گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 137 views
  • بدون نظر

دانلود تحقیق پروژه فایل سمینارعمران بررسی روشهای آنالیز و طراحی دیوارهای ساحلی رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.

برخی از عناوین موجود در مقاله : 

۱- معرفی دیوارهای ساحلی

۲- نیرو های وارد از خاک به دیوارهای ساحلی

۳- نیرو های وارد از آب به دیوارهای ساحلی

وبسیاری موارد دیگر.

امیدوارم از این مقاله لذت ببرید…

مقدمه :
در سالهاي اخیر به علت گرمایش روز افزون کره زمین و آب شدن یخ هاي قطبی سطح ابهاي آزاد بالا رفته و
بسیاري از مناطق مسکونی و کشاورزي کره زمین در معرض تهدید زیر آب رفتن قرار گرفته است. این مساله نیاز به
استفاده از دیوارهاي ساحلی را بیشتر از گذشته نشان می دهد.
همچنین جلوگیري از فرسایش سواحل و خاکهاي کشاورزي نقاط ساحلی توسط امواج دریا از دیگر دلایلی است که
از دیوارهاي ساحلی استفاده می گردد.
در کل دیوارهاي ساحلی سازه هایی هستند که براي حفاظت سواحل از اثرات سوء امواج دریا از قدیم الایام توسط
بشر ساخته شده و مورد استفاده قرار گرفته است. و تاریخ ساخت این سازه ها به مصریان و ایرانیان باستان می رسد.
در قرن اخیر تئوري هاي ساخت این سازه ها به علت نیاز مبرم به حفظ سواحل پیشرفت چشمگیري داشته است و
اثرات عوامل مختلف چون زلزله و امواج تسونامی در طراحی آنها در نظر گرفته می شود.
در این تحقیق سعی شده است که روشهاي مختلف طراحی دیوارهاي ساحلی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و نقاط
ضعف و قوت هر کدام از روشها و تئوري هاي موجود مشخصگردد. تا بتوان دید کلی تري نسبت به طراحی
دیوارهاي ساحلی و عوامل موثر بر انها به دست آورد

عتیقه زیرخاکی گنج