گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 1,950 views
  • بدون نظر

قیمت : ۷۵۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۲۹    کد محصول : ۱۸۷۲۴    حجم فایل : ۳۴۴۸ کیلوبایت   

 
کیفیت و هزینه نهایی یک محصول تولیدی تا حد زیادی تو سط طراحی مهندسی محصول و
فرآیند ساخت آن از طریق سه فعالیت طراحی سامانه ، طراحی پارامتری و طراحی رواداری که به
روشهای کنترل کیفیت قبل از ساخت معروف هستند تعیین میشوند . در کشورهای غیر صنعتی ،
فعالیت های کنترل کیفیت قبل از ساخت ، طراحی محصول و طراحی فرآیند ساخت اگر نتوان گفت
وجود ندارد ، میتوان گفت که قابل اغماض است و اصلا نهادینه نیست . بتابراین آنچه که به عنوان
فعالیت های کتترل کیفیت دراین کشورها میتواند مطرح باشد به فعالیت های طراحی پارامتری
فرآیند ساخت و کنترل کیفیت حین ساخت محدود میشود .
طراحی پارامتری که در طراحی فرآیند ساخت به طرح استوار نیز معروف است سطوح
عملیاتی تولید را طوری مشخص می کند که تغییر پذیری های ت ولیدی در پارامترهای محصول که
ناشی از اغتشاشات است مینیمم گردد .از این روش در سیستم بافندگی حلقوی پودی (یکرو سیلندر
گردباف) در شرکت بافت ران به کار گرفته شد تا توانمندی این روش در بهینه سازی زاویه پیچ
خوردگی پارچه یکرو سیلندر ، تمایل به لول شدگی پارچه ، آ برفتگی پارچه و گرم بر متر مربع پارچه
که بدون هیچ گونه هزینه اضافه ای صورت گرفت آشکار شود.
  • بازدید : 154 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان پایان نامه پیش بینی خشکسالی با استفاده از روش های آماری و سری های زمانی در استان هرمزگان با تاکید بر رودخانه میناب -خرید اینترنتی پایان نامه  پیش بینی خشکسالی با استفاده از روش های آماری و سری های زمانی در استان هرمزگان با تاکید بر رودخانه میناب -پایان نامه  پیش بینی خشکسالی با استفاده از روش های آماری و سری های زمانی در استان هرمزگان با تاکید بر رودخانه میناب 

این فایل در ۱۰۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

 خشکسالی یکی از مزمن ترین و زیانبارترین ناپایداری های محیطی است و در بین حوادث طبیعی در جهان خشکسالی از لحاظ در جه شدت ، طول مدت ، مجموع فضای تحت پوشش و فراوانی مقام اول را داراست در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی می دهیم.

 

یکی از دشمنان سرسخت بشر خشکسالی است که از روزگاران قدیم وی را مورد تهدید قرار می داده است . خشکسالی موضوع بسیاری از کتب و نوشته در زمینه های مختلف بوده است . داستان حضرت یوسف(ع) در مصر در ۳۵۰۰ سال پیش از میلاد  احتمالا اولین و تنها مدرک مستند از وقوع خشکسالی شدید و پیش بینی آن و نیز ارائه مدلی جهت تعدیل اثرات آن
می باشد . داستان مذکور در قران کریم در سوره مبارکه یوسف ۴۳ تا ۴۹ آمده است بعلاوه وجود مراسم ویژه همچون نواختن طبلها و هیاهو در میان قبایل اولیه آفریقا ، آمریکا ، آسیا در مواقع عدم نزول بارش های جوی تاییدی براین مدعا می باشد . در کتیبه بیستون که از دوران هخامنشی برجای مانده است ، داریوش اول از اهورامزدا می خواهد ایران زمین را از دروغ ، خشکسالی و دشمن محفوظ نگاه دارد .بطور کلی اطلاعات  مربوط  به خشکسالی متنوع است بطوری که برخی به خشکسالی آب و هوایی ، گروهی به نوع هیدورلوژیکی آن و بخشی دیگر به خشکسالی کشاورزی و در نهایت به خشکسالی  اقتصادی معطوف گردیده است .

پالمر (۱۹۶۵) جز اولین کسانی است که بطور علمی و با استفاده ازقوانین فیزیکی و ریاضی خشکسالی را مورد بررسی قرار داده است . وی با انتشار گزارشی تحت عنوان خشکسالی هواشناسی روش خود را که متکی بر داده های هواشناسی و هیدرولوژیکی بود ارائه نمود .

سازمان هواشناسی جهانی (۱۹۸۵) نیز در گزارشی تحت عنوان جنبه هیدرولوژیک خشکسالی ضمن بررسی عوامل جوی موثر ، تاثیر و تاثرات خشکسالی را از لحاظ هیدرولوژیکی بطور تفصیلی مورد بحث و بررسی قرار داده است . درایران تحقیقات  مربوط به خشکسالی سابقه اندکی داردو بصورت پراکنده در کتابها و مدارک ذکر شده ولی بصورت کاربردی و منسجم سابقه اندکی دارد . ولی در سال های اخیر تلاشهایی بصورت تدوین مقاله و پایان نامه در خصوص بررسی آماری و فیزیکی خشکسالی انجام گرفته که در این خصوص به چند مورد از تحقیقات انجام شده اشاره می شود : فرج زاده (۱۳۷۴)با استفاده از داده های ماهانه ، فصلی و سالیانه بارش های جوی ۳۱ ایستگاه سینوپتیک و کلیماتولوژی در سطح کشور (ایران ) ، خشکسالی ها ی کشوررا مورد مطالعه و بررسی قرار داده . و به این نتیجه رسید که مناطق جنوبی کشور در برابر خشکسالی از ظرفیت زیاد برخوردار بوده و مناطق شمالی کشور در سواحل جنوبی دریای خزر از ظرفیت کم تا متوسط برخوردار است . و معتقد است که هرقدر از عرض های جنوبی به  طرف عرض های شمالی پیش رویم ، فراوانی ، شدت و دوره تداوم آن فزونی می گیرد .  علی اکبر صفدری و همکاران (۱۳۸۲) با استفاده از شاخص بارش استاندارد ((SPI بعنوان شاخص منتخب ، جهت بررسی خشکسالی ها در ۲۹ ایستگاه واقع در داخل و خارج حوضه کارون با طول دوره آماری مشترک ۲۸ ساله (۱۹۷۲-۱۹۹۹) در سه مقیاس زمانی ۳، ۱۲، ۶، ماهه استفاده کردند . و به این  نتیجه رسیدند که بخش های شمالی وجنوب شرقی حوضه کارون دارای فراوانی خشکسالی بیشتر در همه مقیاس های زمانی مورد مطالعه در مقایسه با سایر نواحی می باشد . حسنعلی حسنی و همکاران (۱۳۷۹) با استفاده از آمارش بارش ۳۰ ساله زنجان و با استفاده از شاخص های درصد از بارش و شاخص توزیع استاندارد به مطالعه خشکسالی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که شاخص درصد از بارش در حین سادگی ، شاخص مطلوب و مطمنن بوده و خشکسالی را از نظرکیفی بسیار منطقی توصیف می نمایدکمتر نوشته شده است . (نوری ، ۱۳۸۰)

 

۲-۲ تعاریف و مفاهیم و اصطلاحات  

تعاریف زیادی از دیدگا ه های گوناگون برای خشکسالی ذکر شده که ما به مهمترین آنها اشاره می کنیم .خشکسالی عبارت است از کمبود بارش در دوره ای بلند مدت به نحوی که باعث کمبود رطوبت در خاک و سبب کاهش آب های جاری شود و بدین طریق فعالیت های  انسانی و حیات

طبیعی گیاهی وحیوانی را برهم بزند(باری و چورلی[۱]، ۱۹۹۶)

–  خشکسالی عبارت است از کاهش رطوبت مستمر و غیر طبیعی . (پالمر[۲]،۱۹۶۵)

– خشکسالی حالتی است که در آن رطوبت خاک برای محصول ناکافی باشد (وان باول و ورلیندن۳[۳] ،۱۹۵۶)

– خشکسالی موقعی اتفاق می افتد که بارندگی سالانه ۷۵ درصد نرمال سالانه یا بارندگی ماهانه ۶۰ درصد نرمال ماهانه باشد . (با تز[۴] ، ۱- خشکسالی یعنی مقدار بارندگی کمتر از ۸۵ درصد نرمال ( هویت[۵] ،۱۹۳۶)

– خشکسالی زمانی اتفاق می افتد که سه ماه متوالی یا بیشتر که مقدار بارندگی کمتر از ۵۰ درصد نرمال باشد . (بالدوینوایزمن[۶]،۱۹۴۱)

– خشکسالی موقعی است که مقدار بارندگی واقعی نصف نرمال یا کمتر باشد (رامدس[۷] ، ۱۹۵۰)

– خشکسالی دوره ای ازماه یا سال با ریزش باران کم که موجب افزایش دمای منطقه ، از بین رفتن

پوشش گیاهی و تلف شدن احشام می شود (راسل[۸] ، ۱۸۹۶)

– خشکسالی دوره ای است با هوای نامعمول خشک که به حد کافی با فقدان یا کمی آب به علت عدم تعادل هیدرولوژیک روبه روست (هاچسکی[۹]،۱۹۵۹)

– خشکسالی دارای دو مفهوم اقلیمی و هیدرولوژیکی است ، خشکسالی اقلیمی سال یا دوره ای که مقدار بارندگی آن کمتر ازمقدار نرمال است و خشکسالی هیدرولوژی ، سال یا دوره ای که طی آن رواناب[۱۰] به طور قابل ملاحظه ای پایین تر از مقدار متوسط است (روچ[۱۱] ،۱۹۹۱)

– خشکسالی پدیده ای است که هر چند سال یک بار در نتیجه کاهش میزان بارندگی در نفاط مختلف جهان به وقوع می  پیوندد و چنانچه کشاورزی پایدار نتواند در برابراین پدیده مقاومت کند قحطی بوجود می آید (آرمز[۱۲]، ۱۹۹۰)

– خشکسالی یک فصل ، یک سال یا چند سال با بارندگی کمتر از متوسط آماری نسبت به بارندگی چند ساله آن منطقه را گویند .  (شیندر[۱۳] ، ۱۹۹۴)

– خشکسالی ، یک رویداد یا واقعه اقلیمی است که خصوصیات آن بستگی به مدت استمرار ، شدت و وسعت منطقه تحت تاثیر و تسلط آن دارد که می تواند کوتاه مدت و کمتر زیان بخش و یا طولانی مدت ، شدید و کشنده باشد (گیت[۱۴]، ۱۹۸۹)

– خشکسالی ، سالی است که مقدار بارش نازل شده به کمتر از ۲۰ درصد معمول برسد . علاوه بر آن کاهش بارش بین ۲۰ تا ۵۹ درصد معمول باشد ، بعنوان کمبود یا ناکارآمد بودن بارندگی و هنگامی که کاهش بیش از ۶۰ درصد میانگین باشد حکایت از ناکافی بون آن دارد  (اداره هواشناسی هندوستان )

– خشکسالی یعنی کاهش عمده بارش که با کاهش موثر در تولید محصول همراه است (روسنبرگ[۱۵] ،۱۹۷۹)

سازمان هواشناسی جهانی[۱۶] (WMO ) متغیرهای مورد استفاده در تعریف خشکسالی را بر حسب اولویت به صورت زیر بیان کرده است :

۱-بارش [۱۷]

۲- بارش و میانگین درجه حرارت[۱۸]

۳- رطوبت خاک و متغیرهای میزان محصول

۴-شاخص های آب و هوایی و بر آوردهای تبخیر و تعرق[۱۹]

۵- تعاریف و اظهارات کلی
عتیقه زیرخاکی گنج