گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 133 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

جميع انبياء خدا در دوران قديم اعلام داشته اند که خدا واحد است و عليه بتها و همه کسانيکه خداياني غير از خداي واحد حقيقي مي پرستيدند فرياد اعتراض بر مي آوردند.
همچنين مسيحيان به خدايي ايمان دارند که نه آغازي داشت و نه انتهايي خواهد داشت، زيرا خدا ازلي و ابدي است. ما به خدايي ايمان داريم که بر همه چيز آگاهي دارد و مالک تمام قدرتها مي باشد و تمام چيزهاي ديدني و نا ديدني را بوسيله کلام خود آفريده است. 
اگر کسي به خورشيد و ماه و ميليونها ستاره بنگرد و سعي نمايد حتي جزئي از عظمت و شکوه آفرينش را درک نمايد، طبعا با داوود نبي هم صدا خواهد شد:«آسمان جلال خدا را بيان ميکند و فلک از عمل دستهايش خبر مي دهد»
حکمت و توانايي خداي ما چقدر عظيم است که نه فقط کهکشان ها را در فضاي لايتناهي و کوچکترين گلها و حشرات را در زمين آفريده بلکه آنها را حفظ ميکند! 
خدا قادر مطلق است و مي تواند هر چه بخواهد انجام دهد.
او براي اين جهان نقشه اي طرح نمده است و هيچ چيز قادر نيست او را از اجراي مقصودش باز دارد.
ما ايمان داريم که خدا نه تنها عظيم و قادر است بلکه عادل و قدوس نيز مي باشد. در زمان گذشته يونانيان و روميان که خدايان متعددي را قبول داشتند فکر مي کردند که خدايان مانند انسانها دروغ مي گويند و دزدي و قتل و زنا مي کنند و کارهاي شرارت آميز ديگري انجام مي دهند. ولي در کتاب مقدس مسيحيان درباره قدوسيت کامل خدا اشارات فراواني وجود دارد  يعني او از هرگونه ناپاکي کاملا مبرا است.
يکي از خادمين خدا در رويا، مخلوقات آسماني را ديد که در حضور مقدس خدا، او را ستايش مي کنند و مي گويند: «قدوس، قدوس، قدوس، خداوند خداي قادر مطلق…» بنابراين گرچه جميع قدرتها در دست تواناي خداست ولي او نمي تواند کاري که بر خلاف ذات اقدسش باشد انجام دهد. مثلا خدا نمي تواند دروغ بگويد و يا عملي غير عادلانه انجام دهد.
مسلم است که خدا چون انسانها داراي بدني نيست و به زمان و مکان مشخصي محدود نمي باشد بلکه هميشه در همه جا حاضر است.
هر چند گاهي از دستها و چشمها و قلب خدا سخن ميگوئيم ولي اين اصطلاحات جسماني را براي بيان مقاصد روحاني و معنوي بکار مي بريم، زيرا خدا که بسيار متعال و از ما خيلي بالاتر است، ايمان داريم که در عين حال به ما خيلي نزديک مي باشد. بنابراين مي گوييم که او ما را با چشمان خود مي بيند و با دستهاي خود محافظت مي فرمايد و ما را با قلب خود محبت مي نمايد.
گرچه جميع صفات خدا براي ما اهميت فراواني دارد، ما مسيحيان مخصوصا شکر گزاريم که خداييکه او را ستايش و نيايش ميکنيم خداي محبت است. اين صفت الهي بقدري مهم است که کتاب مقدس تاکيد مي کند که: «خدا محبت است». يعني هرچه خدا ميانديشد و عمل مي کند از روي محبت مي باشد. خدا محبت خود را به بني نوع بشر به عنوان مختلف ظاهر مي سازد که از آن جمله است: تامين احتياجات بشري از قبيل باران و آفتاب و غذا و آب و پوشاک و فراهم ساختن ساير احتياجاتي کهبراي زندگي انسان بر روي زمين مورد نياز است . او هم چنين محبت خود را با فرستادن نجات دهنده بود که بعدا در اين مورد توضيح بيشتري خواهم داد. خدا تمام مام کساني که آفريده است دوست مي داردو براي آن ها خوبي و سعادت مي خواهد. حضرت داود توجه و راهنمايي خدا را نسبت به خود در اين کلمات بسيار جالب و زيبا بيان مي کند: « خداوند شبان من است محتاج به هيچ چيز نخواهم بود. در مرتع هاي سبز مرا مي خواباند، نزد آب هاي راحت مرا رهبري مي کند. جان مرا برمي گرداند و به خاطر نام خود به راه هاي عدالت هدايتم مي نمايد.»(مزمور۲۳:  1-3 )
 البته بسيار طبيعي است که خدا آناني را که او را دوست مي دارند و اطاعتش مي کنند محبت نمايد، ولي آيا کساني را که او را اطاعت نمي کنند دوست دارد؟ مسلم است که چون او مقدس است هر نوع خوب را دوست داشته و از هر نوع شرارت نفرت دارد. هنگامي که مردم اعمال شرلرت آميزي انجام مي دهند که مورد نفرت خدا مي باشد، خدا نسبت به اين گونه افراد غضبناک مي شود به طوري که حضرت داود به خدا مي گويد: « از همه بطالت کنندگان نفرت مي کني.» (مزمور۵ : ۵)
خدا تنفر خود را به بدي بوسيله ي تنبيه آناني که شرارت را پيروي مي کنند و مطيع او نيستند ظاهر ميسازد. وقتي کتاب مقدس را مي خوانيم ملاحظه مي کنيم که خدا چگونه افراد و هم چنين ملت هايي را که به مخالفت او برخاستند و از توبه (يعني پشيماني از اعمال شرارت آميز خود) امتناع ورزيدند معدوم ساخت.
ولي اکنون اجازه بفرماييد حقيقت پر ارزش و جالبي را براي شما بيان نمايم.خدا در عين حال که از شريران متنفر است، از طرفي ميخواهد آنان را از جميع گناهانشان آزادي بخشد. او آنها را دوست دارد و مانند پدري است که با وجودي که پسرش اوامر او را ناچيز مي شمارد باز هم به او عشق مي ورزد و او را محبت مي نمايد. اين محبت عجيب خدا نسبت به گناهکاران به وسيله ي يکي از داستان هاي عيسي مسيح به طور واضح نشان داده شده است. در اين داستان عيسي مسيح فرمودف پسري که پدرش هنوز در قيد حيات بود از او خواست که ميراثش را به او بسپارد. پسر پس از دريافت ميراث خود خانه پدر را ترک کرد و تمام ثروت خود را در زندگي شرارت آميز تلف نمود. ولي هنگامي که بي چيز شد و تمام اموالش را از دست داد و از گرسنگي به مرگ نزديک شدف تصميم گرفت نزد پدر خود برگردد و به گناه خود اعتراف نمايد. پدرش به محض ديدن او از مسافت دور به سويش دويد و او را در آغوش گرفت و بوسيد و جشن بزرگي به مناسبت برگشت او برپا کرد. از آن جاييکه پدرش نسبت به او محبت عميق داشت او را بخشيد و او را که در شرارت غرق شده بود پذيرفت. عيسي مسيح فرمود به همين طريق خدا آناني را که به او گناه مي ورزند محبت مي نمايد. (لوقا ۱۵ : ۲۴ – ۱۱) دانستن اين که خدا ما را محبت مي نمايد و مايل است ما را ببخشد و حاضر است هنگامي که به سويش برگرديم و توبه نماييم ما را بپذيرد، خبر بسيار خوش و دل انگيزي براي ما گناهکاران است.
در کتاب مقدس نام هاي بسياري براي خدا ذکر شده که از آن جمله عبارتند از: قادر مطلق، خداوند، عادل، يهوه، ابدي، زنده، متعال، قدوس، پادشاه، داور، خالق، نجات دهنده و شبان مردم. ول آن نامي که ما مسيحيان بيش از همه به آن علاقه داريم عبارتست از «پدر آسماني» . هنگامي که عيسي مسيح درباره خدا صحبت مي فرمود اغلب او را «پدر من» خطاب مي کرد و به شاگردانش فرمود هنگامي که دعا مي کنند بگويند:« اي پدر ما که در آسماني، نام تو مقدس باد…» (متي۶: ۹) آيا براي انسان افتخاري بزرگتر از اين وجود دارد که فرزند روحاني خدا به شود و بداند خداي متعال پدر پر محبت او است؟ اين افتخار بزرگ به وسيله خدا به همه ساني که به عيس مسيح ايمان مي آورد بخشنده مي شود.

روح القدوس کيست؟

همانطور که بخاطر داريد قبلا بيان شد که وقتي عيسي بوسيله يحيي تعميد دهنده تعميد گرفت، روح القدس بر او نازل شد. همچنين قبل از مرگ، عيسي وعده داد که روح را، که تسلي دهنده خوانده ميشود خواهد فرستاد تا پس از صعود خودش به آسمان رسولانش را در خدماتي که بايد انجام دهند هدايت و تقويت فرمايد. طبق همين وعده، ده روز پس از صعود عيسي به آسمان، روح القدس از آسمان بر جميع ايمان داران فرو ريخت و آنها پيام مسيح را با قدرت به مردم رسانيدند و در نتيجه چند هزار نفر به عيسي مسيح ايمان آوردند. اين روح القدس کيست؟ برخي تصور کرده اند که روح القدس جبرائيل فرشته يا اينکه پيغمبري بوده است. عده اي ديگر نيز خيال کرده اند که روح القدس چيزي جز يک نيروي مقدس نيست. معهذا از کتاب مقدس اينطور مي فهميم که روح القدس از مخلوقات خدا نبوده بلکه روح خدا است و با خدا يکي مي باشد. هنگامي که به اعمال روح القدس توجه ميکنيم اين موضوع بخوبي روشن مي شود.
عيسي به مرد دانشمندي بنام نيقوديموس فرمود که او ميبايست از نو تولد شود تا بتواند داخل ملکوت خدا گردد. وقتي نيقوديموس با تعجب پرسيد که چگونه مرد پيري مثل او مي تواند دو مرتبه تولد يابد، عيسي به او پاسخ داد که تولد تازه عمل روح القدس از مخلوقات خدا نبوده بلکه روح خدا است و با خدا يکي مي باشد همانطور که تنها خدا مي تواند حيات جسماني را بيافريند همچنين تنها خدا قادر است به انسان حيات روحاني ببخشد و او را به موجود جديدي تبديل نمايد هنگاميکه بشر در گناه زندگي مي کند فرزند شيطان است، ولي خدا قادر است بوسيله روح القدس انسان گناهکار را عوض کند و هنگامي که انسان از نو متولد مي شود، فرزند خدا مي گردد بعلاوه روح القدس معرف کتب مقدس خداستريا، زيرا او انبياء عهد عتيق نظير داوود و اشعياء را تعليم داد و هدايت نمود هم چنين روح القدس بود که متي و لوقا و ديگر نويسندگان کتب عهد جديد هدايت فرمود زيرا به قول کتاب مقدس: «نبوت به اراده انسان هرگزآورده نشد بلکه مردمان به روح القدس مجذوب شده از جانب خدا سخن گفته اند».(پترس ۱ :۲۱) همان طور که روح خدا آناني که کتب مقدس را نوشته و هدايت فرمود هم چنين همين روح براي آناني که اين کتب را مي خوانند تنها راهنماي درست و واقعي است عيسي مسيح فرمود:« ليکن تسلي دهنده يعني روح القدس که پدر او را به اسم من مي فرستد او همه چيز را به شما تعليم خواهد داد و آنچه به شما گفتم به ياد شما خواهد آورد»(يوحنا ۱۴ : ۲۶) 
البته پيروان عيسي مضطرب شدند از اين که عيسي به آنان گفت مي بايد مصلوب گردد و بعدا از اين زمين خاکي به عالم بالا صعود نمايد. ليکن عيسي به وسيله وعده خويش در مورد فرستادن روح خود جهت هدايت و قدرت بخشيدن به آنها، آنان را تسلي بخشيد و فرمود که خودش هميشه روحا با آنهاخواهد بود . ده روز پس از صعود عيسي روح القدس از آسمان بر پيروانش نازل شد و آنان را دگرگون ساخت. از آن زمان تاکنون همان روح القدس در پيروان واقعي مسيح ساکن بوده است و طبق وعده عيسي در آن ها خواهد ماند.(يوحنا ۱۴ : ۲۵- ۲۷) بايد تنها به اين نکته مهم توجه داشته باشيم که تنها روح خدا مي تواند چشمان نابيناي گناهکاران را بگشايد و آنان را قادر سازد که بدانند عيسي مسيح کيست، زيرا کتاب مقدس مي فرمايد:«احدي جز به روح القدس عيسي را خداوند نمي تواند گفت»(اول قرنتيان ۱۲ :۰) از اين رو تعجب آور نيست که آناني که روح القدس را ندارند غير ممکن مي دانند که عيسي را «خداوند» و«پسر خدا» بخوانند.
پس روح القدس به ايمان داران تولد تازه مي بخشد و معرفت واقعي عطا مي فرمايد تا بدانيم عيسي کيست. او هم چنين چشمان مت را ميگشايد تا گناهان دروني خود را بدانيم و ما را قادر مي سازد تا توبه کنيم و گناهان خود را ترک گوييم به محض اين که شخصي به عيسي مسيح ايمان مي آورد خدا او را مي بخشد و او را به فرزندي خود مي پذيرد و به او قلبي جديد عطا مي فرمايد. ولي ذات گناه آلود قديمي او باقي مي ماند و او را پيوسته به طرف شرارت مي کشاند و شيطان هميشه آماده است تا او را وسوسه نمايد که نسبت به خدا نا فرماني کند. معهذا، روح القدس که در او است او را ياري مي نمايد که با شيطان مقاومت کند و در او صفاتي ايجاد مي کند که مقبول خداست مانند: محبت، پاکي، راستي، شادي، آرامش و صلح جويي (قلاطيان ۵ : ۲۲ – ۲۴) اين عمل روح القدس در ايمان داران تا زماني که در اين جهان زندگي مي کنند ادامه دارد و تدريجا آنان را عوض مي کند و به استادشان شبيه تر مي سازد زيرا منظور خدا اين است که همه ما مانند پسر يگانه او کامل شويم ولي فقط وقتي مانند  مسيح کامل خواهيم شد که به بهشت برويم. (اول يوحنا ۳ :۲)
روح القدس از راه هاي بسيار ديگري هم به ما کمک مي کند و به ما ياد مي دهد که چگونه دعا کنيم و همچنين ما را در خدمت به مسيح رهبري و تقويت مي نمايد.(روميان ۸ :۲۶ – ۲۷ و اعمال ۱۳ : ۲ – ۴ و ۱۶ :۶ -۸)
آنچه از اين حقايق مي فهميم اين است که روح القدس در ايمان داران در واقع خود خداست که در ايشان ساکن مي باشد چه امتياز گران بها و بي نظيري است که خداي بزرگ با روح مقدس خود در انسان ساکن شود! در واقع اين بزرگ ترينهديه اي است که خدا مي توانست به بشر عطا نمايد که عبارت است از بخشيدن خودش به انسان. اين هديه به چه کساني بخشيده شده است به طوري که مي دانيم در زمان هاي گذشته خدا روز مقدس خود رابه انبيا و مقدسين عطا مي فرمايد . لکن هنگامي که خدا روح مقدس خود را فرستاد تا نجات دهنده جهان باشد، روح خود را هم به همه کسانيکه به عيسي مسيح امان مي اورند عطا فرمود.عيسي فرمود «پس اگر شما با انکه شرير هستيد ميدانيد چيزهاي نيکو را به اولاد خود بايد داد چند مرتبه زيادتر پدر اسماني  شما روح القدس را خواهد داد بهر که او سوال کند»خداي ما امين است وهر کس در هر زمان به مسيح ايمان آورد و خود را به او چون خداوند خود تسليم نمايد از خدا بخواهد که روح القدس را به او عطا فرمايد،خدا حتما اين کار را خواهد کرد.همانطوري که هر روزجهت نان روزانه خود از او درخواست مينماييم همچنين براي ادامه حيات معنوي خود ميبايدلاينقطع از او بخواهيم تا مارا با روح خود مملو سازد.عيسي مسيح فرمود :«بطلبيد که خواهيد يافت»

عتیقه زیرخاکی گنج