امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 89 views
  • بدون نظر
پاورپوینت ذخیره و بازیابی اطلاعات شامل ۲۷۴ اسلاید می باشد. فهرست جلسات شامل : جلسه اول: آشنايي با طراحي و مشخصات ساختار فايلها، عمليات مهم پردازش فايل، حافظه جانبي و نرم افزار سيستم جلسه دوم: ادامه مبحث حافظه جانبي و نرم افزار سيستم جلسه سوم: ادامه مبحث حافظه جانبي و نرم افزار سيستم جلسه چهارم: مفاهيم اساسي ساختار فايل، مديريت فايلهايي از رکوردها جلسه پنجم: ادامه مبحث مديريت فايلهايي از رکوردها  جلسه ششم: ادامه مبحث مديريت فايلهايي از رکوردها، سازماندهي فايلها براي کارايي  جلسه هفتم: ادامه مبحث سازماندهي فايلها براي کارايي، شاخص گذاري  جلسه هشتم: ادامه مبحث شاخص گذاري  جلسه نهم: ادامه مبحث شاخص گذاري، پردازش کمک ترتيبي و مرتب سازي فايل هاي بزرگ  جلسه دهم: ادامه مبحث پردازش کمک ترتيبي و مرتب سازي فايل هاي بزرگ جلسه يازدهم: ادامه مبحث پردازش کمک ترتيبي و مرتب سازي فايلهاي بزرگ، شاخص بندي چند سطحي و درختهاي B  جلسه دوازدهم: ادامه مبحث شاخص بندي چند سطحي و درختهاي B  جلسه سيزدهم: دستيابي به فايل هاي ترتيبي شاخص دار و درخت هاي B+ جلسه چهاردهم: ادامه مبحث دستيابي به فايل هاي ترتيبي شاخص دار و درخت هاي B+ ، درهم سازي  جلسه پانزدهم: ادامه مبحث درهم سازي  جلسه شانزدهم: ادامه مبحث درهم سازي، درهم سازي قابل توسعه 


عتیقه زیرخاکی گنج