گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 145 views
  • بدون نظر

فهرست مطالب پروژه

الف) محاسبات و جزئيات تحليل و طراحی

۱٫ تعيين بار مرده و سربار کف ها با برآورد تقريبی ضخامت دالها با فرض اينکه نوع دال با ضخامت يکنواخت باشد

۲٫ طراحی نهايی دالها

۳٫ ارزيابی ارتفاع تيرها و ابعاد ستونها

۴٫ تعيين بارهای قائم مشخصه وارد بر تيرها

۵٫ آناليز قابها در اثر ترکيب بارهای قائم طراحی(۱٫۰D, 1.25D+1.5L), ترسيم پوش منحنی لنگر خمشی و نيروی برشی تيرها, تعيين لنگرهای ماکزيمم دو سر ستونها با بارهای قانم مربوطه و تعيين بارهای قائم ماکزيمم در ستونها و لنگرهای مربوطه

۶٫ محاسبة ماکزيمم نيروی جانبی در اثر باد يا زلزله

۸٫ آناليز قابها تحت تاثير ترکيبات مختلف بار قائم بعلاوة بار جانبی و ترسيم پوش مربوطه

۹٫ ترسيم پوش نهايی با استفاده از پوش های بدست آمده از رديفهای ۵ و۸ برای تيرها و جدولبندی ترکيبات مختلف لنگر, نيروی محوری و برش در ستونها در طبقات.

۱۰٫    طراحی نهايی تيرها, تعيين مقادير فولاد در مقاطع بحرانی و تعيين نقاط قطع فولاد..۲۶۷ تا ۳۱۰

۱۱٫    طراحی نهايی ستونها و تعيين مقادير فولادهای مقاطع در طبقات مختلف و طراحی نقاط هم پوشانی

۱۲٫    طراحی پله ها

۱۳٫    طراحی ديوار برشی و ديوارهای بتن آرمة زيرزمين

۱۴٫    طراحی شالوده های ساختمان

۱۵٫    اصلاح طراحی بر اساس سازه های با شکل پذيری بالا در برابر زلزله

۱۶٫    کنترل حالت حدی بهره برداری خيز و ترک خوردگی و کنترل تغييرمکان بين طبقاتی

۱۷٫    برآورد تقريبی حجم مصالح مصرفی(بتن و فولاد)

 

ب) نقشه های کامل اجرايی پروژه 

پروژه دانشجويي سازه های بتن آرمه شامل :

الف) محاسبات و جزئيات تحليل و طراحی
   1.
تعيين بار مرده و سربار کف ها با برآورد تقريبی ضخامت دال ها با فرض اينکه نوع دال با ضخامت يکنواخت باشد
   2.
طراحی نهايی دال ها
   3.
ارزيابی ارتفاع تيرها و ابعاد ستون ها
   4.
تعيين بارهای قائم مشخصه وارد بر تيرها
   5.
آناليز قاب ها در اثر ترکيب بارهای قائم طراحی(۱٫۰D, 1.25D+1.5L), ترسيم پوش منحنی لنگر خمشی و نيروی برشی تيرها, تعيين لنگرهای ماکزيمم دو سر ستون ها با بارهای قانم مربوطه و تعيين بارهای قائم ماکزيمم در ستون ها و لنگرهای مربوطه
   6.
محاسبة ماکزيمم نيروی جانبی در اثر باد يا زلزله
   7.
تعيين مقدار نيروی طراحی جانبی به قاب ساختمانی و ديوار برشی در طبقات مختلف
   8.
آناليز قاب ها تحت تاثير ترکيبات مختلف بار قائم بعلاوة بار جانبی و ترسيم پوش مربوطه
   9.
ترسيم پوش نهايی با استفاده از پوش های بدست آمده از رديفهای ۵ و۸ برای تيرها و جدولبندی ترکيبات مختلف لنگر, نيروی محوری و برش در ستون ها در طبقات
  10.
طراحی نهايی تيرها, تعيين مقادير فولاد در مقاطع بحرانی و تعيين نقاط قطع فولاد
  11.
طراحی نهايی ستون ها و تعيين مقادير فولادهای مقاطع در طبقات مختلف و طراحی نقاط هم پوشانی
  12.
طراحی پله ها
  13.
طراحی ديوار برشی و ديوارهای بتن آرمة زيرزمين
  14.
طراحی شالوده های ساختمان
  15.
اصلاح طراحی بر اساس سازه های با شکل پذيری بالا در برابر زلزله
  16.
کنترل حالت حدی بهره برداری خيز و ترک خوردگی و کنترل تغييرمکان بين طبقاتی
  17.
برآورد تقريبی حجم مصالح مصرفی(بتن و فولاد(

ب) نقشه های کامل اجرايی پروژه

  • بازدید : 154 views
  • بدون نظر

دیوار عبارت است از یک ساختار ممتد، یکپارچه، محکم و استوار که از جنس آجر، سنگ، بتن، چوب یا فلز و غیره باشد، که ضخامت آن در مقایسه با طول و ارتفاع نازک می باشد، ديوارها معمولا به عنوان مجزا کننده فضاها از یکدیگر به صورت اجزا یا اتاقها عمل میکنند یا به عنوان محافظ یک فضا هستند.علاوه بر اين، اين ساختار هاي عمودي، انتقال دهنده بار ساختمان به زمين مي باشند.

•فضاسازي و خلق فضاهاي نوين
•محافظت از سرما و گرما
•ايجاد عايق صوتي
•ايجاد حريم خصوصي
•محل مناسبي براي كار گذاشتن انواع لوله كشي ها و سيم كشي هاي برق
•تزئين و انجام كارهاي هنري:مانند گچ بري و نقاشي ديواري
  • بازدید : 560 views
  • بدون نظر

قیمت : ۹۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۸۴    کد محصول : ۱۶۲۳۱    حجم فایل : ۹۹۱۸ کیلوبایت   
دانلود رفرنس و سمینار عمران و ساختمان بررسي رفتار ديوارهاي برشي فولادي و مقايسه روش هاي موجود

عنوان سمینار: بررسي رفتار ديوارهاي برشي فولادي و مقايسه روش هاي موجود

فهرست مطالب این سمینار که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

۱) مقدمه و كليات

۲) معرفي سيستم

۳) تاريخچه مطالعات انجام شده بر روي ديوار برشي فولادي
– Takanashi و همکاران، Mimura و Akiama
– Thorburn و همکاران
– Timler و Kulak
– Trompoch و Kulak
– Caccese و همکاران
– Elgaaly و همکاران
– Xue و Lu
– Driver و همکاران
– Rezai
– Lubell و همکاران
– Perng و Mo
– Yamada
– Sugii و Yamada
– Torii
– Nakashima
– Sabouri – Ghomi و Roberts
– Astaneh –Asl و Zhao

۴) استفاده از سيستم در ساختمان ها
۱-۴) استفاده در ساختمان هاي نوساز
– ساختمان نيپون استيل
– ساختمان شينجوكونومورا
– هتل هايت ريجنسي
– بيمارستان آليو ويو
– ساختمان هاي ديگر
۲-۴) استفاده در تقويت ساختمان هاي موجود
– ساختمان مركز درماني در چارلستون
– ساختمان كتابخانه ايالتي اورگان

۵) سختي و مقاومت
۱-۵) دياگرام بار- تغيير مكان برشي (F-u) ديوارهاي برشي فولادي
۱-۱-۵) دياگرام بار- تغيير مكان برشي (F-u) ورق فولادي
– تنش ها در ورق قبل از كمانش
– تنش ها در ورق پس از كمانش
۲-۱-۵) دياگرام بار  تغيير مكان برشي (F-u) قاب
۲-۵) اثر بازشو در سختي و مقاومت ديوارهاي برشي فولادي
۳-۵) مقايسه سختي برشي و مقاومت برشي نهايي ديوارهاي برشي فولادي با مهاربند X شکل

۶) شكل پذيري، ضريب رفتار (R) و جذب انرژی
۱-۶) نظريه پوپوف
۲-۶) روش يوانگ
۳-۶) روش كلاف و پنزين
۴-۶) آيين نامه ملي ساختمان كانادا
۵-۶) پروتكل ۲۴-ATC
۶-۶) كميته زلزله شناسي SEAOC
۷-۶) ضريب رفتارهاي پيشنهادي دكتر آستانه اصل
۸-۶) محاسبه و مقايسه ضريب رفتار R براي ديوار برشي فولادي ۴ طبقه مورد آزمايش درايور و همكاران وي در دانشگاه آلبرتاي كانادا
۹-۶) جذب انرژي

۷) پايداري
۱-۷) كنترل روابط مربوط به پايداري ستون ها
۱-۱-۷) اطمينان از كفايت صلبيت ستون
۲-۱-۷) تحمل بارهاي قائم محوري
۲-۷) كنترل روابط مربوط به پايداري تيرها

۸) جزئيات اجرايي

۹) دستورالعمل هاي آيين نامه اي
۱-۹) دستورالعمل هاي آيين نامه اي مربوط به طراحي لرزه اي ديوارهاي برشي فولادي
۲-۹) محاسبه بار زلزله براي ديوار برشي فولادي با استفاده از آيين نامه هاي آمريكا
۱-۲-۹) مقادیر ρ براي ديوارهاي برشي فولادي
۲-۲-۹) مقادیر QE و ضریب رفتار R براي ديوارهاي برشي فولادي
۳-۲-۹) مقادير Ω۰ براي ديوار برشي فولادي
۴-۲-۹) مقادیر Cd برای دیوارهای برشی فولادی
۳-۹) دستورالعمل هاي لرزه اي براي ديوارهاي برشي فولادي
۴-۹) دستورالعمل هاي لرزه اي AISC كه مستقيماً به سيستم ديوارهاي برشي فولادي مربوط است
۵-۹) اطلاعاتي در مورد ديوارهاي برشي فولادي از آيين نامه كانادا

۱۰) تحليل و طراحي لرزه اي ديوارهاي برشي فولادي
۱-۱۰) آناليز و طراحي ديوارهاي برشي فولادي بر مبناي مدل نواري
۱-۱-۱۰) آناليز الاستيك ديوارهاي برشي فولادي بر مبناي مدل نواري
۲-۱-۱۰) آناليز پلاستيك ديوارهاي برشي فولادي بر مبناي مدل نواري
– ديوار برشي فولادي با اتصال تير به ستون ساده
– ديوار برشي فولادي با اتصال تير به ستون گيردار
۲-۱۰) آناليز و طراحي ديوارهاي برشي فولادي بر مبناي مدل اندركنش قاب و صفحه پركننده
۱-۲-۱۰) فرضيات اساسي مدل اندركنش قاب و صفحه پركننده
۲-۲-۱۰) محاسبه ظرفيت برشي نهايي پانل (Fpu)
۳-۲-۱۰) طراحي ديوار برشي فولادي بدون سخت كننده و بدون بازشو
– محاسبه ضخامت ورق فولادي (t)
– كنترل روابط مربوط به پايداري ستون ها و تيرها
– كنترل تغييرمكان هاي برشي
– كنترل تغييرمكان هاي خمشي
۴-۲-۱۰) طراحي پانل هاي داراي بازشو
۵-۲-۱۰) طراحي ديوارهاي برشي فولادي تقويت شده
۳-۱۰) آناليز و طراحي ديوارهاي برشي فولادي بر مبناي مشابهت با روابط تيرورق ها در AISC
۱-۳-۱۰) ديوار برشي فولادي فشرده
۲-۳-۱۰) ديوار برشي فولادي غيرفشرده
۳-۳-۱۰) ديوار برشي فولادي لاغر
۴-۳-۱۰) ضوابط طراحي اوليه ديوارهاي برشي فولادي
۵-۳-۱۰) توسعه روش هاي طراحي لرزه اي براي ديوارهاي برشي فولادي
۱-۵-۳-۱۰) مدهاي شكست اصلي
– مدهاي شكست ديوار برشي فولادي
– مدهاي شكست تيرهاي فوقاني و تحتاني
– مدهاي شكست ستون هاي مرزي
۲-۵-۳-۱۰) سلسله مراتب مدهاي شكست
۳-۵-۳-۱۰) معادلات طراحي براي مدهاي شكست
۶-۳-۱۰)  تعيين ظرفيت هاي برشي، خمشي و برشي- خمشي ديوارهاي برشي فولادي
۱-۶-۳-۱۰) ظرفيت برشي ديوارهاي برشي فولادي
۲-۶-۳-۱۰) ظرفيت خمشي ديوار برشي
۳-۶-۳-۱۰) ظرفيت برشي  خمشي (V-M) و يا ظرفيت برشي  خمشي  محوري (V-M-P) ديوار برشي فولادي
۴-۱۰) مقايسه بين روش هاي طراحي و نتيجه گيري
۵-۱۰) طراحي اتصال صفحه ديوار برشي فولادي به تيرها و ستون هاي مرزي
۶-۱۰) طراحي تيرهاي فوقاني و تحتاني و ستون ها

۱۱) مدل كردن ديوارهاي برشي فولادي در تحليل
۱-۱۱) مدل كردن ديوارهاي برشي فولادي فشرده
۲-۱۱) مدل كردن ديوارهاي برشي فولادي غير فشرده و لاغر

منابع فارسي
منابع لاتين

چكيده لاتين

امیدوارم این سمینار برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

  • بازدید : 268 views
  • بدون نظر

قیمت : ۸۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۳۸    کد محصول : ۱۶۲۷۶    حجم فایل : ۵۵ کیلوبایت   

کمک پایان نامه طراحی ساختمان های فلزی ( فولاد ۲ )دسی 

مهندسی عمران

مقدمه

فولاد بعنوان ماده ای با مشخصات خاص و منحصر بفرد ، مدتهاست در ساخت ساختمانها کاربرد دارد. قابلیت اجرای دقیق ، رفتار سازه ای معین ، نسبت مقاومت به وزن مناسب ، در کنار امکان اجرای سریع سازه های فولادی همراه با جزئیات و ظرافتهای معماری ، فولاد را بعنوان مصالحی منحصر و ارزان در پروژه های ساختمانی مطرح نموده است ؛ به نحوی که اگر ضعفهای محدود این ماده نظیر مقاومت کم در برابر خوردگی و عدم مقاومت در آتش سوزیهای شدید به درستی مورد توجه و کنترل قرار گیرند ، امکانات وسیعی در اختیار طراح قرار می دهد که در هیچ ماده دیگر قابل دستیابی نیست .

فولاد ، آلیاژی از آهن و کربن است که کمتر از ۲ درصد کربن دارد. در فولاد ساختمانی عموما" در حدود ۳ درصد کربن و ناخالصیهای دیگری مانند فسفر ، سولفور ، اکسیژن و نیتروژن و چند ماده دیگر موجود می باشد . ساخت فولاد شامل اکسیداسیون و جدانمودن عناصر اضافی و غیر ضروری موجود در محصول کوره بلند و اضافه کردن عناصر مورد نیاز برای تولید ترکیب دلخواه است. برای ساخت فولاد ، از چهار روش اصلی استفاده می شود. این روشها عبارتند از : روش کوره باز ، روش دمیدن اکسیژن ، روش کوره برقی ، روش خلاء . آنچه فولاد را به عنوان یک مصالح ساختمانی مناسب معرفی کرده می تواند شامل موارد زیر باشد : – تغییر شکل در اثر بارگذاری و ایجاد تنش یکنواخت   – وجود خاصیت الاستیک و پلاستیک   – شکل پذیری   – خاصیت چکش خواری و تورق   – خاصیت خمش پذیری   – خاصیت فنری و جهندگی   – خاصیت چقرمگی   – خاصیت سختی استاتیکی و دینامیکی   – مقاومت نسبی بالا    – ضریب ارتجاعی بالا    – جوش پذیری   – همگن بودن    – امکان استفاده از ضایعات   – امکان تقویت مقاطع در صورت نیاز

فهرست مطالب

مقدمه

طراحی ساختمانهای فلزی 

طراحی با توجه به روش مهاربندی 

طراحی با توجه به اجزای تشکیل دهنده فضاهای داخلی ساختمان 

لزوم محافظت در برابر حریق , خوردگی و عایق بندی صوتی 

توصیه اقتصادی سازهای فولادی 

بررسی میزان مصرف فولاد در ساختمانهای فلزی 

انتقال با در سازهای فولادی 

فولاد

عملکرد لرزه ای ساختمان های فولادی 

ستون فلزی 

شکل ستون ها 

اسکلت فلزی و انواع آن و محاسن و معایب 

بتن بهتر است یا فولاد؟ 

تاثیر پارامترهای مختلف بر ضریب رفتار سازهای فولادی 

اصول اجرای ساختمان 

روشهای اجرایی طرحهای ساختمانی و پیمانها 

اشکال مختلف پیمانها 

گام نخست ,آشنایی با کمیت و کیفیت طرح و ویژگی های آن 

گام دوم ,آشنایی با محل اجرای طرح 

گام سوم , تهیه برنامه زمان بندی اجرای طرح 

گام چهارم , شروع عملیات اجرایی و کنترل بهنگام کردن برنامه 

گام پنجم , کنترل کیفیت مستمر 

گام ششم , ایمنی حفاظت و بهداشت کار 

انواع ساختمان 

اتصال خورجینی مشکل صنعت ساختمان کشور 

درزهای انقباض

درزهای انبساط

درزهای کنترل 

درزهای نشست

درزهای لغزش

مطالعه ابزارهای جداکننده ساختمان از زمین 

سازه دیوار باربر 

سازه هسته برشی 

سازه تیر دیواری 

سیستم های فاصله گذاری در خرپای متناوب 

سیستم های مرکب از قاب و دیوار برشی 

سیستم های دال مسطح 

منابع و مخائذ 


عتیقه زیرخاکی گنج