گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 110 views
  • بدون نظر

مقدمه

دنیایی که در آن زندگی می کنیم شاهد تحولات شگرفی است. سرعت این تحولات روز به روز بیشتر می شود به طوری که به هیچ وجه با گذشته های دور قابل قیاس نیست. اگر بخواهیم آمادگی همراهی و توان لازم برای همگامی با این تحولات داشته باشیم به ناچار باید اطلاعات، دانش، ابزارها و توانمندی های مناسب و ضروری را در خود ایجاد و شکوفا کنیم. در این میان هم مدیر علاوه بر توانایی های فنی نیاز به داشتن مهارت هایی در برقراری ارتباط مؤثر با دیگران را باید لازمه ی کار خود قرار دهد چون کار مدیر دستیابی و رسیدن به اهداف سازمانی است حال برای رسیدن به این اهداف سازمانی از مهارتهای ارتباطی که بنحوی برطرف مورد نظر خود بتواند نفوذ پیدا کند باید استفاده کند. هر روز که می گذرد همه ما چه به عنوان یک فرد، مدیر، سازمان و شرکت در محدودة گسترده تر و پیچیده تری از ارتباط با دیگران قرار می گیریم.

مهارت ایجاد ارتباط مؤثر و کارآمد یکی از مهمترین مهارت های لازم برای هر مدیر به شمار می رود زیرا موفقیت یک مدیر بیش از آنکه به تواناییهای تکنیکی اش مربوط باشد به توانایی او در برقراری ارتباط مؤثر با دیگران بستگی دارد نتایج تحقیقی که توسط نشریه Fortune بر روی ۲۰۰ مدیر از شش شرکت انجام شده حاکی از آن بوده که بزرگترین عامل شکست مدیران ، ضعف مهارت های ارتباطی آنان بوده است.

یکی از مهمترین مهارت های ارتباطی، مهارت در مذاکره است، مذاکره یعنی راه نفوذ در دیگران به منظور مبادله ی افکار یا اشیاء مادی است، مذاکره مهم ترین و رایج ترین وسیله برقراری ارتباط بین انسان هاست. و چون تمام نیازها، ادامه زندگی، امنیت، آسایش زندگی، رفاه اقتصادی، افزایش آگاهی، بالابردن سطح زندگی و پیشرفته ترین سطح این است که با دیگران برای تأمین نیازهای خود به توافق برسند.

روابط به دلیل وجود اهداف مشترک وجود دارد، و بر این دلالت دارد که ابزار دستیابی به این اهداف توسط طرف های در حال مذاکره تقسیم می شوند، بنا بر این فرآیند مذاکره خریدار و فروشنده به طور همزمان با عناصر همکاری و تعارض روبرو می شوند. همکاری،‌ اهداف متقابل و فردی را تأمین می کند در حالی که تعارض محیط رقابتی را برای دو طرف فراهم می کند برای اطمینان از این که این توافق از نفع شخصی شان حمایت می کند. ( wimsaatt and Gassenheimer , 1996 , 21 )

برای حداقل کردن این تعارض و برای رسیدن به راه حل های مصالحه، استفاده و کاربرد مهارت های مذاکره و انتخاب تاکتیک های مناسب مفید است.

یکی از نقش های مدیر از نظر مینتز برگ نقش مذاکره کننده است.(رضائیان۱۳۸۰، ۱۹)

 یکی از عوامل اساسی و بسیار مهم بر موفقیت و پیشرفت شرکت ها برخورداری مدیران این سازمان ها از مهارت ها و فنون مذاکره می باشد که این خود یک عامل بسیار مهم در موفقیت و انجام مذاکرات و عقد قراردادها می باشد پس یکی از توانمندی های مهارتهایی که برای مدیر لازم است فراگیری و کسب مهارت مذاکره است.

 

فهرست

فصل اول :كلیات تحقیق
مقدمه
تعریف موضوع تحقیق
تاریخچه و سابقه موضوع تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
چهارچوب نظری تحقیق
اركان اساسی مذاكره
فرضیات تحقیق
نوع تحقیق بر اساس هدف
نوع تحقیق بر اساس ماهیت و روش
قلمرو مكانی
قلمرو زمانی
ابزارهای گرد آوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل داده ها
محدودیت های تحقیق
تعریف واژگان و اصطلاحات به كار رفته در تحقیق

فصل دوم :ادبیات تحقیق
تعاریف مذاكره
اركان اصلی مذاكره
مراحل اصلی در فرآیند مذاكره عبارتند از
آمادگی

اقدامات و مراحل انجام كار قبل از مذاكره

شناسایی اهداف
این اولویت ها به ۳ دسته تقسیم می شوند
هدف ها و نتایج مذاكره
پیش بینی جهت احتمالی مذاكرات
ارزیابی طرف مقابل
انتخاب استراتژی

تهیه و پیش نویس دستور جلسه
دستور جلسه باید
تعیین محل مذاكره
تعیین محل مذاكره
فواید تشكیل جلسات در دفتر حریف
محل استقرار
ارائه پیشنهاد
زمان بندی

ترغیب و تشویق جهت ارائه پیشنهاد
دفاع از اصول اولیه مذاكرات و رفع عوامل بازدارنده
پاسخ به پیشنهاد
چانه زنی
در مرحله چانه زنی باید
قالب های شناختی در چانه زنی
مذاكره كنندگان از طریق گوناگون می توانند منافع مشترك ایجاد كنند
ختم مذاكره
پایان گفتگو ممكن است به یكی از صورت های زیر تحقق یابد
برای پایان مذاكره راه های مختلفی وجود دارد باید راهی كه انتخاب می كنید مناسب گروه باشد
به هم خوردن مذاكره و نحوه اداره ی آن
استفاده از میانجی
وظایف این نقش شامل موارد زیر است
توافق های آشكار و نهان
روش های مذاكرات بازاریابی
اجبار و قدرت خصمانه
تغییر نگرش همراه احساس
تلاش برای توافق میانه
توافقات مساعد متقابل تجاری
متقاعد كردن منطقی
اهداف تجاری واقعی
انواع اساسی مذاكره
مذاكره توزیعی
مذاكره تلفیقی
ساخت دهی مبتنی برگرایش
مذاكره درون سازمانی
مذاكره اصولی
نكته
به كار گیری نیروهای فردی در مذاكره
مهارت های مذاكره و نفوذ
بعد نفوذ به شرح زیر است
همكار – جنگجو
هدایت امواج موزون مذاكره
تاكتیك های اساسی در مذاكره
ایجاد وقفه در مذاكره
حفظ آبرو در مذاكرات غیر رسمی
اقدام به حمله
حمله غافلگیرانه
عبور از موانع با یك پرش
در اختیار گرفتن كنترل دستور جلسه
نقض مفاد قرارداد
گوش دادن
محدود كردن زمینه
بالا بردن ریسك
بلوف زدن
آینده را گرانتر جلوه دادن
چیز حواس پرت كن را ایجاد كند
صبر
سؤال پرسیدن
پاره ای از تاكتیك های خدعه آمیز رایج
اول فریبكاری آگاهانه
دوم جنگ روانی
سوم تاكتیك های فشار روی مواضع
شش عامل مهمی كه مذاكره كننده باید بداند
شش اصل كلیدی موفقیت در مذاكره
مذاكره معطوف به عاقبت
اصول مذاكرات فروش
سو گیری های تصمیم گیری كه مانع مذاكرات اثر بخش می شود
مسائل میان فرهنگی در مذاكره
بررسی تطبیقی سبك های مذاكره در جهان
جنبه های اخلاقی مذاكره
انگیزه ی رفتارهای غیر اخلاقی
سی نكته و رهنمود اساسی در مذاكره

فصل سوم :روش تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
طبقه بندی بر اساس روش
طبقه بندی بر اساس اهداف
جامعه و نمونه آماری مورد تحقیق
جامعه آماری
نحوة گزینش نمونه
روش‌ها و ابزار گردآوری اطلاعات
روش بررسی اسناد و مدارك
روش میدانی
پرسشنامه
قابلیت اعتماد پرسشنامه
روش‌ها و فنون آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل مشاهدات

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات تحقیق
بررسی فرضیه تحقیق

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری از فرضیه
پیشنهادات

منابع و مأخذ
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع انگليسي
پیوست
پرسشنامه

 

فرمت : word قابل ویرایش

صفحات : ۱۲۸ صفحه


عتیقه زیرخاکی گنج