گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 139 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۷اسلاید قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

راه شریانی
راهی است که در طراحی و بهره برداری ازآن به نیازهای وسایل نقلیه موتوری برتری می دهند. برای رعایت این برتری عبور پیاده ها از عرض راه کنترل و تنظیم می شود.
 راه شریانی درجه یک
برتری جابجایی وسایل نقلیه موتوری
تنظیم عبور پیاده ها از عرض راه
عملکرد برون شهری
 جدا بودن ترافیک دو طرف 
 بدون وقفه بودن جریان ترافیک
بزرگراه
جدا بودن ترافیک دو طرف
پیوسته بودن جریان ترافیک در طول های قابل ملاحظه
دارای تعداد معدودی تقاطع همسطح به شرط زیاد بودن فاصله تقاطع ها از یکدیگر
ادامه راه های برون شهری دو خطه دو طرفه در داخل شهرها
حفظ عملکرد عبوری در داخل شهر
تنظیم ورود و خروج وسایل نقلیه
فاصله تقاطع ها بیش از ۲٫۵ کیلومتر
فراهم کردن ارتباط سریع بین مناطق دور از هم در شهرهای بزرگ
اتصال شبکه راههای درون شهری به شبکه راههای برون شهری
استفاده برای سفرهای کوتاه شهری
 ضرورت راه های شریانی درجه ا
ارتباط دادن مناطق مختلف شهرهای بزرگ به یکدیگر و به شبکه راههای برون شهری
ارتباط دادن شهرها و شهرک های مجاور هم به یکدیگر و به مراکز صنعتی و پایانه ها
ارتباط دادن شهرهای متوسط و کوچک به شبکه راه های برون شهری
وضعیت راه های شریانی درجه ۱ نسبت به زمینهای اطراف
راه پایین گذر
راه بالا گذر
راه همسطح
راه سرپوشیده
راه نیمه سرپوشیده
کف آن پایین تر از سطح زمین های اطراف و از زیر راه های متقاطع می گذرد
مخفی بودن جسم راه و تاثیر اندک آن بر زیبایی بصری محیط و ساختار معماری
مسیر های پیاده و دوچرخه را می توان به پله و شیبراهه از روی آن گذراند
کنترل سر و صدا
حریم کمتر
راه های بالاگذر
تاثیرات نامطلوب بر ساختار معماری شهری و زیبایی بصری
راه های همسطح را می توان به عنوان عامل جداکننده و در عین حال ارتباط دهنده برای مناطق شهرهای بزرگ و شهرک های نزدیک به یکدیگر در نظر گرفت.
محدودیت های اصلی:
به صورت کانال جداکننده ای محیط شهری را به دو جزء جدا از هم تقسیم می کند.
کنترل دسترسی پیاده ها به راه معمولاً مشکل است.
پذیرفته نبودن گذراندن راه همسطح از داخل آبادانی های یکپارچه، به علت تأثیرات زیست محیطی نامطلوب
کنترل قاطعانه دسترسی وسایل نقلیه موتوری
هیچ بنایی حق دسترسی سواره به راه های شریانی درجه ۱ را ندارد مگر بناهای استثنایی و بزرگ
در نظر گرفتن جاده کناری(شریانی درجه ۲) برای اتصال بناهای اطراف به راه های شریانی درجه ۱
نبودن تقاطع همسطح در آزادراه
محدود نگه داشتن تعداد تقاطع های همسطح در بزرگراه و راه عبوری
کمتر نبودن فاصله تقاطع های همسطح از ۲٫۵ کیلومتر
ممنوع بودن پارکینگ حاشیه ای 
در نظرگیری شانه راه برای توقف های اضطراری
ارتباط ایستگاه های اتوبوس از طریق زیرگذر یا روگذر پیاده به پیاده رو  

عتیقه زیرخاکی گنج