گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 132 views
  • بدون نظر
موضوع : پایان نامه مدل سازی ریاضی راکتور بستر ثابت تبدیل مستقیم متان به اتانول با کمک دینامیک سیال محاسباتی (CFD ) 
رشته:مهندسی شیمی
تعداد صفحات: ۱۰۱ صفحه
نوع فایل: pdf

امیدوارم نهایت استفاده رو از این پایان نامه ببرید.

  • بازدید : 130 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۰۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

پست ۲۰ کیلو ولتی که برای استاندارد اجرایی در مواقع بروز خطا در سیستم مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از:
۱-۱-۱- پست ۲۰ کیلو ولت خازن گذاری شده 
پست ۲۰ کیلو ولتی که برای استاندارد اجرایی های کوتاه مدت در سیستم بکار
 می روند و در هنگام کار نرمال سیستم ، یک جریان پیوسته ای از این ترانسفورماتورها  عبور می کند.
۱-۱-۲- پست ۲۰ کیلو ولت  زمین کننده نوتر سیستم
پست ۲۰ کیلو ولت  تکفازی هستند که در سیستم های ، ما بین نوتر سیستم و زمین متصل گردیده و جهت استاندارد اجرایی فاز به زمین در مواقع بروز خطا بکار می روند. پست ۲۰ کیلو ولت  زمین کننده ، عموما جریان پیوسته ای نداشته و یا اینکه بطور پیوسته فقط جریان کوچکی را تحمل می نمایند.
۱-۱-۳- انواع ترانسفورماتورها 
بسته به نوع کاربرد، پست ۲۰ کیلو ولت  دیگری برای منظورهای متفاوت ، می توانند در این بخش تحت پوشش قرار گیرند.
این ترانسفورماتورها  عبارتند از:
پست ۲۰ کیلو ولت  مقسم بار برای بالانس کردن جریان در مدارهای موازی
پست ۲۰ کیلو ولت  استارتر، که در موتورهای a.c. بصورت سری و جهت استاندارد اجرایی راه اندازی موتور به کار برده می شوند.
ترانسفورماتور يكي از نيازهاي بسيار مهم سيستم‌هاي انتقال بسيار بزرگ مي‌باشد .اين بدان علت است كه ترانسفورماتور همچون وسيله‌اي براي انتقال قدرت برق به مقادير واقعي ولتاژ در هر يك از مراحل چندگانه‌ي انتقال و توزيع عمل مي‌كند .از مرحله‌ي توليد در منبع تا ولتاژي كه احتياجات مصرف كننده‌را برآورده مي‌كند ،ترانسفورماتورهاي متعددي در ايستگاه‌هاي قدرت و شبكه‌هاي توزيع برق مورد استفاده قرار مي‌گيرند اين مجموعه ترانسفورماتورهاي متفاوت را مي‌توان به دسته‌هاي گوناگوني تقسيم نمود كه 
هر يك هدف خاصي را برآورده مي‌سازد .اين پروژه‌ي پايان نامه به بررسي ترانسفورماتورهاي برق قدرت و شرايط خطاي مربوط به آن‌ها مي‌پردازد . 
ترانسفورماتورهاي قدرت روغني حجم اصلي ترانسفورماتورهاي قدرت به كاربرده شده در شبكه‌ي انتقال و توزيع برق را تشكيل مي‌دهند .سيم‌پيچ‌هاي راكتور
 اين ترانسفورماتورها در مايع هيدروكربني غير قابل اشتعال كه از تقطير و پالايش نفت خام به دست آمده‌است قراردارند .نقش اين مايع هيدروكربني محافظت از سيم‌پيچ‌هاي ترانسفورماتور از آثار زيان‌بار و خاصيت خورنده‌ي محيط مي‌باشد .همچنين اين مايع
 به عنوان يك هادي حرارتي و يا يك وسيله‌ي سرمايشي عمل مي‌كند .
اين روغن معدني(نفتي) كه در ترانسفورماتورهاي قدرت به كاربرده شده‌است ،‌جهت برآوردن اين نيازهاي بزرگ ، استقامت در برابر اكسيداسيون ،ويسكوزيته ،نقطه‌ي اشتعال ، نقطه‌ي روان سازي ،ميزان سوفور مضر ،ولتاژ تفكيك الكتريكي و فاكتور پراكندگي مورد استفاده قرار مي‌گرفت .
۱-۱- این توصیه نامه برای یک واحد پست ۲۰ کیلو ولتی و یا مجموعه ای از واحدهای پست ۲۰ کیلو ولتی و برای اتصال به سیستمهای قدرت متناوب با فرکانسهای نامی ۵۰ هرتز و ولتاژهای نامی ۱۱ و ۲۰ و ۲۲ کیلو ولت و نیز سیستم فشار ضعیف بکار می رود . این پست ۲۰ کیلو ولت بصورت شنت و جهت تصحیح ضریب توان به سیستم متصل گردیده و برای کار در فضای آزاد و یا محیط سربسته مورد استفاده می باشد . 
۲-۱- این توصیه نامه برای پست ۲۰ کیلو ولت از نظر پست ۲۰ کیلو ولتی که جهت کار در دمای بین ۴۰ تا ۵۰+ درجه استاندارد نصب می کردند بکار می رود .
بهمین منظور پست ۲۰ کیلو ولتی که جهت کار در دمای کار دسته بندی گردیده اند و هر دسته توسط یک حداقل دما و یک حداکثر دما که امکان کار پست ۲۰ کیلو ولت در آن دماها وجود داشته باشد مشخص می گردد . برای حداقل دما سه مقدار ۴۰- و ۲۵- و ۱۰- درجه سانتیگراد انتخاب گردیده است و حداکثر دما نیز با توجه به جدول زیر تعیین می گردد:

حداکثر دمای محیط به درجه سانتیگراد حدبالای برای گروه منتخب دمای پست ۲۰ کیلو ولت به درجه سانتیگراد
متوسط دما در یکسال متوسط دما در ۲۴ ساعت متوسط دما در ۱ ساعت
۲۰ ۳۰ ۴۰ ۴۰
۳۰ ۴۰ ۴۵ ۴۵
۳۵ ۴۵ ۵۰ ۵۰

حدود در دمای کارخانه را در چهار گروه زیر استاندارد کرده است .
 C  -۴۰/-۴۰- و C  ۴۰- ۲۵- و C  ۴۰-/۱۰- و C  -۴۵/۱۰-
با توجه به شرایط محیطی پست ۲۰ کیلو ولت را در حد امکان می بایست از حدود استاندارد شده دما استفاده گردد. ولی اگر بعلت شرایط حامی محیطی می بایست . امکان انتخاب حدود استاندارد دما وجود نداشته باشد در آنصورت می یابست حدود دمای کار پست ۲۰ کیلو ولت با توجه به بخش ۱۷۱ این توصیه نامه تعیین گردد . 
توجه ۱- تعریف دمای محیط ودمای هوای خنک کننده در بخش (۴۱-۳) و (۱۵-۳) آورده شده اند.
توجه ۲- این توصیه نامه برای پست ۲۰ کیلو ولتیی که جهت نصب در محلهای تا ارتفاع ۱۰۰۰ متر استفاده می کردند تهیه شده است .
برای پست ۲۰ کیلو ولتیی که در ارتفاع بیشتر از ۱۰۰۰ متر از سطح دریا نصب می کردند می بایست ولتاژهای آزمایشهای مربوط به عایق خارجی برابر مقادیر مشخص شده در این توصیه نامه تقسیم برضریب ارتفاع مربوطه باشند . 
 
K = ضریب ارتفاع 
H = ارتفاع از سطح دریا به متر 
برای نصب پست ۲۰ کیلو ولت در ارتفاع بیشتر از ۱۰۰۰ متر بغیر از تصحیح بالا،تصحیح دیگری لازم نبوده لازم نبوده سایر مطالب این توصیه نامه صادق می باشند .
۱-۲- اهداف 
هدف از تعیین این توصیه نامه عبارتست از :
(a  تعیین قوانینی جهت کار مطمئن و سالم پست ۲۰ کیلو ولت 
(b  تعیین قوانینی در مورد آزمایشات پست ۲۰ کیلو ولت و همچنین چگونگی و حدود پارامترهای مورد لزوم برای پست ۲۰ کیلو ولت 
(c  تعیین قوانینی در مورد بسته بندی حمل و انبار کردن پست ۲۰ کیلو ولت 
(e  تعیین مشخصات فنی پست ۲۰ کیلو ولت جهت انتخاب و خرید مناسب آن 
۱-۳- تعاریف 
تعاریف تعدادی از عبارات بکار رفته در این توصیه نامه بشرح زیر می باشد:
۱-۳- ۱- عنصر پست ۲۰ کیلو ولتی 
یک جزء غیر قابل تقسیم بوده که از الکترودهای جدا شده توسط دی الکتریک تشکیل می گردد . 
۱-۳-۲- واحد پست ۲۰ کیلو ولتی 
مجموعه ای از یک با تعدادی عنصر پست ۲۰ کیلو ولتی که در یک محفظه با ترمینالهای در دسترس ، قرار گرفته باشند . 
۱- ۳-۳- بانک پست ۲۰ کیلو ولتی 
گروهی از واحدهای پست ۲۰ کیلو ولتی که به صورت الکتریکی بهم متصل شده باشند بطور مثال مانند یک بانک پست ۲۰ کیلو ولتی سه فاز از سه واحد پست ۲۰ کیلو ولتی تکفاز تشکیل شده است . 
۱-۳-۴-  تجهیزات پست ۲۰ کیلو ولت 
مجموعه ای از واحدهای پست ۲۰ کیلو ولتی و ابزار جانبی مناسب اتصال به شبکه 
۱-۳-۵- وسیله تخلیه پست ۲۰ کیلو ولت 
وسیله ای که ما بین ترمینالهای پست ۲۰ کیلو ولت و یا باس بارها و یا در داخل واحد پست ۲۰ کیلو ولتی قرار داده می شود تا در موقع قطع اتصال از منبع بار ذخیره شده در داخل پست ۲۰ کیلو ولت از طریق این وسیله تخلیه گردیده تا ولتاژ پست ۲۰ کیلو ولت سه فسفر برسد.
۱-۳-۶- ترمینالهای خط 
ترمینالهای پست ۲۰ کیلو ولت که به خطوط متصل می گردند . در پست ۲۰ کیلو ولتی چند فازه ترمینالهالی که به خط نول یا زمین متصل می گردد جزو ترمینالهای خط محسوب نمی گردد .
۱-۳-۷- ولتاژ نامی Un
مقدار r.m.s ولتاژی که بین ترمینالهای پست ۲۰ کیلو ولت برقرار می گردد . برای پست ۲۰ کیلو ولتیی که شامل یک یا چندین مدار مجزا باشند (مانند واحدهای تک فاز که در سیستم سه فاز استفاده می گردند ). Un مربوط به ولتاژ نامی هر مدار می باشد . 
برای پست ۲۰ کیلو ولتی چند فاز با اتصالات الکترویکی داخلی بین فازها  Un مربوط به ترمینالهای خطی بوده که مابین آنها بیشتری مقدار ولتاژ پدید می آید .
۱-۳-۸- سطح عایقی U1 
برای یک واحد پست ۲۰ کیلو ولتی سطح عایقی عبارتست از ولتاژ ضربه با فرکانس مشخص که در موقع انجام آزمایش عایق بین ترمینالهای خط و محفظه واحد پست ۲۰ کیلو ولتی بتواند آن ولتاژ را تحمل بکند . 
برای یک بانک پست ۲۰ کیلو ولتی سطح عایقی عبارتست از ولتاژ ضربه با فرکانس مشخص که در موقع انجام آزمایش ، عایق بین ترمینالهای مربوط به بانک پست ۲۰ کیلو ولتی وقسمتهای فلزی که به زمین متصل می باشند . بتواند آن ولتاژ را تحمل بکند . 
۱-۳-۹- خروجی نامی 
توان راکتیوی که در ولتاژ و فرکانس نامی برای پست ۲۰ کیلو ولت منظور گردیده است . 
۱-۳-۱۰- جریان نامی 
جریان r.m.s عبوری از یک ترمینال خط در ولتاژ فرکانس و خروجی نامی 
۱-۳-۱۱- تلفات پست ۲۰ کیلو ولت 
توان اکتیوی که توسط پست ۲۰ کیلو ولت مصرف می گردد .
۱-۳-۱۲- تانژانت زاویه تلفات (tan ) 
تلفات خزن تقسیم بر توان راکتیو خروجی خزان 

۱-۳-۱۳- حداکثر ولتاژ سیستم Um 
حداکثر r.m.s ولتاژ خط به خط که پست ۲۰ کیلو ولت در مواقع کار عادی کار خود بتواند در هر زمان و هر نقطه از سیستم تحمل نماید . این شامل تغییرات موقت ناشی از بروز خطا یا قطع بارهای بزرگ نمی گردد.
۱-۳-۱۴- دمای هوای محیط
دمای هوا در محل نصب پست ۲۰ کیلو ولت 
۱-۳-۱۵- دمای هوای خنک کننده
دمای هوای خنک کننده ای که در گرمترین نقطه از یک بانک پست ۲۰ کیلو ولتی اندازه گیری می شود . این نقطه ، در وسط دو واحد پست ۲۰ کیلو ولتی قرار دارد . اگر فقط از یک واحد پست ۲۰ کیلو ولتی استفاده شده باشد . دراین صورت دمای اندازه گیری شده، در نقطه ای به فاصله حدوداً ۲۰ سانتیمتری از محفظه پست ۲۰ کیلو ولت و در ارتقاعی به اندازه   قد پست ۲۰ کیلو ولت بالاتر از کف پست ۲۰ کیلو ولت خواهد بود. 
۱-۳-۱۶- دمای افزایش یافته ناشی از محفظه پست ۲۰ کیلو ولت 
اختلاف بین دمای گرمترین نقطه محفظه پست ۲۰ کیلو ولت و دمای هوای خنک کننده .
۱-۳-۱۷- دمای استاندارد آزمایش 
حدود استاندارد محیط برای انجام آزمایش ،بین ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتیگراد می باشد . در صورتی که تصحیحی لازم باشد . دمای مرجع ۲۰ درجه سانتیگراد منظور می شود . 
۱-۴- طراحی و ساخت 
۱-۴-۱- پست ۲۰ کیلو ولتی مورد استفاده می بایست تا حد امکان کمترین میزان تلفات را داشته باشد . بهمین منظور توصیه می گردد که از پست ۲۰ کیلو ولتی بادی الکتریک پلاستیکی یا (Oriented polyproprione film)opp و انباشته از یکی از روغن های MIPB استفاده گردد.
۱-۴-۲- پست ۲۰ کیلو ولتی مورد نظر میبایست برای کار عادی تحت شرایط کار مشخص شده مناسب باشند . 
۱-۴-۳- تمام اتصالات می بایست به شکل غیر قابل نفوذی با موادی که تحت هر شرایط کاری فساد ناپذیر باشند آب بندی شوند .
۱-۴-۴- پست ۲۰ کیلو ولت و متعلقات نصب مربوطه میبایست طوری طراحی شوند که بتوانند در مقابل بار ناشی از باد نیروهای کششی روی ترمینالهای بعلاوه نیروهای ناشی از زلزله ایستادگی نمایند مقادیر مربوطه در جدول II مشخص گردیده اند . 
۱-۴-۵- محفظه فلزی پست ۲۰ کیلو ولت و همچنین کلیه اجزاء فلزی که در معرض هوا قرار دارند (مانند ترمینالها،پیچها ، مهره ها ،واشر ها و غیره ) می  بایست در برابر زنگ زدگی ،خوردگی و دیگر عوامل فساد مقاوم باشد . 
۱-۴-۶- در طراحی محفظه فلزی پست ۲۰ کیلو ولت با توجه بایستی وسیله مناسبی جهت اتصال الکتریکی مطمئن بدنه پست ۲۰ کیلو ولت تعبیه گردد تا بدینوسیله بتوان پتانسیل محفظه پست ۲۰ کیلو ولت را در مقدار ثابتی قرار دارد . 
۱-۴-۷- درطراحی محفظه فلزی پست ۲۰ کیلو ولت با توجه به طریقه نصب پست ۲۰ کیلو ولت پیش بینی های لازم جهت نصب مطمئن پست ۲۰ کیلو ولت انجام می گیرد . 
۱-۴-۸- جهت طراحی و ساخت پست ۲۰ کیلو ولت محل موارد بالا ، می بایست کلیه شرایط و مشخصات ذکر شده در دیگر فصول این توصیه نامه نیز رعایت گردد. 
فصل دوم 
مشخصات پست ۲۰ کیلو ولت

۱-۵- توان واحد پست ۲۰ کیلو ولتی 
۱-۵-۱- واحدهای پست ۲۰ کیلو ولتی که برای ولتاژهای ۱۱ و ۲۰ و ۳۳ کیلوولت بکار می روند می توانند در سه اندازه ۱۰۰ و ۱۵۰ و ۲۰۰ کیلو واری باشند.
۱- ۵-۲- توان واحدهای پست ۲۰ کیلو ولتی برای فشار ضعیف با توجه به میزان پست ۲۰ کیلو ولت مورد نیاز و همچنین تعداد پله های پست ۲۰ کیلو ولتی جهت کلید زنی اتوماتیک تعیین گردیده و سپس با توجه به اندازه واحدهای پست ۲۰ کیلو ولتی که توسط سازندگان تولید می شود پست ۲۰ کیلو ولت مناسب انتخاب می گردد . (به بخش (۷-۱۲) مراجعه شود).
۱-۶-  اضافه بار قابل قبول 
۱-۶-۱- حداکثر ولتاژ قابل قبول :
واحدهای ولتاژ پست ۲۰ کیلو ولتی می بایست برای کار طولانی در ولتاژی که مقدار r.m.s آن از ۱۰/۱ برابر ولتاژ نامی تجاوز ننماید باشند . البته مقادیر ولتاژ در حالات گذرا جدای از این بحث می باشند . 
۱-۶-۲- حداکثر جریان قابل قبول :
جریان خط برای واحدهای پست ۲۰ کیلو ولتی در حالت کاردائم باستثنا جریانهای حالات گذرا نامی پست ۲۰ کیلو ولتد (جریانی که با ولتاژ سینوسی نامی وفرکاس نامی کشیده میشود) بیشتر نگردد . 
۱-۷- پلاک شناسایی پست ۲۰ کیلو ولت 
۱-۷-۱- هر واحد پست ۲۰ کیلو ولتی می بایست به پلاک شناسایی از جنس ضد زنگ یا دیگر مواد معادل ضد آب و ضد فساد مجهز گردد و دریک وضعیت قابل رویت اطلاعات زیر را نشان می دهد . پلاک مشخصات می بایست به صورت حکاکی کراور سازی یا دیگر روشهای تائید شده ساخته شود . 

عتیقه زیرخاکی گنج