امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 59 views
  • بدون نظر
فایل سمینار روشهای کاهش آلودگی های زیست محیطی ناشی از  استفاده سیانید در صنایع فراوری مواد معدنی شامل ۱۳۴ صفحه می باشد. سیانید یکی از مواد بسیار خطرناک و آلوده کننده برای محیط زیست بوده که در اثر انجام کارهای صنعتی و معدنی، اثرات مخربی بر محیط زیست به جا می گذارد. یکی از مهمترین پروسه هایی که در آن از سیانید استفاده می شود، سیانیداسیون طلا بوده که جهت استحصال طلا و نقره در کارخانه فرآوری مورد استفاده قرار می گیرد. از دیگر کاربد های سیانید  در صنایع آبکاری می باشد که جهت پوشش های قلع و سرب می توان به آن اشاره کرد.

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
فصل اول
سیانید
راهنمای شناسایی سیانید
خطرات کار با سیانید
روشهای خنثی سازی محلول های سیانید و اثرات سوءآنها
رفتار عنصر و راه های انتقال به بدن انسان
عملکرد سیانید بر بدن
مقدار آلودگی سیانید
انواع سیانید
انواع کمپلکسهای فلزی سیانور 
خواص کمپلکسهای فلزی سیانور 
عوامل موثر در تجزیه کمپلکسهای فلزی سیانور 
انواع ترکیبات سیانور آزاد
خصوصیات سیانور آزاد
خواص ترکیبات ساده سیانور
روش های حذف سیانید
استفاده از هیدروژن پراکسید یا آب اکسیژنه
تصفیه با پراکسی منوسولفوریک اسید
سایر روش های تصفیه پساب سیانید
رقیق سازی
روش غشایی
الکترونینگ
هیدرولیز / تقطیر
روش های تشکیل کمپلکس
مطالعات موردی
نتیجه گیری
حذف سیانید از آب و پساب با استفاده از کربن فعال دانه ای
حذف سیانید و ترکیب روی – سیانید  از طریق تبادل فرآیند تبادل یونی
فصل چهارم
استفاده از روش غشای گازی
استفاده از پوشش گیاهی چینی
استفاده از کربن فعال دانه ای
استفاده از فرآیند تبادل یونی
منابع

عتیقه زیرخاکی گنج