA/D تقرب تدريجي ، اين است كهN  بيت ريزنمايي ، فقط به وسيلهN  پالس ساعت قابل حصول است ؛ به عنوان مثال يك نمونهSAR   ، ۸ بيتي ، در مقايسه با يك نمونه مبدل شمارنده مشابه ۸ بيتي كه براي تبديل يه طور متوسط به ۱۲۸ پالس ساعت نياز دارد ، فقط به ۸ پالس ساعت احتياج دارد .
عيب عمده اين مبدل ، احتياج آن به يك مبدل D/A است ولي ، در عوض سرعت و دقت بالايي دارد .
. نمودار بلوكي مبدل سه بيتي A/D با روش تقرب تدريجي .

۵ – مبدل شمارنده : 

نحوه كار به اين صورت است كه ابتدا شمارنده شمارش را از۰ به سمت بالا شروع مي كند . يك مبدل D/A حاصل شمارش را به معادل آنالوگ آن تبديل مي كند . 
مقايسه كننده اين مقدار را با مقدار ولتاژ ورودي مقايسه مي كند . خروجي مقايسه كننده به بخش كنترل رفته و هرگاه سيگنال خروجيD/A  برابر ورودي آنالوگ شد مقايسه كننده به شمارنده فرمان توقف در شمارش مي دهد . 
مشكل اينستكه در نهايت خروجي حولVx  نوسان مي كند و مقدار ثابتي نمي باشد ، كه اين مسئله باعث خطاي آخرين ديجيت مي شود و با توجه به بالا بودن فركانس (براي شمارش سريع ) فركانس اين نوسانات زياد است 
 • بازدید : 130 views
 • بدون نظر
این فایل در ۲۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

 زمانی که مدار بسته می شود به مدت ۲ ثانیه عبارت 
 DIGITAL TIMER نمایش داده می شود بعد از آن در حالت تایمر قرار می گیرد سپس عبارت PAUSE  TIMER 0:0:0  ظاهر می شود و تا زمانی که دکمه START/PAUSE (3) را نفشاریم شروع به شمارش نمی کند بعد از فشردن دکمه
 (3) تایمر شروع به شمارش می کند  اگر مجدداا همین دکمه را بفشارید زمان ثابت می شود .
برای ریست کردن تایمر باید دکمه شماره (۲) را بفشارید.
اگر دکمه شماره (۱) را بزنید از تایمر خارج شده و متن هایی که در سورس برنامه نوشته شده به نمایش در می آید با فشردن مجدد این کلید وارد محیط تایمر می شوید.
 = البته می توانیم امکانات بیشتری به این پروژه اضافه کنیم  ولی در حد یک پروژه آزمایشگاهی مفید می باشد.
سطح (۳): در این سطح به معرفی نقشه های مدار و نقشه های IC دار می پردازیم!
و مسیر کشی فیبر مدار چاپی را هم شرح می دهیم.
 ابتدا نقشه های بدون آی سی را معرفی می کنیم:
 در نقشه ی شکل زیر نوعی چشمک زن ۲ LED را مشاهده می کنید:
 همانطور که مشاهده می کنید، این مدار از چهار عدد مقاومت، دو عدد خازن، دو عدد LED و دو ترانزیستور تشکیل شده است.
مقاومت های R1 و R3 مقدارشان ۲۷KΩ می باشد که معمولاً به صورت چهار حلقه عرضه می شوند و توان آنها ¼W می باشد. رنگ روی بدنه ی این دو مقاومت برابر است با قرمز، بنفش، نارنجی و حلقه ی چهارم آن نیز که درصد خطای مقاومت را نشان می دهد، مقدارش در این مدار چندان مهم نسیت (مثلاً قرمز رنگ یا نقره ای رنگ یا… باشد). مقاومت های R2 و R4 مقدارشان Ω۲۷ و W¼ می باشد که رنگ بدنه ی آنها قرمز، بنفش و سیاه است و رنگ حلقه ی چهارم نیز مهم نیست.
 
دو خازن C1 و C2 ظرفیتشان µF 47 می باشد و از نوع خازن الکترولیتی هستند که باید به سر مثبت و منفی مشخص شده در نقشه و  روی بدنه خازن توجه کرد چرا که اگر سرهای خازن الکترولیتی به طور معکوس در مدار قرار گیرند منجر به سوختن و حتی انفجار خازن می گردند در ضمن باید به ولتاژ کار خازن الکترولیتی که بر روی بدنه ی آن نوشته شده است توجه کرد که این ولتاژ نباید کمتر از ۱۰V باشد چرا که در این حالت خازن الکترولیتی داغ شده و می سوزد.
 دو LED مشخص شده نیازی به توضیح ندارند و فقط باید دقت کرد که کاتد و آند  LED ها درست در مدار قرار بگیرند در غیر این صورت LED ها روشن نمی شوند. شما می توانید با توجه به تصویر زیر به راحتی کاتد و آند LED را از هم تشخیص دهید:
 و در این تصویر پایه ی کاتد کوتاه تر از آند است و همچنین به قسمت بالایی کاتد نگاه کنید که کمی خمیده است و راه دیگر تشخیص کاتد را در تصویر زیر مشاهده کنید:
و چیدمان پایه های ترانزیستور BC237 به صورت زیر است:
این مدار از سه لامپ، یک کلید قطع و وصل، سه مقاومت، شش خازن و دو ترانزیستور تشکیل شده است.
خازن های به کار رفته در این مدار از نوع الکترولیتی می باشند و مقدارشان ۴۷۰µF می باشد.
مقاومت های به کار رفته نیز مقدارشان ۲٫۲KΩ می باشد (روی بدنه ی آنها هر سه حلقه ی رنگی قرمز هستند)
ترانزیستورها نیز همان ترانزیستور به کار رفته در نقشه ی قبل می باشد که چیدمان پایه های آن را مشخص کرده بودیم.
لامپ ها نیز به صورت مشخص شده در مدار قرار می گیرند.
این مدار با باتری ۳V کار می کند و سر مثبت این باطری به کلید S1 و پایه های امیتر ترانزیستورها وصل است و سر منفی باتری به یکی از پایه های لامپ ها وصل است (نقشه را ببینید).
نکته ی آخر این است که اگر از لامپ ۳V پر مصرف استفاده کنید، ترانزیستورها داغ می شوند و لامپ ها دیگر روشن نمی شوند پس بهترین لامپ هایی که می توانید در این مدار استفاده کنید در تصویر زیر نشان داده شده اند که در کنار یک LED قرار دارند:
در نقشه ی زیر نوعی چشمک زن سه لامپی را نشان داده ایم:
این مدار از چهار مقاومت، دو خازن، دو ترانزیستور و یک بلندگو تشکیل شده است.
مقدار خازن C1 که خازن عدسی است ۱۰۲ می باشد که بر روی بدنه ی آن نوشته شده است (برای تشخیص مقدار خازن سرامیکی به سطح ۲ مراجعه کنید) و خازن C2 نیز خازن عدسی می باشد که مقدارش ۴۷۳ می باشد. برای تشخیص مقدار مقاومت های  R1تا R4 به سطح ۲ مراجعه کنید.
بلندگوی به کار رفته در این مدار ترجیحاً باید مید رنج باشد چون بلندگوی ووفر نمی تواند صدای تولید شده ی این مدار را پخش کند و یا با صدای کمی پخش می کند.
تا زمانی که سیم AB از مدار جدا نشده است، مدار در حالت سکون به سر می برد که در این حالت مدار جریان کمی مصرف می کند و وقتی که سیم AB به هر دلیلی پاره شود، مصرف جریان مدار زیادتر شده و بلندگو به صدا در می آید. با تعویض مقاومت های R1,R4,R3 صدای پخش شده از بلندگو تغییر می کند به طوری که می توان مدار را با بلندگوی ووفر نیز به کار انداخت خودتان این مقاومت ها را عوض کنید و نتیجه را ببینید.
این مدار از دو ترانزیستور تشکیل شده است که چیدمان پایه های ترانزیستور B324 به صورت زیر می باشد:
وقتی باتری ۳ ولتی به مدار متصل شود، خازن ها شروع به پر شدن و خالی شدن (شارژ شدن و دشارژ شدن) می کنند در نتیجه ترانزیستورها به حالت هدایت و قطع می روند و در نتجه از پایه ی C ترانزیستورها که در مسیر LED قرار دارند جریان قابل توجّهی عبور کرده و LED ها شروع به چشمک زدن می کنند.
با نحوه پیاده سازی قطعات این مدار بر روی فیبر مدار چاپی، در سطح بعدی آشنا می شوید. 
دستورات برنامه نویسی میکروکنترلر AVR برای راه اندازی ال سی دی
دستور HEX 
این دستور مقدار X را به مقدار هگزادسیمال آن تبدیل کرده و در متغیر VAR قرار می دهد.
(VAR=HEX(X
به مثال زیر توجه کنید:
Dim A As Byte , B As String * 5
A = 95
(B = Hex(a
Lcd B ‘lcd 5F
End
دستور HEXVAL 
این دستور X را که یک داده هگزادسیمال است به مقدار دسیمال آن تبدیل کرده و در متغیر VAR قرار می دهد.
(VAR=HEXVAL(X
به مثال زیر توجه کنید:
Dim A As Byte , B As String * 5
B = 5f
(A = Hexval(b
Lcd A ‘lcd 95
End
دستور STRING 
با این دستور می توان کد اسکی x را به تعداد n به رشته تبدیل و در متغیر VAR قرار داد.
 (VAR=STRING(N , X
به مثال زیر توجه کنید:
Dim A As String * 20
(A = String(3 , 66
Lcd A ‘lcd BBB
End
لازمه که یه کم در مورد کد اسکی( ASCI ) براتون توضیح بدم. ببینید دوستان برای اینکه هر حرف،عدد یا کاراکتری را روی LCD نمایش دهیم باید کد اسکی آن را به پایه های ۷ تا ۱۴ LCD اعمال کنیم.
جدول کد اسکی حروف و اعداد
دستور ASC 
این دستور اولین کاراکتر رشته STRING را به مقدار اسکی آن تبدیل کرده و در متغیر VAR قرار می دهد.
(VAR=ASC(STRING
به مثال زیر توجه کنید:
Dim A As Byte , B As String * 5
“B = “LOVE
(A = Asc(b
Lcd A ‘lcd 76
End


دستور STR 
این دستور متغیر عددی X را به رشته تبدیل کرده و در متغیر VAR قرار می دهد.
(VAR=STR(X
به مثال زیر توجه کنید:
Dim A As Byte , B As String * 5
A = 156
(B = Str(a
“Lcd B ‘lcd”156
End

دستور VAL 
این دستور رشته X را به متغیر عددی تبدیل کرده و در متغیر VAR قرار می دهد.[این دستور دقیقاً عکس دستور STR عمل می کند.]
(VAR=VAL(X
به مثال زیر توجه کنید:
Dim A As Byte , B As String * 5
“B = “156
(A = Val(b
Lcd A ‘lcd 156
End
دستور IF 
در این دستور زمانی که شرط عبارت expression درست شود و دارای ارزش شد دستورالعمل statement اجرا می شود که این دستورالعمل می تواند موراد مختلفی از جمله یک یا صفر کردن یک پایه از میکرو باشد.
IF Expression THEN statement
که همچنین می توان این دستور را به شکل زیر نیز به کار برد که در آنصورت اگر شرط عبارت Epression1درست شد دستورالعمل statement1 اجرا خواهد شد و در صورتی که شرط عبارت Expression1 درست نبود ولی شرط عبارت Expression2 درست بود دستورالعمل statement2 اجرا خواهد شد و در غیر اینصورت یعنی موقعی که شرط هیچکدام از دو عبارت Expression1 و Expression2 درست نباشد دستورالعمل statement 3 اجرا خواهد شد.
IF Expression1 THEN
statement1
Elseif Expression2 THEN
statement2
Else
statement3
End if
به مثال زیر توجه فرمایید:
Config Pinc.0 = Input
Config Pinc.1 = Input
Config Pinc.2 = Output
Config Pinc.3 = Output
Config Pinc.4 = Output
A = Pinc.0
B = Pinc.1
C Alias Portc.2
D Alias Portc.3
E Alias Portc.4
If A = 1 Then
Set C
Elseif A = 0 Then
Set D
Elseif B = 1 Then
Set E
Else
Reset E
End If
End
در مثال بالا ابتدا توسط دستور CONFIG PORTX=INPUT/OUTPUT جهت پایه های پورت C را تعیین کردیم سپس برای هرکدام یک اسم مستعار در نظر گرفتیم و بعد با استفاده از دستور IF وضعیت پایه های ورودی را چک کردیم که در صورت درست شدن هریک از شرط ها دستورالعمل مربوطه اجرا خواهد شد.
حلقه تکرار DO – LOOP 
این دستور یک حلقه تکرار بی نهایت است که وقتی درون آن شرط ها و یا دستوراتی را قرار می دهیم درستی این شرط ها دائماً چک می شود و دستورالعمل های مربوطه انجام می شود و اگر دستوراتی را در این حلقه قرار دهیم این دستورات دائماً تکرار می شوند مانند وقتی که می خواهیم برای روشنایی ترتیبی LED از دستور ROTATE استفاده کنیم این دستور دائماً تکرار شده و به این ترتیب LED ها پشت سر هم روشن و خاموش می شوند.البته می توان با استفاده از گزینه اختیاری UNTIL expression به ازای عبارت expression از درون این حلقه تکرار خارج شد. فرم کلی این دستور به صورت زیر است:
DO
statement 
[LOOP [UNTIL expression
به مثال زیر توجه کنید:

“regfile = “m32def.dat$
$crystal = 8000000
Config Port A = Output
A Alias Porta
A = 128
Do
Rotate A , Left
Loop
End
در واقع ما با استفاده از برنامه بالا یک چشمک زن ۸ کاناله ساخته ایم که شما می توانید آن را در محیط bascom نوشته و پس از کامپایل کردن آن را روی آی سی مورد نظر پروگرم(برنامه ریزی)کنید.
دستور CASE 
این دستور مقدار متغیر VAR را با مقادیر مختلف TEST مقایسه کرده و اگر متغیر VAR با یکی از مقادیر TEST برابر بود دستورالعمل مربوط به آن اجرا خواهد شد.
Select Case Var
case test1: statement1
case test2: statement2
case else : statement3
End Select
که شما می توانید مقادیر test را به صورت تساوی با مقداری دلخواه،به صورت بزرگتر یا کوچکتر از مقداری دلخواه یا به صورت محدوده ای برای آن انتخاب کنید.
مانند: Case 5:statement ، Case IS>4:statement ، یا Case 2 to 6 .
به مثال زیر توجه کنید:
Config Portc = Input
A Alias Portc
Do
Select Case A
Case 1 To 50 : Lcd A
:Case Is > 50
A = A * 2
Lcd A
End Select
Loop
End
(avr(4 
درباره توابع ریاضی محیط BASCOM براتون توضیح بدم و معرفی دستوراتی که با رجیستر های میکرو کار می کنند از برنامه ساده در محیط BASCOM رو برای شما دوستان بنویسم خوب میریم سر آموزش امروزمون
جدول دستورات ریاضی محیط BASCOM 
علامت نماد 
علامت ضرب * 
علامت تقسیم / 
علامت ممیز . 
علامت جمع + 
علامت تفریق – 
علامت بتوان ^ 
علامت مخالف <> 
علامت مساوی = 
علامت بزرگتر از > 
علامت بزرگتر یا مساوی با =< 
علامت کوچکتر از < 
علامت کوچکتر یا مساوی با <= 
با استفاده از علائم ریاضی بالا می توانید عملیات ریاضی خود را روی یک متغیر در محیط BASCOM انجام دهید.
تابع ABS 
این دستور قدر مطلق var1 را در متغیر VAR قرار می دهد.
 • بازدید : 121 views
 • بدون نظر

این فایل در ۸۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

تغيير سيستم‌هاي مکانيکي و برقي به سيستم‌هاي الکترونيکي در بيشتر تکنولوژي‌هاي عمده، سيستم‌هاي الکترونيکي جايگزين بخش‌هاي مکانيکي شده و از آن پيش افتاده‌اند. سيستم تلفن در اصل مجموعه‌اي از اجزاي مکانيکي (يعني سيستم شماره‌گير) بود که در آن حرکت فيزيکي به علائم الکتريکي تبديل مي‌شد. با وجود اين، امروزه تلفن تماماً الکترونيکي است  در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی می دهیم
مقدمه: 
تغيير سيستم‌هاي مکانيکي و برقي به سيستم‌هاي الکترونيکي در بيشتر تکنولوژي‌هاي عمده، سيستم‌هاي الکترونيکي جايگزين بخش‌هاي مکانيکي شده و از آن پيش افتاده‌اند. سيستم تلفن در اصل مجموعه‌اي از اجزاي مکانيکي (يعني سيستم شماره‌گير) بود که در آن حرکت فيزيکي به علائم الکتريکي تبديل مي‌شد. با وجود اين، امروزه تلفن تماماً الکترونيکي است ؛ امروزه چاپ الکترونيکي شده است. تلويزيون، کامپيوتر و بسياري از ابزارهاي ديگر نيز که در زندگي روزمره از آن استفاده مي‌کنيم همين گونه‌اند. سيستم‌هاي الکترونيکي مسلماً يک سره بر تکنولوژي فکري متکي هستند زيرا محاسبات رياضي و نوشتن نرم‌افزار و برنامه‌ها کارکرد آنها را ممکن مي‌گرداند. 
يکي از برجسته‌ترين تغييرات، کوچک شدن وسايلي است که هادي برق هستند يا تکانه‌هاي برقي را منتقل مي‌کنند. وسايل اوليه مانند لامپ‌هاي خلاء که در راديوهاي قديمي ديده مي‌شود حدود ۵ تا ۱۰ سانتي‌متر ارتفاع داشتند. اختراع ترانزيستور تغييري شگرف را به دنبال داشت: توانايي توليد وسايل ميکروالکترونيک با صدها کارکرد از جمله کنترل، تنظيم، هدايت و حافظه که ميکروپرسسورها به اجرا درمي‌آورند. در آغاز هر تراشه ۴ کيلو بايت حافظه داشت که بعدها به ۸، ۱۶، ۳۲، ۶۴ کيلو بايت افزايش يافت و امروزه سازندگان ميکروپروسسور تراشه‌هايي توليد مي‌کنند که ظرفيت ذخيره‌سازي آنها چندين مگابايت يا حتي گيگا (ميليارد) بايت است. 
امروزه يک تراشه‌ي ريز سيليکني(ميکروپروسسور) حاوي مدارهاي الکترونيکي داراي صدها هزار ترانزيستور و همه‌ي اتصالات لازم و بهاي آن فقط چند دلار است. مداربندي روي اين تراشه مي‌تواند خود ميکروکامپيوتري باشد با ظرفيت پردازش ورودي / خروجي و حافظه‌ي دستيابي تصادفي و… . 
اولين ميکروپروسسور: 
ميکروپروسسور: پس از پيدايش الکترونيک ديجيتال و جنبه هاي جذاب و ساده طراحيهاي ديجيتال و کاربردهاي فراوان اين نوآوري، با تکنولوژيهاي SSI , MSI ، ادوات الکترونيک ديجيتال، مانند قطعات منطقي به بازار ارائه شد. شرکت تگزاس اولين ميکروپروسسور ۴ بيتي را با فن آوري ۲SI طراحي و عرضه نمود که بعنوان بخش اصلي ماشين حساب مورد استفاده قرار گرفت و اين گام اول در پيدايش و ظهور ميکروپروسسورها بود. 
BIOSوکاربرد ميکروپرسسوردر کامپيوتر: 
يکى از متداول ترين کاربردهاى Flash memory در سيستم ابتدايى ورودى ‎/ خروجى (basic input/output system) کامپيوتر است که معمولاً به BIOS شناخته مى شود. وظيفه BIOS که تقريباً روى هر کامپيوترى وجود دارد،آن است که مطمئن شود تمام قطعات و اجزاى افزارى يک کامپيوتر در کنار يکديگر به درستى کار مى کنند . هر کامپيوترى در قلب خود براى پردازش درست اطلاعات شامل يک ميکروپروسسور است . ميکروپروسسور قسمت سخت افزارى کار است. براى انجام درست کار ، به نرم افزار نيز احتياج است. هر کاربرى با دو نوع نرم افزار آشنا است:سيستم عامل و نرم افزارهاى کاربردى. BIOS نوع سوم نرم افزارى است که کامپيوتر شما براى 
اجراى درست به آن نيازمند است. 
BIOS چه کارى انجام مى دهد: نرم افزار BIOS مجموعه اى از وظايف مختلف را بر عهده دارد، ولى مهم ترين آنها اجراى سيستم عامل است. وقتى يک کامپيوتر روشن مى شود، ميکروپروسسور سعى مى کند اولين دستورات را اجرا کند. ولى نکته در اين است که اين دستورات بايد از جايى به ميکروپروسسور اعلام شود. گرچه سيستم عامل روى هارد وجود دارد، ولى ميکروپروسسور نمى داند اطلاعات در آنجاست. BIOS دستورات اوليه را براى اين دسترسى به ميکروپروسسور اعلام مى کند. 
کاربرد ميکروپروسسوردرانواع کارتهاي هوشمند : 
کارتهاي هوشمند ((DRAC|TRAMSکارتهايي هستند که از يک قسمت پلاستيکي تشکيل گرديده اند که در داخل آنها يک چيپ ميکروپروسسور ( PIHCROSSECORPORCIM) قرار دارد و اطلاعات لازم روي اين چيپها قرار مي گيرند. ميزان و تنوع اطلاعاتي که در کارت ذخيره مي گردد، به توانايي چيپ داخل آن بستگي دارد. 
انواع مختلف کارتهاي هوشمند که امروزه استفاده مي شود، کارتهاي تماسي ، بدون تماسي و کارتهاي ترکيبي هستند. 
کارتهاي هوشمند تماسي بايستي در داخل يک کارت خوان قرار داده شوند. اين کارتها يک محل تماس روي صفحه دارند که تماسهاي الکترونيکي را براي خواندن ونوشتن روي چيپ ميکروپروسسور )زماني که در داخل کارت خوان قرار دارد(، فراهم مي آورد. نمونه اين کارتها در زندگي روزمره بسيار به چشم مي خورد. 
کارتهاي بدون تماس ، يک آنتن سيم پيچي درون خود دارا هستند که همانند چيپ ميکروپروسسور درداخل کارت ، گنجانده شده است . اين آنتن دروني اجازه انجام ارتباطات و ردوبدل کردن اطلاعات را فراهم مي آورد. براي چنين ارتباطي ، بايستي علاوه بر اينکه زمان ارتباطکاهش يابد، راحتي نيز افزايش پيدا کند.. 
کارتهاي ترکيبي ، به عنوان هم کارتهاي تماسي و هم کارتهاي بدون تماس عمل مي کنند و در حقيقت داخل اين نوع کارتها هم چيپ الکترونيکي و هم آنتن وجود دارد وچنانچه کارت خوان وجود داشته باشد از کارت خوان مي توان استفاده کرد و چنانچه وجود نداشته باشد، از آنتن کارت مي توان ارتباط را برقرار کرد. 
شايد اين سوال پيش آيد که چرا از کارتهاي هوشمند )کارتهاي حافظه دار( به جاي کارتهاي مغناطيسي استفاده مي شود؟ 
پاسخ اين است که ذخيره سازي اطلاعات در کارتهاي هوشمند و ميکروپروسسور دارهزار مرتبه بيشتر ازکارتهاي مغناطيسي است . مزيت ديگر اينکه اين کارتها از سرعت ذخيره سازي بالا ومکانيسم هاي ايمني قويتري برخوردارند. 


ميکروپروسسور درکنترل فرکانس : 


۵۲۰B يک دستگاه فرکانس متوسط است که بوسيله ميکروپروسسور کنترل مي شود، داراي نمايشگر LCD يا (Liquid Crystal Display و دو خروجي مي باشد. 
کنترل هاي تاچ سوييچ و نمايشگر LCD اين امکان را به استفاده کننده مي دهد که با سرعت و دقت پارامترها را انتخاب کرده و بر روي نمايشگر LCD به وضوح مشاهده نمايد. تراپيست به سرعت با کنترل ها آشنا شده و از سهولت استفاده در درمانهاي کلينيکي لذت خواهد برد. 


خصوصيات منحصر به فرد : 

۵۲۰B مانند هر دستگاه اينترفرنشيال مي تواند به صورت دو الکترودي، چهار الکترودي، چهار الکترودي با سيستم وکتوراسکن مورد استفاده قرار گيردوآن به خاطر کنترل آن به وسيکه ي ميکروپروسسور است. اما آنچه اين دستگاه را متمايز مي سازد جريان هاي کاملاً اختصاصي است. 

ميکرو پروسسور در دستگاههاي کارت خوان : 
اين سيستم با استفاده از کارت-بليت هوشمند بدون تماس قادر به ثبت اعتبار مالى و ديگر اطلاعات دارنده کارت مى‌باشد. و موارد استفاده ي آنها در اين مکانهايي است . 
• مترو،• اتوبوسرانى،• عوارض اتوبان 
• تعاونى فرهنگيان،• تسهيلات رفاهى و بُن کارمندى 
• مراکز تفريحى و باشگاههاى ورزشى 
• شناسنامه پزشکى بيمار 
• سلف سرويس دانشگاهها و ادارات 
• پارکينگها 
• کارت تلفن،• پارکومتر،• جايگاههاى سوختگيرى 

مشخصات سخت‌افزاري دستگاه: 


• ميکروپروسسور: ۱۶ بيت 
• پردازنده رمزنگار کمکى 
• ارتقاء خودکار نرم‌• افزارى با فلاش بايوس (منحصر بفرد در ايران) 
• حافظه: ۵۱۲Kb اصلى و ۵۱۲Kb براى Bios 
• بازسازى هوشمند اطلاعات کارت 
• سازگارى ساختار کارت با استاندارد بين‌• المللى 
• ذخيره‌• سازى دوگانه اطلاعات براى بازيافت اضطرارى 
• رابط: RS232, RS422 و مودم ‏(RS485 بنا به سفارش) 
• پورت چاپگر 
• مجهز به UPS داخلى جهت کار هنگام قطع برق 
• باترى پشتيبان براى نگهدارى اطلاعات 
• ۲ رله براى کنترل چراغ سبز و قرمز (و آژير) 
• نمايشگر با کيفيت‌• FSTN داراى لامپ‌• پس‌• زمينه‌• 
• امکانات جانبي: اتصال به راه‌• بند،• نمايشگر بزرگ بيرونى،• صفحه‌• کليد بيرونى 
مشخصات کارت: 
• چيپ MIFARE 
• ابعاد: ISO 7816 
• حافظه: ۱۰۲۴ بايت ‎(*۸ BIT) EEPROM 
• عمر خدماتى چيپ: ۱۰۰۰۰۰ بار نوشتن،• ۱۰ سال حفظ اطلاعات 
+نوشته شده در پنجشنبه نهم اسفند ۱۳۸۶ساعت۱۰:۵۸توسط مهندس اميد توکل | ۶ نظر 
راهنماي تصويري گام‌به‌گام نصب ويستا  

اشاره : 
نصب ويندوز ويستا يكي از داغ‌ترين بحث‌ها در ميان علاقمندان‌ تازه‌هاي نرم‌افزار است. شايد جديد بودن اين سيستم‌عامل، شما را نيز دچار ترديدكند كه آيا قادر به نصب صحيح ويندوز ويستا هستيد؟ 
خبر خوش آن ‌است كه نصب ويستا از نصب ويندوز اكس‌پي نيز ساده‌تر است و با دنبال كردن توضيحات اين راهنما به راحتي قادريد ويستا را نصب كنيد. پس دي‌وي‌دي ويستا را تهيه كنيد تا نصب را شروع كنيم. براي شروع نصب دي‌وي‌دي ويستا را در درايو قرار دهيد و كامپيوتر را ريست كنيد تا در هنگام بوت شدن وارد محيط نصب ويستا شود. توجه كنيد كه نصب ويستا را از داخل ويندوز اكس پي انجام ندهيد؛ زيرا شايد باعث ايجاد خطاهايي در هنگام نصب شود كه براي يافتن دلا‌يل آن مي توانيد به سايت مايكروسافت مراجعه كنيد. اگر پس از ريست كردن كامپيوتر نصب ويستا آغاز نشد و باز سيستم‌عامل خودتان اجرا شد،مجددا كامپيوتر را ريست نماييد و در تنظيمات BIOS ترتيب بوت شدن را تغيير دهيد و اولين وسيله را درايو DVD انتخاب كنيد. براي وارد شدن به BIOS به محض ظاهر‌شدن صفحه سياه در زمان روشن شدن كامپيوتر چندين بار دكمه Delete را فشار دهيد تا وارد صفحه بايوس شويد. اگر تا اين مرحله درست پيش رفته‌ايد، در هنگام بوت شدن كامپيوتر صفحه ابتدايي ويستا را خواهيد ديد. 
 
براي نصب ويستا سه انتخاب  پيش رو داريد: 
۱ – تنها سيستم‌عامل روي كامپيوتر، ويندوز ويستا باشد. يعني ويندوز اكس‌پي يا هر سيستم‌عامل ديگري كه داريد پاك كنيد و فقط از ويستا استفاده نماييد. 
۲ – سيستم‌عامل كنوني خود را كه ويندوز اكس پي است، به ويندوز ويستا ارتقا دهيد. يعني ويندوز اكس پي شما  با همان تنظيمات و نرم‌افزار ها به ويندوز ويستا تبديل شود.
۳ – سيستم‌عامل اصلي خود را كه احتمالاً ويندوز اكس‌پي است، نگه داريد  و در كنار آن اقدام به نصب ويستا نماييد به طوري كه هر دوي آن‌ها در دسترس باشند. 
به شما توصيه  مي‌كنيم كه از روش سوم استفاده نماييد. هنوز همه ِنرم‌افزارها با ويستا سازگار نشده‌اند. بعضي از سخت‌افزارهاي خاص نيز درايور مناسبي براي ويستا ندارند. بنابر اين اگر از كامپيوتر خود واقعاً استفاده مي‌كنيد (يعني جز تماشاي فيلم،  شنيدن موسيقي و چت، حداقل يك كار ديگر نيز انجام مي دهيد!) روش اول براي شما مناسب نيست. چون ممكن است چند روزي كارهاي شما متوقف شوند. 
 • بازدید : 160 views
 • بدون نظر
این فایل در ۲۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

فعالیت مناسب شبکه¬های مخابراتی به دلیل وجود تکنولوژی¬هایی است که عموما از دید کاربران آن مخفی است. این بخش چگونگی کارکرد این تکنولوژی¬های کلیدی و هم¬چنین جایگاه آن¬ها را در شبکه مخابراتی نشان می¬دهد.
تکنولوژی¬های مورد بحث عبارتند از:
تکنولوژی¬های دسترسی
روش مرسوم دسترسی به شبکه مخابراتی با به کارگیری سیم مسی با توان عملیاتی پایین، خط دیجیتال مشترک (DSL) پرسرعت، اتصالات کابلی و رادیویی بی¬سیم صورت می¬گیرد
انتقال آنالوگ
این تکنولوژی در بخش¬هایی از شبکه که ارتباط منزل یا محل کار را به مرکز سوئیچ شرکت مخابرات فراهم می¬کند و هم¬چنین در بعضی از قسمت¬های ارتباطات موبایل وجود دارد.
انتقال دیجیتال
این تکنولوژی اولین بار زمانی معرفی شد که در سال ۱۹۶۰ تجهیزات سیم مسی برای اتصال مراکز سوئیچ به یکدیگر به کار می-رفت. پیامد این تکنولوژی، شبکه¬های فیبر نوری در سال ۱۹۷۰ و شبکه¬های بی¬سیم در سال ۱۹۹۰ بود.
انتقال دیجیتال از نرخ بیت زیاد صوت، دیتا و شبکه¬های اینترنت پشتیبانی می¬کند.
انتقال بی¬سیم
مخابرات بی¬سیم در تمام اطراف ما وجود دارد. با هر کس و در هر زمان می¬توان در خیابان، بازار و مغازه تماس گرفت. مفهوم سلولی استفاده مجدد فرکانس (Frequency Reuse) استفاده از مخابرات بی¬سیم در تمام دنیا را ممکن ساخته است.
انتقال نوری
استفاده از تجهیزات فیبر نوری در تمام دنیا فراگیر شده و این تکنولوژی، انتقال دیجیتال با نرخ بیت زیاد و هم¬چنین انتقال سیگنال-های آنالوگ را پشتیبانی می¬کند.
سوئیچ در شبکه
سابقه این تکنولوژی حدود یک صد سال است و امکان اتصال مشترکین را در هر گوشه دنیا فراهم می¬کند. سوئیچ¬های امروزی از دو تکنولوژی استفاده می¬کنند.
سوئیچ مداری دیجیتال (Digital circuit switching)
سوئیچ¬های مداری بیشتر برای شبکه¬های صوتی استفاده می¬شوند.
سوئیچ پاکتی دیجیتال (Digital packet switching)
تکنولوژی¬های پاکتی برای مسیردهی دیتا و ترافیک اینترنت شبکه-های مخابراتی به کار می¬روند. این کار باعث می¬شود سوئیچ¬های مداری برای ترافیک¬های کوتاه¬مدت مانند صوت و فاکس آزاد شوند.
مالتی پلکس
سوئیچ هزاران مشترک در یک زمان و هم¬چنین سیستم¬های انتقالی که تا ۱۰ گیگا بیت اطلاعات را در یک ثانیه حمل می¬کنند به دلیل وجود تکنولوژی مالتی پلکس کردن می¬باشد. وجود این تکنولوژی این امکان را می¬دهد که اطلاعات بیشتر و بیشتری روی یک سیستم قرار دهیم.
دسترسی به شبکه چگونه صورت می¬گیرد؟
دسترسی عبارت است از مسیری که شما را به یک شبکه متصل می-کند و به شش روش اصلی صورت می¬گیرد.
۱- از یک خط مشترک آنالوگ در محل سکونت یا محل کار
۲- از یک خط مشترک دیجیتال در محل سکونت یا محل کار
۳- از طریق یک مرکز تلفن خصوصی (PBX) در محیط¬های کار
۴- از طریق سوئیچ پاکتی در محیط¬های کار
۵- از یک مودم کابلی در محل سکونت یا محل کار
۶- به وسیله دسترسی بی¬سیم با استفاده از تلفن کابل محل یا کامپیوتر کیفی
شماره¬گیری از طریق خط مشترک آنالوگ
اگر در منزل هستید احتمال دسترسی شما به یک سایت اینترنت از طریق آن¬چه که خط مشترک نامیده می¬شود میسر شده است. این خط از یک مجموعه زوج سیم به هم تابیده مسی (mm-22 AWG6/) یا (AWG24mm-4/) تشکیل شده است که تلفن شما را به سوئیچ مداری مرکز متصل می¬کند.
از طریق این زوج سیم، سرعت دریافت (Download-53Kb/s) و سرعت ارسال ۶/۳۳ کیلوبایت بر ثانیه امکان¬پذیر است. محدودیت این سرعت¬ها به دلیل وجود پدیده هم¬شنوایی می¬باشد. از آن¬جا که خط مشترک مرسوم فقط انتقال آنالوگ را پشتیبانی می¬کند برای انتقال دیتا، باید از مودم استفاده کرد.
ممکن است دسترسی شما به شبکه از طریق سیستم مالتی پلکس کننده صورت گرفته باشد. سیستم مالتی پلکس کننده سیستم دیجیتالی است که امکان ارسال چندین کانال را هم¬زمان روی حامل T1 یا امکانات فیبر نوری فراهم می¬کند.
با استفاده از مالتی پلکس، تعداد خطوط فیزیکی تلفن آنالوگ که به مرکز سوئیچ متصل می¬شوند کاهش می¬یابد.
امروزه این سیستم¬ها، سرویس¬های دیگری شامل ISDN و داده¬های دیجیتال را پشتیبانی می¬کند. از آن جا که ارتباط تلفن محل سکونت به سیستم مالتی پلکس به صورت آنالوگ است، برای انتقال دیتا، باز هم باید از مودم استفاده کرد.
سرعت بیشتر با استفاده از خطوط مشترک دیجیتال
با استفاده از خطوط مشترک دیجیتال (DSL) سرعت¬های ارتباط بیش از Kb/s56 میسر می¬شود. به این روش دسترسی، دسترسی خطوط خصوصی نیز گفته می¬شود.
نسخه¬های متعددی از تکنولوژی خط مشترک دیجیتال وجود دارد و اصطلاح Xdsl به منظور اشاره به کل گروه ابداع گردیده است. برای هر یک از این تکنولوژی¬ها توضیحات مختصری ارائه می¬شود:
۷- (Line- ADSL Asymmetric Digital Subscriber) سرعت دریافت kb/s32 تا Mb/s 8192 و سرعت ارسال Kb/s640 از طریق ز.ج سیم به هم تابیده مس میسر می¬شود.
این تکنولوژی برای دسترسی به اینترنت، ویدئو مبتنی بر درخواست (VOD) ویدئو ساده و دسترسی دور دست LAN به کار می¬رود.
۸- Digital Subscriber line- DSL در سرعت ماکزیمم Kb/144 برای خطوط مشترکین ISDN به کار می¬رود. ISDN برای مخابرات صوت و دیتا استفاده می¬شود.
۹- (High- bit rate DSL- HDSL) برای نرخ متقارن دیتا تا سرعت Mb/s1544  به صورت Full duplex برای سرویس¬های معادل T1/E1 و یا در سرعت Mb/s248 به صورت Duplex با دو زوج سیم برای خطوط مشترکین و یا سرعت Mb/s248 با سه زوج سیم برای سرویس-های WAN دسترسی LAN یا دسترسی سرور به کار می¬رود.
۱۰- (Rate adaptive ADSL- RADSL) یک نسخه از ADSL است که مودم آن در شروع کار، خط را تست کرده و نرخ دیتا را به صورت ضرایبی از Kb/s32 بر حسب حداکثر توان عملیاتی قابل حصول خط، تنظیم می¬کند.
۱۱- (Single line DSL- SDSL) کانال¬های دومسیره را روی یک زوج سیم مسی ارائه می¬کند. سرعت¬های دسترسی Mb/s 1544 یا Mb/s248 را برای خط مشترک به صورت duplex فراهم می¬کند.
۱۲- (Very high-bit rate DSL- VDSL) سرعت دریافت Mb/ 9/12 تا Mb/s8/52 و سرعت ارسال Mb/s5/1 تا Mb/s 3/2 را فراهم می¬کند. البته حداکثر فاصله به ۳۰۰ تا ۱۴۰۰ متر محدود شده و احتیاج به کابل فیبر نوری دارد. برای دسترسی از طریق زوج سیم مسی در حال توسعه است.
۱۳- (DSL- VADSL Very high- bit rate asymetric) که در سرعت¬های VDSL کار می¬کند.
۱۴- (Universal ADSL) اصطلاحی است که یک گروه از پیشگامان صنایع مخابرات، شبکه و کامپیوترهای شخصی به کار می¬برند و هدف از آن دسترسی به اینترنت با قیمت مناسب و نرخ بیت زیاد می¬باشد. این تکنولوژی نوعی ADSL است که در طرف مشترک، احتیاج به شکاف¬دهنده (Splitter) برای جدا کردن سیگنال¬های صوت از سیگنال¬های دیجیتال رشته دیتا نمی¬باشد. این روش یک ADSL از نوع Plug & Play ارائه می¬کند که کاربر به سادگی کامپیوتر خود را به خط مذکور متصل کرده و از سرویس¬های آن استفاده می¬کند. این تکنولوژی نرخ بیت کمتری نسبت به ADSL موجود ارائه می¬کند اما باز هم بیش از ۲۵ بار سریع¬تر از مودم¬های Kb/s 56 فعلی است.
به علت توان عملیاتی زیاد DSLهایی که در سرعت¬های Kb/s56 تا Kb/s144 کار می¬کنند می¬توانند به سوئیچ¬های مداری وصل شوند اما در دفاتر مرکزی ارائه¬دهندگان سرویس¬های مخابراتی به علت توان عملیاتی زیاد، DSLها به سوئیچ¬های پاکتی متصل می¬شوند.
دسترسی از طریق یک مرکز سوئیچ اختصاصی (PBX) یا سوئیچ پاکتی
ممکن است در محل کار شما از یک سوئیچ اختصاصی (PBX) استفاده شود که در واقع یک سوئیچ مداری با کارکردهای مختلف است:
 • بازدید : 59 views
 • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق مخابرات دیجیتال-خرید اینترنتی تحقیق مخابرات دیجیتال-دانلود رایگان تحقیق مخابرات دیجیتال-دانلود رایگان مقاله مخابرات دیجیتال

این فایل در ۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر می باشد:
رمز نگاری(Encryption ):

رمز نگاری زمانی استفاده می شود که لازم باشد از به کار گیری یا دستکاری پیغام های ارسالی توسط کاربران غیر مجاز جلوگیری شود. رمز نگاری مشتمل بر اجرای یک عمل الگوریتمی در زمان واقعی به صورت بیت به بیت یک رشته دودویی است. مجموعه پارامترهایی که تبدیل را تعریف می کند ((کلید))نامیده می شود .
اگر چه استفاده از رمز نگاری اغلب در مخابرات نظامی مطرح است، سیستم های مخابرات تجاری در حال فزاینده ای تحت فشار مشتریان می باشد تا خصوصا در شبکه های تجاری و اداری از رمز نگاری استفاده کنند در حقیقت به دلیل پوشش وسیع ماهواره ها و دسترسی ساده به آنها بوسیله ایستگاه های کوچک،امکان استراق 


سمع و غلط اندازی در پیغامها در دسترس تعداد زیادی از عوامل با وسایل سطح پایین می باشد.
شکل زیر اساس کار رمز نگاری شده را نشان می دهد واحدهای رمز نگاری و رمز گشایی با کلیدی کار می کند که به وسیله واحدهای تولید کلید رمز فراهم می شود داشتن یک کلید مشترک روش مطمئنی برای توزیع کلید می باشد.

رمز نگاری دارای دو خصوصیت می باشد:

محرمانه بودن- از به کار گیری پیغام توسط افراد غیر مجاز جلوگیری می شود 
– معتبر بودن- حفاظت در قبال دستکاری پیغام توسط یک اختلال گر را فراهم می کند .
برای این کار دو روش استفاده می شود :
رمز نگاری همزمان(رمز رشته ای )-هر بیت از رشته دودویی اصلی (متن خام) با استفاده از یک عمل ساده (مثلا جمع مبنای دو) با هر بیت از یک رشته دودویی (رشته کلید) تولید شده توسط یک یک تولید کننده کلید ترکیب می شوند. به عنوان مثال می تواند یک مولد رشته شبه تصادفی باشد که ساختار آن با کلید تعریف گردیده است.
رمز نگاری با بلوک (رمز نگاری بلوکی)- تبدیل رشته دودویی اصلی به یک رشته رمز شده با یک روش بلوک به بلوک می باشد که مطابق با منطق تعریف شده بوسیله یک کلید انجام می شود.
کد گذاری کانال:

شکل زیر اساس کد گذاری کانال را نشان می دهد هدف از کد گذاری کانال اضافه کردن بیت های اطلاعات است دومی برای آشکار سازی و تصحیح خطاها در گیرنده به کار می رود.
کد گذاری بلوکی و کد گذاری کانولوشنی:

دو روش جهت کد گذاری اضافه می شود:کد گذاری بلوکی و کد گذاری کانولوشنی در کد گذاری بلوکی کد گذارr بیت اضافه با هر بلوک از n بیت اطلاعات همراه می کند هر بلوک مستقل از سایر بلوک ها کد گذاری می گردد بیت های کد از ترکیب خطی بیت های اطلاعات بلوک متناظر تولید می شود کد های دوره ای خصوصا کد هایBCH, Reed-solomin (Bose,chaudhari & Hocquenghem) که در آن هر کلمه کد مضربی از چند جمله ای مولد است اغلب مورد استفاده واقع می شود در مورد یک کد کانولوشنی (n+r) بیت بوسیله ی کدگذار از (n-1) بسته قبلیn بیتی اطلاعات تولید می شود حاصلضرب (n+r)N محدودیت طول کد را تعریف می کند کدگذار از شیفت رجیستر ها و جمع کننده های از نوع گیت XOR((exclusive  تشکیل می شود .
 • بازدید : 117 views
 • بدون نظر

در این نوشته قصد آن را داریم تا پاره ای از عمومی ترین و رایج ترین چالشهای فراروی مدیریت عصر

حاضر را بررسی کنیم. چالشهایی که تقریبا همه مدیران به نوعی تجربه ای از رویارویی با آن را دارند. و

سپس در انتها مدیران را از حیث نحوه پاسخ به فن آوری اطلاعات و بویژه فن آوری اطلاعات دسته

بندی می کنیم و صفات هریک را بر می شماریم.

در ادامه با ما همراه باشید.

تا همین گذشته نه چندان دور ، مثلا تا دهه پیش بسیاری از اصول و مبانی مدیریت همچنان پایدار و پابرجا بود و تنها رویکردها وشرایط بود که تفاوتهایی در مکاتب مدیریتی ایجاد می نمود. ولی امروزه در عصر دیجیتال چالشهای تند و تازه ای پیش روی مدیران قرار دارد.
چالشهایی که ویژگیهای عصر جدید هستند. جهانی شدن ، فن آوری اطلاعات و سرعت تحولات برخی از این چالشها هستند.
اما به نظر میرسد که حاد ترین و بی رحم ترین دست اندازی که گریبان مدیران را گرفته است تغییر تعاریف اصولی باشد. تعاریفی که سالهای سال مبنای عمل و ارزیابی بوده اند.
امروزه تعریف دانش ، ثروت ، و ارزشهای اجتماعی دگرگون شده اند. مدیران سازمانها چگونه با این چالشها برخورد می کنند ؟
در این مقاله به بررسی چالشهای فرا روی سازمان ها و مدیران در فرآیند دیجیتالی شدن می پردازیم.

 • بازدید : 111 views
 • بدون نظر
این فایل در قالب pdfتهیه شده وشامل موارد زیر است:

هنگامی‎که در دهه شصت تکنولوژی های اتوماسیون دیجیتال در دسترس قرار گرفت از آنها جهت بهبود و توسعه سیستمهای اتوماسیون صنعتی استفاده شد . مفاهیمی‎ مانند : صنایع خودکار (CIM) و سیستمهای کنترلی خودکار توزیعی (DCCS)، در زمی‎نه اتوماسیون صنعتی معرفی گردید و کاربرد شبکه های ارتباطی تقریبا“‌ رشد قابل توجهی نمود.
کاربرد سیستمهای اتوماسیون صنعتی گسترش پیدا کرد بطوری که تعدادی از مدلهای دیجیتالی آن برای شبکه های ارتباطی جهت جمع آوری اطلاعات و عملیات کنترلی سطح پائین (سطح دستگاهای عمل کننده) با هم در ارتباط بودند.
در یک سیستم مدرن اتوماسیون صنعتی ،‌ ارتباط داده ها بین هر یک از دستگاههای اتوماسیون نقش مهمی‎ ایفا می‎ کند ، هدف از استانداردهای بین اللملی برقراری ارتباط بین همه دستگاههای مختلف اتوماسیون است. از این رو کوششهائی جهت استانداردسازی بین المللی در زمی‎نه شبکه ها صورت گرفت که دستاورد مهم آن پروتکل اتوماسیون صنعتی (MAP) در راستای سازگاری سیستم‌های ارتباطی بود. پروتکل MAP جهت غلبه بر مشکلات ارتباطی بین دستگاههای مختلف اتوماسیون گسترش پیدا کرد و بعنوان یک استاندارد صنعتی جهت ارتباطات داده ای در کارخانه ها پذیرفته شد .
عملکرد و قابلیت اطمینان یک سیستم اتوماسیون صنعتی در حقیقت به شبکه ارتباطی آن بستگی دارد .
در یک شبکه ارتباطی اتوماسیون صنعتی ،‌ بهبود عملکرد شبکه وقابلیت اطمینان آن و استاندارد بودن ارتباطات با توجه به اندازه سیستم و افزایش حجم اطلاعات تعیین می‎ گردد.
یک شبکه ارتباطی جهت یک سیستم اتوماسیون صنعتی باید دارای شرایط زیر باشد :
۱ – قابل استفاده بودن شبکه ۲ – ‌ توان عملیاتی مناسب شبکه ۳- ‌میانگین تاخیر انتقال اطلاعات قابل قبول.
به علاوه عوامل موثر بر عملکرد صحیح یک سیستم اتوماسیون صنعتی می‎ تواند شامل موارد زیر باشد:
۱ – ارزیابی کارایی یک شبکه ارتباطی توسط یکی از روشهای شبیه سازی یا تحلیلی.
۲ – مطالعه کارایی شبکه در یک محیط نویزی .( نویز حاصل از روبوتهای جوشکاری و موتورهای بزرگ و غیره )
۳ –تنظیم صحیح پارامترهای ارتباطی شبکه.
دریک سیستم اتوماسیون صنعتی شبکه ارتباطی یک جز مهم می‎باشد. زیرا عهده‌دار تبادل اطلاعات است. بنابراین جهت دست‌یافتن به مقادیر صحیح بایستی اتصالات ارتباطی بین ایستگاههای مختلف شبکه ارتباطی بدرستی صورت گرفته باشد.
 ۲-۲ سطوح سلسله مراتبی سیستمهای اتوماسیون صنعتی
سیستمهای اتوماسیون صنعتی می‎توانند خیلی مجتمع و پیچیده باشند ولی عموماً به سطوح سلسله مراتبی ساختاربندی می‎شوند. هرسطح شرایط متفاوتی درشبکه ارتباطی دارد. در مثال فوق یک ساختار سلسله مراتبی از یک سیستم اتوماسیون صنعتی نشان داده شده است.
۲-۲-۱ سطح Element
سطح فیزیکی اتوماسیون شامل دستگاها و سنسورهای عمل کننده است که پردازش های فنی را انجام می‎ دهند.
۲-۲-۲  سطح فیلد FieldLevel
پایین ترین سطح اتوماسیون سطح Field است که شامل دستگاههای کنترلی مانند PLC و CNC است. دستگاههای فیلد اصلی معمولا ‌“ طبقه بندی شده اند ،‌کار دستگاهها در سطح فیلد انتقال اطلاعات بین پروسه تولید محصول و پردازش های فنی است .اطلاعات ممکن است باینری یا آنالوگ باشد .
جهت ارتباط سطح فیلد معمولا“ از کابلهای چند رشته ای موازی و رابطهای سریال استفاده می‌شود .
استانداردهای ارتباطی سریال مانند:RS232C ، RS422 و RS485 و نوعهای عمومی‎ دیگر با استاندارد ارتباطی موازی IEEE488 با هم استفاده می‎ شود.
روشهای ارتباطی نقطه به نقطه در شبکه ارتباطی از لحاظ قیمت کابل کشی و کیفیت ارتباط مقرون به صرفه بودند. امروزه Field Bus (یک نوع شبکه صنعتی) اغلب برای انتقال اطلاعات در سطح فیلد بکار می‎ رود .از آنجاییکه در یک فرایند اتوماسیونی زمانبندی درخواستها باید بطور دقیق اجرا شود، برنامه های کنترل کننده های این سطح عملیات انتقال چرخشی نیاز دارند که اطلاعات را در فواصل زمانی مشخص انتقال دهند و اطلاعات تعیین شده را برای کم کردن زمان انتقال به قسمتهای کوچکتر تقسیم کنند.
۲-۲-۳  سطح Cell (Cell Level)
در سطح Cell جریان داده ها اساسا“ شامل : بارگزاری برنامه ها ، مقادیر و اطلاعات است که در طول فرایند تولید انجام می‌شود.
جهت دستیابی به درخواستهای ارتباطی در این لایه از ‌شبکه های سرعت بالا استفاده می‎ شود. بعد از تعریف اصطلاحات CIM و Dccs بسیاری از شرکتها قابلیتهای شبکه هایشان را جهت سطحCell سیستم اتوماسیون افزایش دادند.
Ethernet همراه با TCP/IP بعنوان یک استاندارد واقعی برای این سطح مورد قبول واقع شد هرچند نتوانست یک ارتباط وابسته به زمان ( Real-Time ) را فراهم کند.
۲-۲-۴ سطح Area (AreaLevel)
در سطح Area ، Cell ها گروه بندی شده و توسط یک برنامه عملا“ شبیه سازی و مدیریت می‌شوند . توسط لایه Area، عملکرد کنترل کننده ها بررسی شده و فرایند و اعمال کنترل کننده ای مانند : تنظیمات تولید ،خاموش وروشن کردن ماشین وفعالیتهای ضروری تولید می‎شود.
 
۲-۲-۵ سطحPlant (Plant Level)
بالاترین سطح یک سیستم اتوماسیون صنعتی است که کنترل کننده آن اطلاعات مدیریتی سطح Area را جمع آوری و کل سیستم اتوماسیون را مدیریت می‎ کند.
۲-۳ وسیله انتقال
معیار اصلی در انتخاب یک شبکه ارتباطی ،‌ سیستم کابل بندی فیزیکی یا وسیله انتقال است. که اغلب کابلهای کواکسیال یا Twisted می‎ باشد. فن آوری های فیبر نوری و بی سیم هم به تازگی استفاده می‎‎شوند.
کابل کواکسیال جهت انتقال سریع داده در مسافتهای چندین کیلومتری استفاده می‎ شود که عموما ‌“ در دسترس بوده و قیمت نسبتا“ پائینی دارد و به آسانی نصب و نگهداری می‎ شود برای همین در شبکه‎های ارتباطی صنعتی زیاد استفاده می‎ شود.
کابل Twisted Pair ( زوج به هم تابیده) جهت انتقال اطلاعات با سرعت چندین مگابایت در ثانیه برروی مسافتهای ۱ کیلومتر یا بیشتر استفاده می‎ شود اما همین که سرعت افزایش می‎ یابد حداکثر طول کابل کاهش می‎ یابد. این کابل سالهاست که در شبکه های ارتباطی صنعتی استفاده می‌شود و از کابل کواکسیال ارزانتر است اما ظرفیت انتقال بالائی ندارد و نسبت به امواج الکترومغناطیسی آسیب‌پذیر است.
کابل فیبر نوری مقاوم در برابر امواج الکترومغناطیسی بوده و دارای ظرفیت انتقال داده بالایی در حد گیگا بایت است. هرچند که تجهیزات آن گران و بکاربردن آن برای ارتباطات چند منظوره مشکل ترمی‎ باشد ولی باعث انعطاف پذیری بیشتر می‎ شود. استفاده از Wireless نیز در بسیاری از کارهای موقتی و موبایلی بهترین راه حل است که زیاد استفاده می‎ شود.
 
۲-۴ روشهای انتقال
انتقال اطلاعات می‎ تواند بصورت دیجیتال یا آنالوگ باشد ، مقادیر داده ای آنالوگ دائما ‌“ تغییر می‎ کند ولی در ارتباط دیجیتال مقادیر داده فقط می‎ تواند شامل ۰ یا ۱ باشد.
فرستنده اطلاعات می‎ تواند خود را همزمان یا غیر همزمان نماید که بستگی به مسیر ارسال اطلاعات دارد. در روش انتقال همزمان کاراکترها با استفاده از کدهای Start ، Stop ارسال می‌شوند و هر کاراکتر می‎ تواند مستقلاً و با سرعت یکنواخت ارسال شود.
روش ارسال همزمان روش کارآمدتری می‎ باشد زیرا اطلاعات در بلوکهایی از کاراکترها ارسال می‎‎شود و مسیر صحیح و زمان رسیدن هر بیت قابل پیش بینی است زیرا زمان ارسال و دریافت با هم همزمان (‌هماهنگ) هستند. روشهای ارسال در شبکه های ارتباط صنعتی شامل Base Band و Broadband و CarrierBandمی‎ باشد در روش Base Band ارسال توسط مجموعه ای از سیگنالها صورت می‎ گیرد بدون تبدیل شدن به فرکانس ولی در Broadband داده ها بصورت رنجی از فرکانسها که در یک کانال تقسیم می‎ شوند ارسال می‎ شوند. در روش Carrie Band فقط از یک فرکانس جهت ارسال و دریافت اطلاعات استفاده می‎ شود.
۲-۵ پروتکل MAP
شبکه های ارتباطی جهت اتوماسیون صنعتی توسعه یافتند .تا قبل از آن اغلب شرکتها از شبکه های ارتباطی خصوصی خودشان جهت انجام کارها استفاده می‎ کردند، ولی زمانی که اتوماسیون صنعتی برای اولین بار آمده بود پایه ای برای سایر محصولات سیستم های کنترلی شد .بطوریکه سیستم های اتوماسیون گسترده شده و از محصولات مختلف با یکدیگر متصل شدند. اما مشکل بزرگی که بر سر راه اتوماسیون صنعتی قرار داشت این بود که آنها دریافتند در یک شبکه، اتصال تجهیزات از نوعهای مختلف به یکدیگر خیلی گران و مشکل است .
بعنوان نمونه در اواخر دهه ۱۹۷۰ شرکت ژنرال موتور متوجه شد که بیشتر از نیمی‎ از بودجه اتوماسیون صرف بکارگیری رابطهای سفارشی بین دستگاههای مختلف اتوماسیون شده است به علاوه اغلب دستگاههای مورد استفاده در آن زمان قادر به برقراری ارتباط شبکه ای با محیط بیرونی خود نبودند، وضعیت مشابهی نیز در شرکت Boeing موقعی که آنها در نظر گرفتند چندین مرکز اطلاعاتی مختلف را بهم متصل کنند بوجود آمد. کامپیوترهای مختلفی از بیش از ۸۵ محصول متفاوت با هم در ارتباط بودند . این دو تجربه یک تصویر روشن از جهان ارتباطی در یک نمونه صنعتی بود و شرکتهای GM و Boeing را وادار به یافتن راه حل کرد تا اینکه در پروژه پروتکل اتوماسیون صنعتی (MAP) نتیجه داد.
اولین نسخه MAP فقط یک محصول با ویژگیهای خاص بود که در پائیز ۱۹۸۲ پذیرفته شد. زیربنا گروه استفاده کنندگان MAP در سال ۱۹۸۴ نقطه عطفی در تاریخ MAP برجای گذاشت برای اینکه با پشتیبانی عظیم صنعتی جهت استاندارد کردن مواجه شد.
در سال ۱۹۸۴ نمایشی ساخته شد که امکان استفاده از شبکه MAP را در نسخه اول آن (MAP 1.0) نشان داد. در سال ۱۹۸۵ نسخه جدید آن (MAP 2.0) منتشر شد،‌ایننسخهجدیدمدلمرجعOSI را برای سطوح پائین تر خود پذیرفت.
نسخه اول MAP که کاربردهای تجاری داشت MAP 2.1 بود. این مدل پروتوکل هایی را که در نسخه قبلی وجود نداشت در خود جای داد و در سال ۱۹۸۵ در نمایشگاه Auto fact به نمایش گذاشته شد. تا قبل از بوجود آمدن نسخه ۲٫۱ ویژگی خاص MAP تنها این بود که شبکه های ارتباطی را به وسایل اتوماسیون در سطح بالاتر در ساختار سلسله مراتبی سیستم ها ی اتوماسیون مرتبط می‎ ساخت. هدف از MAP 2.2 فراهم کردن روشهایی برای ایجاد شبکه های ارتباطی با کارایی بالا در سیستم های اتوماسیون بود. نسخه ۳٫۰ آن در سال ۱۹۸۸ در نمایشگاه ENE در Baltimore به نمایش گذاشته شد که اولین نسخه ثابت بود، بحث بر سر موضوع MAP بر پایه همین نسخه خواهد بود.
نقشه پروتکل Full-Map نشان داده شده در شکل ۲٫۳ شامل یک ۷ لایه ای کامل OSI است. Full Map قابلیت انعطاف زیادی برای ایستگاههای ارتباطی دارد .
CIM (Manufacturing Computer Integrated ) – صنعت مجتمع خودکار
DCCS ( Distribute Computer Control System) – سیستم کنترلی خودکار توزیعی
PLC ( Programmable Logic Controller) – کنترل کننده منطقی قابل برنامه ریزی
CNC (Computer Numeric Control) – ماشینی که بطور خودکار توسط کامپیوتر اجرا می‎ شود.
Peer to Peer – مدل شبکه ای که در آن هر ایستگاه به ایستگاه بعدی متصل است و هر ایستگاه خود
مستقلا“ می‎ تواند در نقش یک کنترل کننده ظاهر شود
Ethernet – شبکه توپولژی ستاره ای که داده ها باسرعت بالا (مگا بایت) ارسال می‎ شوند
‎TCP/IP – پرو توکل کنترلی انتقال/پروتکل اینترنت در TCP داده بصورت بسته در می‎ آید و خطاهای آنها بررسی می‎ شود
OSI – یک مدل استاندارد معماری لایه ای است که توسط سازمان ISO برای ارتباطات کامپیوتر به کامپیوتر ارائه شد. که در آن عملیات تبادل اطلاعات در شبکه های ارتباطی بصورت ۷ لایه بیان می‎‎شود.

۲-۶ ملاحظات طراحی :
طراحی شبکه ارتباطی از لحاظ دقت و ارزیابی متفاوت از سایر طراحی ها می‎ باشد. طراحان جهت رسیدن به بالاترین کارایی شبکه با قیمت مناسب در تلاش هستند و جهت رسیدن به این هدف بایستی تجهیزات ارتباطی و ملاحظات طراحی برای یک سیستم اتوماسیون بررسی شود.
تعیین استراتژی کلی مهمترین قدم در طراحی شبکه ارتباطی است. سیستم اتوماسیونی که از شبکه ارتباطی استفاده خواهد کرد بایستی بررسی شده و اهداف شبکه ارتباطی آن احراز شود.
موارد اصلی که در طراحی یک شبکه باید لحاظ شوند عبارتند از : هزینه ، کارایی ، قابلیت اعتماد و در دسترس بودن ،‌ سرویس یا عملکرد شبکه ، تحمل پذیری محیط ، وسیله انتقال ،‌قابلیت توسعه ، نگهداری و امنیت.
۲-۶-۱ هزینه COST
هزینه شبکه کردن به دو هزینه اولیه و اجرائی تقسیم می‎ شود. هزینه اولیه شامل: خریداری نرم افزار،‌سخت افزار ،‌طراحی ،‌نصب و شروع بکار است و هزینه اجرائی ، نگهداری سخت افزار و نرم افزار ،‌ پرداخت دستمزد و هزینه های عیب یابی شبکه ،‌توسعه و تنظیم تغییرات شبکه می‎ باشد.
۲-۶-۲ عملکرد(کارایی) Performance
عملکرد مناسب در یک شبکه ضروری است و بدون آن فعالیتهای ارتباطی نرمال مختل می‎ شود و برنامه های کنترل پردازش ، مدام درخواست اجرای محاسبه کرده و مدار تولید دچار مشکل می‌شود.
در یک برنامه ریزی موثر بایستی حداقل یک برآورد از درخواستهای اجرائی داشته باشیم. بارگزاری و سرعت شبکه فاکتورهای اصلی در تجزیه و تحلیل عملکرد شبکه هستند. تحلیل و تعریف برنامه های شبکه همچنین عملکرد و تعیین ترافیک ارتباطات نیز از موارد مهم هستند.
۲-۶-۲-۱  عوامل تعیین کننده عملکرد شبکه های ارتباطی عبارتند از:
۱ – Transmission Speed : سرعت انتقال شبکه (می‎زان انتقال بیتهای اطلاعاتی برروی کابل شبکه است).
۲ – ResponseTime: زمان پاسخ، زمانی است که صرف پاسخ به عمل اجرائی یک کاربر یا برنامه‎هایی که درخواستی را ارسال می‎ کنند می‎ شود. همچنین شامل زمانی است که سیستم های دریافت و ارسال کننده صرف پردازش درخواست و پیغام پاسخ می‎ کنند همچنین زمانی که صرف تاخیر انتقال اطلاعات در شبکه می‎ شود.
۳ – Utilization: ابزار Bandwidth به استفاده از حداکثر ظرفیت (پهنای باند) اشاره دارد و معمولا“ بصورت نمودار نشان داده می‎ شود. در ارتباط با حداکثر ظرفیت شبکه ارتباطی اصول واضحی وجود ندارد.
۴ – Throughput: توان عملیاتی یک شبکه ارتباطی، نسبت تعداد بیتهای اطلاعاتی به واحد زمان جهت انتقال است.
۲-۶-۳ قابلیت اعتماد و در دسترس بودن Reliability OrAvailability
قابلیت اعتماد یک وسیله یعنی احتمال اینکه یک وسیله مطابق با ویژگیهایش در یک دوره زمانی عمل خواهد کرد. و طریقه معمول تعیین قابلیت اعتماد یک وسیله MTBF نامی‎ده می‎ شود (Mean Time Between Failure).
قابلیت دسترسی یک وسیله ‌ مدت زمانی است که انتظار می‎ رود وسیله در این مدت عملکرد کاملی داشته باشد. قابلیت دسترسی می‎ تواند توسط MTBF و MTTR(Mean Time To Repair a Fault ) نشان داده شود.
AvailabilityA= MTBF/ MTBF+MTT
دست یافتن به بالاترین قابلیت دسترسی یک شبکه ارتباطی با تشخیص و رفع بموقع خطاها امکان پذیر است بنحوی که طراح شبکه بتواند در صورت بروز سیگنالهای خطا در قسمتی از شبکه بلافاصله خطوط و یا دستگاههای پشتیبان را برای نقاط بحرانی جایگزین کند.
برای بالا بردن قابلیت دسترسی یک شبکه ارتباطی یکی از قواعد زیر را می‎ توان بکار برد:
۱ – پردازشهای حساس بایستی در زیر شبکه هایی قرار گیرند که حتی در صورت خرابی کانال اصلی شبکه بتوانند مستقلا“ اجرا شوند. بعنوان مثال پردازشهای خط تولید که توسط یک کنترل کننده در سطح Cell بازبینی(monitoring) می‎ شوند می‎ توانند بدون وقفه و حتی طولانی تر از کنترل کننده ای که برق سیستم را بازبینی می‎ کند ادامه یابند.
۲ – پیکربندی شبکه بایستی ساده باشد. ‌زیرا وسعت زیاد ،‌ پیچیدگی زیاد شبکه و تکنولوژی می‎ تواند مشکل ساز باشد.
۳ – تا جایی که ممکن است دستگاهها با بالاترین قابلیت بکار گرفته شوند.
 • بازدید : 129 views
 • بدون نظر
این فایل در ۷۲صفحه قابل ویرایش تهی شده وشامل موارد زیر است:

تئوري هايي كه در مورد پروژه وجود دارد به چندين بخش تقسيم مي شوند يكي از اين بخشها دستورات ميكروكنترلرAVR  است كه بطور نسبتاً مشروح بيان شده اند البته در اين قسمت توجه شود كه از مباني مربوط به تايمرها ، وقفه ها ، كار با پورتها و … بيشتر استفاده شده است و برخي مسائل نيز جهت آشنايي كامل تر خواننده با اين ميكروكنترلر آورده شده است. در مورد تئوري هاي مربوط به نرم افزار سيستم نيز مطالبي به طور كلي در اين فصل آورده شده است اما توضيحات دقيق تر مربوط به نرم افزار ( صرف نظر از مطالب كلي ) در جاي خود در فصل هاي آينده بررسي شده است . خلاصه مطلب آنكه نكات تئوري مطرح شده در اين فصل كليات تئوري سيستم هستند و نكات ريز در فصل هاي مربوط به خود بحث شده اند.
      در اين قسمت ابتدا يک بلوک دياگرام کلي از سيستم ارائه مي دهيم که در آن سخت افزار سيستم به طور کلي و به صورت بلوکي رسم شده است بعد از رسم اين بلوک و توضيحات مربوط به آن نقشه کامل مدار و توضيحات مربوط به نقشه به طور كامل بيان شده است. در آن قسمت برخي جزئيات که در بلوک دياگرام قابل مشاهده نمي باشد به طور کامل مورد بررسي قرار مي گيرد . در اين قسمت توضيحات مربوط شامل نيازهاي مدار و دلايل به کار بردن هر قطعه مي باشد . البته در لابلاي توضيحات سخت افزار نکات ديگري که در هنگام بستن مدار مطرح شده بررسي مي شود مثلا استفاده از زنر براي ساختن رگولاتور به جاي آي سي رگولاتور و يا مثلا استفاده از يک مقاومت به خصوصي در مسير مدار رگولاتور و مواردي از اين قبيل که تا اندازه اي که باعث طولاني شدن مطلب نشود بحث و بررسي مي شود. 
– تغذيه : 
       قسمت تغذيه به منظور فراهم کردن ولتاژ۵ ولت DC مي باشد که جهت راه اندازي IC ميکروکنترلر و کليه مدارات سازگار با TTL به کار کمي رود . ورودي قسمت تغذيه مي تواند يک سيگنال AC يا DC باشد که الزاما به اندازه چند ولت از +۵ بيشتر است. اين ورودي توسط يك سوييچ ON-OFFقطع و وصل مي شود. در حالتيكه سوييچ روشن است ، خازن مربوطه به علت ظرفيت بالايش باعث مي شود كه ولتاژي تقريبا صاف بدست آيد كه داراي اندكي رايپل است.براي ايجاد يك ولتاژ ۵ ولت کاملا DC از يک IC تنظيم کننده ولتاژ ۷۸۰S  استفاده مي کنيم که ورودي داراي اعواجاج را به يک ولتاژ کاملا مستقيم پنج ولت تبديل مي کند در خروجي تنظيم کننده ولتاژ يک خازن ۱۰  ميكروفاراد قرار داده ايم که اين خازن به اندازه ۵ ولت شارژ خواهد شد که نوسانات خروجي ناشي از تغييرات بار را کاهش مي دهد.
۳-۳-۲- رله : 
    رله به کار رفته در مدار فقط براي اين است که چک کنيم تغذيه است يا خير هرگاه  رله وصل باشد يعني تغذيه وصل است و هرگاه قطع باشد يعني تغذيه قطع است . اينجا ذکر يک نکته در مورد رله لازم استو آن اينکه رله چون جريان را از آداپتور مي گيرد باعث نمي شود كه بخاطر زياد شدن مصرف جريان کاهش پيدا کند. 
۳-۳-۳- ميکروکنترلر AVR : 
           در مورد اين بلوک مطالب فراواني را مي توان مورد بررسي قرار داد . در اينجا به ذکر برخي خصوصيات آن مي پردازيم . لازم به ذکر است مطالب دقيق تر در قسمت تئوري هاي مربوط با پروژه در فصل ۲ بررسي شده است .
الف – استفاده از معماري AVR Risc  
کارايي بالا و توان مصرفي کم 
داراي ۱۳۱ دستور العمل که اکثرا در يک کلاک سيکل اجرا مي شوند. 
۸* ۳۲ رجيستر کاربردي 
سرعتي تا mps 16 در فرکانس mhz 16 
ب- حافظه، برنامه و داده غير فرار
KB 16 حافظه FLASH قابل برنامه ريزي داخلي
۱۲۰۴ بايت حافظه داخلي SRAM  
۵۱۲ بايت حافظه EEPROM 
قفل برنامه FLASH  و حفاظت داده EEPROM
ج – خصوصيات جانبي
دو تايمر – کانتر ۸ بيتي با PRESCALER مجزا و مد COM PARE .
يک مقايسه گر آنالوگ داخلي 
يک تايمر – کانتر ۱۶ بيتي با PRESCALER مجزا 
WATCH DOG قابل برنامه ريز با اسيلاتور داخلي 
وقفه در اثر تغيير وضعيت پايه 
د- خصوصيات ويژه ميکروکنترلر
ON RESET – POWER   – OUT  – BROWN CIRCUTT  برنامه ريزي .
منابع وقفه (INTERRUPT ) داخلي و خارجي .
داراي ۶ حالت SLEEP .
OWER – ON RESET CIRCUTT براي ATTING 12  
عملکرد کاملا ثابت 
توانت مصرفي پايين و سرعت بالا توسط تکنولوژي CMOS. 
ﻫ – توان مصرفي  در ۲۵,۳V.1MHZ براي ATMEGAIGL  
حالت فعال ۱۰/MA
در حالت بي کاري ۰٫۳۵ MA 
در حالت  1 UA : POWER – DOWN  

و – ولتاژ عملياتي يا کاري 
۲٫۷ V تا  5.5V  براي  ATMEGA 16 L 
۴٫۵ V تا  5.5 V  براي  ATMEGA 16  
خ – فرکانس هاي کاري 
۰ MHZ  تا ۸ MHZ براي Atmega 16L  
۰ MHZ  تا ۱۶ MHZ  براي Atmega 
ج – انواع بسته بندي 
۳۲ خط ورودي / خروجي قابل برنامه ريزي 
۴۰   پايه PDIP ,  44 پايه TQFP و ۴۴  پايه MLF 
۳-۳-۴ LCD : 
LCD   مورد استفاده در اين پروژه  16 × ۲  بوده و به کارگيري در سيستم شامل استفاده از دستورات مختلفي مي شود که دستورات و توابع مربوط به LCD ناميده مي شود . همچنين پايه هاي LCD  براي اتصال به پايه هاي ميکرو به صورت زير پيکره بندي مي شوند :
CONFIG LCD PIN = PIN , D84 = PN . DBS = PN . 

DB6 = PN , DB7 = PN , E = PN , RS = PN 
PN پايه اي دلخواه از ميکرو است که پايه هاي LCD بايد در يک خط نوشته شود و يا در ادامه آن با علامت Cunder Line – در خط بعد نوشته شود .
۳-۳-۵- MOS Switch 
   در اين پروژه ۲ عدد MOS به عنوان کليد استفاده شده است يکي براي سوئيچ کردن خروجي  ADM 660  روي ميکرو و ديگري براي LCD . توضيحات بيشتر در مورد عملکرد کليد ها در صفحات بعدي بررسي مي شود .
۳-۳-۶- ADM 660 
   اين آ ي سي يک مبدل DC/DC مي باشد که ولتاژ ورودي خود را ۲ برابر مي کند . ما در انجام اين پروژه از آي سي براي تبديل ولتاژ ۶/۳ ولت باطري به ۲/۷ ولت استفاده کرديم .
البته در مرحله بعد توسط يک رگلاتور زنري ما به ولتاژ ۵ ولت دست پيدا کرديم . دليل استفاده از اين آ ي سي  در قسمت هاي بعدي مورد بررسي قرار مي گيرد .
در مدار پيوست طريقه اتصالات پايه هاي آ ي سي مورد نظر را مي بينيد دقت کنيد که ظريفت خازن هاي به کار رفته  10  ميكروفاراد مي باشد. 

۳-۴ نقشه کامل مدار و توضيحات مربوط به آن : 
۳-۴-۱ مقدمه :
   در بلوک دياگرام مدار رسم شده در پيوست ، توضيحات هر بلوک نوشته شده و در اين قسمت توضيحات دقيق تري در مورد مدار مربوطه نوشته مي شود.
   در اين بخش ما قصد داريم در مورد نحوه و چگونگي ارتباط اجزا مختلف مدار با يکديگر بررسي داشته باشيم . همچنين چنانچه نکاتي وجود داشته باشد که در هنگام انجام پروژه با آن برخورد داشته ايم ( نکات خاص ) آنها هم مورد بررسي قرار مي گيرند .
        در اين قسمت ابتدا نقشه کلي مدار در پيوست ملاحظه مي گردد و سپس در صفحات بعد توضيحات کامل مربوط به عناصر بررسي خواهند شد. 
 • بازدید : 120 views
 • بدون نظر
این فایل در  3صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در عرصه رقابتی محصولات دیجیتال معمولا «ترین‌ها» از طرف تولیدكنندگانی كه برای افزایش سهم خود از بازار به دنبال یك راه تازه و مطمئن هستند، مورد توجه قرار می‌گیرند.
شركت Sharp هم كه سال‌ها است در زمینه تولید محصولات دیجیتالی مختلف فعالیت می‌كند، به تازگی محصول جدید خود را از دسته «ترین‌»ها معرفی كرده است.
محصول جدید Sharp كه كوچك‌ترین تیونر تلویزیون‌‌های دیجیتالی است با برنامه‌های تلویزیونی Seg-۱ سازگار است
این تیونر مدل VA۳A۵JZ۹۱۲ اندازه‌ای برابر ۲۵/۱×۳/۷×۳/۷ میلیمتر دارد و به دلیل اندازه كوچكش به راحتی می‌تواند در نمایشگرهای كوچك و سبك وزن شركت Scalar نصب شود.
این تیونر تنها ۸۵میلی‌وات برق مصرف كرده و می‌تواند عمر باتری موبایل را در هنگام تماشای برنامه‌های تلویزیونی روی آن، افزایش دهد.
به گفته مسوولان Sharp، كوچك‌ترین تیونر تلویزیون‌های دیجیتالی دنیا از ماه سپتامبر به تولید انبوه می‌رسد و قرار است در هر ماه یك‌میلیون قطعه از این محصول تولید شود.
تیونر و متعلقات آن روی برد اصلی و عیوب آن:
اولین قطعات مهمی كه روی مادر بورد وجود دارند ic lm 317 می باشد كه كار تنظیم ولتاژ ۱۸-۱۳ را به عهده داره دومین ترانزیستور tip 42 است كه در صورت خرابی ولتاژ خروجی lnb رو نخواهید داشت رگولاتور ۵ ولت هم كه یكی دیگر از تغذیه های تیونرمیباشد.
فیوز f100 كه به رنگ زرد هست و در صورت اتصالی سیمهای lnb خواهد سوخت و درآخر خازنهای الكترولیت (۳عدد) كنار تیونر هستند كه در صورت خرابی باعث میشن كه تصویر شما شطرنجی باشه.
 
 
روی مادر بورد پهلوی كریستال یكعدد ic به شماره lcx04 هست كه در صورت خراب شدن مدار رگولاتور lm317 قادر به تنظیم كردن ولتاژ ۱۸-۱۳ نمیباشد.
بعضی از مواقع ممكنه كه دستگاه شما هم قدرت سیگنال و هم كیفیت سیگنال داشته باشه ولی نتونه كانالی رو اسكن كنه كه علت اون خرابی تیونر هست.
 

ایراد دیگه اینكه دستگاه شما فقط قادر به سرچ كردن فركانسهای پایین تر از ۱۱۹۰۰ هست كه علت اون سوختن مقاومت ۷۵ اهم موجود در پایه ورودی lm317 با ولتاژ ۲۵ ولت می باشد که با تعویض اون درست میشود.
داخل تیونر قطعاتی مهمی وجود دارند که شامل كریستال و chip ix2410 و ترانزیستور فركانس بالا و خازن ۱۰۴ آبی رنگ هستندكه در اثر خرابی اون قدرت سیگنال رانخواهید داشت.
 
 
 
شطرنجی شدن تصویر در صورت فیت بودن ۱۰۰% دیش که در بعضی مواقع سیر صعودی دارد یعنی اول خوب است پس از اندکی کار بطور شدید شطرنجی میشودیا ایراد از لحیم سردی cpu یا فلاش یا رم است و اگر اونها رو چك كردید و درست بود این مشکل که اکثرا در رسیورهای قدیمی زیاد پیش می آید و اشکال ۸۵% ازتیونر رسیور است که در بعضی مواقع قابل تعمیر است ( در مقاله تعمیر تیونر به همراه عکس توضیح داده ام) و بعضی مواقع کمپلت تیونر باید تعویض شود.
در برخی مواردکه تصویر را بسیار خوب داریم ولی نمودار شاخص سیگنال عکس العملی در مقابل سیگنال ندارد که میتواند که باز هم از تیونر باشد.
 
تک پولاریزه شدن دستگاه به شرط سالم بودن LNB یعنی مثلا فقط VERTICAL جواب دهد و HOR را جواب ندهد یا بالعکس که به راحتی با یک اهمتر میتوانید هر دو را تست VOLTAG کنید.
 
 
اگر , هم ۱۴ ولت را نشان داد و هم ۱۸ ولت دستگاه سالم است در غیر این صورت مشکل از ترانزیستور سوئیچ تیونر است و یا آِی سی کنترل (lm317) VOLTAG و یا خروجی ۱۴ یا ۱۸ ولت پاوریا همان منبع تغذیه .
سوئیچر به هیچ وجه جواب نمی دهد که میتواند مشکل از تولید فرکانس ۲۲ کیلوهرتز رسیور باشد.
 
نکته : برای جلوگیری از سوختن یا خرابی تیونر دستگاه حتما سعی کنید اتصال بین مغزی و رشته ای کابل پیش نیاید و در هنگام LOOP کردن با یک رسیور آنالوگ ۲ دستگاه
همزمان روشن و در حال کار نباشند چون در تعدادی کمی از رسیورها مدار محافظ وجود ندارد و سبب خرابی تیونر میشود.
 • بازدید : 121 views
 • بدون نظر

این فایل در ۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

قلب کامپیوتر لب تاب، گوشی موبایل، دوربین فیلمبرداری دیجیتال یا دستگاه پخش MP۳ شما پردازنده یا نرم افزار نیست، باتری است . بدون آن، منبع همیشه در دسترس انرژی وسایل پرتابل الکترونیکی چیزی جز وسایل گران قیمت مگس وزن نیستند  در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی می دهیم
باتریهای غیرقابل شارژ استاندارد
الکالاین یا قلیایی (Alkaline ) 
کارآمدی باتریهای قلیایی معمولا ۱۰ برابر کارآمدی باتریهای قدیمی روی ـ کربن است . آنها طول عمر بیشتری دارند و می توانند ۸۵ درصد از ظرفیت خود را پس از پنج سال ذخیره حفظ کنند . باتریهای قلیایی کمتر نشت می کنند و در محدوده گسترده ای از دمای محیط می توانند کار کنند 
لیتیم (Lithium ) 
باتریهای لیتیم از لیتیم در حالت فلزی آن استفاده می کنند تا به یک چگالی انرژی بسیار بالا دست پیدا کنند ، در نتیجه مدت عمل طولانی و طول عمر نگهداری (در قفسه ) زیادی دارند . باتریهای لیتیم می توانند پس از پنج سال عدم استفاده تا ۹۷ درصد از ظرفیت اسمی خود را حفظ کنند. باتریهای لیتیم بهترین جایگزین برای باتریهای قلیایی استاندارد دوربینهای دیجیتال ، دستگاهای پخش MP۳ و سایر وسایل الکترونیکی هستند 
باتریهای شارژ شدنی
نیکل ـ کادمیم (Ni-cd یا nickel-cadmium ) 
باتریهای نیکل ـ کادمیم سرعت شارژ شدن بالایی را فراهم می سازند و می توانند طول عمر خوبی داشته باشند با بیش از هزار چرخه شارژ/دشارژ . اگر پیش از آنکه باتریهای نیکل ـ کادمیم کاملا دشارژ (خالی ) نشوند آنها را شارژ کنید کارآیی آنها پایین می آید . بعضی از شارژرهای باتریهای نیکل ـ کادمیم دارای مداری برای دشارژ کردن باتری ، پیش از شارژ کردن آنها هستند . باتریهای نیکل ـ کادمیم به یک دوره break-in نیاز دارند . بسیاری از سازندگان این نوع باتریها سه بار چرخه شارژ/دشارژ را پیش از آنکه باتری به حالت بهینه خود برسد توصیه می کنند . 
باتری های هیبرید نیکل ـ فلز (NّiMH یا nickel-metal hybride ) 
باتریهای NIMH سی تا چهل درصد ظرفیت انبارش بیشتری را نسبت به معادلهای نیکل ـ کادمیم دارند، اما تعداد چرخه شارژ/دشارژ مجدد کمتری را پشتیبانی میکنند بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ چرخه معمول است . باتریهای NIMH پیش از شارژ به دشارژ کامل نیاز ندارند ، در نتیجه می توانید پیش از یک استفاده طولانی برنامه ریزی شده ، آن را کاملا شارژ کنید . اگر باتری NIMH تعداد دفعات زیادی بطور کامل دشارژ (خالی) شود طول عمر آن کم می شود . هر چند اگر گاهی اجازه دهید که کاملا تخلیه شود به گونه ای بهینه کار خواهد کرد .شارژ کردن باتریهای NIMH نسبت به معادل باتریهای نیکل ـ کادمیم طولانی تر است و اگر بیش از حد شارژ شوند یا در زمانی که باتری داغ است شارژ ادامه یابد احتمال دارد که خراب شوند . شارژرهای NIMH خوب می توانند جلوی شارژ بیش از حد باتری را بگیرند یا اگر دمای داخلی باتری زیاد باشد عمل شارژ را متوقف کنند 
-باتری های لیتیم ـ یون (Lithium-Ion ) 
باتریهای لیتیم ـ یون بالاترین چگالی انرژی را فراهم می سازند .تقریبا دو برابر انرژی قابل دسترسی از باتریهای نیکل ـ کادمیم . آنها به دشارژ کامل نیاز ندارند ، به دوره break-in نیاز ندارند و از مسئله حافظه باتری خبر ندارند . می توانید در هر زمانی یک باتری لیتیم ـ یون را بی آنکه روی کارآیی باتری اثر بگذارد شارژ کنید ، اما چون باتریهای لیتیم ـ یون معمولا دارای طول عمر شارژ/دشارژ ۳۰۰ تا ۵۰۰ چرخه هستند اگر زود به زود و قبل از تخلیه ، این باتری را شارژ کنید طول عمر باتری را پایین می آورید . با آنکه بسیاری از سازندگان باتریهای لیتیم ـ یون طول عمر باتری را تا سه سال ذکر می کنند ، بعضی از مصرف کنندگان طول عمر تا ۱۸ ماه را گزارش کرده اند 
-پولیمر لیتیم ـ یون (Li-Ion polymer ) 
باتریهای پولیمر لیتیم ـ یون که گاهی به Li-Poly یا Lipo نیز مشهورند ، اساسا شبیه به باتریهای لیتیم ـ یون هستند . اختلاف اصلی در آن است که پولیمرهای لیتیم ـ یون بسیار نازکتر هستند ، با اندازه هایی به کوچکی یک میلیمتر . باتریهای پولیمر لیتیم ـ یون بسیار سبک نیز هستند و در برابر شارژ بیش از حد و نشت مواد شیمیایی نیز مقاومترند . اما تولید آنها گرانتر از باتریهای لیتیم ـ یون تمام می شود و چگالی انرژی پایین تری دارند . باتریهای پولیمر لیتیم ـ یون بیشتر در وسایل الکترونیکی سبک وزن و گران قیمت مانند گوشیهای موبایل به کار می روند . 
دقت در جابجایی 
همه انواع باتریها جایگزین پذیر نیستند . هرگز از باتری لیتیم ـ یون روی وسیله ای که برای استفاده از این نوع باتری طراحی نشده است بهره نگیرید . معمولا می توانید از باتریهای نیکل ـ بنیاد قابل شارژ به جای باتریهای الکالاین هم اندازه بهره بگیرید و مسئله ای پیش نیاید . اگر به جای باتری های غیر قابل شارژ استاندارد می خواهید از باتریهای قابل شارژ نیکل ـ بنیاد بهره بگیرید ، یک شارژر با کیفیت خوب بخرید . شارژرهای باتری خوب می توانند طول عمر باتری را زیاد کنند

عتیقه زیرخاکی گنج