گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 112 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

قال رسول اللَّه‏صلى الله عليه وآله وسلم : «عليكم بالقرآن فاتخذوه اماماً و قائداً». 
بر شما باد به قرآن و آن را به عنوان رهبر و پيشواى خود قرار دهيد . (كنز العمال / ۴۰۲۹)
۳ – قرآن بهترين سخن
قال على‏عليه السلام: «تعلّموا كتاب اللَّه تبارك و تعالى فانه احسن الحديث و ابلغ الموعظة و تفقهوا فيه فانّه ربيع القلوب واستشفوا بنوره فانه شفاء لما فى الصدور».
كتاب خداوند متعال را فرا گيريد زيرا بهترين سخن و رساترين پند و اندرز است و در آن تفقه كنيد (و معارف آن را بفهميد) زيرا قرآن بهار دلهاست و از نور آن شفا بگيريد چون مايه شفاى سينه‏هاست.
(تحف‏العقول/۱۵۰)
۴ – قرآن سفره‏ى آماده‏ى الهى
قال رسول اللَّه‏صلى الله عليه وآله وسلم : «القرآن مأدبة اللَّه فتعلموا مأدبته ما استطعتم». 
۵ – رمضان بهار قرآن
عن الباقرعليه السلام: «لكل شى‏ء ربيع و ربيع القرآن شهر رمضان». 
براى هر چيزى بهارى است و بهار قرآن ماه رمضان است . (بحار / ۹۲ / ۲۱۳)
۶ – ثواب قرائت قرآن در ماه رمضان
قال رسول اللَّه‏صلى الله عليه وآله وسلم : «و من تلا فيه آية من القرآن كان له مثل اجر من ختم القرآن فى غيره من الشهور». 
هركسى در ماه رمضان آيه‏اى از قرآن را تلاوت كند مزد او مانند كسى است كه تمام قرآن را در غير ماه رمضان تلاوت كرده است . (بحار / ۹۳ / ۳۵۷)
۷ – جاودانگى قرآن
عن الرضاعليه السلام: «ان رجلاً سأل ابا عبداللَّه‏عليه السلام ما بال القرآن لايزداد عند النشر و الدراسة الاّ غضاضة فقال لان اللَّه تبارك و تعالى لم يجعله لزمان دون زمان و لا لناس دون ناس فهوفى كل زمان جديدوعند كل قوم غض الى يوم‏القيامة».== شخصى از امام رضا عليه السلام سؤال كرد: چرا قرآن هميشه تازگى دارد؟ حضرت فرمود: زيرا خداوند آن را براى تمام زمان‏ها و همه مردم قرار داده و منحصر به يك زمان نيست، بنابراين قرآن در هر زمانى جديد و تا قيامت براى هر گروهى تازگى دارد . (بحار/۹۲/۱۵)== ۸ – جامعيت قرآن== قال رسول اللَّه‏صلى الله عليه وآله: «من اراد علم الاولين و الاخرين فليقرأ القرآن».== كسى كه دانش اوّلين و آخرين را مى‏خواهد، قرآن را بخواند . (كنزالعمال/۲۴۵۴)== ۹ – تكامل در پرتو قرائت قرآن == قال الصادق‏عليه السلام: «فانّ درجات الجنة على قدر آيات القرآن فيقال لقارئ القرآن اقرأ وارق». == به درستى كه درجات بهشت به اندازه آيات قرآن است، در روز قيامت به قارى قرآن گفته مى‏شود بخوان و بالا برو . (بحار / ۹۲ / ۱۸۸)
۱۰ – عمل به قرآن
قال الصادق‏عليه السلام: «الحافظ للقرآن العامل به مع السفرة الكرام البررة». 
كسى كه حافظ قرآن و عامل به احكام آن باشد، همراه با سفيران بزرگوار نيكوكار است.
(كافى / ۲ / ۶۰۳)
۱۱ – اصناف قاريان قرآن
قال الصادق‏عليه السلام: «القرّاء ثلاثة: قارى قرأ (القرآن) ليستدّر به الملوك و يستطيل به على الناس فذاك من اهل النار و قارى قرأ القرآن فحفظ حروفه و ضيّع حدوده فذاك من اهل النار و قارى قرأ القرآن … فهو يعمل بمحكمه و يؤمن بمتشابهه و يقيم فرائضه … فهو من اهل الجنة».
قاريان قرآن بر سه دسته هستند: گروهى قرآن را تلاوت مى‏كنند تا بدينوسيله از پادشاهان و حاكمان مال طلب كنند و بر مردم تكبّر كنند كه اينها اهل دوزخ هستند، بعضى قرآن را قرائت مى‏كنند و حروف آن را حفظ و حدود آن را ضايع مى‏سازند، اينها نيز اهل دوزخ هستند و گروهى قرآن را قرائت مى‏كنند و به آيات محكم عمل مى‏كنند و به آيات متشابه ايمان دارند و واجبات آن را به جا مى‏آورند، اينها اهل بهشتند. (خصال / ۱۴۳)
۱۲- آداب تلاوت قرآن
الف – طهارت دهان
قال رسول اللَّه‏صلى الله عليه وآله وسلم : «طيّبوا افواهكم فانّ افواهكم طريق القرآن». 
دهان‏هاى خود را پاك گردانيد زيرا دهان‏هاى شما مسير و راه براى تلاوت قرآن است.
(كنز العمال/۲۷۵۲)
ب – استعاذه
قال الصادق‏عليه السلام: «لمّا سئل عن التعوّذ عند افتتاح كل سورة : نعم فتعوّذ باللَّه من الشيطان الرجيم». 
از پناه بردن هنگام آغاز هر سوره‏اى از امام صادق عليه السلام سؤال شد، فرمود: آرى به خدا از شيطان رانده شده پناه ببريد . (تفسير عياشى / ۲ / ۲۷۰)
ج – ترتيل
قال على‏عليه السلام: «عند قوله تعالى «و رتّل القرآن ترتيلاً» بينه تبياناً و لا تهذّه هذّ الشعر و لا تنثره نثر الرمل ولكن اقرع به القلوب القاسية و لا يكن همّ احدكم آخر السورة». 
(ترتيل) يعنى آن را بطور روشن بيان كن نه مانند اشعار سريع و پشت سر هم بخوان و نه مانند دانه‏هاى شن آن را پراكنده ساز لكن چنان بخوان كه دل‏هاى سنگين را با آن بكوبى و بيدار كنى هرگز هدف شما اين نباشد كه حتماً به آخر سوره برسيد. (هدف شما اين باشد كه معارف آن را بفهميد و عمل كنيد). (كافى / ۲ / ۶۱۴)
د – تدبر
قال على‏عليه السلام: «الا لاخير فى قرائة ليس فيها تدبّر الا لاخير فى عبادة ليس فيها تفقّه». آگاه باش خيرى نيست در قرائت قرآنى كه در آن تدبر نباشد، آگاه باش خيرى نيست در عبادتى كه در آن فهم نباشد. (بحار / ۹۲ / ۲۱۱)
ه – صوت زيبا
قال رسول اللَّه‏صلى الله عليه وآله وسلم : «زيّنوا القرآن باصواتكم». 
به وسيله صدايتان قرآن را زينت دهيد . (بحار / ۹۲ / ۱۹۰)
و – خشوع
قال رسول اللَّه‏صلى الله عليه وآله وسلم : «اقرأوا القرآن بالحزن فانّه نزل بالحزن». 
قرآن را با حزن و اندوه بخوانيد زيرا آن با حزن و اندوه نازل شده است . (كنز العمال / ۲۷۷۷)

اشاره
الف – نفيسه نوه امام مجتبى عليه السلام در مدت عمر خويش شش هزار مرتبه قرآن كريم را ختم نمود و در لحظه احتضار روزه بود و مشغول تلاوت قرآن كريم بود تا به آيه‏ى شريفه‏ى «و لهم دار السلام عند ربهم» رسيد از دنيا رفت. (تحفة الاحباب / ۳۹۳)
ب – حضرت رضاعليه السلام در هر سه روز يك مرتبه قرآن كريم را ختم مى‏نمود و

اعجاز قرآن
مى‏دانيم پيغمبر ما خاتم است و دين او دين خاتم و جاودانه است و بلكه پيغمبران گذشته همه مقدمه بوده‏اند; يعنى در واقع مراحل ابتدايى را مى‏گذرانده‏اند و بشر هم در مكتب آنها مراحل ابتدائى را پشت‏سر مى‏گذاشته تا آماده بشود براى مرحله نهائى و با آمدن دين خاتم ديگر پيامبر جديدى در عالم نخواهد آمد و اين دين به صورت پايدار در عالم باقى خواهد ماند. 
حال بايد ببينيم راز خاتميت چيست؟ 
ما نمى‏خواهيم وارد اين مطلب بشويم و در يك رساله كوچك بنام «ختم نبوت‏» درباره راز خاتميت مفصلا بحث كرده‏ايم. فقط اينجا يك مطلب را متذكر مى‏گردم و آن اين است كه: 
دين خاتم در بسيارى از خصوصيات با اديان ديگر تفاوت دارد. 
يكى از آن آن خصوصيات، معجزه دين خاتم است; البته معجزه اصلى آن. 
معجزات پيامبران ديگر از نوع يك حادثه طبيعى بوده است مثل زنده كردن مرده يا اژدهاشدن عصا، و يا شكافته شدن دريا و امثال آنها. 
اينها هر كدام حادثه‏اى موقت است. يعنى حوادثى است كه در يك لحظه و در يك زمام معين صورت مى‏گيرد و باقى ماندنى نيست. 
اگر مرده‏اى زنده شود زنده شدن او در يك لحظه انجام مى‏گيرد و چند صباحى هم ممكن است زنده بماند ولى بالاخره مى‏ميرد و تمام مى‏شود. 
اگر عصايى اژدها مى‏گردد يك امرى است كه در يك ساعت معين رخ مدهد بعد هم بر مى‏گردد بحالت اوليه‏اش. 
معجزاتى كه انبياء گذشته داشته‏اند همه از اين قبيلند. حتى بعضى ازمعجزات خود پيغمبر; مثل آنها كه قبلا اشاره كرديم. نيز از جمله اين گون۸ه معجزات است. رفتن پيغمبر از مسجد الحرام به مسجدالاقصى يا شق القمر در شبى يا روزى انجام مى‏گيرد و تمام مى‏شود. 
ولى براى دين جاودان كه مى‏خواهد قرنها در ميان مردم باقى باشد، چنين معجزه‏ايكه مدتى كوتاه عمر دارد; كافى نيست. چنين دينى معجزه‏اى جاودان لازم دارد. 
و لهذا معجزه اصلى خاتم الانبياء از نوع كتاب است.پيغمبران ديگر كتاب داشته‏اند و معجزه هم داشته‏اند ولى كتابشان معجزه نبود و معجزه‏شان هم كتاب نبود. 
موسى تورات داشت و خودش هم مى‏گفت تورات من معجزه نيست معجزه من غير از تورات است. 
ولى پيغمبر اسلام اختصاصا كتابش معجزه‏اش نيز هست البته نه به معناى اينكه او معجزه ديگرى نداشته است; بلكهبه اين معنى كه كتابش هم معجزه است و اين لازمه دين خاتم و دين جاوندان است. 
مطلب ديگرى در مورد دين خاتم هست كه باز يكى از رازهاى خاتميت بشمار مى‏آيد و آن اين است كه دوره خاتميت نسبت به دوره‏هاى گذشته نظير دوره نهائى و تخصصى است نسبت به دوره‏هاى ابتدائى يعنى دوره صاحب نظر شدن بشر است. 

عتیقه زیرخاکی گنج