گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 203 views
 • بدون نظر

تعيين مناسبترين دوره زماني ترميم روسازي ها و بدست آوردن PCI راههاي استان كردستان

نتايج و اطلاعات بدست آمده از روشهاي مختلف ارزيابي وضعيت روسازي ، ابزار مناسبي براي مديران بخش نگهداري روسازي هستند كه با استفاده از آن مي توانند تصويري از مقدار تخريب روسازي و اثرات آن بر كيفيت روسازي داشته باشند.

ايراد بزرگي كه تقريباً در تمام روشهاي ارزيابي مشاهده مي شود، در نظر نگرفتن محل ايجاد خرابي در روسازي و تأثيرات متفاوت آن بر كيفيت سواري است.تأثير خرابي ايجاد شده داخل قوس بر كيفيت سواري بسيار بيشتر از تأثير خرابي بوجود آمده با همان شدت در مسير مستقيم است.در اين پژوهش

روش جديدي ابداع گرديده كه با استفاده از آن مي توان تأثير نحوه پراكندگي خرابيها در داخل قوسها و مسيرهاي مستقيم بر روي كيفيت سواري و در نتيجه كيفيت روسازي سنجيد. تحليل اثرات بوجود آمدن خرابي در داخل قوسها بر اساس فاصله ديد ، نيروي گريز از مركز و ميزان آشفتگي در نيروهاي

مقاوم در برابر آن مي باشد

 • بازدید : 259 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۴۰۴    کد محصول : ۱۱۸۴۹    حجم فایل : ۱۰۷۱۱ کیلوبایت   

خرید و دانلود سمینار پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته عمران – راه و ترابری

پروژه در قالب pdf خدمت شما

در حال حاضر طراحی روسازی اتعطاف پذیر بطور کلی بر مبنای خواص استاتیکی مانند نسبت باربری
کالیفرنیا و میزان توانایی تکیگاهی خاک انجام می گیرد. این خواص بیانگر پاسخ واقعی لایه های روسازی تحت
بار ترافیکی نمی باشد.
بطور کلی سیستم مدیریت روسازی فرودگاهی ،نیازهای دقیق و سریع و موثر وبا ارزش را برای تکنیک های
آزمایشات روسازی برای ذخیره سازی حالات و خواص سازه ای روسازی آسفالتی را انجام می دهد.این تکنیک
ها شامل آزمایشات غیر مخرب برای تغییرشکل ،رادار نفوذ دز زمین و تحلیل طیفی امواج سطحی می باشند.
هدف از این سمینار ارائه تکنیک های معمول مورد استفاده در پهنه آزمایشات غیر مخرب و کاربرد آنها در
آزمایشات روسازی می باشد.

 • بازدید : 223 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۳۰    کد محصول : ۱۷۳۵۶    حجم فایل : ۱۰۵۹۱ کیلوبایت    دانلود پروژه پایان نامه مهندسی عمران بررسی تاثیر پارکینگ حاشیه ای بر عملکرد معابر اصلی و نقش مدیریت پارکینگ در بهبود عملکرد معابر

تحقیق و پروژه مهندسی عمران مربوط به بررسی تاثیر پارکینگ حاشیه ای بر عملکرد معابر اصلی و نقش مدیریت پارکینگ دربهبود عملکرد معابر

در این تحقیق به مطالعه و بررسی پارکینگ های حاشیه ای در معابر ناحیه مرکزی شهر سمنان پرداخته شده است ابتدا با مطالعه میدانی گروه های مختلف پارک کننده نحوه توزیع آنها تعیین شده و پس از آن به محاسبه پارامترهای اصلی پارکینگ حاشیه ای منجمله تعدادعرضه و تقاضا و همچنین متوسط مدت پارک و جابجایی در محدوده مورد مطالعه پرداخته شده است.

 • بازدید : 171 views
 • بدون نظر

قیمت : ۸۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۳۰۵    کد محصول : ۱۴۰۷۷    حجم فایل : ۲۰۳۸ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه مهندسی عمران  بررسی فصل هفتم آئین نامه بین المللی راه آهن UIC

 بررسی فصل هفتم آئین نامه بین المللی راه آهن UIC 

مهندسی عمران – راه و ترابری

عناوین فصول

فصل اول: تعریف مساله

فصل دوم: کاوش در متون

فصل سوم : روش تحقیق:

فصل چهارم : روش جمع آوری اطلاعاته 

فصل پنجم: تحلیل اطلاعات و ارائه نتایج

 • بازدید : 159 views
 • بدون نظر

قیمت : ۶۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۳۲    کد محصول : ۱۴۰۸۹    حجم فایل : ۲۶۹۸ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد عمران بررسی فناوری سیگنالیت در توسعه حمل و نقل ریلی

 بررسی فناوری سیگنالیت در توسعه حمل ونقل ریلی

کارشناسی ارشد

مهندسی عمران – راه و ترابری

سیگنال

 

       علائم راه آهن به سیگنال، راهنما و نشانگر طبقه بندی شده اند هر یک برای منظوری خاص بکار می روند. مکانیزم ارائه نمایش وعلامت” سیگنال ” یا ” دستگاه سیگنال ” خوانده می شود. کد نشاندهنده یک سیگنال ” نما ” نامیده شده و کد نشاندهنده یک راهنما یا نشانگر ” شاخص ” خوانده می شود. سیگنال معمولا به معنی انتقال اطلاعات بر مبنای قراردادهای از قبل تعیین شده می باشد که با استفاده از کلمات، صدا، اشکال و رنگها برای حرکت ایمنی قطارها و به منظور اعلام وضعیت و موقعیت قطارها استفاده می شود. فرامین ” ایست ” و ” عبور آزاد ” ابزارهای اصلی نشان دهنده شرایط بهره برداری هستند و بنابراین نماهای ایست و عبور آزاد بعنوان دو علامت اصلی سیگنال تلقی می شود.

     نمای سیگنال ایست به قطار اعلام می کند که در جلو سیگنال مزبور توقف کند و اینکه قطار نمی تواند از محل سیگنال مزبورفراتر رود. نمای سیگنال عبور آزاد به قطار اعلام می کند که می تواند به منطقه بعد از این سیگنال وارد شود. نمای احتیاط به معنی محدودیت و تقلیل سرعت به آن معناست که قطار با احتیاط می تواند به سیگنال بعدی نزدیک شود ولی نباید سرعت آن به هنگام عبور از مقابل سیگنال از ۴۵ کیلومتر در ساعت تجاوز کند.

عناوین فصول

تعریف کلی مسئله

کاوش در متون

روش تحقیق

انواع سیگنالینگ

سیستمهای کنترل مسیر

هم پوشانی

بررسی تصادفات

نرم افزارهای مرتبط با سیگنالینگ

Railcad

جمع آوری اطلاعات

نتیجه گیری و پیشنهاد

 • بازدید : 182 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۳۹    کد محصول : ۱۴۲۲۸    حجم فایل : ۱۴۱۰ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه ارشد عمران تأثير مشخصات فني آسفالت در پديده شيارشدگی خرابي های سيستم روسازی آسفالتی

 مشخصات فنی آسفالت در پديده شيارشدگی

مهندسی عمران – راه و ترابری

در این مقاله خرابيهای كه در يك سيستم روسازی آسفالتی بوجود می آيند در سه گروه  :

۱٫ شيارشدگي يا تعيير شكلهاي دائم

۲٫ خستگی يا بارگذاری همراه با ترك

۳٫ تركهاي حرارتي در درجه حرارت پايين

مورد مطالعه قرار گرفته است.

 • بازدید : 167 views
 • بدون نظر

قیمت : ۵۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۵۱    کد محصول : ۱۵۹۴۶    حجم فایل : ۱۴۶۸ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه و سمینار مهندسی عمران رفتارهاي چراغ راهنما براي كاهش خطر تصادف وسايل نقليه سنگين

سمینار رفتارهاي چراغ راهنما براي كاهش خطر تصادف وسايل نقليه سنگين 

مهندسی عمران

راه و ترابری

 • بازدید : 148 views
 • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۳۹    کد محصول : ۱۳۱۹۱    حجم فایل : ۱۴۰۰ کیلوبایت   
دانلود تحقیق و پایان نامه تأثير مشخصات فني آسفالت در پديده شيارشدگي (خرابی های سيستم روسازي آسفالتي)

در این مقاله خرابيهاي كه در يك سيستم روسازي آسفالتي بوجود مي آيند در سه گروه  :

۱٫ شيارشدگي يا تعيير شكلهاي دائم

۲٫ خستگي يا بارگذاري همراه با ترك

۳٫ تركهاي حرارتي در درجه حرارت پايين

مورد مطالعه قرار گرفته است.

پديده شيارشدگي يكي از مسايلي است كه نياز به مطالعه آزمايشگاهي و عملي دارد، زيرا بررسي رفتار سنگدانه، قير و ديگر عوامل موثر در آن تنها از طريق مطالعه آزمايشگاهي مؤثر خواهد بود. لذا عدم دسترسي به امكانات آزمايشگاهي يكي از محدوديتهاي اين مطالعه بوده است و اميد است همكاراني كه در آينده به اين مساله خواهند پرداخت، بتوانند بصورت آزمايشگاهي اين نوع خرابيها را مورد مطالعه قرار دهند. اين سمينار مشتمل بر ۵ فصل بود می باشد.

در فصل اول بصورت كلي مساله شيارشدگي را تعريف كرده و به تاثير مطالعه بر بهبود آن و اثرات آن در جامعه پرداخته است .

فصل دوم  اين رساله، با عنوان كاوش در متون بوده كه در اين فصل مروري كامل و مفصل بر تحقيقات انجام شده در زمينه عوامل مؤثر بر پديده شيارشدگي صورت گرفته است. پارامترهاي مؤثر بر شيارشدگي از قبيل نقش مصالح سنگي، قير،شرايط آبوهوايي و ترافيك مورد ارزيابي قرار گرفته است.همچنين مقاله ها، كنفرانسها، تزها و پروژه ها و كتابهاي مرتبط با شيارشدگي بطور تفكيك مورد مطالعه قرار گرفته اند.

در فصل سوم، متدلوژي بوده و ابتدا پديده شيارشدگي و انواع آن و رابطه رفتار و دوام مخلوط آسفالتي با اين خرابي تعرف و تشريح شده است و در ادامه فصل به روشهاي اندازهگيري شيارشدگي و استاندارد طرح مخلوط آسفالتي در ايران پرداخته شده است.

همچنين فصل چهارم به گردآوري اطلاعات اختصاص داده شده و در آن به تاثير پارامترهاي طرح اختلاط و ،(PI) شكل مصالح سنگي درشتدانه در استحكام مخلوط آسفالتي، پارامتر شاخص ذره آشنايي با آزمايشهاي مربوطه از قبيل ويلتراك، مارشال و تاثير سرعت عبور بار در بروز پديده پرداخته شده است و در فصل پنجم سمينار نتايج حاصل از اين SMA شيارشدگي و معرفي دانه بندي سمينار به همراه پيشنهادات ارائه شده است.

 • بازدید : 195 views
 • بدون نظر

قیمت : ۸۵۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۸۶    کد محصول : ۱۷۵۶۷    حجم فایل : ۱۸۷۷ کیلوبایت   
در این لحظه از سایت دانلود پروژه و پایان نامه های دانشجویی fileee.ir یکی از کاملترین و بهترین فایلهای دانشگاهی با عنوان دانلود پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد عمران ارزیابی و مدلسازی خواص رئولوژی قیرهای اصلاح شده راه و ترابری رو براتون گذاشتم .

دانلود پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد عمران ارزیابی و مدلسازی خواص رئولوژی قیرهای اصلاح شده راه و ترابری

دانلود پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد عمران ارزیابی و مدلسازی خواص رئولوژی قیرهای اصلاح شده راه و ترابری

 • بازدید : 152 views
 • بدون نظر

قیمت : ۹۸۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۲۰    کد محصول : ۱۷۷۲۵    حجم فایل : ۵۱۳۱ کیلوبایت   
در این لحظه از سایت دانلود پروژه و پایان نامه های دانشجویی fileee.ir یکی از کاملترین و بهترین فایلهای دانشگاهی با عنوان دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد عمران تهیه مدلی برای کنترل کیفیت و تضمین اجرای روسازی های آسفالتQC/QA راه و ترابری رو براتون گذاشتم .

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد عمران تهیه مدلی برای کنترل کیفیت و تضمین اجرای روسازی های آسفالتQC/QA راه و ترابری

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد عمران تهیه مدلی برای کنترل کیفیت و تضمین اجرای روسازی های آسفالتQC/QA راه و ترابری

 • بازدید : 204 views
 • بدون نظر

قیمت : ۸۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۴۹    کد محصول : ۱۷۹۶۸    حجم فایل : ۲۷۸۹ کیلوبایت   
در این لحظه از سایت دانلود پروژه و پایان نامه های دانشجویی fileee.ir یکی از کاملترین و بهترین فایلهای دانشگاهی با عنوان دانلود پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد عمران تاثیر افزودنی های ضد عریان شدگی بر حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی گرم WMAکف قیری راه و ترابری رو براتون گذاشتم .

دانلود پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد عمران تاثیر افزودنی های ضد عریان شدگی بر حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی گرم WMAکف قیری راه و ترابری

دانلود پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد عمران تاثیر افزودنی های ضد عریان شدگی بر حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی گرم WMAکف قیری راه و ترابری

 • بازدید : 177 views
 • بدون نظر

قیمت : ۹۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۸۴    کد محصول : ۱۸۶۷۶    حجم فایل : ۲۳۸۷ کیلوبایت   
در این لحظه از سایت دانلود پروژه و پایان نامه های دانشجویی fileee.ir یکی از کاملترین و بهترین فایلهای دانشگاهی با عنوان دانلود پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد عمران تحلیل ارزیابی و کنترل کیفی مراحل تولید و اجرای آسفالت گرم راه و ترابری رو براتون گذاشتم .

دانلود پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد عمران تحلیل ارزیابی و کنترل کیفی مراحل تولید و اجرای آسفالت گرم راه و ترابری

دانلود پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد عمران تحلیل ارزیابی و کنترل کیفی مراحل تولید و اجرای آسفالت گرم راه و ترابری


عتیقه زیرخاکی گنج