گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 244 views
  • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۹۶    کد محصول : ۱۲۱۵۵    حجم فایل : ۲۱۵۳ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد نساجی بررسی رنگ همانندی کالای پنبه ای از طریق روش پردازش تصویردانلود پایان نامه کارشناسی ارشد نساجی بررسی رنگ همانندی کالای پنبه ای از طریق روش پردازش تصویر

عنوان پایان نامه: بررسی رنگ همانندی کالای پنبیه ای از طریق روش پردازش تصویر

فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه

فصل اول: تاریخچه رنگ همانندی
۱-۱) تاریخچه
۲-۱) نور، رنگ و چشم انسان
۳-۱) تاریخچه پیدایش فضاهای رنگ
۴-۱) تاریخچه استفاده از کامپیوتر در رنگ همانندی
۵-۱) تکنیک های کامپیوتری رنگ همانندی
۱-۵-۱) محاسبات رنگ همانندی مورد نیاز
۶-۱) پدیده های موجود در تشخیص رنگ
۱-۶-۱) تأثیر رنگ های احاطه کننده
۲-۶-۱) فلورسانس
۳-۶-۱) متامریزم
۷-۱) رنگرزی
۸-۱) مروری بر رنگزاهای مورد استفاده در رنگرزی پنبه
۱-۸-۱) رنگرزی پنبه با رنگینه های مستقیم
۲-۸-۱) رنگرزی پنبه با رنگینه های رآکتیو
۳-۸-۱) رنگرزی پنبه با رنگینه های خمی
۴-۸-۱) رنگرزی پنبه با رنگینه ای خمی محلول
۵-۸-۱) رنگرزی پنبه با رنگینه های گوگردی
۶-۸-۱) رنگرزی پنبه با رنگینه های نفتلی (آزوئیک)

فصل دوم: روشهای مختلف محاسبه اختلاف رنگ
۱-۲) فضاهای رنگ
۱-۱-۲) فضای رنگ Lab آدامز-نیکرسون
۲-۱-۲) سامانه CIE
۱-۲-۱-۲) فضای رنگ CIE-Lab
۲-۲-۱-۲) فضای CIELuv
۳-۲-۱-۲) حدود رواداری رنگ در فضای رنگ CIE-Lab
۴-۲-۱-۲) تعین مقادیر دلتا L، دلتا C و دلتا H در CIE-Lab
۲-۲) فرمول اختلاف رنگ پیشرفته
۱-۲-۲) معادله کلی وزن داده شده CIE-Lab

فصل سوم: روش کار و ابزار
۱-۳) مشخصات رنگزا
۲-۳) رنگزا
۱-۲-۳) رنگزای Apollocion H-E
۲-۲-۳) رنگزای Apollozol
۳-۲-۳) رنگزای Apollofix SF
۳-۳) نحوه رنگرزی
۱-۳-۳) رمق کشی
۱-۱-۳-۳) رنگزای Apollocion H-E
۲-۱-۳-۳) رنگزاهای Apollozol و Apollofix SF
۲-۳-۳) رنگرزی Cold pad-Batch
۳-۳-۳) رنگرزی مداوم
۱-۳-۳-۳) two-batch pad steem process
۲-۳-۳-۳) one batch pad hermofix process
۴-۳) تعداد و نام استانداردها
۵-۳) تعداد و نوع نمونه های مجهول
۶-۳) تصویربرداری از نمونه های استاندارد و مجهول
۷-۳) آماده سازی نمونه ها
۸-۳) دمای نمونه و رطوبت محتوی نمونه
۹-۳) قالب و شکل نمونه
۱۰-۳) خاصیت فتوکروماتیک و ترموکروماتیک
۱۱-۳) فلورسانس
۱۲-۳) روش کار
۱-۱۲-۳) تهیه تصویر از نمونه ها (استانداردها و مجهول ها)
۲-۱۲-۳) edite تصویر با استفاده از برنامه های گرافیکی
۳-۱۲-۳) بدست آوردن ماتریس تصویر در فضای رنگ RGB
۴-۱۲-۳) تبدیل فضای رنگ RGB به CIE-Lab
۵-۱۲-۳) محاسبه میانگین ماتریس های L، a و b هر تصویر
۶-۱۲-۳) محاسبه اختلاف رنگ هر کدام از نمونه های مجهول با استانداردها
۷-۱۲-۳) تعیین بهترین رنگزا و نسخه رنگرزی برای دستیابی به رنگ همانند مجهول

فصل چهارم: نتیجه گیری و بحث
۱-۴) بحث و نتیجه گیری
نتیجه گیری
پیشنهاد

پیوست ۱
پیوست ۲
پیوست ۳

فهرست منابع فارسی
فهرست منابع انگلیسی

چکیده انگلیسی

امیدوارم این پایان نامه برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.


عتیقه زیرخاکی گنج