گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 129 views
  • بدون نظر

با سلام

تهيه کننده : دکتر سید علی اکبر احمدی   می باشند و منبع مورد استفاده کتاب مقدمه ای برروش تحقيق در علوم انساني تالیف آقای دکتر محمد رضا حافظ نيا است

این پایان نامه شامل ۳۰۳ اسلاید می باشد

فهرست فصل ها

فصل اول – بحثی در زمينه شناخت ، فصل دوم – انواع تحقيقات علمي ، فصل سوم – انتخاب، تعريف و بیان مسئله تحقیق ، فصل چهارم – تدوين فرضيه ، فصل پنجم – نمونه گيري ،فصل ششم – ابزار سنجش و گردآوری اطلاعات ، فصل هفتم – روشهای گردآوري اطلاعات ، فصل هشتم – کد گذاری استخراج و طبقه بندی داده ها ، فصل نهم – تجزیه و تحلیل داده ها و استنتاج ،فصل دهم – تنظيم و تدوين گزارش تحقيق ، فصل یازدهم – تهيه و تنظيم طرح تحقيق

ساختار مقاله علمی :

ساختار یک مقاله علمی – پژوهشی با حدود ۵۰۰۰تا ۱۰۰۰۰ کلمه دارای عناصر زیر می باشد:

۱- مشخصات مقاله؛ ۲- چکیده؛ ۳- مقدمه؛ ۴- روش تحقیق؛ ۵- اطلاعات و داده ها؛ ۶- تجزیه و تحلیل؛ ۷- نتیجه گیری؛ ۸- شناسایی و تصدیق؛۹- منابع؛۱۰- ضمایم؛


عتیقه زیرخاکی گنج