گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 160 views
  • بدون نظر

نظریه نيوتني: تعارض خوب نيست و بايد از آن اجتناب شود. زيرا موجب بي نظمي و افزايش آنتروپي مي شود.

نظریه سنتي: تعارض عموماً امري مخرب و غيرعقلايي است و تا حد ممكن بايد حذف شود .ناشي از سوءكاركرد افراد يا سازمان است. براي حل تعارض بايد آنرا تحليل و براساس فرايندي خطي و منطقي با آن مواجه شد.

نظریه آشوب و مكانيك كوانتومي: سطح بالايي از بي نظمي بر تكامل سازمان ضروريست و بي نظمي درسيستم هاي باز آنها را به سطح بالايي ازعملكرد مي رساند. بي نظمي موجب ايجاد نقاط انشعاب مي شود . اين نقاط موقعيت ممتازي براي سازمانهاست كه خود ناشي از تعارض مي باشد.

کل اجزاء جهان شامل,انسانها,هستی ها یا موجوداتی پویا، آگاه، و مرتبط با هم هستند. کوانتوم به معنی ذره در حال حرکت و با گرایشهای احتمالی است و اینکه نظم از بی نظمی حاصل می آید؛ و رابطه های ساده یک علتی جای خود را به روابط چند علتی، پیچیده و در هم تنیده می دهد.

ادراک های انسان بشدت ذهنی است و تفکر خلاق نیازمند استفاده از توانمندیهای الهامی و اشراقی است. این گفتمان درونی او است که احساسات وی را شکل می دهد.

کوانتوم دیدگاه مدیران را در نگاه به پدیده ها از بالا به پایین و از برون به درون تغییر داده و معکوس می سازد.


عتیقه زیرخاکی گنج