گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 138 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۵۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:


با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی  بررسي ميزان رضايت دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان از اساتيد دانشگاه را دراختیار شما عزیزان قرار داد ایم    . این پروژه پایان نامه در قالب ۱۵۷صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد word قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیزدرمقایسه با سایر فروشگاهها با قیمت مناسب در اختیار شما قرار میگیرد

از این پروژه پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .
فصل اول : كليات
الف- مقدمه ۲
ب- بيان مسأله ۳
ج- اهميت و ضرورت پژوهش ۴
د- اهداف پژوهش ۶

فصل دوم : ادبيات تحقيق    
الف- مقدمه ۹
ب- پيشينه تحقيق ۹
ج- نقد و بررسي تحقيقات انجام شده ۳۲
د- مباني مفهومي تحقيق ۳۳

فصل سوم : روش شناسي   
الف- مقدمه ۳۷
ب- روش تحقيق ۳۸
ج- جامعه آماري تحقيق ۴۰
د- حجم نمونه ۴۱
ه- شيوه نمونه گيري ۴۱
و – فرضيات تحقيق ۴۳
و- ۱- سوالات اصلي تحقيق ۴۳
ز- روش گردآوري اطلاعات ۴۴
ح- پيش آزمون، روايي (VALIDITY) و اعتبار ((RELIABILITY 44
ط- متغيرهاي پژوهش ۴۶
ي- تعريف عملياتي متغيرها ۴۷
س- روش هاي تجزيه و تحليل داده ها ۷۴
فصل چهارم : نتايج يافته ها
جداول و نمودارها…………………………………………………………………………………………………………………………..۳۱  
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
الف- مقدمه ۷۴
ب- نتيجه گيري ۷۵
ب- ۱- ويژگيهاي جمعيتي پاسخگويان ۷۵
ب- ۲- توصيف متغيرهاي وابسته و مستقل تحقيق ۷۶
د- پيشنهادات و محدوديتها ۷۷

چکیده:

– بيان مسأله
موفقيت هر سازماني در گرو رضايت مراجعين آن است وهمين رضايت موجب شكوفايي، رشد و پيشرفت و همچنين سازمان دهي بهتر خواهد شد. بنابراين راضي بودن و راضي ماندن يكي از مسائل مهم اقتصادي، اجتماعي و سياسي است كه هر سازمان و مركزي براي اين امر مهم بايد تلاش كند. يكي از اين مراكز مهم و پر اهميت مركز آموزش عالي است كه تربيت كننده نسل جوان،  پيشرو و آينده ساز مملكت است.
بنابراين، اين مراكز بايد تلاشي مضاعف نسبت به ديگر سازمانها و ارگانها داشته باشند. در دانشگاهها اولين مساله اي كه مهم به نظر مي رسد رضايت دانشجو از استاد است. بر همين اساس در بررسيهاي اوليه اي كه از طريق مصاحبه اكتشافي از دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان به عمل آمد، اين نتيجه بدست آمد که دانشجويان از اساتيد خود رضايت كمي دارند، در ضمن هيچگونه كار تحقيقاتي در اين زمينه در اين مركز انجام نشده بود، در بررسي كارهاي تحقيقي خارج از اين مركز هم شاهد نارضايتي دانشجويان از اساتيد و بخشهاي مختلف از جمله كادر اداري، كتابخانه، خدمات رفاهي و ………..) بوديم. 

ج- اهميت و ضرورت پژوهش
بر طبق ديدگاههاي جديد تكنولوژي آموزشي، معلم مهمترين عامل موفقيت در اهداف آموزش است و از آنجايي كه دانشجويان چشم بيدار جامعه هستند و در هر كشوري از جايگاه و اهميت خاصي برخوردار مي باشند و دانشگاهها يكي از مراكز يا مجامع تبادل افكار، اطلاعات و مفاهيم هستند، پرداختن به موضوع رضايت نقش چشمگيري در تحقق توسعه همه جانبه و ارتقاء بهره وري به عهده دارد. بايد در اين مجامع فضايي فراهم شود كه با ايجاد روابط انساني بين استاد و دانشجو، آنها را افرادي متعهد و ملزم به رعايت قوانين و مقررات و از طرفي كار آمد براي فرداي جامعه پرورش داد، كه در اين صورت موجبات افزايش كارايي و بهره وري فراهم آمده و اين امر هم از جمله اهداف عمده نظام جمهوري اسلامي ايران در جهت دستيابي به توسعه انساني و اسلامي است و با توجه به تجربه كشور هاي موفق جهان به اين مطلب كه در مقايسه بين عوامل  موثر در رشد و توسعه اجتماعي، اقتصادي، صنعتي آنچه از عوامل ديگر مهمتر مي باشد، توجه به ارزشها ي انساني و ابعاد معنوي يك كار است و رضايت افراد در محيط كار و تحصيل ميل و رغبت دروني افراد را براي انجام كار توام با كيفيت مطلوب فراهم مي آورد.
اهميت و ضرروت اين تحقيق از آنجايي مشخص مي شود كه در دانشگاهها با قشر جواني كه آينده ساز مملكت هستند روبه رو هستيم و چون آنها  جايگاه ويژه اي  را به خود اختصاص داده اند بنابراين رضايت يا عدم رضايت آنان در سازمان آموزشي نقش بسزايي دارد. پس ضرورت آشنا شدن با ديدگاه دانشجويان نسبت به يك استاد خوب كمك مي كند تا استاد از دريچه چشم دانشجو ديده شود و مسائل و مشكلات نمايان گردد و با ارائه برنامه هاي مناسب در تنظيم فعاليتهاي تدريس، ارزيابي، تصميمات آگاهانه اي گرفته شود.
در بررسيهاي اوليه مساله بودن رضايت دانشجويان به چشم مي خورد و نشانه هايي از نارضايتي در گفت و شنودها با دانشجويان مشهود بود، تحقيق علمي كمكي خواهد بود تا به طور دقيق با ابعاد اين امر آشنا و بتوانيم با تكيه بر نتايج علمي در جهت بالا بردن و  تقويت سطح رضايت دانشجويان راهكارهايي اتخاذ نمائيم.

د- اهداف پژوهش
محقق دراين تحقيق به دنبال دستيابي به پاسخي روشن براي سوال اساسي تحقيق(سنجش ميزان رضايتمندي دانشجويان از اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي – واحد قوچان در سال تحصيلي ۸۵-۱۳۸۴ ) يعني تعيين و اندازه گيري ميزان رضايت دانشجويان از اساتيد در هر يك از حيطه هاي مختلف با استفاده از مقياس هاي اندازه گيري كه در قالب پرسشنامه براي رضايت طراحي شده است و مشخص كردن سهم هر يك از عوامل و تعيين اهميت هر كدام از آنها است.
با توجه به اهداف تحقيق رسيدن به نتايج علمي داراي ارزش مي باشد. اما زماني اين نتايج به واقعيت نزديك مي شود كه از اين نتايج  در راه بهبود اوضاع و تصميم گيريهاي مسئولين استفاده شود واميدوارم كه  نتيجه اين تحقيق بتواند يك منبع مفيدي براي دست اندركاران امور اجرايي اين مركز آموزشي باشد و از طرفي ما به عنوان قشري كه با علوم اجتماعي  سر و كار داريم هدف اصلي اين است كه تاثير روابط انساني را بر رفتار انسانها اعم از احساس  و فكر و عمل آنها را بشناسيم.
اهداف فرعي تحقيق شامل : 
۱- بررسي و مقايسه ميزان رضايت دانشجو از اساتيد در ابعاد مختلف. 
۲- بررسي و مقايسه رضايت دانشجو از اساتيد با توجه به ويژگيهاي فردي دانشجويان. 
۳-  بررسي و مقايسه رضايت دانشجو از اساتيد در بين رشته هاي مختلف. 
۴- بررسي وجوه تشابه و تمايز ميزان رضايت با متغيرهاي مستقل تحقيق.
۵- بررسي رابطه همبستگي بين متغيرهاي مستقل و وابسته تحقيق. 

عتیقه زیرخاکی گنج