گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 161 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

خوب راههاي معالجه  بيماري قساوت  قلب را عرض مي كردم . ديشب  گفتم  كه ، يكي از راههاي معالجه  بيماري ، تشخيص آن عواملي است  كه آن بيماري را  ايجادكرده اند . بعضي داروها ممكن است  كه خب بيماري  را تسكين دهد  اما معالجه  نكند براي معالجه  بايد آن عواملي كه خلاصه آن بيماري  را توليد مي كنند آنها را شناسايي  كردورفع  كرد .  ديشب  آن عامل  كلي را  ما به طور كلي  عرض كرديم  كه آن گناه است آن عاملي  كه قساوت  د رانسان  ايجاد ميكند معصيت است اما از امشب  مي خواهيم  خب از آن  كلي گويي بيرون  بياييم  و آن مصداق  هاي روشني  كه باعث قساوت  مي شود را ذكر كنيم . 
اولا  عرض مي كنم  آن عواملي  كه توليد  قساوت مي كند  شايد بشه  به دو دسته  كلي  تقسيم كرد . 
يكي بگوييم  مثلاعواملي  كه جلي  و آشكارند  اين خيلي  روشنه ، ويكي هم  عواملي  كه خفي  وپنهان  اند ، كه مثلا تشخيصش  خيلي روشن  نيست ودقت  بيشتري مي خواهد . 
حالا ما  آن عواملي كه آشكارند  جلي اند  آنها را ذكر  مي كنيم . اگريك وقت  مثلا فرصتي  پيش آمد اون آخر عرايضم  به چند تا عوامل  خفي هم اشاره  مي كنم  مثلا دراين  چند شبي  كه باقي مانده  اماواقعا اين  بحث ها را من آماده كرده ام  وروي سخنم  با اهل ايمانه يعني  ما با  ديگران  كاري نداريم ،  آن هايي  كه خلاصه  راه نجات  راتسمك  به قرآن  واهل بيت مي دانند  ما بيشتراين  بحث ها را آماده كرده ايم  براي آن گروه  ، كه پيغمبر فرموده اند  : 
« انّي  تارِك ُ  فيكُمُ  الثقليْن كتابَ اللهِ وَ عْتَرتي  مَا  انْ تَمَسّكْتُم  بِهما لَمْ  تَضلُّوا ابداً » 
اهل ايمان  آنهايي  كه به قرآن علاقه دارند  آنهايي كه به اهل بيت  علاقه دارند  راه نجات  راتسمك  به قرآن واهل بيت  مي دانند والا  آقا واقعا  تو  اين محيطي  كه ديگر سراسرش آلوده است  به گناه  واون  زشتي گناهان از بين مردم  الان ديگر  برداشته شده يعني  گناه  آن قبحش را از دست داده زشتيش  را از دست  داده واصلا  امروز ديگه  جلوه هاي  شيطان  نام تمدن  وترقي  به خودش  گرفته يعني انسان  مدرن  انسان  متمن كسي را مي شناسد  كه مثلا  آلودگي اش  به گناهان  بيشتر باشد  وپرده  حيا وشرم  بين مردم  واقعا  دريده  شده به خاطر اين امروز نمي دانم  استماع موسيقي  وبي بند  وباري زنان  اصلا نام تمدن  به خودش گرفته است حالا تو اين اوضاع كسي بخواهد بيايد  وموعظه  كندكار خيلي  سختي است  . يعني  ما اگربخواهيم همه اين جامعه  را خطاب  كنيم كار مشكلي است . 
يك كتابي دارند  سيد قطب  به نام « جاهليت  قرن بيستم »  خب اين  كتاب الان  ترجمه  هم شده انتشارات امير كبير  هم چاپ كرده ايشان اصلا  مي خواهد آنجا در آن كتاب بگويد  جاهليتي  كه امروز بشر گرفتارش  است به مراتب  شديد تر ازجاهليت  زمان پيغمبره ، چون  همه حرفش  اين است كه مي گويد كه مردم زمان پيغمبر  جاهل بودند  اما جهل  بسيط اماامروز  مردم جاهل اند  اماجهل  مركب واين هميشه  بدانيد كه عميق  تره ، جهل بسيط  يعني بت پرستي  مثلايك  كسي آقا چوبي  راكه خودش  تراشيده  بود مي گفت  خداي من است  . اين جهل  جاهليت  اما خيلي ساده است راه مقابله اش هم ساده است . 
مي گويند  يكي  مسافر بود احتياج  پيدا كرد  به بت  تشنه اش شدمثلا  مي خواهم  جهل بسيط  رابگويم  در بيابان  تشنه اش  شد يك خورده  قره  قوروت  خرما  هم همراهش  بود اينها  رابرداشت  به شكل هبل درست  كرد يك شكم  گنده درست  كردچون بت هبل  خيلي چاق  است يك كله  هم گذاشت  روي آن افتاد  در مقابلش به  خاك گفت  كه هبل بزرگ من تشنه ام  ازبين دارم  مي روم ، خدا هم  كمكش  كردچون خدا  كه به خدا كارخودش را مي  كندخدا  كه به مانگاه نمي كند  ميخواهد روزي  بدهد به همه  مي دهد . سيراب  شدبعد  هر وقت گرسنه  اش مي شد  يك كمي  از اين رامي كند  ومي خورد  عذر خواهي  هم مي كرد ، گريه مي كرد  ومي گفت  ببخشيد  من معذرت مي خواهم  چه كنم  كه آذوقه اي  ندارم  غيرازاين  ، 
اگر كسي  بخواهدبيايد با  اين  جهل  مبارزه كند  خيلي سخت  نيست  بخاطراين  ابراهيم  خيلي مشكل  نداشت بت شكن  بودتمام بت ها را شكست بعد گذاشت  تبر را روي دوش بت بزرگ ، گفتند كار ابراهيم است چون  اون قبلا تهديد  كرده بود كه من بت ها را مي شكنم  . آمدند گفتند  آقا بت  هاي مارا شكستي ، حالا اون بتي  كه نتواند  از خودش دفاع كند چگونه آسمان  وزمين  راخلق  كرده ، گفت من  شكستم  در حالي  كه ابزار  تبر كه باشد  اون تو گردن  بت بزرگ  است يكي از راه هاي  كشف مجرم اين است كه ابزار قتاله  دست كيست  وشمامي بينيد  كه تبر روي  دوش بت بزرگ است  ت   مگراين  مي تواند برود بت ها  را بشكند  گفت  پس چه  جوري آسمان  وزمين راخلق كرده ، سرشان  راپايين انداختند  قرآن مي فرمايد : گفتند  كه ما پدرانمان  اين جوري  بودند .انّا عَلَي  آثارِهِمْ مُقْتَدُون . ما باباهامون  بت  مي پرستيدند  ماهم  از اون ياد  گرفتيم  اين همان  است  كه آقا ما  امروز هم به عنوان  تمدن گرفتارش  هستيم . حالا اگر  امروز ما  بگوييم  مثلا آقااين چهارشنبه  سوري چه هست ؟  اين همه  خسارت واردمي كند  اين همه شيشه  مي شكند  اين همه بانك  ها از بين  مي رود اين  همه صدمه  به مردم مي خورد اين همه  اعصاب ها تقطير  مي شوند .

عتیقه زیرخاکی گنج