گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 147 views
  • بدون نظر
این فایل در قالب PDFودر۱۱۲صفحه تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معماری عمران با عنوان  بررسی روند رسوب گذاری در مخزن سد مهاباد با استفاده از نرم افزار GSTARS3.0 را دراختیار شما عزیزان قرار داده ایم   . این پروژه پایان نامه در قالب ۱۱۲صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد PDFقابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیز در مقایسه با سایر فروشگاهها بسیار مناسب وارزان می باشد

از این پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .
فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه

فصل اول: کلیات
۱-۱) هدف
۲-۱) پیشینه تحقیق
۳-۱) روش کار و تحقیق

فصل دوم: کلیات رسوب گذاری
۱-۲) انواع مسائل رسوب
۲-۲) خصوصیات فیزیکی رسوب
۱-۲-۲) اندازه ذره
۲-۲-۲) منحنی دانه بندی
۳-۲-۲) زاویه ایستایی
۴-۲-۲) شکل ذره
۵-۲-۲) انواع رسوبات
۶-۲-۲) سرعت سقوط
۳-۲) ورود و ته نشینی رسوب
۱-۳-۲) فرسایش سطحی و تلفات خاک
۱-۱-۳-۲) معادله جامع تلفات خاک
۲-۱-۳-۲) تئوری توان جریان واحد
۳-۱-۳-۲) منحنی های تداوم جریان و سنجه رسوب
۴-۲) بررسی رسوب مخزن
۵-۲) تیپ رسوب گذاری
۶-۲) اثرات رسوب گذاری در مخازن
۷-۲) حفظ ظرفیت مخزن
۸-۲) بازیافت ظرفیت ذخیره

فصل سوم: بررسی روش ها
۱-۳) برآورد رسوب در مخازن سدها
۲-۳) نحوه توزیع رسوب در مخازن
۱-۲-۳) روش های تجربی
۱-۱-۲-۳) روش افزایش سطح
۲-۱-۲-۳) روش کاهش سطح
۱-۲-۱-۲-۳) محاسبه نحوه توزیع رسوبات در مخزن سد مهاباد
۳-۱-۲-۳) روش کریل و من
۴-۱-۲-۳) روش سزچوکز و کوارشی
۵-۱-۲-۳) روش گارد و همکاران
۶-۱-۲-۳) روش چین
۷-۱-۲-۳) روش برلند
۲-۲-۳) روش های ریاضی
۱-۲-۲-۳) HEC-6
۲-۲-۲-۳) Fluvial-12
۳-۲-۲-۳) Depo
۴-۲-۲-۳) GSTARS 2.0
۳-۳) نگرشی بر مدل تعمیم یافته انتقال رسوب در شبیه سازی جریان رودخانه ها ” مدل GSTARS3 ”
۱-۳-۳) هدف ها و قابلیت ها
۲-۳-۳) جنبه های جدید در GSTARS3
۳-۳-۳) محدودیت های کاربرد

فصل چهارم: بررسی وضعیت رسوب گذاری با استفاده از مدل GSTARS 3.0
۱-۴) مقدمه
۲-۴) کاربرد مدل ریاضی GSTARS 3.0
۱-۲-۴) اطلاعات مورد نیاز مدل
۲-۲-۴) کالیبراسیون مدل
۱-۲-۲-۴) مقایسه نتایج حاصل از بکارگیری معادلات مختلف حمل رسوب برنامه
۲-۲-۲-۴) مقایسه نتایج مدل برای تعداد لوله های جریان
۳-۲-۲-۴) مقایسه نتایج مدل برای مقادیر مختلف تعداد روندیابی رسوب در هر گام زمانی
۴-۲-۲-۴) مقایسه نتایج مدل برای مقادیر مختلف آستانه تنش برشی جهت رسوب گذاری رس و سیلت
۵-۲-۲-۴) مقایسه نتایج مدل برای مقادیر مختلف (a) در حمل نامتعادل رسوب
۴-۴) وضعیت رسوب گذاری در مخزن سد مهاباد

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵) نتیجه گیری
۲-۵) پیشنهادات

توضیحات متن:

دراین تحقیق حجم کل رسوباتی که در یک دوره ۵۰ ساله وارد مخزن سد می شود به کمک رابطه بین دبی رسوب و دبی جریان آب و تلفیق آن با منحنی تداوم جریان برآورد گردید و نحوه توزیع رسوبات در ۱۰۰ سال آینده در مخزن توسط مدل ریاضی GSTARS 3.0  که به وسیله روش تجربی کاهش سطح کالیبره شده بود پیش بینی گردید .بر اساس نتایج به دست آمده افت سالیانه حجم مخزن سد در اثر انباشت رسوبات ۲۲/. درصد می باشد که از متوسط افت ذخیره مخازن سدها که به میزان یک در  صد در سال است کمتر می باشد
  • بازدید : 126 views
  • بدون نظر

موضوع پایان نامه بررسي تأثير رسوب گذاري در اصلاح شبكه مبدلهاي حرارتي 
رشته:مهندسی شيمي
تعداد صفحات: ۱۳۷ صفحه
نوع فایل: pdf

چكيده
بررسي عملكرد شبكه هاي پيش گرم كن نفت خام نشان مي دهد كه پديده رسوب گرفتگي در اين شبكه ها سبب ايجاد مشكلات عملياتي مي گردد و هزينه هاي عملياتي به ميزان قابل ملاحظه اي با گذشت زمان افزايش مي يابد. آمارهاي ارائه شده در اين زمينه اهميت توجه به اين پديده را نشان مي دهد و بكارگيري روشهاي مناسبي براي كاهش اين پديده را ضروري مي سازد.
هدف از اين پايان نامه بررسي تأثير رسوب گذاري مبدلهاي حرارتي بر عملكرد شبكه هاي پيش گرم كن و ارائه روشي مناسب براي كاهش آن در اين شبكه ها مي باشد. در اين مطالعه ابتدا براي روشنتر شدن اهميت رسوب در شبكه هاي پيش گرم كن به بررسي تأثير اين عامل بر سطح انتقال حرارت و نيز هزينه هاي سرمايه گذاري مورد نياز به منظور اصلاح شبكه از طريق وارد نمودن ضرايب رسوب در محاسبات ، پرداخته شده است. در ادامه مدلهاي حرارتي و هيدروليكي رسوب براي بيان رفتار ديناميكي رسوب با زمان معرفي گرديدند. با استفاده از مدلهاي حرارتي مي توان ميزان رسوب گذاري در يك مبدل را با توجه به سرعت سيال سمت لوله و دماي ديواره برآورد نمود. همچنين با استفاده از مدلهاي افت فشار مي توان اثرات هيدروليكي رسوب را پيش بيني كرد. با استفاده از اين مدلها اثرات رسوب بر عملكرد حرارتي و هيدروليكي شبكه پيش گرم كن نفت خام به طور كامل مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته اند. در نهايت تغييرات و اصلاحات مناسب در شبكه به منظور كاهش رسوب پيشنهاد شده است. اين اصلاحات به دو صورت انجام مي گيرد. در حالت اول تغييرات مورد نياز تنها در ساختار مبدل انجام مي گيرد و ساختار شبكه تغيير نمي كند. اما در حالت دوم تغييرات در ساختار شبكه علاوه بر اصلاحات مورد نياز مبدلها ، صورت مي گيرد. هر دو حالت اصلاح سبب كاهش رسوب و افزايش بازيابي حرارتي شبكه مي گردند اما حالت دوم عملكرد حرارتي و هيدروليكي مناسب تري با زمان دارد و صرفه جويي بيشتري در هزينه انرژي نشان مي دهد.

فهرست مطالب
مقدمه
مقدمه
اهميت رسوب در شبكه هاي پيش گرم كن نفت خام
مكانيزم هاي رسوب
عوامل مؤثر بر رسوب
راههاي كاهش رسوب گرفتگي
فصل اول: روشهاي اصلاح شبكه مبدلهاي حرارتي
 مقدمه
هدفيابي در پروژه هاي اصلاحي
 اصلاح شبكه مبدلهاي حرارتي بر اساس ضريب انتقال حرارت ثابت
 هدفگذاري بر اساس ضريب انتقال حرارت ثابت
 طراحي اصلاحي بر اساس ضريب انتقال حرارت ثابت
 اصلاح شبكه مبدلهاي حرارتي براساس افت فشار ثابت
 اهميت بررسي افت فشار در شبكه مبدلهاي حرارتي
روابط افت فشار براي مبدلهاي پوسته و لوله اي
 محاسبه حداقل سطح مورد نياز شبكه بر مبناي افت فشارهاي مجاز
 هدفگذاري شبكه مبدلهاي حرارتي بر اساس افت فشار ثابت
 طراحي اصلاحي شبكه مبدلهاي حرارتي براساس افت فشار ثابت                                                            
تحليل مسأله باقيمانده بر اساس افت فشار ثابت
محاسبه افت فشار ايده آل هر مبدل

و…

  • بازدید : 92 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

دانه‌ها پس از تخریب در منشا توط عواملی از قبیل آب و هوا و یخ به ریف حوضه رسوبی حرکت می‌کنند. دانه‌های جامد ممکن است به صورت معلق ، جهشی ، غلتیدن و سرخوردن بر روی دانه‌های دیگر حرکت کنند. نحوه حرکت به اندازه سرعت و شدت جریان بستگی دارد. بسته به سرعت آب در رودخانه‌ها دو نوع جریان خطی و آشفته قابل مشاهده است. در جریانهای خطی ذرات جامد از مایع به صورت خطی در یک لایه از مایع حرکت می‌کنند به نحوی که لایه پایین و بالایی باهم موازی است.
در جریانهای آشفته که در اثر افزایش سرعت آب بوجود می‌آید. ذرات جامد در مایع به صورت مارپیچی حرکت می‌کنند. در این نوع جریانها ذرات به طرف جلو ، بالا و پایین حرکت می‌کنند ولی در جریانهای خطی ذرات فقط به طرف جلو حرکت می‌کنند. تغییر جریان از خطی به آشفته به طول لوله یا کانال ، سرعت انتخاب شده ، شکل هندسی کانل و خوصیات دیگر حداکثر است ولی در جریانهای آشفته آب دائما در حرکت است از کناره رودخانه به مرکز می‌رود و دائما تغییر مکان می‌دهد. بطور کلی در حرکت دانه ریز نیروی ویسکوزیته اهمیت دارد ولی در حرکت ذرات درانه درشت نیروی جاذبه به اهمیت بیشتری دارد. 
مکانیزم حرکت اولیه دانه (تخریب(
بطور کلی دانه‌ها در کف بسته به حالت سکون قرار دارند. هنگامی که جریان مواد سیال از روی دانه‌ها عبور می‌کند، دانه‌ها تحت تاثیر چها نیروی مختلف قرار می‌گیرند که این نیروها عبارتند از نیرو وزنی دانه بستگی دارد و از حرکت آن جلوگیری می‌کند، نیروی اصطکاک بین دانه و دانه‌های اطراف که این نیرو نیز از حرکت دانه‌ها جلوگیری می‌کند. نیروی کشش مایع که تمایل دارد دانه را دانه را بر روی دانه‌های دیگر حرکت داده و به صورت غلتیدن جابجا کند. میزان این نیرو به سرعت جریان بستگی دارد و بالاخره نیروی هیدرولیکی بررسی نشان می‌دهد که دانه به صورت عمودی از زمین بلند کند و در جهت جریان قرار دهد.
بررسیها نشان می‌دهد که دانه به صورت عمودی از زمین بلند می‌شود و سپس در هنگام پایین و برخورد به دانه‌های دیگر به حرکت خود ادامه می‌دهد که این عمل را جهش می‌گویند. فرآیند جهش در هوا بهتر از آب صورت می‌گیرد، زیرا نیروی بلند کردن دانه فقط هنگامی که دانه در روی سطح زمین قرار دارد موثر است و مسئول حرکت اولیه آن می‌باشد ولی زمانی که دانه از جای خود بلند شد نیروی کششی هوا یا آب مسول حرکت آن است.
برای حرکت دانه‌ها سرعت جریان باید به حد بحرانی برسد تا اینکه بتواند دانه‌ها را از جای خود حرکت دهد و با خود حمل سرعت بحرانی برای تخریب و حرکت دانه‌ها با افزایش قطر آنها زیاد می‌گردد. با استثنای ذرات رس که برای تخریب آنها سرعت زیادتری لازم است. زیرا ذرات دانه ریز دارای خاصیت چسبندگی بوده و به یکدیگر متصل می‌شوند همچنین ذرات دانه ریز رسی در سطح دارای ناهمواریهای زیادی بوده و زاویه‌دارتر می‌باشند لذا در مقابل جریان آب مقاومت بیشتری از خود نشان می‌دهند. 
انواع مختلف حرکت دانه‌ها 
هنگامی که میزان انرژی موجود در کف بسته از حد بحرانی گذشت، دانه‌ها در سطح لایه شروع به حرکت می‌کنند. نوع حرکت ذرات به اندازه آنها و سرعت جریان بستگی دارد. دانه‌ها در آب و هوا به چهار صورت غلتیدن، سر خوردن ، جهشی و معلق حرکت می‌کنند. 
در شرایط ثابت با سرعت مشخص دانه‌های درشت (گراول) به صورت غلتیدن و سرخوردن در سطح لایه حرکت می‌کنند. همچنین در این شرایط دانه‌های سبک (ماسه‌ها) از زمین بلند شده و در اثر برخورد به دانه‌های دیگر به صورت جهشی و دانه‌های بسیار ریز (سیلت و رس) به صورت معلق حرکت می‌کنند.
در این شرایط به گراول هل و ماسه‌ها که در بستر حرکت می‌کنند بار بستر (Bed load) و ذرات دانه ریز سیلت و رس را بار معلق (Sus pension load) می‌گویند. به علت اختلاف چگالی آب و هوا عمل جهش در هوا بهتر صورت می‌گیرد. دانه‌ها در هنگام برخورد به رسوبات سطح لایه (عمل جهش در هوا) مقداری از انرژی جنبشی خود را به دانه‌های در حال استراحت در سطح لایه منتقل می‌کنند و باعث حرکت آنها به صورت خزیدن در سطح لایه می‌شوند. این نوع حرکت را به نام خزش سطحی (Surface Greep) می‌نامند. 
جورشدگی هیدرولیکی 
روشهای مختلف حرکت دانه‌ها باعث می‌شود که دانه‌ها در اندازه‌های متفاوت به روشهای مختلف حرکت کنند. این اختلاف در نوع حرکت باعث می‌شود که یک جدایی در اندازه و شکل دانه‌ها بوجود آید که به نام جورشدگی هیدرولیکی (Hydroulic Sorting) نامیده می‌شود. این جورشدگی در رسوبات بادی که اختلاف چگالی بین دانه‌های ماسه و هوا زیاد است بخوبی دیده می‌شود. در نتیجه این اختلاف باد قادر به حمل دانه‌های درشت ماسه نمی‌باشد.
بطور کلی تمام ذراتی که با یکدیگر توسط فرآیندهای آبی یا بادی رسوب می‌کنند ذرات با تساوی رسوبگذاری نامیده می‌شوند. تساوی قطری در ذراتی را که به صورت معلق حرکت می‌کنند بهتر از دانه‌هایی است که به صورت بار بستر حرکت خوهند کرد. زیرا ذراتی وجود دارند که از نظر شکل و اندازه یکسان نیستند ولی به علت اختلاف چگالی با یکدیگر رسوب کرده‌اند. 
فرآیندهای حمل و نقل و رسوبگذاری 
فرآیندهای حمل و نقل و رسوبگذاری دانه‌های رسوبی توسط جریانهای کششی ، جریانهای دانسیته‌ای یا چگالی ، معلق و یا یخچالها انجام می‌شود و موجب تشکیل رسوبات مختلفی می‌گردد که هر یک دارای اختصاصات بافتی مخصوص به خود می‌باشند.
جریانهای دانسیته‌ای که در اثر احتلاف چگالی بین مواد سیال ایجاد می‌شود، پس از رسوبگذاری مواد رسوبی مخلوطی از ذرات ماسه ، سیلت و رس بر جای گذاشته می‌شود که معمولا فاقد طبقه بندی مورب هستند این نوع رسوبات طبقه بندی تدریجی از خود نشان می‌دهند. در حالت تعلیق ، ذرات دانه ریز به صورت معلق حمل شده و پس از کاهش شدت جریان در محیط آرامی رسوب می‌کنند.
اگر دانه‌های رسوبی توسط یخچالها یا جریانهای گلی حمل می‌شوند، پس از رسوبگذاری تشکیل رسوبات ناجورشدگی خیلی بد را می‌دهند. این نوع رسوبات می‌توانند در آب یا خشکی تشکیل شوند. همانطور که توضیح داده شد فرآیندهای حمل و نقل و رسوبگذاری در محیطهای مختلفی همچون محیطهای خشکی ، محیطهای آبی ، حمل ونقل توسط نیروی جاذبه و همچنین حمل و نقل توسط یخچالها انجام می‌شود. 
فرآیندهای رسوبگذاری در محیط آبی 
در محیطهای آبی حمل و نقل و رسوبگذاری توسط جریانهای مختلفی همچون کششی ، هر یک از این سه حالت رسوبات با بافت مخصوص به خود را تشکیل می‌دهند که موجب تمایز آنها از یکدیگر می‌شود. در جریانهای کششی در اثر تغییرات سرعت جریان ساختمانهای رسوبی مختلفی بر اساس اندازه دانه‌ها تشکیل می‌شود که از روی این ساختمانها به تعبیر و تفسیر محیط پرداخته و به جهت جریان و همچنین میزان انرژی آب پی برد.
جریانهای دانسیته‌ای یا آشفته در اثر اختلاف چگالی بین دو مایع حاصل می‌شود که این اختلاف در اثر درجه حرارت شوری و یا میزان ذرات معلق در آب می‌باشد. در این نوع جریانها توالی بوما حاصل می‌شود. که از یک سری رسوبات با ساختمانهای رسوبی مختلف تشکیل شده است. در رسوبگذاری ذرات معلق ، ذرات دانه ریز مثل سیلت و رس که غالبا به صوت معلق در آب حمل می‌شوند در یک محیط آرام شروع به رسوبگذاری می‌کنند. 
فرآیندهای رسوبگذاری در محیط های بادی 
مکانیزم حرکت ذرات جامد در آب و هوا (مواد سیال) بسیار شبیه به یکدیگر می‌باشند. در محیطهای بادی ذرات درشت (ماسه) به صورت کششی و ذرات دانه ریز (سیلت و رس) به فرم معلق حرکت می‌کنند. جز در مواد خاص جریانهای آشفته در محیطهای بادی دیده نمی‌شود. در کل رسوبات بادی به صورت کششی و معلق حرکت می‌کنند. در محیطهای بادی ساختهای رپیل مارک توسط جریان کششی بوجود می‌آید که جهت جریان باد را می‌توان از روی این ساختها تشخیص داد. لس‌ها توده‌هایی هستند که در اثر رسوبگذاری ذرات موجود در باد تشکیل می‌شوند. 
فرآیندهای یخچالی 
یخچالها در مناطق کوهستانی بر اثر انبا شته شدن برفها و فشار بر روی آنها تشکیل می‌گردند. یخچالها پس از تشکیل تحت تاثیر نیروی جاذبه به طرف پایین حرکت می‌کنند. حرکت یخها در کف و دیواره دره‌ها کنده شدن سنگها در مسیر خود می‌شوند و آنها را با خود حمل می‌کنند. سرعت حرکت یخچالها به مراتب آهسته تر از حرکت آب و باد می‌باشد.
یخچالها پس از متوقف شدن و تغییرات آب و هوایی شروع به ذوب شدن کرده و رسوباتی را با خود حمل کرده‌اند، بر جای می‌گذارند. رسوباتی که در اثر ذوب شدن یخها بر جای می‌ماند دارای جورشدگی بد بوده و اندازه آنها از رس تا تخته سنگهای بزرگ تغییر می‌کند. دانه‌های گراوال موجود در رسوبات یخچالی زاویه‌دار بوده و سطح آنها مخطط می‌باشد. این خطوط در اثر حرکت ذرات ریزتر بر روی آنها بوجود آمده است. این رسوبات فاقد طبقه بندی بوده و دارای گسترش زیاد می‌باشند. 
فرآیندهای نیروی جاذبه زمین در رسوبگذاری 
نیروی جاذبه زمین باعث حرکت و رسوبگذاری ذرات در مناطق شیبدار می‌شود. در اغلب این حرکتها آب عامل اصلی است و باعث کاهش نیروی اصطکاک و حرکت ذرات جامد می‌شود. در فرآیندهای نیروی گرانشی زمین حرکت و رسوبگذاری بیشتر به صورت سقوط سنگها از مناطق مرتفع ، لغزش و ریزش و جریانهای توده‌ای می‌باشد. لغزش و ریزش در مناطق شیبداری بوجود می‌آید که غالبا شیب آنها کمتر از مناطقی است که در آنها سقوط سنگی صورت می‌گیرد.

هنگامی که رسوبات در روی سطح شیبدار شروع به حرکت می‌کنند طرز قرار گرفتن یا آرایش دانه‌های رسوبات به هم خورده و به هم نزدیکتر می‌شوند به همین خاطر میزان تخلخل بین ذرات کاهش پیدا می کند ولی فشار داخل حفرات زیاد شده و باعث سهولت در حرکت ذرات بر روی سطح شیبدار می‌شود. 
  • بازدید : 187 views
  • بدون نظر

قیمت : ۶۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۱۲    کد محصول : ۱۶۸۸۶    حجم فایل : ۷۸۸۸ کیلوبایت   
دانلود پروژه پایان نامه مهندسی عمران بررسی روند رسوب گذاری در مخزن سد مهاباد با استفاده از نرم افزار GSTARS3.0

عنوان پایان نامه: بررسی روند رسوب گذاری در مخزن سد مهاباد با استفاده از نرم افزار GSTARS3.0 

فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه

فصل اول: کلیات
۱-۱) هدف
۲-۱) پیشینه تحقیق
۳-۱) روش کار و تحقیق

فصل دوم: کلیات رسوب گذاری
۱-۲) انواع مسائل رسوب
۲-۲) خصوصیات فیزیکی رسوب
۱-۲-۲) اندازه ذره
۲-۲-۲) منحنی دانه بندی
۳-۲-۲) زاویه ایستایی
۴-۲-۲) شکل ذره
۵-۲-۲) انواع رسوبات
۶-۲-۲) سرعت سقوط
۳-۲) ورود و ته نشینی رسوب
۱-۳-۲) فرسایش سطحی و تلفات خاک
۱-۱-۳-۲) معادله جامع تلفات خاک
۲-۱-۳-۲) تئوری توان جریان واحد
۳-۱-۳-۲) منحنی های تداوم جریان و سنجه رسوب
۴-۲) بررسی رسوب مخزن
۵-۲) تیپ رسوب گذاری
۶-۲) اثرات رسوب گذاری در مخازن
۷-۲) حفظ ظرفیت مخزن
۸-۲) بازیافت ظرفیت ذخیره

فصل سوم: بررسی روش ها
۱-۳) برآورد رسوب در مخازن سدها
۲-۳) نحوه توزیع رسوب در مخازن
۱-۲-۳) روش های تجربی
۱-۱-۲-۳) روش افزایش سطح
۲-۱-۲-۳) روش کاهش سطح
۱-۲-۱-۲-۳) محاسبه نحوه توزیع رسوبات در مخزن سد مهاباد
۳-۱-۲-۳) روش کریل و من
۴-۱-۲-۳) روش سزچوکز و کوارشی
۵-۱-۲-۳) روش گارد و همکاران
۶-۱-۲-۳) روش چین
۷-۱-۲-۳) روش برلند
۲-۲-۳) روش های ریاضی
۱-۲-۲-۳) HEC-6
۲-۲-۲-۳) Fluvial-12
۳-۲-۲-۳) Depo
۴-۲-۲-۳) GSTARS 2.0
۳-۳) نگرشی بر مدل تعمیم یافته انتقال رسوب در شبیه سازی جریان رودخانه ها ” مدل GSTARS3 ”
۱-۳-۳) هدف ها و قابلیت ها
۲-۳-۳) جنبه های جدید در GSTARS3
۳-۳-۳) محدودیت های کاربرد

فصل چهارم: بررسی وضعیت رسوب گذاری با استفاده از مدل GSTARS 3.0
۱-۴) مقدمه
۲-۴) کاربرد مدل ریاضی GSTARS 3.0
۱-۲-۴) اطلاعات مورد نیاز مدل
۲-۲-۴) کالیبراسیون مدل
۱-۲-۲-۴) مقایسه نتایج حاصل از بکارگیری معادلات مختلف حمل رسوب برنامه
۲-۲-۲-۴) مقایسه نتایج مدل برای تعداد لوله های جریان
۳-۲-۲-۴) مقایسه نتایج مدل برای مقادیر مختلف تعداد روندیابی رسوب در هر گام زمانی
۴-۲-۲-۴) مقایسه نتایج مدل برای مقادیر مختلف آستانه تنش برشی جهت رسوب گذاری رس و سیلت
۵-۲-۲-۴) مقایسه نتایج مدل برای مقادیر مختلف (a) در حمل نامتعادل رسوب
۴-۴) وضعیت رسوب گذاری در مخزن سد مهاباد

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵) نتیجه گیری
۲-۵) پیشنهادات

منابع و مؤاخذ
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع لاتین

چکیده انگلیسی

امیدوارم این پایان نامه برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.


عتیقه زیرخاکی گنج