گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 238 views
  • بدون نظر

این تحقیق یا پایان نامه در مورد آفات گلخانه ای و عوامل بوجود آمدن آن می باشد . این تحقیق با فرمت doc قابل ویرایش و شامل ۶۶ صفحه می باشد .

براي داشتن محصول خوب در يك گلخانه بايد علاوه بر روشهاي صحيح كشت و انتخاب محصول مقاوم بايد آفات شايع در محيط گلخانه را شناخت و راههاي پيشگيري وروشهاي صحيح مبارزه با آنهارا شناخت. بطور معمول در گلخانه به دليل دارا بودن شرايط خاص محيطي و بسته بودن محيط تعداد وانواع آفات محدود مي شود و البته مبارزه با آنهاهم راحت تر انجام مي شود .به طور كلي آفت موجودي است که خسارت اقتصادي داشته باشد.در پيدايش ان سه عامل تهاجم،تغيير اكولوژيكي وتغيير اجتماعي_اقتصادي مؤثر است.راسته هاي Hemiptera ، Homoptera ، Thysanoptera ، Diptera ، Lepidoptera وبعضي ازخانواده هاي انها وگونه Ants مهمترين افات موجود در گلخانه را تشكيل ميدهند.
آفت چيست و چه عواملي باعث به وجود آمدن آفات مي‌شوند؟

آفت موجودي است که خسارت اقتصادي داشته باشد. علل پيدايش آفت درسه موضوع اصلي خلاصه مي شود: ۱) وارد شدن موجودات به مناطق جديد (Invasion) تهاجم
۲)تغييرات اكولوژيكي
۳)تغييرات اجتماعي_اقتصادي
تهاجم يکي از موضوعات بسيار مهمي است که مخصوصاً در طي قرن اخير بدليل سهل‌الوصول شدن مسافرت‌ها، بسيار گسترش پيدا کرده است. در واقع تعداد بسيار زيادي از آفات مهم و کليدي در نقاط مختلف دنيا آفاتي هستند که از يک نقطه يا منطقه پَراکنش بومي به مناطق جديد وارد شده‌اند و بدليل اينکه اين آفات بدون دشمنان طبيعي خود به مناطق جديد وارد مي‌شوند عموماً تبديل به آفت مي‌شوند.

این تحقیق یا پایان نامه در مورد آفات گلخانه ای و عوامل بوجود آمدن آن می باشد . این تحقیق با فرمت doc قابل ویرایش و شامل ۶۶ صفحه می باشد .

براي داشتن محصول خوب در يك گلخانه بايد علاوه بر روشهاي صحيح كشت و انتخاب محصول مقاوم بايد آفات شايع در محيط گلخانه را شناخت و راههاي پيشگيري وروشهاي صحيح مبارزه با آنهارا شناخت. بطور معمول در گلخانه به دليل دارا بودن شرايط خاص محيطي و بسته بودن محيط تعداد وانواع آفات محدود مي شود و البته مبارزه با آنهاهم راحت تر انجام مي شود .به طور كلي آفت موجودي است که خسارت اقتصادي داشته باشد.در پيدايش ان سه عامل تهاجم،تغيير اكولوژيكي وتغيير اجتماعي_اقتصادي مؤثر است.راسته هاي Hemiptera ، Homoptera ، Thysanoptera ، Diptera ، Lepidoptera وبعضي ازخانواده هاي انها وگونه Ants مهمترين افات موجود در گلخانه را تشكيل ميدهند.
آفت چيست و چه عواملي باعث به وجود آمدن آفات مي‌شوند؟

آفت موجودي است که خسارت اقتصادي داشته باشد. علل پيدايش آفت درسه موضوع اصلي خلاصه مي شود: ۱) وارد شدن موجودات به مناطق جديد (Invasion) تهاجم
۲)تغييرات اكولوژيكي
۳)تغييرات اجتماعي_اقتصادي
تهاجم يکي از موضوعات بسيار مهمي است که مخصوصاً در طي قرن اخير بدليل سهل‌الوصول شدن مسافرت‌ها، بسيار گسترش پيدا کرده است. در واقع تعداد بسيار زيادي از آفات مهم و کليدي در نقاط مختلف دنيا آفاتي هستند که از يک نقطه يا منطقه پَراکنش بومي به مناطق جديد وارد شده‌اند و بدليل اينکه اين آفات بدون دشمنان طبيعي خود به مناطق جديد وارد مي‌شوند عموماً تبديل به آفت مي‌شوند.

در چند دهه اخير تمركز جمعيت در شهرهاي بزرگي نظير تهران بازار مصرف بزرگي را براي محصولات كشاورزي فراهم كرده است. لذا زمين هاي كشاورزي، تا شعاع زيادي نسبت به اين مراكز براي رفع نيازهاي غذايي اين جمعيت اختصاص يافته است اما با گسترش جمعيت در شهرها به تدريج نياز به روش هاي جديدي كه توانايي توليد بالاتر و برداشت محصول خارج از فصل را داشته باشد، بيشتر آشكار مي شد لذا به تدريج گلخانه ها اين تحول عظيم را به وجود آوردند. گلخانه ها با ايجاد شرايط بسيار مناسب رشد محصولات به صورت مصنوعي براي اولين بار اين امكان را به وجود آورد ند كه محصولات مختلف را در تمام فصول به دست مصرف كننده برسانند .

از جمله محصولاتي كه با اين روش توليد شد انواع سيفيجات،گلهاي زينتي وبه طور كلي انواع محصولات كشاورزي بود كه براي كاشت و عرضه اين محصول به بازار گلخانه هاي متعددي در اطراف شهرهاي بزرگ از جمله تهران ساخته شدند. گلخانه ها با به وجود آوردن شرايط آب و هوايي مساعد مي توانند همزمان به تكثير آفت و بيماري هاي اين محصول نيز كمك كنند. در اين مقاله سعي مي شود حشراتي كه در محيط گلخانه روي محصول خسارت وارد مي سازند، معرفي شوند تا گلخانه داران با شناخت بهتر اين حشرات را ه هاي مقابله با آنها را به طريق علمي به كار گيرند، زيرا بسيار ديده شده است كه يك گونه حشره توانسته به محصول گلخانه هاي زيادي خسارت هنگفتي وارد كند.

عنوان        صفحه
آفت چیست ؟ ۲
راسته ناجوربالان ۵
راسته جوربالان ۱۱
شته ۱۴
پسیل ۲۲
سفید بالک ۲۳
مگس های سفید ۲۶
شپشک ۲۷
راسته دیزانوپترا ۳۳
تریپس ۳۴
راسته دیپترا ۳۸
راسته لپیدوپترا ۴۲
مورچه ها ۴۶
روشهای پیشگیری ازخسارت آفات ۵۱
ضدعفونی بسترکشت ۵۶
مدیریت تلفیقی آفات ۵۸

  • بازدید : 64 views
  • بدون نظر

 

                                 در چند دهه اخير تمركز جمعيت در شهرهاي بزرگي نظير تهران بازار مصرف بزرگي را براي محصولات كشاورزي فراهم كرده است. لذا زمين هاي كشاورزي، تا شعاع زيادي نسبت به اين مراكز براي رفع نيازهاي غذايي اين جمعيت اختصاص يافته است اما با گسترش جمعيت در شهرها به تدريج نياز به روش هاي جديدي كه توانايي توليد بالاتر و برداشت محصول خارج از فصل را داشته باشد، بيشتر آشكار مي شد لذا به تدريج گلخانه ها اين تحول عظيم را به وجود آوردند. گلخانه ها با ايجاد شرايط بسيار مناسب رشد محصولات به صورت مصنوعي براي اولين بار اين امكان را به وجود آورد ند كه محصولات مختلف را در تمام فصول به دست مصرف كننده برسانند                           .


مديريت تلفيقي آفات شامل تمامي گروه هاي حشرات ، كنه ها ، آفات جانوري ، عوامل بيماريزا وعلفهاي هرز است.

مراحل لازم براي رسيدن به اين مهم به شرح زير تنظيم شده است:

۱-كنترل علفهاي هرز در اطراف وداخل گلخانه

۲-رعايت اصول بهداشت شامل تغيير سازي وضد عفوني كردن بستركاشت قبل از كاشت گياهان

۳-بازرسي وتميزكردن گياهان جديدي كه به گلخانه آورده ميشود

۴-نصب توري دربهاي ورودي گلخانه

۵-نظافت مداوم براي تشخيص وتعيين آفاتي كه در گلخانه ظاهر مي شوند ونيز تعيين دقيق شدت انها

۶-تنظيم شرايط محيطي براي جلوگيري از رشد آفات مشروط براينكه به محصولات آسيب وارد نشود

۷-ريشه كن سازي آفات به وسيله مبارزه بيولوژيك با استفاده از سموم شيميايي

تكثيروتوليد مثل آفات وبيماريها در گلخانه يك ام طبيعي مي باشد ؛ولي اگرشناسايي آنها به موقع صورت گيرد ميتوان قبل ازاين كه خسارت مهمي وارد كنند حتي بدون نياز به مصرف افت كشها به دلايلي با اتخاذ تدبيرلازم وبه كارگيري شرايط ايمن سازي با آنها مبارزه كرد. حشرات به دلايلي چند مي توانند در گلخانه تثبيت كنند. مثلاً ناحيه هوايي گرم با يك جريان هوامي توانند آنها را به آن قسمت انتقال دهد ويا قسمتي از گلخانه كه انجام عمليات سمپاشي در انجا به طورخوبي صورت نمي گيرد وبامشكلات همراه است مي توانند محل خوبي براي آفات به عنوان پناهگاه باشد.

توليد كنندگان گل بايد اين نقاط را دقيقاً مشخص كرده وبطور مداوم آنها را كنترل كنند. حشرات اغلب كياهان را براي زندگي خود ترجيح ميدهند بعضي ازواريته هاي گياهي نسبت به واريتهاي ديگر براي جلب حشرات ديگر مناسبترهستند. اين واريته هارا بايد به دقت شناسايي ومحافظت كرد. اكثر حشرات در سطح زيرين برگها پنهان مي شوند ،درموقع بازديدوبررسي ازسطح بالاي برگها احتمال دارد وجودحشراتي كه درزير آنهاست آشكارنشود بنابراين بايد در بازرسيهاي قسمتهاي زيرين برگها وگلها رابه دقت وارسي كرد.

آشنايي با زيست شناسي ومحلهاي زندگي آنها وهمچنين آثارعلائم باقي مانده ازآنها ازجمله ترشحات چسبنده وبراق كه برجاي مي گذارند شما را به وجود آفت راهنمايي مي كنند.

داخل گلخانه بايد هفته اي دو بار بازرسي شود ؛پيشنهاد مي شود كه جهت كنترل وبررسي درهرسكو سه عدد گلدان را انتخاب كرد ؛اگر حشراتي درانها پيدا شد اين گلدانها به عنوان شاخص براي مشاهدات بعدي به منظور تثبيت سرعت رشد حشرات به كارخواهند رفت درمدت زماني كه گياهان به عنوان شاخص مورد بازرسي قرار داده ميشوند سايرگياهان نيزبايد در زمانهاي مختلف مورد معاينه قرارگيرند. زيرا حشرات در يك نقطه پايدارنبوده و ميتوانند روي گياهان مستقرشوند.

نصب كارتهاي زرد چسبنده روي قيمها بطوري كه با رشد گياه اين كارت بالا تروقابل ديدن باشد. به منظور گياهان شاخص وكنترل ضروري است ،كنترل وبازرسي اين گياهان به طورهمزمان صورت مي گيرد. تعداد كارتها به اندازه گلخانه بستگي دارد درگلخانه هاي كوچك براي هر ۹۳ مترمكعب يك كارت كافي است ؛براي گلخانه هاي بزرگ درهربلوك ۹۳ مترمكعب درسطح گلخانه يك كارت نصب مي گردد.

نوع وتعداد حشرات بايد دقيقاً تعيين ودركارتها ثبت شوند. ثبت نوع تعداد ومراحل رشدي وميزان رشد انها به دلايل زيرمورد نياز است:

۱- كنترل بيولوژيكي

۲- انتخاب نوع حشره كش

۳- محل سمپاشي

۴- زمان سمپاشي

درمورد كنترل آفات دونظريه وجود دارد :

نظريه اول_ قديمي است ومبتني براستفاده متوالي ازبرنامه هاي سمپاشي وبكارگيري تركيبات شيميايي جهت محافظت گياه است .دراين برنامه معمولاًگياهان هفته اي يك باربوسيله مخلوطي ازسموم قارچ كش،حشره كش وكنه كش سمپاشي مي شوند ومنظورازاجراي اين برنامه ايجاد يك لايه ازتركيبات شيميايي درسطح گياه است كه خود عامل مهمي درمحافظت گياه ازاسيب افات به شمارمي رود.

اين برنامه بامشكلاتي ازجمله محيط زيست خطرات مربوط به نقل وانتقال حشره كشها ونيزافزايش مقاومت حشرات نسبت به سموم معين مواجه بوده وامروزه بالارفتن مقاومت حشرات در برابرسموم بصورت موضوع حادي درآمده است ؛ودرنتيجه توليد كنندگان را ازمصرف بي رويه  سم ومنع تعدادي ازحشره كشهاي گلخانه اي را از رده خارج كرده اندو مصرف انواع سموم را در گلخانه كاهش داده اند.

نظريه دوم_براساس مديريت تلفيقي دفع آفات است ودرشرايط ضروري ازحشره كشها نيزاستفاده مي شوند. هدف ازاين روش حذف كامل آفات با استفاده ازحشره كشها نيست بلكه مصرف آنها را محدود به وضعيت طغياني وبسيارضروري كرده اند. گفته مي شود كه مبارزه تلفيقي موجب صرف وقت بيشتر براي بازديد وكنترل آفات مي شود.ولي به هرحال صرف زمان براي اين كارسبب كاهش هزينه هاي خريد سموم و نيزكاهش خطرات ،مقاوم شدن حشرات ومانع صدمه ديدن محصول وعوارض ناشي ازحشره كش مي شود. 

 

 
عتیقه زیرخاکی گنج