گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 117 views
 • بدون نظر

راهسازی عملیات آماده‌سازی جاده‌ای بر روی زمین با عرضی مشخص است به‌طوری‌که روندگان یا وسائط نقلیه بتوانند با گذر از آن از نقطه‌ای به نقطهٔ دیگر برسند.به نوعي آسفالت حفاظتي با ضخامت كم اطلاق مي گردد كه به منظور بهبود راهآسفالته(اعم از آسفالت گرم يا آسفالت سطحي يا انواع ديگر آسفالت) و نيز غير قابلنفوذ نمودن آن در مقابل نزولات جوي نظير برف و باران و غيره بكار برده مي شود. سيككت شامل پخش يك لايه قير مخلوط با امولسيون قير توأم با مصالح و با بدون پخش مصالح باشد.

راهسازی عملیات آماده‌سازی جاده‌ای بر روی زمین با عرضی مشخص است به‌طوری‌که روندگان یا وسائط نقلیه بتوانند با گذر از آن از نقطه‌ای به نقطهٔ دیگر برسند.به نوعي آسفالت حفاظتي با ضخامت كم اطلاق مي گردد كه به منظور بهبود راه آسفالته(اعم از آسفالت گرم يا آسفالت سطحي يا انواع ديگر آسفالت) و نيز غير قابلنفوذ نمودن آن در مقابل نزولات جوي نظير برف و باران و غيره بكار برده مي شود. سيككت شامل پخش يك لايه قير مخلوط با امولسيون قير توأم با مصالح و با بدون پخش مصالح باشد.

۱)تعاریف و مفاهیم فنی راهسازی    

۲)سیستم کامپیوتری رهیابی ماشین آلات راهسازی 

۳)مزایای کاربرد CAES 

۴)اقدامات صورت گرفته جهت ایمنی راه در آمریکا

۵)حفاظهای ایمنی کنار جاده

۶)اقدامات کم هزینه مهندسی و تشدید قوانین در ارتقاء سطح ایمنی جاده ها 

۷)استفاده از الیاف در آسفالت

۸)ترکها در آسفالت 

۹)مواد افزودنی و تأثیر آن در آسفالت 

۱۰)آسفالت الیافی

۱۱)الیاف فولادی 

۱۲)مقاومت های آسفالت

۱۳)روکش آسفالت خیابانها

 • بازدید : 98 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

لغت ” subgrade ” به مصالح و خاكهاي موجود در بستر راه در زير ساختمان روسازي اشاره دارد. ( صنعت آسفالت سازي هاوايي در سال ۲۰۰۳) . خاصيت هاي زير سازي مي تواند عوامل زيرين اجرايي روسازي باشد  ، و استفاده از مصالح كاملا ويژه در زير سازي  براي طراحي يك روسازي با عملكرد مناسب در طي طول عمر آن  ضروري است . در اين گزارش خاصيت هاي آزمايشات مهندسي زير سازي و طراحي زير سازي معرفي شده هستند . سرانجام روشهاي جلوگيري از نقص هاي زير سازي ها بيان شده است . 
زير سازي مانند خاك آماده شده و متراكم شده ، روسازي را حمايت مي كند . انجمن آمريكايي روسازي با بتن ۲۰۰۳  )  لايه هاي روسازي درشكل ۱ نشان داده شده است . يك شكل منطقي زير سازي مانند …..  تغييرات نه چندان زياد در حمايت ها و براي روسازي با بتن مطلوب است . زير سازي با امكانات مناسب در نگهداري روسازي شكل داشته و يك سكوي محكم براي امكانات اجرايي بوجود مي آورد . 

رويه شني ، روسازي
اساس و زير اساس
بستر
شكل ۱ انواع لايه هاي روسازي
يك تصويراز نقص و شكاف  زير سازي در شكل ۲ نشان داده شده است . 
شكل ۲  عيب ونقص و شكاف در زير سازي ( بعد از راهنماي روسازي wspot  سال ۲۰۰۳) . 
مواد تحليل دهنده زير سازي به طور نمونه توسط سفتي يا استحكام و مقاومت شرح داده مي شوند . در كل فشار زيادي براي از شكل طبيعي خارج كردن يك زير سازي وجود دارد با فشارهاي بيشتري مي تواند قبل از نزديكي يك مقدار از شكل بحراني غير طبيعي تحمل كند .     اگر چه عامل هاي ديگري وجود دارند كه ارزيابي مواد زير سازي را شامل مي شود ( مثل افت و تورم در موارد خاص خاك هاي رس و خاك ) ، سفتي و استحكام ( صنعت آسفالت هاوايي سال ۲۰۰۳ )  اجراي زير سازي  عموماً بستگي به آن سه لايه اساسي دارد ( راهنماي روسازي wspot سال ۲۰۰۳)
۱- استحكام :  
زير سازي بايد قادر به تحمل فشارهايي كه از ساختارهاي رو سازي انتقال داده مي شود باشد . ظرفيت مقاومت اين فشارها اغلب توسط درجه تراكم ، ظرفيت رطوبت و نوع خاك تاثير پذير مي باشد .آن زير سازي كه مي تواند يك مقدار بالايي از فشارهاي زياد را بدون اينكه از شكل طبيعي خود خارج شود تحمل كند را مي توان زير سازي خوب حساب كرد . 
۲- حجم رطوبت : رطوبت منجر به تاثير  يك شماري از خاصيت هاي زير سازي شامل گنجايش تحمل فشار ، انقباض و انبساط مي شود . ميزان رطوبت مي تواند توسط يك شماري از چيزها مثل فاضلاب ، ارتفاع تراز آبهاي زير زميني ، تراوش ، يا رو سازي نفوذ پذيز تحت تاثير قرار گيرد . (كه مي تواند توسط شكاف هاي موجود در روسازي تاثير پذير شود ) . عموماً رطوبت زياد در بستر باعث تغيير شكل آن در زير بار هاي وارده مي شود .
۳- افت و تورم : افت و تورم بعضي از خاكها بستگي به ميزان رطوبت آنها دارد . بعلاوه خاكها در اثر بارش برف زياد ممكن است در آب و هواي شمالي قابل يخ بستن باشند افت و تورم يخبندان شديد منجر به از شكل طبيعي خارج  شدن و شكاف در هر نوع رو سازي مي شود . 
۴- آزمايشات خاك براي طراحي روسازي :
مواد زير سازي بر اساس مقاومت و سفتي شان مشخص مي شوند . سه اصل استحكام و سفتي زير سازي كه عموماً درايالت متحده مورد استفاده قرار مي گيرد عبارتند از : 
۱- ضريب بابري كاليفنيا CBR
۲- ميزان مقاومت يا ايستادگي ( R- valua ) 
۳- ميزان ارتجاعي بودن آن (صنعت آسفالت هاواي سال ۲۰۰۳ ) .                                اگر چه عامل هاي ديگري وجود دارد كه ارزيابي مواد زيرسازي را شامل مي شود (مثل تورم خاك هاي رسي در موارد خاص ) . استحكام ، معمولي ترين مشخصه آن است و بنابراين CBR (R-value) و ميزان خاصيت ارتجاعي اينجا مورد بحث قرار گرفته اند .  ( راهنماي روسازي  wsdotسال ۲۰۰۳) .
۱-۳ ضريب باربري كاليفرنيا( CRB) :
آزمايش ضريب باربري كاليفرنيا يك آزمايش ساده استحكام است كه ظرفيت باربري مسلح را با ظرفيت باربري سنگ هاي خرد شده كاليفرنيا مقايسه مي كند (مثلاً مسالح سبكي با كيفيتي بالا داراي  CBR100درصد مي باشند ) . به اين منظور است كه اما محدود نمي شود به ارزيابي استحكام مواد چسبنده كه ذراتشان كمتر از ۱۹ ميلي متر است . كه آن توسط تقسيمات بزرگراههاي كاليفرنيا حدود سال ۱۹۳۰ توسعه يافته شده بود و متعاقباً توسط شماري از ايالت ها ، استان ها ، ايالت متحده و نمايندگي هاي فدرال بين المللي اقتباس شده بود در نتيجه بيشترين آزمايشگاه هاي ژئوتكنيك تجاري در آمريكا داراي امكانات اجرايي آزمايشات CBR  هستند ( راهنماي روسازي WSDOT سال ۲۰۰۳  ) . 
اساس آزمايش CBR شامل به كاربردن فشار به پيستون كوچك در يك سرعت ۳/۱ ميلي متر در دقيقه و وارد كردن تمامي فشار به قسمت هاي نفوذي بالاتر از ۶۴/۰ تا ۶۲/۷ ميلي متر . شكل۳ يك طرح  از نمونه CBR ارزش هاي بدست آمده در معادله هاي بعدي با ارزش بدست آوردن CBR درج شده اند . مقاومت مواد يا فشار نفوذي دستگاه بر پيستون .  : X مكان دستگاه پيستون ۵۴/۲  ميلي متر يا ۰۸/۵  ميلي متر . Y : استاندار فشار دستگاه براي درجه بندي كردن .  سنگ هاي خردشده مناسب ۹/۶ mpa ((1000PSI براي نفوذ ۲۰۴ ميلي متري (۱۵۰۰psi)3/10pa براي نفوذ ۰۸/۵ ميلي متري . 
شكل ۳ مثال CBR 
جدول ۱ . برخي از مقادير CBR براي انواع مختلف خاك 
۳٫۲ ارزش مقاومت R-value )  ) . 
آزمايشات ارزش مقاومت يك آزمايش سختي مواد است . شيوه آزمايش دلالت مي كند بر مقاومت  مواد به شكل گيري وظيفه نسبي كه شامل فشار عمودي به فشار افقي مي شود . آزمايش كاهش تراكم يك امر ضروري است . مواد آزمايش شده در R-VALUE  طراحي شده اند آزمايش  R-valueتوسط F.NHVEEM و R.M Carmany توسعه يافته شده بود و از تقسيمات بزرگراهاي كالفورنيا و اولين برنامه در سال ۱۹۴۰ گزارش شده بود .و از تقسيمات بزرگراه هاي كاليفرنيا و اولين برنامه در سال ۱۹۴۰ گزارش شده بود . در طول اين زمان شيارها در چرخ كاميون يك امر مهم بود و آزمايش R-value در گسترش آزمايش CBR  تاثير گذاشته بود . 
اساساً R-VALUE به طور تقريبي توسط نمايندگي هاي بزرگراه ايالت در سواحل غربي امريكا مورد استفاده قرار مي گيرد . شيوه آزمايش براي تعيين R-value لازم است آزمايشگاهي آماده شود كه نمونه هايي كه شرايط رطوبت و چگالي رانشان ميدهد  به بدترين شرايط ممكن در زير سازي متراكم ساخته شود . R-VALUE از نسبت فشار عمودي وارده به فشار افقي محاسبه مي شود و اين اندازه گيري مقاومت مواد  در ناحيه پلاستيك است . دستگاههاي مورداستفاده در آزمايش
 R-VALRE (STABILOMETER)ناميده مي شود. و به صورت انشعابي در نمودار ۴  نشان داده شده است . 
شكل R-VALRE 4  (Stabilimeter) . 
ارزش ها در estabilemeter  درج شده در معادله بعدي در R-value بدست آمده است .
تاب مقاومتي =R :مكان 
شامل فشار عمودي مي شود . =PV
انتقال فشار عمودي در PV=14 . Psi=Ph 
جايگزيني srabilomerter سيال ضروري براي افزايش فشار افقي =D
از ۵ به۱۰۰PSI
۳٫۳ ضريب ارتجاعي يا فنريت 
خاصيت ارتجاعي مواد حقيقتا بر آوري از خاصيت فنريت است . وقتي به خاصيت فنريت يا ارتجاعي فشار وارد ميشود E.
 با فشار از هم جدا ميشوند . در فشار روبه كاهش خاصيت هاي ارتجاعي جهت فشارهاي روبه افزايش تر فشار وارد ميشود تا مثل آنهايي كه از طريق روسازي تجربه ميشود . 
۳٫۴ ضريب عكس العمل بستر 
ضريب عكس العمل بستر (K) كه يكي از داده هاي اصلي براي طراحي روسازي صلب مي باشد اين برآورد بستر را براي قرار گيري در زير رويه بتني آماده مي كند .  
K-VALUE ميتواند تخمين زده شود توسط اجراي آزمايشات زمينه اي يا توسط محاسبه از نتايج آزمايشات ديگر . امتحانات آزمايشگاهي صحيحي براي مشخص كردن K-VALUE  وجود ندارد .
ضريب عكس العمل  بستر كه مي آيد در كار انجام شده توسط وسترگاد در طول دهه ۱۹۲۰S  . پيشرفت  K-VALUE  وقتي كه يك جهش دائمي ورقه پايين تر را حمايت مي كند در نمودار ۶٫ 
فشار عكس العمل مقاومت فشار متناسب با جهش دائمي است ( كه نمايندگي ورقه هاي خميده است ) و K (نمودار ۷) (WSDOT راهنماي روسازي سال ۲۰۰۳ ) 
عكس العمل فشار با حمايت ورقه خميده  😛 مكان 
ضريب عكس العمل زير سازي = جهش دائمي : K
ورقه خميده (۱۰)  =   
-نمودار ۶ ضريب عكس العمل بستر 
– نمودار ۷ رابطه فشار ، خميدگي و ضريب عكس العمل بستر ارزش (K ) ( برحسب WSDOTراهنماي روسازي سال ۲۰۰۳) 
 • بازدید : 130 views
 • بدون نظر

دانلود تحقیق پروژه فایل سمینارعمران طراحی و اجرای سد های مخزنی به روش بتن غلتکی RCC رو براتون آماده کردم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.

برخی از مو ضوعات مورد بحث و بررسی در این مقاله :

۱- معرفی سد های بتن غلتکی 

۲- طرح مخلوط بتن غلتکی

۳- معیارها و ملا حظات طراحی بتن غلتکی

و بسیاری موارد دیگر.

امیدوارم از این مقاله لذت ببرید….

مقدمه :
بتن غلتكي بتني كم عيار و بدون اسلامپ است كه در سطح افقي پخش شده و با ماشين آلات متعارف
راهسازي نظير بولدوزرها و غلتك هاي لرزاننده متراكم مي شود.سد هاي بتن غلتكي ، سدهايي هستند
كه از بتن هايي با مقذار آب كمتري نسبت به بتن هاي معمولي ساخته مي شوند و به كمك تجهيزات
عمليات خاكي متراكم مي شوند.در واقع مي توان گفت كه سد هاي بتن غلتكي ، سد هاي بتني وزني
هستند كه به روش ساخت سد هاي خاكي ساخته مي شوند. اجراي لايه لايه اي ، مي تواند روشي براي
پس سرد كردن بتن غلتكي محسوب مي شود كه مي بايست بر اساس يك زمان بندي مشخص و
صحيح انجام پذيرد.
اين روش ساخت كاهش زيادي را در قيمت و زمان ساخت سد، نسبت به سد هاي بتني معمولي و سد
هاي خاكي ايجاد مي كند.براورد هاي اوليه از هزينه چندين سد بتن غلتكي ساخته شده در آمريكا
نشان مي دهد كه صرفه جويي بعمل آمده در حدود ۳۰ تا ۷۰ درصد هزينه ساخت سد هاي بتني
معمولي بوده است.عوامل مؤثر در بتن خواص بتن غلتكي ، همان عوامل مؤثر در خواص بتن معمولي
است كه شامل نسبت آب به سيمان، كيفيت مصالح تشكيل دهنده ، درجه تراكم و شرايط عمل آوري
مي باشد.گروه مهندسين ارتش آمريكا ، تفاوت عمده بتن غلتكي با بتن معمولي را در رواني مخلوط و
نحوه تراكم آن معرفي مي كنند.
 • بازدید : 128 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق ماشين آلات ساختماني و راهسازي-خرید اینترنتی تحقیق ماشين آلات ساختماني و راهسازي-دانلود رایگان مقاله ماشين آلات ساختماني و راهسازي-تحقیق ماشين آلات ساختماني و راهسازي-دانلود رایگان پروژه ماشين آلات ساختماني و راهسازي

این فایل قابل ویرایبش می باشد وشامل موارد زیر می باشد:
این فایل برای کسانی که علاه به مطالعه ماشین آلات راه سازی و ساختمانی دارند مهم است واطلاعات خوبی در این فایل برای مطالعه جمع آوری شده به همراه عکس هر ماشین

     تراکتورازمهمترين ماشين الات راهسازي وساختمان سازي است که داراي کاربردهاي متعددي است هدف اوليه تراکتوربه جلوراندن ويا کشيدن اقسام بارها ميباشد برروي تراکتورانواع لوازم مکانيکي را ميتوان نصب کرد لوازمي ازقبيل : بيل هاي مکانيکي ريپرها تيغه هاي بولدوزر دکل هاي لوله گذار جانبي کج بيل ها نهرکن ها وغيره به علاوه ازتراکتور استفاده هاي ديگري هم ميکنند نظيرکشيدن اسکريپر واگن وغيره .

تراکتورها ازموتورهاي ديزل که معمولا توربوشارژهستند نيروميگيرند ودرانواع استاندارد ودنده اتوماتيک موجودهستند همچنين کنترل آنها به صورت کنترل هيدورليک ودنده اتوماتيک است تراکتورها بردونوع کلي چرخ زنجيري وچرخ لاستيکي ميباشند .

کاربرد

بولدوزرها موارد استفاده فراواني دارند که ازميان ميتوان به موارد زيراشاره کرد

۱-تسطيح زمين وپاک سازي آن ازبوته ها وکنده هاي درخت

      2-ايجاد راههاي اوليه درکوهستانهاي وزمينهاي سنگلاخي

۳-جابجا کردن توده خاک به صورت فشاردادن درحجم هاي زياد

۴-کمک به هل دادن اسکريپرها

۵- پخش کردن خاک درخاکريزها

۶-پشته کردن خاک درکنارنهرهاي ايجادشده

۷- تصطيح وپاک سازي بقاياي مانده ازعمليات ساختماني

۸-نگهداري راههاي موقت خاکي

۹-پاک سازي گودالهاي کف معادن

انواع تراکتورها

الف تراکتورهاي چرخ زنجيري

تراکتورهاي چرخ زنجيري انواع مختلفي دارد اين تراکتورها معمولا برحسب اندازه وزن وقدرت طبقه بندي ميشوند دربسياري ازپروژه ها مقدار وزن تراکتور چرخ زنجيري مهم است زيرا مقدار حداکثر نيروي کششي که يک دستگاه تراکتور ميتواند به وجود آورد بدون توجه به قدرت توليدي موتورآن به حاصل ضرب مقدار وزن درضريت کشش سطح جاده اي که روي آن کارميکنند محدود ميباشد وجود زنجيره ها باعث ميشود که تراکتوربتواند درزمينهاي با مقاومت فشاري کم وقدرت کششي مناسب فعاليت داشته باشد

ب- تراکتور چرخ لاستيکي

تراکتورچرخ لاستيکي ازاين جهت ساخته شده که سرعت بيشتري درکشيدن وهل دادن اسکريپرها وکارهاي نظيرآن داشته باشد اين نوع ماشين ها درانواع دوچرخ وچهارچرخ وجوددارد نوع دوچرخ آن حتما بايد بايک ماشين ديگر نظيراسکريپر کارکند تابتواند تعادل خودرا حفظ کند نوع چهارچرخ آن دردونوع يک ديفرانسيل ودوديفرانسيل موجود است باين همه آسيب پذيري لاستيکهاي اين ماشينها درموقع کار درزمينهاي داراي سنگهاي تيزکه باعث بريده شدن لاستيک ميشود استفاده ازآن را دراين نوع زمينها محدود ميکند البته زنجيرها ي سيمي مخصوص جهت حفاظت لاستيکها وجوددارد که ميتوان برازدياد اصطحکاک لاستيکها باسطح زمين آنها رابکاربرد

۲-بيل هاي مکانيکي

بيل هاي مکانيکي ازاولين ماشين آلات مدرن ساختماني است که درعمليات خاکي بکاررفته است بيل هاي مکانيکي عمدتا” براي گود برداري درخاک وبارکردن آن با کاميون يا تريلي ويا تسمه نقاله ها بکارميرود انواع پرقدرت آن قادربه گودبرداري درتمام انواع خاکها بجزصخرخ سنگها بدون تخريب اوليه ميباشد

بيل هاي مکانيکي ازسه قسمت اساسي تشکيل شده است : ارابهقسمت اتاقک گردان روي ارابه وقسمت الحاقي جلوي ماشين .

ارابه يا شاسي شاسي به دونوع تقسيم ميشود شاسي چرخ زنجيري شاسي چرخ لاستيکي ( کاميون )

شاسي چرخ زنجيري با ثبات وقابل اطمينان براي اتاقک چرخنده فوقاني ايجاد ميکند و قابليت تحرک بسيارخوبي درمحل خاک برداري ايجاد ميکند درضمن به دليل سطح وسيع چرخها فشارکمي برروي خاک ايجاد ميکند که امکان کاربرروي خاکهاي سست را فراهم ميکند درموارد ي که برحسب نوع خاک اصطحکاک بيشتري مورد نيازبوده ومسئله لغزندگي وجود داشته باشد نقش زنجير درماشين اهميت پيدا ميکند درعوض اينگونه بيلها سرعت کمي دارند

شاسي هاي چرخ لاستيکي داراي سرعت حرکتي بيشتري بوده ولذا براي کارهاي کوچکي که تعداد سفرزياد بوده وسطح راه مورد استفاده محکم باشد مفيدترند اين نوع شاسي خودبردونوع است : نوع خود متحرک که ازاتاقک فرمان ميگرد ونوع ديگرکه درقسمت عقب کاميون نصب ميشود وآن را کاميوني ميگويند

سرعت نوع اول ۵۰ وسرعت نوع دوم ۸۰کيلومتر درساعت ميرسد .

انواع بيلهاي مکانيکي:

الف- بيل مکانيکي با جام معکوس

 به اين بيل اسامي متعددي داده مي شود از قبيل:کج بيل بيل پشت خم وبيل کششي.

اين بيلها در دو نوع مکانيکي و هيدروليکي هستند وبراي حفاري مناسبند.

ب- بيل مکانيکي با سيستم کابلي

 اين بيل مکانيکي عبارت است از اطاقک گرداني که سوار بر چرخها بوده ودر انتهاي جلويي آن بيل متصل شده است. اين بيل در دو نوع مکانيکي و هيدروليکي مي باشند.

ج- بيل کششي (دراگلاين)

بيل کششي دراگلاين ازيک اطاقک فرمان جرثقيل جام بيل کششي و کابلهاي لازم جهت کنترل قسمتهاي مختلف تشکيل شده است.بيل کششي قادر است در سطوح خيلي بالاتر وخيلي پايينتر از سطح اتکاء خود است ودر انواع زمينهاي مورد استفاده قرار مي گيرد. بازوي طويل آن براي حفاري و تخليه مواد کنده شده مفيد بوده وزمان سيکل کار کوتاه از محاسن اين ماشين ميباشد.

د- جرثقيل

 جرثقيل تشکيل شده از اطاق فرمان ويک تير بلند مشبک وقلب جرثقيل و معمولا براي باند کردن اجسام سنگين وحرکت دادن آنها بکار ميرود. با اتصال دستگاههاي مختلف به انتهاي تير مشبک بلند جرثقيل مي توان از استفاده هاي ديگري نمود.جرثقيل ها هم بر دو نوع مکانيکي و هيدروليکي مي باشند که امروزه بيشتر هيدروليکي مي باشند.

۳- اسکريپر

اسکريپرماشيني است که عمل بارگيري وحمل وتخليه مواد خاکي در مسافتهاي متوسط وزيادرا به تنهايي انجام مي دهد.

اسکريپرازسه قسمت اصلي تشکيل شده است : قسمت بارگير (جام ) ديوار جلويي قسمت بارگيروديواره عقب جام يا ديواره تخليه قسمت جام که معمولا سربازاست داراي يک تيغه برنده قابل تعويض درقسمت پايين ميباشد اين تيغه درحين بارگيري به داخل خاک نفوذميکند وبا برش خاک آنرا به داخل جام هدايت ميکند . اين قسمت قابل حرکت بوده وميتواند پايين وبالابرود دراسکريپرها ي داراي بالابر قسمت بالابرجانشين ديواره جلويي جام ميشود ديواره عقب جام يا ديواره تخليه قابليت حرکت به عقب وجلورا دارد که با هل دادن خاک به تخليه بارکمک ميکند

انواع اسکريپرها

اسکريپرها به دودسته موتوردار وبدون موتور تقسيم ميشوند امروزه نوع بدون موتورکمترمورد استفاده قرارد ميگيرد اغلب اسکريپرها تک محور بوده وتعادل آن ووزن بارآن توسط تراکتورمتصل به آن حمل ميشود تراکتورهايي که اين اسکريپرها را ميکشند ممکن است چرخ لاستيکي وچرخ زنجيري باشند بعضي ديگر قسمتي ازيک تراکتوراسکريپرها هستند بدين معني که يک تراکتورتک محوره يک اسکريپر تک مجوره راميکشد اسکريپرها يي که دومحوردارند به وسيله تراکتورهاي زنجيردار کشيده ميشوند زيرا اينگونه تراتورها نمي توانند بارقائم را تحمل کنند بنابراين نمي توانند اسکريپرها يک محوره را بشکند امروزه بندرت ازاسکريپرها چرخ زنجيري استفاده ميشود اسکريپرها يي که توسط تراکتورچرخ لاستيکي کشيده ميشوند به انواع زيرتقسيم بندي ميشوند

۱-تک موتوره دومحوره

۲-سه محوري

۳-دوديفرانسيل

۴-اسکريپرهاي دوموتوره ( TANDEM-POWERED)

۵-اسکريپرهاي داراي بالابر

۶-فشاري کششي (PUSH – PULL)

 • بازدید : 133 views
 • بدون نظر

خرید یانترنتی تحقیق راهسازی طرح هندسی راه-دانلود رایگان مقاله راهسازی طرح هندسی راه-دانلود رایگان تحقیق راهسازی طرح هندسی راه-تحقیق راهسازی طرح هندسی راه

این فایل در ۴۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

 • بازدید : 108 views
 • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق راهسازی-خریداینترنتی تحقیق راهسازی -دانلود رایگان مقاله راهسازی-تحقیق راهسازی

این فایل در ۲۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
راه شاهي 
• يكي از راههاي عمده دوره هخامنشي راه شاهي بوده كه از شوش شروع و به پايتخت ليدي (سرزمين باستاني در آسياي صغير) ختم مي‌شد  و قريب ۲۶۸۳كيلومتر طول داشته  ضمن آنكه اين راه از شوش به پرسپوليس  و هگمتانه شاخه‌هاي انشعابي نيز داشته است.
راه ابريشم
يكي از مهمترين راههاي بازرگاني دنياي قديم راه ابريشم بوده است كه از مرزهاي شمالغرب چين شروع مي‌شد و پس از عبور از آسياي مركزي و فلات ايران به بين‌النهرين و سوريه رفته و به بندر انطاكيه كنار درياي مغرب يا روم (مديترانه) مي‌رسيد .
راه ابريشم از راههاي دوره اشكانيان است .
 ديوان بريد و دو وظيفه مهم آن
در دوران هخامنشي آنچه كه آشكار است اين است كه جهت نگهداري راهها و تامين ارتباط بين استانها و شهرها و رسانيدن فرامين بسته‌هاي ديواني سازماني بنام ((ديوان بريد)) وجود داشته است كه حول دو وظيفه مهم فعاليت مي‌كرد.
نگهداري شاه راهها و كاروانسراها و چاپارخانه‌ها در طول راهها و گماردن ماموران ويژه  فرستادن كارآگاهان و يا كارشناسان به مناطق مختلف كشور و يا كشورهاي بيگانه براي بدست آوردن اطلاعات مختلف.
ساخت راهها و كاروانسراها
در دوره صفوي بالاخص در حكومت شاه اسماعيل اول و شاه عباس بزرگ دگرگونيهاي زيادي در كشور بوجود آمد.
شاهان صفوي براي استحكام پايه‌هاي حكومت خود و غلبه بر دشمنان به راهها توجه خاصي مبذول داشتند و راهها و كاروانسراهاي بسياري در اين دوره ساخته و يا تغيير يا بازسازي شد.كاروانسراها يادگاري از تاريخ چند هزار ساله راهسازي ايران

گروه اجتماعي _ هزاران سال است كه انسان ها در 
اين سرزمين زندگي مي كنند. انسان ها در روزگاران دور نمي توانستند بي دغدغه در راهي 
قدم گذارند كه سخت، ناامن و ناهموار بود. 
آنها از كويرهاي سخت مي گذشتند و در 
كوهستان هاي صعب العبور قدم برمي داشتند اما با اين همه براي گذران زندگي بر همه 
اين مشكلات فائق مي آمدند. راه و راهسازي در ميان ايرانيان چه در دوران باستان و چه 
دوره هاي پس از آن همواره يك ضرورت اجتناب ناپذير تلقي شده است. بر همين اساس بايد 
علل گرايش ايرانيان را به راه سازي و به تبع آن توسعه و افزايش مهارت آنها در اين 
بخش تا اندازه زيادي ناشي از شرايط و ويژگي هاي حاكم بر سرزمين ايران دانست. 

ايران كشوري نيمه خشك است و بارندگي در آن بسيار اندك. آبادي ها و شهرها در 
فلات ايران از يكديگر دورند. ايرانيان براي پيوند اين آبادي هاي دور از هم تلاش هاي 
سازمان يافته بسياري را در حوزه راه سازي انجام دادند و بر همين اساس بود كه در 
دوره هخامنشي به دليل اهميت راه سازي سازماني مستقل در اين زمينه مسئوليت داشته و 
فعاليت مي كرده است. 
ايرانيان در راه سازي از تجربه روميان بسيار سود بردند. 
روميان براي نگهداري امپراتوري خود راه هاي خوبي ساختند كه هنوز نيز اين راه ها به 
عنوان راه هاي باستاني پا برجا هستند. 
روميان بستر راه را در حدود يك متر مي 
كندند و از پايين به بالا يك لايه سي سانتي متري بالاشه سنگ و ملات و روي آن لايه 
اي به ضخامت نزديك به ۲۵ متر با پاره سنگ، قلوه سنگ مي ساختند روي لايه دوم نيز 
لايه ديگري پايين و خرده سنگ به درستي خندق يا گرد و قرار مي گرفت و لايه نهايي راه 
را لايه اي به ضخامت ۲۰ سانتي متر شن و ماسه تشكيل مي داد. ايرانيان نيز از اين 
شيوه براي راه سازي استفاده كردند اگر چه در دوره ساساني اغلب راه هاي احداث شده در 
ايران با اهداف تجاري و درآمدزايي انجام مي شد، اما روند راه سازي پس از ورود اسلام 
به ايران تغييرات بسياري به خود ديد. 
در دين اسلام، هر فرد مسلمان مكلف در 
صورتي كه مستطيع باشد، بايد به زيارت خانه خدا برود. به همين دليل لازم است راهي 
براي عبور زائران خانه خدا ساخته شود. در زمان خلافت عباسيان بغداد به لحاظ پايتخت 
بودن و مكه به لحاظ قداست و انجام مناسك حج در وضعي قرار داشتند كه مي بايستي راهي 
براي ورود به آنها ساخته شود. زيارت خانه خدا در پرتو احداث راه ها آسان شد و 
مسافرتي كه از سرزمين هاي شرق به حجاز مي رفتند، از دجله گذشته و از راه هايي كه 
احداث آنها را اعراب از ايراني ها فرا گرفته بودند، عبور مي كردند. معروف ترين شاه 
راه آن زمان راه بزرگ خراسان بود كه به شرق مي رفت و بغداد را به شهرهاي ماوراء 
النهر تا حوالي چين، متصل مي كرد. اين راه از دروازه خراسان در خاور بغداد شروع مي 
شد و از صحرا و پل هاي مستحكمي كه بر رودها ساخته بودند، عبور مي كرد تا به «حلوان» 
و از آن جا به كوه هاي ايران مي رسيد. اين راه از شهرهاي بزرگ و كوچكي در جهان عبور 
مي كرد و در حال حاضر نيز شاه راه بزرگ خراسان همچنان هم راه پستي و چاپاري ايران 
است و امروز تهران، نزديك ري، نقطه مركزي اين شاه راه شده است. 
پس از انقراض 
خلافت عباسيان، چون شهر سلطانيه رونق يافت، مسير جاده ها تغيير كرد. اما اين 
تغييرات در مسير راه هاي اساسي تاثير چنداني نداشت. در اين دوره راه هاي مهم بسياري 
در سطح كشور ساخته شد. راه هاي ساخته شده در ايالت خوزستان از جمله راه هاي مشهور 
اين زمان بودند. 
از اهواز راهي بود كه به سمت مغرب به «نهر تيرا» و از آن جا به 
«واسط» عراق مي رفت. راه شمالي اهواز به شوشتر مي رسيد و از آن جا از جندي شاپور و 
شوش به سمت مغرب و كوه هاي لر و از آن جا به گپايگان و اصفهان مي رفت. 
در همين 
دوران راه هاي ايالت فارس همه از شيراز منشعب مي شدند و قسمت زيادي از آنها به 
سيراف، جزيره كيش و هرمز كه در اين زمان هاي طولاني مهم ترين بنا در خليج فارس 
بودند، منتهي مي شد. 
راه هاي كرمان در دوره خلافت عباسيان نيز از راه هاي مهم 
ايران محسوب مي شوند. در اين دوره از سيرجان تا بردسير كرمان دو روز راه بود و از 
«بردسير» تا «زرند» نيز بايد مسافران دو روز زمان طي مي كردند. 
در دوره اسلامي 
نه تنها راه ها در سطح كشور ايران بسيار گسترش يافت و ايرانيان در روند راه سازي به 
تجارب ارزنده اي دست يافته به گونه اي كه شمال به جنوب، شرق و غرب كشور با راه هاي 
مختلف و شاهراه هاي بزرگ به هم متصل بود، ايجاد بناهايي با ويژگي هاي گوناگون در 
شهر و روستاها و جاده هاي حاشيه كوير و معابر كوهستاني با نام هاي مختلف چون رباط و 
كاروانسرا رواج يافت. عملكردهاي گوناگون كاروانسرا در گذشته موجب شده كه اين مكان 
داراي نام هاي متفاوتي چون «كاربات»، «رباط»، «ساباط» و «خان» باشد. اين بناها در 
واقع مشابه كاروانسرا بودند اما به لحاظ معماري در برخي جزييات با آن تفاوت پيدا مي 
كردند. پيدايش اين گونه بناها را بايد در نياز مبرم كاروان و كاروانيان به حمايت در 
طول سفر جست و جو كرد.
اطلاعات موجود در مورد كاروانسراهاي اوايل اسلام اندك 
است. سلسله هاي دوره هاي آغازين اسلامي مانند «ساماني»، «آل بويه»، «آل زيار» براي 
ايجاد بناهاي عام المنفعه چون كاروان سرا و آب انبار اهميت زيادي قايل بودند و 
«رباط چاهه» يا «ماهي» كنار جاده مشهد _ سرخس كه به صورتي بنايي با چهار ايوان بنا 
شده، از جمله يادگارهاي آن زمان است. قرن پنجم قمري عصر شكوفايي هنرهاي اسلامي به 
ويژه معماري است. ايجاد راه هاي تجاري متعدد و همچنين تامين امنيت جاده ها باعث 
رونق روزافزون تجارت و اقتصاد شد و در نتيجه در مسير جاده ها و داخل شهرها براي 
آسايش كاروان و كاروانيان، كاروانسراهاي متعدد ساخته شد. شيوه و سبك معماري اين 
دوره در احداث بناهايي چون مساجد و كاروانسراها تقريبا يكسان شد.
زيباترين نمونه 
كاروان سراهاي اين دوره رباط با كاروانسراي «شرف» در خراسان است كه اكنون به صورت 
نيمه ويرانه اي بر جاي مانده است. اين كاروانسرا يادآور زماني است كه جاده خراسان 
اهميت بسيار داشت. 

افول عباسيان
طومار زندگي عباسيان با همت ايرانيان به 
ويژه خواجه نصرالدين طوسي، رياضي دان و منجم ايراني در هم نورديده شد و ايرانيان 
توانستند خود را از زير يوغ حكومت عباسيان و تركان نجات دهند، اما با اين همه ديري 
نپائيد كه مغولان جاي آنها را گرفتند. 
هنوز ملت ايران كمر از زير بار حمله 
مغولان نكرده بود كه تيمور بار ديگر به ايران تاخت و پس از جهانگشايي و تسخير سراسر 
آسياي مركزي و ايران به فكر نگهداري از راه ها و ايجاد ارتباط بين شهرها افتاد. 
چنگيز و تيمور به هيچ وجه در فكر راه سازي نبودند. كار اصلي آن تسخير ممالك و 
تاراج اموال مردم بود. به طوري كه «كلاويخو» سفير اسپانيا در دربار تيمور كه در 
ايران سياحت هاي بسيار داشته است، نوشته، نسخي از راه سازي در اين دوره نبوده اما 
تيموريان در نگهداري از راه ها نهايت كوشش خود را به كار مي بردند. 
در هر حال 
در دوران پس از خلافت عباسيان ايران همواره در معرض تاخت و تاز مغولان و تيموريان 
بود. حكومت هاي بعدي نيز آن چنان درگير مشكلات خود بودند كه توجهي به احداث راه هاي 
جديد نداشتند. در اين دوره اگر چه حكومت ها براي احداث راه هاي جديد تلاشي نكردند 
اما به دليل اين كه همين حاكمان براي حفظ محدوده حاكميت خود به راه هايي امن و 
هموار نياز داشتند، در نگهداري از راه هايي كه عمده آن ساخته حكومت هاي پيشين از 
جمله عباسيان بود، همت فراوان به خرج مي دادند. 
اولين راه شوسه مهندسي‌ساز
در دوم رمضان ۱۲۹۱هجري قمري جاده تهران – دوشان تپه (كلاه فرنگي) بوسيله ناصرالدين شاه طي مراسمي خاص افتتاح گرديد. اين راه و راه شوسه شاه عبدالعظيم اولين راههايي بودند كه با رعايت مشخصات فني و اصول مهندسي ساخته و به اتمام رسيد.
تشكيل وزارت راه  
در سال ۱۳۱۵ وزارت طرق و شوارع با تصويب مجلس شوراي ملي به وزارت راه تغيير نام يافت .
تغيير نام وزارت راه به وزارت راه و ترابري 
در تاريخ ۱۶/۴/۱۳۵۳ بمنظور اعمال سياست جامع و هماهنگ براي ترابري كشور و توسعه – تجهيز – گسترش – نگاهداري و ايجاد تأسيسات زيربنائي آن با توجه به مقتضيات توسعه اجتماعي – اقتصادي و عمراني و دفاع ملي با قوانين مربوط  نام وزارت راه به وزارت راه و ترابري تغيير يافت
تاريخچه وزارتخانه
ساختار و سازمان وزارت راه و ترابري در طول مدتي كه از فعاليت آن مي‌گذرد به دليل ضرورت‌هاي ملي به دفعات دچار تغيير و تحول گرديده است. روند اين تحول را مي‌توان به دوره‌هاي زير تقسيم‌بندي نمود:
 • بازدید : 159 views
 • بدون نظر

از لحاظ فنی بگر یک وسیله حفاری چرخدار است، اما ظاهر آن به گونه ای است که تصور میکنید یک پروژه عظیم
 
در حال حرکت بر روی زمین است، و با حرکت خود زمین را به لرزه در می آورد. بگر ۲۸۸ هیچ رقیبی ندارد، اما ظاهرا”

قرار است در رومانی سازه های مشابهی ساخته تا از آن برای استخراج طلا استفاده شود. بگر ۲۸۸ برای فعالیت در

یک معدن زغال سنگ در آلمان طراحی و ساخته شده است و در حال حاضر در این معدن مشغول به کار است.

از لحاظ فنی بگر یک وسیله حفاری چرخدار است، اما ظاهر آن به گونه ای است که تصور میکنید یک پروژه عظیم
 
در حال حرکت بر روی زمین است، و با حرکت خود زمین را به لرزه در می آورد. بگر ۲۸۸ هیچ رقیبی ندارد، اما ظاهرا”

قرار است در رومانی سازه های مشابهی ساخته تا از آن برای استخراج طلا استفاده شود. بگر ۲۸۸ برای فعالیت در

یک معدن زغال سنگ در آلمان طراحی و ساخته شده است و در حال حاضر در این معدن مشغول به کار است.

سنگینی بگر ۲۸۸ به قدر ی است که به رغم داشتن سه ردیف کاترپیلار عظیم الجثه میتواند در هرساعت تنها یک

سوم مایل ( حدود ۵۰۰ متر) حرکت کند.در همین حال اگر این وسیله بخواهد در یک بزرگراه به حرکت درآید، باید

 مسیر به طور کلی بازسازی شود، زیرا وزن زیاد آن همه چیز را در مسیر حرکتش ویران میکند.

 • بازدید : 110 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

روكش‌كاري ها را در سطح جاده ها و خيابان و حتي باندهاي  فرودگاه و يا پياد‌روها و مناطق محدود مي‌توانند به دو روش روكش‌كاري آسفالتي و روكش‌كاري بتني تقسيم كرد.
روكش‌كاري آسفالتي يك نوع روكشكاري انعطاف‌پذير است كه معمولاً در خيابان‌ها و جاده‌ها از آن استفاده مي‌شود. آسفالت مخلوطي از سنگدانه‌ها و قير مي‌‌باشد كه به صورت گرم بر روي مسير و به عنوان لايه آخر استفاده مي‌‌شود.  اين لايه ممكن است در روي مصالحي متفاوت كشيده شود و يا در روي مصالحي شبيه  به خود آسفالت از آن استفاده گردد. ماشين پخش آن فنيشر نام دارد و آسفالت را در ضخامت‌هاي مختلف پخش مي‌كند. در برخي از كارها مانند فرودگاه لايه آسفالتي بر روي لايه‌اي از بتن مرغوب كشيده مي‌شود.
استفاده خيلي زياد از بتون براي روكشكاري جاده‌ها و فرودگاه‌ها باعث توليد وسايل مخصوص روكشكاري بتوني شده است. هرچند، كاربرد قالب‌هاي لغزنده كه نياز به قالب ثابت ندارند، پيوسته رو به گسترش است، اما در روكشكاري، همچنان استفاده از قالب‌هاي فلزي براي نگهداري بتون مومسان، ضمن جاي دادن و تمام‌كاري بتون رايج است. چون بيشتر اين وسايل طوري طراحي شده‌اند كه بتوانند به قالب‌هاي بتوني سوار شوند، آنها را غالباً دستگاه قالب سوار مي‌نامند. اين دستگاه را كه براي انجام عمليات مخلوط كردن، جايگذاري، تمام‌كاري و عمل‌آوري به كار مي‌روند، غالباً قطار روكش‌كاري مي‌نامند. زيرا، حركت آنها در طول جاده پشت سر هم صورت مي‌گيرد.
قالب‌هاي فلزي روكش‌كاري ft10 (m3) طول و in 12-8 (cm 30- 20 ) ارتفاع دارند. از سوراخهايي كه در اين قالب‌ها وجود دارد، خارهاي فلزي را در داخل زمين فرو مي‌كنند، و انتهاي قالب‌ها را در داخل هم قفل مي‌كنند تا اينكه همه قالب‌ها را در يك راستا نگهدارد. ماشين زيرساز قالب سوار، نظير گريدر شيب‌كن وجود دارد كه مي‌تواند زمين زير پي يا پي را، پيش از بتون‌ريزي، در حد ارتفاع دقيق مورد نظر، پرداخت كند. بتون را با استفاده از مخلوط‌كن روكش‌كاري يا مخلوط‌كن كاميوني در داخل قالب‌ها مي‌ريزند. واحدهاي مركب جاي‌دهنده، پخش كننده مجهز به نوار نقاله وجود دارد كه مي‌توان آنها را براي اجراي عمليات با ماشين قالب سوار يا روكش‌كار قالب لغزان به كار برد.
پس از جاي دادن و پخش بتون تمام‌كاري انجام مي‌شود. ماشين‌هاي قالب سوار غالباً هر دو تمام كننده طولي و عرضي را دارند. تمام كننده عرضي را براي تنظيم ارتفاع نهايي سطح و شروع به تمام‌كاري ابتدايي به كار مي‌برند. با تمام‌كننده طولي تمام‌كاري ماشيني نهايي را انجام مي‌دهند. ممكن است تمام‌كاري دستي لازم باشد، كه در اين صورت پل تمام‌كاري قالب سوار را به كار مي‌برند. اين وسيله‌اي است كه به شكل پل روي سطح مي‌خوابد و امكان دسترسي به تمام سطح روكش‌كاري را به كارگران مي‌دهد. تمام‌كننده‌ها ممكن است با ماشين عمل‌آوري اتوماتيك مجهز به افشانه‌اي موتوري كه مواد عمل‌آوري را روي سطح مي‌پاشد همراهي شوند.
در ساخت تاوه يا سينه پل بزرگ بتوني، مي‌توان بتون را با ناودانك، جام، يا تسمه نقاله با تخليه جانبي جايگذاري كرد. تمام‌كاري مكانيكي را مي‌توان با تمام‌كننده غلتكي، تمام‌كننده رفت و برگشتي، ماله‌هاي قوي و يا ديگر انواع تمام‌كننده انجام داد. شكل ۱ تاوه‌اي بزرگ را نشان مي‌دهد كه براي بتون‌ريزي مستقيم از كاميون مخلوط‌كن ساخته مي‌شود. تمام‌كاري آن با تمام‌كننده غلتكي انجام مي‌گيرد.

روكش‌كاري با قالب لغزنده
روكش‌كننده قالب لغزنده نمي‌تواند تاوه‌اي بتوني را بدون استفاده از قالب‌هاي سنتي پخش، تحكيم، و تمام‌كاري كند. بتون طي مدتي كه از ماشين روكش‌كننده بيرون مي‌ريزد، استحكام كافي به دست مي‌آورد. (شكل ۲). چون ماشين روكش‌كننده، تاوه روكش‌كاري را به طور كامل فرا مي‌گيرد، مي‌توان  فولاد تسليح بتون را پيشاپيش جايگذاري كرد. روكش كننده قالب لغزنده به طور معمول مي‌تواند تاوه‌هايي به ضخامت in 10 ( cm 4/25) و پهناي ft 24 (m3/7) را با سرعت تا  ft/min20 ( m/min 6) جايگذاري كند. از ديگر وسايل روكش‌كاري، مانند تمام‌كننده لوله‌اي و ماشين عمل‌آوري، مي‌توان همراه با روكش‌ كننده قالب لغزنده استفاده كرد.
شكل ۱- غلتك تمام كننده كه براي ريختن تاوه بتوني بزرگ به كار مي‌رود.
 
شكل ۲- روكش‌كار قالب لغزنده بزرگ در حال كاربرد عمليات.
 
شكل ۳- روكش‌كار قالب لغزنده براي ساختن جدول و آب‌رو.

ماشين‌هاي روكش‌كننده قالب لغزنده‌اي، مانند آنچه در شكل ۳ نشان داده شده است در ساختن جدول و آب روي جاده‌ها بسيار به كار گرفته مي‌شوند. بعضي از ماشين‌ها تركيبي از تراز پردازنده و  روكش‌كننده‌اند و در نتيجه هم قادر به آماده‌سازي زمين پي هستند و هم مي‌توانند جداول و آب رو را بسازند. روكش‌كننده قالب لغزنده مي‌تواند در روز تا mi 1 ( km 6/1 ) جدول و آبرو را جايگذاري كند. هر چند كه توليد معمول آنها نزديك به نصف اين مقدار است. روكش كننده‌هاي قالب لغزنده كوچك مي‌توانند پياده‌روها، ميانگاه‌هاي بزرگراه‌ها و ساختمانهاي مشابه آنها را هم بسازند.
اره بتون‌بر را كه به تيغه الماسي يا سايا مجهز است، غالباً براي بريدن درزهاي موجود در تاوه‌هاي بتوني به كار مي‌برند تا ايجاد تركهاي انقباضي كنترل شود. عمق درزهاي كنترل بايد در حدود ۴/۱ ضخامت تاوه باشد، اما اين عمق نبايد از حداكثر اندازه سنگدانه‌اي كه در ساخت بتون به كار رفته است، كمتر باشد. اره‌كاري را بايد زماني انجام داد كه بتون در عين آنكه هنوز تازه است، آنقدر سخت شده باشد كه برش صاف و تميز آن ميسر باشد. اين كار ۶ تا ۳۰ ساعت پس از بتون‌ريزي امكان‌پذير است.


روكش‌كاري آسفالتي
مقدمه
انواع اصلي روكش‌كاري آسفالتي عبارتند از: سنگفرش نفوذي، روكش‌كاري با مخلوط در راهي و مخلوط كارگاهي. مخلوط‌هاي روكش‌كاري ممكن است مخلوط گرم يا مخلوط سرد باشند. مخلوط گرم را به قصد ساختن سطوح آسفالتي با كيفيت بالا، براي بزرگراه‌هاي اصلي يا فرودگاه‌ها به كار مي‌برند. مخلوط سرد معمولاً براي وصله كردن جاده‌ها به كار مي‌رود، اما مي‌توان از آن براي ساختن راه‌هاي فرعي هم استفاده كرد.
سنگفرش نفوذي، در عين آنكه معمولاً نوعي روكش‌كاري به شمار مي‌آيد، با وسايل و روشهايي انجام مي‌گيرد كه خيلي شبيه به وسايل و روشهاي مورد استفاده در چاره‌كاري سنگدانه‌اي سطح‌اند. از سنگفرش نفوذي، يك لايه سنگدانه درشت، به ضخامت بيش از in 4  ( cm 10) را در جاده مي‌ريزند و سپس آن را با غلتك بادي يا چرخ فولادي غلتك مي‌زنند تا سنگدانه‌ها فشرده و در هم قفل شوند. پس از اين، بستمايه مي‌ريزند و بلافاصله سنگدانه با اندازه متوسط را كه به سنگدانه كليدي معروف است، به كار مي‌برند. سطح روكش‌كاري شده را مجدداً غلتك مي‌زنند تا سنگدانه كليدي را فشرده و در بستمايه فرو كند. پس از اين، باز هم مي‌توان بستمايه و سنگدانه كليدي كوچكتري به كار برد. به هر حال سطح حاصل را، پس از تكميل غلتك‌كاري جارو مي‌زنند.
مخلوط‌هاي در راهي يا مخلوط ساخته شده در محل را از مخلوط كردن مستقيم بستمايه و سنگدانه در جاده تهيه كرده و سپس آن را پخش و فشرده مي‌كنند تا سطح روكش‌كاري تشكيل شود. وقتي از گريدر موتوري براي ساختن مخلوط در راهي استفاده مي‌كنيم، سنگدانه را در امتداد جاده ريخته و بستمايه را با پخش‌كن روي آن مي‌ريزيم. سپس با حركت عرضي گريدر بر روي اين مواد، آنها را مخلوط كرده و تا عمق مطلوب پخش و فشرده مي‌كنيم. در مخلوط‌كن گردان از يك روتور گردكننده و يك ميله پخش براي آميختن سنگدانه و بستمايه طي يك بار اجراي عمليات استفاده مي‌كنند. كارگاه‌هاي متحرك سنگدانه را از دريچه‌اي در امتداد جاده بر مي‌دارند، آن را با بستمايه مخلوط مي‌كنند، و مخلوط حاصل را مجدداً در جاده يا در ماشين تمام‌كاري جاده مي ريزند. از جمله مشكلات در ساختن مخلوط در راهي، مشكل بودن كنترل رطوبت سنگدانه، عدم يكنواختي مخلوط و مشكل بودن پخش يكنواخت مخلوط را مي‌توان نام برد. در نتيجه، كيفيت مخلوط در راهي، به طور كلي و در حدي اساسي، از مخلوط كارگاهي پايين‌تر است.

كارگاه آسفالت
كارگاه‌هاي توليد آسفالت اساساً براي توليد مخلوط گرم و ساختن روكش آسفالتي با كيفيت بالا به كار مي‌روند، هر چند كه مي‌توان در آنها مخلوط سرد را هم تهيه كرد. انواع كارگاه‌هاي آسفالت عبارتند از كارگاه پيمانه‌اي، كارگاه مخلوط سازي پيوسته، كارگاه مخلوط‌سازي بشكه‌اي. در كارگاه پيمانه‌اي، سنگدانه‌هاي داغ را به نسبت وزنشان در اتاقك مخلوط‌سازي (آسياب مخلوط‌كني) مي‌ريزند و با افزودن مقدار مطلوب از آسفالت، كل مواد را مخلوط مي‌كنند و سپس در واحد حمل يا مخزن ذخيره تخليه مي‌كنند.
 • بازدید : 102 views
 • بدون نظر
این فایل در ۳۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در آغاز دوره پهلوی طول راه‌های کشور ما ۳۹۰۰ کیلومتر تجاوز نمیکرد. در دوران رضاشاه پهلوی طول راه‌های ایران به ۲۴۰۰۰ کیلومتر بالغ گردید. در ابتدای انقلاب سفید محمدرضا شاه طول راه‌های کشور ما به حدود ۳۵۰۰۰ کیلومتر افزایش یافته بود، با اجرای برنامه‌های عمرانی اول تا چهارم طول راه‌های ایران بحدود ۴۲۰۰۰ کیلومتر و در برنامه عمرانی پنجم به ۲۶۰۰۰ کیلومتر شاه‌راه، راه اصلی و فرعی رسید. در حال حاضر وزارت راه و ترابری عهده‌دار نگهداری ۱۰۷٬۰۰۹ کیلومتر از انواع راه‌ها است.
وزارت راه و ترابری عملیات نگهداری راه بوسیله ۳ اداره ستادی و ۲۹ اداره کل راه و ترابری استان به انجام می‌رساند. عملیات راه‌داری جاری و معمولی و راه‌داری فوری و اضطراری به‌عهده ادارات کل راه و ترابری است، و عملیات راه‌داری دوره‌ای مستمر و راه‌داری متناوب (روکش آسفالت راه‌ها) با نظارت ادارات ستادی وادارات کل راه و ترابری استان‌ها از محل اعتبارات طرح‌های ملی و استانی بوسیله بخش خصوصی به انجام می‌رسد.

راه و محیط 
از زمان‌های بسیار دور، نیاز بشر برای برقراری ارتباط عامل ایجاد راه‌ها است و راه‌ها به دلیل اهمیت زیاد اجتماعی که دارند به عنوان زیر ساخت اصلی هر جامعه‌ای مطرح می‌شوند. بشر با نگاه به توسعه روزافزون در همه زمینه‌های زندگی خود، به نظر مي‌رسد که صحت سلامت محیط پیرامون خود و عناصر موجود در آن را به فراموشی سپرده است و همچنان با سرعت بسیار زیادی آن را نادانسته به نابودی می‌کشاند. راه‌ها و وسایل نقلیه از ساخته‌های بشری هستند که در مدت کوتاهی تعداد آنها زیاد و در همه جا پخش شده‌اند و اثرگذاری‌های فاجعه‌باری بر محیط خود دارند. 
این مقاله مقدمه‌ای در بررسی و بیان اندرکنش راه و محیط از دیدگاه اثرات وارد بر محیط از طرف راه‌ها می‌باشد. راه وسیله و ابزار برقراری ارتباط می‌باشد و در این مبحث منظور از آن، خود راه و عناصر متعلق و مربوط به آن همانند خودروها در زمان‌های ساخت و بهره‌برداری و بدین ترتیب زیر ساخت اصلی یک جامعه می‌باشد. 
محیط به معنای محلی است که آدمی را احاطه کرده و قلمرو حیات و زندگی است و منظور از آن در این مقاله محیط زیست می‌باشد. محیط زیست به محیطی که فرآیند حیات را در بر‌گرفته و با آن بر‌هم‌ کنش دارد و از طبیعت، جوامع انسانی و نیز فضاهایی که با فکر و به دست انسان ساخته‌ شده‌اند تشکیل یافته است و کل فضای زیست‌کره را در بر می‌گیرد. محیط زیست زیرساخت موجودیت هر موجود زنده‌ای است. 
زیرساخت به اساس و بنیاد و زمینه ایجاد ساختارهای یک سیستم گفته ‌می‌شود و در یک جامعه به سیستم‌ها، تسهیلات، خدمات و تأسیسات اصلی شامل راه‌ها، سیستم‌های حمل و نقل، خطوط نیرو و آب، مؤسسات عمومی و غیره زیرساخت اطلاق می‌شود. 
راه‌ها انواع مختلفی دارند که شامل راه‌های هوایی، زمینی و دریایی هستند و راه‌های زمینی نیز به ریلی و جاده‌ای تقسیم می‌شوند و هرکدام از این راه‌ها و حمل‌ونقل درون آنها تولیدکننده آلاینده‌های مختلف می‌باشند که برخی از آنها ماهیتی مشترک و برخی دیگر به نوع مخصوصی باز می‌گردند و نیز اثرگذاری‌های متفاوتی روی محیط دارند. 
محیط نیز شامل هوا، آب، خاک، موجودات زنده و انسان است که هرکدام، از مسیرهای مختلف و وابسته به خصوصیت خود و آلاینده به صورت مستقیم و غیر مستقیم می‌توانند از راه‌ها، اثرپذیری داشته باشند. 
به طور کلی اثرگذاری راه‌ها بر هرکدام از عناصر محیط یا موجودات زنده که باشد نهایتاً بر انسان اثر خود را نیز می‌گذارد و توسعه انسانی و سلامت او را به خطر می‌اندازد. 
در این سری از مقالات در مورد “اندرکنش راه و محیط”، اثرات انواع راه‌ها، معرفی و اثرگذاری‌های آنها بر محیط و اثرپذیری‌های محیط مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در این شماره، از اثرگذاری راه‌ها و حمل و نقل هوایی بر محیط خود صحبت می‌شود. 
حمل و نقل هوایی تولیدکننده آلاینده‌های زیادی است که به دلیل وسیع بودن محیط پخش و سختی بررسی و تحقیقات، مطالعات کمی در مورد آنها صورت گرفته است. از آلاینده‌های اصلی این صنعت می‌توان به آلودگی صوتی و گازی اشاره نمود. 
بخاری که توسط هواپیماها در حین حرکت در هوا ایجاد می‌شود به طور مؤثر باعث مسدود شدن نفوذ نور خورشید در خلال روز و کاهش محدوده دمایی روزانه (تفاوت بیشترین دماهای روزانه و بیشترین دماهای شبانه) و کاهش خروج تابش‌های مادون قرمز از زمین در شب می‌شوند. 
بعد از واقعه حمله به ساختمان‌های مرکز تجارت جهانی و ساختمان‌های دیگر در ایالات متحده برای سه روز (۱۵ تا ۱۷ سپتامبر) تمامی پروازها در این کشور و به خصوص شهرهای نیویورک و واشنگتن لغو شد و فرصتی برای آزمون این فرضیه بوجود آمد. محقققین در این سه روز با مطالعه اثر حمل‌ونقل هوایی بر کاهش محدوده دمایی روزانه، اثرپذیری این پارامتر را اثبات نمودن
انواع راهها 
آزاده راه  (freeway) : هيچ مانعي بر سر حركت وسايل نقليه وجود ندارد . راههايي با حداقل چهار خط عبور و حايلهاي وسط راه اين راهها بدون تقاطع مي باشند . 
بزرگ راه  (Exqressway) : مسير هايي باحداقل ۴ خط عبور كه حداقل تقاطعات ترافيكي را داشته و بريدگي ها با هم حداقل km2 فاصله دارند . 
مراحل طرح و اجراي پروژه هاي مسير يابي در راه سازي : 
۱-  جمع آوري اطلاعات مورد نياز شامل عكس هاي هوايي, تردد مسافر و حجم كالا , نقاط مورد نظر مسير , موقعيت پلها و آبروها و … نقشه هاي منطقه و آمارهاي لازمه از جمعيت . 
۲-  طرح مقدماتي و شناسايي محلي ( تعيين مناسب ترين مسير از بين واريافت هاي مختلف) اين بخش بر روي نقشه هاي ۲۵۰۰۰/۱ تا ۲۰۰۰۰۰/۱ انجام مي شود امكان سنجي واريافت ها شامل نكات اجتماعي و تكنولوژيكي در اين بخش تحت عنوان فاز صفر انجام مي شود پس از آن چند گزينه مناسب و در مرحله فاز ۱ انتخاب واريافت بهينه 
فاز ۲ 
۳-   تهيه نقشه هاي بزرگ مقياس نواري از مسير اوليه به عرض ۱۰۰ تا ۶۰۰ متر با مقياس ۵۰۰/۱ تا ۱۰۰۰۰/۱
۴-   مطالعه مسير و تهيه طرح بر اساس نقشه هاي توپوگرافي و ارائه مشخصات فني 
۵-   تهيه نقشه هاي بزرگ مقياس از ابنيه مسير با مقياس ۵۰/۱ يا ۱۰۰/۱ 
۶-   ميخكوبي بر روي زمين در فواصل مورد نياز برداشت پروفيل طولي و عرضي و شمارهگذاري ميخها 
فاز ۳ ß ۷- در مراحل ساخت راه آزمايشات و كنترل هاي كيفي و كمي مصالح و لايه ها انجام مي پذيرد . 
فاز ۴ß ۸- بهره برداري از راه و سرويس و نگهداري مسير 
عمليات خاكي : 
عمليات خاكي شامل كليه كارهاي لازمه براي تميز كردن بستر و حريمه راه خاكبرداري و خاكريزي خاك , سنگ و يا ساير مصلالح از مسير و محدوده راه در منطقه عمليات طرح مي باشد. 
–    هرگونه مصالح ساختماني كه از تخريب ابنيه بدست مي آيد پس  از دور  كردن از بسته و حريمه راه بايد طبق تشريفات قانوني تحويل صاحبان آن گردد . 
–    سطوحي كه پائين تر از خط زمين طبيعي قرار گرفته اند طبق نظر دستگاه نظارت بايد ريشه كني كامل تا عمق لازمه انجام شده در بقاياي ريشه ها , علف ها , رستني ها و هرگونه مواد و مصالح نامناسب ديگر نيز از زمين كنده و بدور ريخته شود تا احتمال مدفون شدن زير خاكريز حريمه راه را نداشته باشد . 
–    چنانچه مسير راه از داخل باغ , قلمستان , منطقه جنگلي عبور نمايد كليه درختان نهال ها و هرگونه رستني ها بايد از تمامي حريمه و بستر راه قطع و ريشه كني شده و مسير پاك گردد . 
–    چنانچه شاخه  درختانيكه در مجاورت مسير قرار گرفته يا شاخه درختاني كه دستور حفظ وحراست آنها داده شده حدود پنج متر داخل حريمه راه شده باشند اين قبيل شاخه ها بايد از نزديك تنه درخت قطع شوند . 
 • بازدید : 141 views
 • بدون نظر
این فایل در ۳۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

بشر همواره دنبال راهي براي حمل و نقل كالا از محلي به محل ديگر بوده است. حمل و نقل از طريق رودخانه توسط قايق‌هاي اوليه، اولين روشي بود كه بشر بدان دست يافت. هرچند كه امروزه نيز حمل و نقل رودخانه‌اي يا دريايي، ارزانترين نوع حمل و نقل مي‌باشد، ليكن بايد به اين نكته توجه داشت كه رودخانه يا دريا در هر امتداد و مسير دلخواه وجود نداشته و بشر ناگزير به استفاده از راه‌هاي زميني بوده است. اولين راه‌هاي زميني ساخته شده، شايد راه‌هاي ارتباطي بين چند روستا باشد. گسترش شهرنشيني و بوجود آمدن حكومت‌هاي مركزي، از نقطه نظرهاي اجتماهي، سياسي، نظامي و اقتصادي، بشر را ناگزير به ايجاد راه‌هاي زميني طولاني نموده است.

وجود دو راه ارتباطي شاهي از شهر سارد در كنار درياي اژه به شوش پايتخت مخامنشي به طول تقريبي ۲۷۰۰ كيلومتر با كاربرد سياسي ـ نظامي و جاده ابريشم از مرز چين تا بندر انطاكيه در كنار درياي مديترانه با كاربرد اقتصادي، از مثال‌هاي بارز اين مدعا مي‌باشند.
هرچند كه در حمل و نقل‌هاي اوليه با استفاده از اسب و قاطر و شتر، براي عبور از دره‌ها و رودخانه‌ها احتياج به تمهديات خاصي نبوده و عبور از اين موانع هرچند كه به دشواري، ولي به طريق صورت مي‌گرفت. ليكن لزوم سرعت بيشتر در ارتباطات و همچنين سنگين‌تر شدن محمولات و استفاده از وسايل حمل و نقل پيشرفته‌تر نظير گاري و امثال آن، سرانجام روزي بشر را به اين فكر انداخت كه براي عبور از دره و رودخانه‌ها، معبري ايجاد نمايد كه امروزه به آن پل مي‌گوييم. امروزه نقش راه‌هاي شوسه و آهن، در ساختار اجتماعي و سياسي يك كشور بر هيچ كس پوشيده نيست. براي حمل كالا از نقاط توليد به مصرف، از بنادر به مراكز توزيع، از مزارع به كارخانه‌ها و شهرها، ارتباط روستا به روستا، شهر به شهر و غيره. بشر احتياج به راه‌هاي دسترسي سريع و ايمن دارد. لازمه هر راه سريع، عبور آسان و مطمئن آن از عوارض طبيعي مثل رودخانه‌اه و دره‌ها مي‌باشد كه اين كار توسط پل انجام مي‌شود. هرچه سرمايه‌گذاري اوليه در ساخت پل بيشتر باشد، هزينه‌هاي استهلاك وسايل نقليه و زمان، در آينده كمتر خواهد بود. به عنوان مثال اگر با سرمايه‌گذاري اوليه بشر و تكنيك بالاتر به عوض عبور دره از طريق يك راه طولاني و خطرناك پيچ در پيچ از بالا به پايين و از پايين به بالاي دره، بتوان يك پل با دهانه‌اي به عرض دره ايجاد نمود كه وسايل نقليه به طور مستقيم از دره عبور نمايند، ملاحظه مي‌گردد كه چه صرفه‌جويي‌هايي در آينده امكان‌پذير خواهد بود.
علاوه بر مسائل اقتصادي ـ‌ سياسي و اجتماعي، پل‌ها نقش استراتژيك و تعيين كننده در مسائل نظامي دارند. از اين لحاظ است كه در تاريخ جنگ‌ها يكي از اهداف مهم، بمباران‌هاي هوايي و عمليات تاخيري، پل‌هاي استراتژيك مي‌باشد.
از لحاظ تاريخي، اولين پل‌ها، تيرهاي ساده از سنگ يا چوب بودند كه بر روي پايه‌هاي سنگي در روي رودخانه انداخته مي‌شدند. در دهانه‌هاي بزرگ اين تيرها توسط الياف به صورت معلق درمي‌آمدند، اما به عنوان ردپاي واقعي تاريخي بايد به دنبال پل‌هاي طاقي بود. تحقيقات باستان‌شناسي استفاده از طاق را به عنوان يك سازه به ۴۰۰۰ سال قبل از ميلاد مسيح در خاورميانه نسبت مي‌دهند. ليكن اولين استفاده از طاق به عنوان پل در اسميرناي تركيه به تاريخ ۹۰۰ سال قبل از ميلاد مسيح نسبت داده مي‌شود. در ميان اقوام اروپايي روميان پيشتاز استفاده از طاق‌هاي سنگي به عنوان سازه باربر در ساختمان‌ها و پل مي‌باشند. اولين پل طاقي (قوسي) سنگي ساخته شده رومي، پل سولارس بر روي رودخانه تورون با قدمت ۷۰۰ سال قبل از ميلاد مسيح مي‌باشد. در كارهاي رومي بين سال‌هاي ۴۰۰ تا ۸۰۰ بعد از ميلاد، يك دوران فترت ديده مي‌شود.
در ميان اقوام شرقي، ايرانيان، هنديان و چينيان، پيشتازان و صاحبان فن و هنر معماري مي‌باشند. در سفرنامه ماركوپولو، از پل‌هاي بسيار برجسته و عالي كه به تعداد زياد در چين وجود داشته، توصيف شده است. مدارك مكتوب، دلالت بر وجود يك پل معلق با زنجيرهاي چدني در قرن هفتم بعد از ميلاد در هندوستان دارند.
پل ها و انواع آن 
تعریف پل
 پل یک سازه است که برای عبور از موانع فیزیکی از جمله رودخانه ها و دره ها استفاده می شود.پلهای متحرک نیز جهت عبور کشتیها و قایقهای بلند از زیر آنها ساخته شده است.
تاریخچه پل
ایجاد گذرگاهها و پلها برای عبور از دره ها و رودخانه ها از قدیمی ترین فعالیتهای بشر است. پلهای قدیمی معمولا از مصالح موجود در طبیعت مثل چوب و سنگ والیاف گیاهی به صورت معلق یا با تیرهای حمال ساخته شده اند.پلهای معلق از کابلهایی از جنس الیاف گیاهی که از دو طرف به تخته سنگها و درختها بسته شده و پلهای با تیر حمال از تیرهای چوبی که روی آنها با مصالح سنگی پوشیده می شد، ساخته شده اند.
 
 ساخت پلهای سنگی به دوران قبل از رومیها بر می گردد که در خاور میانه و چین پلهای زیادی بدین شکل برپا شده است. در اروپا نیز اولین پلهای طاقی را ۸۰۰ سال قبل از میلاد مسیح، برای عبور از رودخانه ها از جنس مصالح سنگی ساخته اند.
اغلب پلهای ساخته شده توسط رومیها از طاقهای سنگی دایره شکل با پایه های ضخیم تشکیل یافته است.در ایران نیز ساختن پلهای کوچک وبزرگ از زمانهای بسیار قدیم رواج داشته و پلهایی نظیر سی و سه پل، پل خواجو و پل کرخه بیش از ۴۰۰ سال عمر دارند. 
 از قرن یازدهم به بعد روشهای ساختن پلها پیشرفت قابل توجهی نمود و به تدریج استفاده از دستگاههای فشاری از مصالح سنگی و آجر با ملاتهای مختلف و دستگاههای خمشی از چوب متداول گردیده و تا اوایل قرن بیستم ادامه یافت. شروع قرن بیستم همراه با استفاده وسیع از پلهای فلزی و سپس پلهای بتن مسلح می باشد. 
 از اوایل قرن نوزدهم ساخت پلهای معلق، قوسی یا با تیر حمال از آهن آغاز شد. اولین پل معلق از آهن در سال ۱۷۹۶ به دهانه ۲۱ متر در آمریکا ساخته شد، همچنین در سال ۱۸۵۰ یکی از مهمترین پلهای با تیر حمال از جنس آهن متشکل از دو دهانه ۱۴۰ متر و دو دهانه ۷۰ متری در انگلستان ساخته شد. 
نگهداری پل
با توجه به مخارج سنگین انجام شده برای اجرای ابنیه بتنی،مسئله نگهداری دقیق این سازه ها در برابر آب و باد دو یخبندان از اهمیت خاصی بر خوردار است. 
در مناطقی که بستر رودخانه سست بوده و در اثر طغیان آب امکان شسته شدن داشته باشد باید وضعیت آن را در اطراف پل بعد از طغیانهای مختلف مورد برسی قرار داد تا با تدابیر مختلف از خالی شدن خاک اطراف پی ها و در نتیجه تخریب پایه ها جلوگیری شود. لایه عایق کاری و آسفالت کف جاده باید طوری انجام شود که از نفوذ و باقی ماندن آب در جسم پل جلوگیری شود. 
بعد از پایان ساختمان پل و قبل از تحت سرویس قرار گرفتن،المانهای مختلف آنرا باید به دقت مورد بازدید قرار داد تا مشخص شود تحت بارهای دائمی و دستگاههای ساخت،تغییر شکل ها و ترک های پیش بینی نشده در آن ایجاد نشده باشد، همچنین بعد از آزمون بار گذاری که تحت شدید ترین بارگذاری ممکنه در طول دوره سرویس قرار می گیرد، باید کلیه تغییر شکلهای ایجاد شده و فلش مقاطع بحرانی، ترک های احتمالی، نشست پایه ها، تغییر فرم دستگاههای تکیه گاهی و اتصالات مختلف به دقت مورد برسی قرار گیرند. 

عتیقه زیرخاکی گنج