گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 138 views
  • بدون نظر
موضوع : پایان نامه شبيه سازي و بهينه سازي راكتور توليدبنزين از پلي اتيلن سنگين
رشته:مهندسی شيمي
تعداد صفحات: ۱۶۰ صفحه
نوع فایل: pdf

چکیده

در اين پروژه عملكرد يك كاتاليست جديد در كراكينگ پليمر به منظور بازيافت شيميايي ضايعات پلاستيكي و تبديل آن به محصول مايع مورد بررسي قرار گرفته است . با توجه به محدوديت ها اثر دما و نسبت كاتاليست بر روي كراكينگ پلي اتيلن مورد مطالعه قرار گرفت تا بهتر ين شرايط جهت انجام اين واكنش حاصل شود.همچنين با انجام يك سري آزمايش به ارائه پارامترهاي سنتيكي واكنش پرداخته شده است كه در نهايت با استفاده از نتايج حاصل از آزمايشها به مدل كردن راكتور توسط نرم افزار پرداخته شده است .آزمايشات مربوط به محاسبه پارامترهاي سنتيكي از طريق كاهش وزن Fluent،CFD انجام پذيرفته است،كه با استفاده از ميزان كاهش وزن ماده اوليه ومدل سنتيكي تواني ،درجه واكنش وثابت معادله سرعت مصرف ماده اوليه وهمچنين با استفاده از قانون آرنيوس انرژي فعال سازي واكنش كاتاليزوري بدست آمده است. با توجه به نتايج بدست آمده از محاسبات مشاهده مي شود كه درجه اين واكنش برابر۰/۸۵ است وهمچنين انرژي اكتيواسيون لازم ۴۳ %كمتر از ميزان انرژي فعال سازي واكنشهاي ديپليمريزاسيون،بدون استفاده از كاتاليست مي باشد .همچنين در ادامه كار با استفاده از نرم افزار شبيه سازبه شبيه سازي واكنش در داخل راكتور پرداخته شده است،كه نتايج حاصل از اين شبيه ،Fluent، سيالاتي سازي نيز مبين صحت استفاده از فرضيات ومدلهاي سنتيكي استفاده شده مي باشد. 


عتیقه زیرخاکی گنج