گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 144 views
  • بدون نظر
این فایل در ۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

این قرارداد بین کارخانه ……………. به مدیریت آقای مهندس ……………. ( قائم مقام مدیرکارخانه ) به نشانی تهران , کیلومتر ……… بلوار ……………. که در این قرارداد اختصاراً کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای ……………. به شماره شناسنامه …………… صادره ……….  فرزند …….. متولد …………. به آدرس ساری ……………. خ ……….. تلفن ……….. که در این قرارداد اختصاراً  مشاور نامیده می شود با شرایط زیر منعقد می گردد .
ماده ۱) موضوع قرارداد 
ارائه خدمات مشاوره ای به منظور بسط و توسعه امور ورزشی کارخانه اعم از تنظیم برنامه های ورزشی و برگزاری مسابقات بر اساس ضوابط سازمان تربیت بدنی و تربیت بدنی وزارت کار امور اجتماعی و مدیریت استادیوم ورزشی کارخانه . 
ماده ۲ ) خدمات قرارداد 
خدمات این قرارداد که توسط مشاور متعهد می گردد به شرح زیر خواهد بود : 
۱-۲- تهیه و ارائه برنامه جامع ورزشی کارخانه از جمله شامل برنامه مسابقات , نحوه آموزش , نیازمندی ها و هزینه های مربوطه .
۲-۲- همکاری در تهیه و ارائه اطلاعات لازم فنی ـ ورزشی که در ساخت فضاهای ورزشی می بایست رعایت گردد . 
۳-۲- به منظور شناخت و تشویق ورزشکاران اقدام لازم معمول و عندالزوم با تنظیم پرسشنامه , افراد برتر جهت شرکت در مسابقات مشخص می گردد . 
۴-۲- تنظیم جدول رشته های مختلف ورزشی با ذکر اسامی نفرات و سرپرستان هر رشته . 
۵-۲- ارزیابی برنامه ها و مسابقات و نیز ارزیابی عملکرد مربیان . 
۶-۲- تدوین ضوابط و برنامه تمرینات و تنظیم جداول مسابقات رشته های مختلف با درنظر گرفتن مقررات سازمان تربیت بدنی و امکانات کارخانه . 
۷-۲- نظارت بر امر ورزش کارگران اعم از تمرینات و یا شرکت در مسابقات . 
۸-۲- ارائه گزارش ماهیانه از پیشرفت وضعیت ورزشی کارخانه . 
۹-۲- پیگیری کلیه امور و رفع نیازهای مربوط به استادیوم کارخانه با هماهنگی مدیر باشگاه . 
۱۰-۲- مدیریت نگهداری و تعمیرات استادیوم کارخانه 
۱۱-۲- مدیریت برنامه ریزی ورزشی در استادیوم کارخانه . 
۱۲-۲- همکاری با واحد روابط عمومی کارخانه .
۱۳-۲- ارائه گزارش ماهیانه از فعالیت های صورت گرفته . 
ماده ۳ ) ناظرین قرارداد 
ناظر قرارداد آقای مهندس ………. می باشد که کلیه امور با هماهنگی ایشان انجام خواهد گردید . 
ماده ۴ ) حق الزحمه 
حق الزحمه این قرارداد براساس هر ساعت همکاری ۱۱۵۰۰ ریال می باشد . 
تبصره ۱ : حداکثر ساعات همکاری در هر ماه حداکثر ساعت خواهد بود . 
تبصره ۲ : حداکثر مبلغ پرداختی بابت ارائه خدمات مشاوره ای در هر ماه ۱۳۸۰۰۰۰ ریال خواهد بود . 
تبصره ۳ : کسورات قانونی برابر ضوابط مربوطه از حق الزحمه فوق کسر خواهد شد . 
تبصره ۴ : بدیهی است هرگونه پرداخت تنها پس از ارائه گزارش و تأیید ناظرین قرارداد صورت خواهد گرفت . 
ماده ۵ ) 
هزینه های مربوط به تحریر , تکثیر و تأمین وسیله ایاب و ذهاب در جهت ارائه فوق الذکر و یا شرکت در مسابقات به عهده کارفرما بوده چنانچه به ضرورت امر نیاز به خارج شده از حوزه شهری باشد ضمن الزام به انجام امور محوله کارفرما به ازاء هر روز مأموریت مبلغ چهل هزار ریال به عنوان حق مأموریت پرداخت و سایر هزینه ها در مدت مأموریت برابر مقررات کارخانه قابل پرداخت خواهد بود . 
ماده ۶ ) 
کارفرما ماهیانه ۲۵۰۰۰۰ ریال به عنوان تأمین ایاب و ذهاب شهری به مشاور پرداخت می نماید . 
تبصره : تأمین وسیله نقلیه جهت جابجایی وسایل و کارگر جهت استادیوم با هماهنگی مشاور ورزشی به عهده کارفرما خواهد بود . 
ماده ۷ ) 
چنانچه به دلایل قانونی یا غیرقانونی کنترل هر یک از طرفین انجام امور و تعهدات متوقف گردد حق الزحمه متعلقه به نسبت ایام سپری شده پرداخت خواهد شد . 
ماده ۸ ) 
طرفین قرارداد موافقت دارند در صورت بروز اختلاف مراتب از طریق حکمیت شخص ثالث مورد توافق طرفین حل و فصل گردد . 
ماده ۹ ) 
مشاور متعهد است کلیه توان خود را در راه پیشبرد امر ورزش کارخانه بکار ببندد . سایر موارد پیش بینی نشده در قرارداد تابع مقررات جاری کشور خواهد بود و هرگونه تغییر در قوانین که مرتبط با موضوع قرارداد باشد رعایت آن برای طرفین الزامی است . 

عتیقه زیرخاکی گنج