گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 140 views
  • بدون نظر

دانلود مقاله تحقیقی با موضوع تاريخچه و مباني تلفن که شامل ۳۷ صفحه و بشرح زیر میباشد:

*کمک پایان نامه ای مناسب برای رشته های مخابرات

نوع فایل : Word

چکیده : تلفن از نظر لغتي مركب از دو كلمه يوناني، تله به معني دور و فون به معني صوت است تلفن بوسيله آقاي وينستون ساخته شده و از ۱۲۵۶ استفاده از آن بعمل آمده است. تلفن از جهت تاريخ مقدم بر آنست ايرانيان در ۵۵۸ سال قبل از ميلاد مسيح گروهي از مرداني كه داراي صداي قوي بودند در بالاي ساختمان ميگماردند تا مطلب لازم را دهان به دهان بمقصدهاي منظور برسانند.

كشيشي در سال ۱۱۹۷ ميلادي براي ارتباط اطاقهاي صومعه خويش چاره‌اي انديشيد نقشه خود را به آكادمي علوم فرانسه تسليم نمود و اظهار داشت كه با اين وسيله ممكن است از فاصله ۵۰ فرسنگ دو نفر با يكديگر صحبت نمايند…..

فهرست

مقدمه، تاريخچه و مباني تلفن
عناصر اصلي تشكيل‌دهنده تلفن
برخي مشخصات تلفن‌ها: 
1-NSR 
2- نمره‌گيري
۳- جرقه‌گير
۴- مكالمه دو جانبه
۵- مكالمه مجدد
۶- ختم مكالمه و قطع ارتباط
خود شنوايي 
تعمير تلفن 
دستگاههاي مراكز تلفن خودكار داخلي
تاريخچه
تاريخچه تلفن در ايران 
سيستم مراكز تلفن خودكار
* انواع مراكز تلفن خودكار
الف) مراكز تلفن خودكار شهري
ب) مراكز تلفن خودكار داخلي 
* اصول كار مراكز شهري
الف) سيستم راه‌جوي 
1- تلفن مشترك متقاضي صداكننده 
2- آلات محافظت
۳- TA(خط مشترك)
۴- سلكتور مقدم يا راه‌جوي(VW)
5- IGW(سلكتور نخستين گروه يا ثبت‌كننده رقم اول)
۶-IIGW(گروپ دوم سلكتور)
۷- IIIGW(گروپ سلكتور سوم) و IVGW(گروپ سلكتور چهارم) و… 
8-LW(سلكتور خط يا سلكتور آخر)
۹- TA(خط مشترك مورد تقاضا)
۱۰- ماشين سيگنال
الف) بوق آزاد 
ب) بوق اشغال 
پ) شبه زنگ 
ت) تيكرتين 
زنگ 
كنتور مكالمه 
سيستم جستجوكننده
۱٫ افزايش قيمت مركز 
2. بالارفتن هزينه نصب
۳٫ مشكل سرويس و تعمير و نگهداري
۴٫ جاي‌گيري بيش از حد 
5. خرابي بيش از حد معمول براي بعضي از سلكتورها بعلت كار مداوم 
6.عدم استفاده از بعضي از سلكتورهاي تلفني راه‌جوي 
* منابع تغذيه 
الف) سيستم تغذيه از برق شهري
ب) سيستم تغذيه از باطري تر 
پ) سيستم ژنراتور جريان مستقيم 
مراكز تلفن خودكار داخلي 
* قمستهاي اصلي و اساسي مراكز تلفن خودكار داخلي 
الف) ميانراه داخلي
ب) ميانراه خارجي 
. دريافت زنگ از مركز شهر(خارج) 
. دريافت بوقهاي 
. ارسال زنگ براي مشترك 
. تغذيه دهني مشتركين داخلي. 
. دريافت ايمپولزهاي(جريان منقطع) نمره‌گير مشترك 
. انجام مكالمه دو جانبه: 
پ)ماشين سيگنال
ت) منابع تغذيه
۱٫برق شهر
۲٫باطري‌هاي تر
* شارژ همگام با رگولاتور تنظيم
* شارژ غيرهمگام
* سرويس خدماتي 
الف) مشتركين نامحدود
ب) مشتركين نيمه محدود


عتیقه زیرخاکی گنج