گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 217 views
  • بدون نظر

قیمت : ۸۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۰۰    کد محصول : ۱۳۹۹۸    حجم فایل : ۴۲۹۸ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی برق بررسی روشهای مختلف کنترل بدون حسگر ماشین های شار محوری

عنوان سمینار: بررسی روشهای مختلف کنترل بدون حسگر ماشین های شار محوری

فهرست مطالب این سمینار که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:
چکیده
مقدمه
فصل اول: کلیات
۱-۱) کنترل برداری
۲-۱) کنترل مستقیم گشتاور
۳-۱) تزریق سیگنال حامل فرکانس پایین
۴-۱) تزریق سیگنال حامل فرکانس بالا
۵-۱) تزریق سیگنال حامل فرکانس بالای چرخان
۶-۱) تزریق سیگنال حامل فرکانس بالای ضربانی
۷-۱) تحریک گذرا
۸-۱) جمع بندی
فصل دوم: مدلسازی ماشین
۱-۲) مدل ماشین شار شعاعی
۲-۲) معادلات ماشین شار شعاعی
۳-۲) مدل معیار (پریونیت)
۴-۲) مدل ماشین شار محوری
۵-۲) مدل ماشین
۶-۲) نتیجه
فصل سوم: مدلسازی برجستگی
۱-۳) مفهوم برجستگی
۲-۳) ماشین های شار شعاعی
۳-۳) مسیر شار اصلی
۴-۳) مسیر شار نشتی
۵-۳) بدست آوردن اندوکتانس بی باری
۶-۳) وابستگی به بار
۷-۳) مدولاسیون اندوکتانس به سبب سیگنال حامل
۸-۳) اندازه گیری اندوکتانس فرکانس بالا در یک IPMSM
۹-۳) ماشین های شار محوری
۱۰-۳) بارگیری مغناطیسی از مغناطیس دائم ها
۱۱-۳) مسیر شار اصلی
۱۲-۳) مسیر شار نشتی
۱۳-۳) بدست آوردن اندوکتانس بی بار
۱۴-۳) وابستگی به بار
۱۵-۳) مدولاسیون اندوکتانس به سبب سیگنال حامل
۱۶-۳) اعتبارسنجی مدل
فصل چهارم: تزریق حامل فرکانس بالای چرخان
۱-۴) تزریق سیگنال حامل
۲-۴) عمل فیلتر کردن چهارچوب سنکرون
۳-۴) مشاهده گر/ ترکیب کنندگی
۴-۴) کار آزمایشی روی HFCI-R
۵-۴) تنظیم کننده های جریان
۶-۴) انتخاب اندازه ولتاژ حامل
۷-۴) اثرات عبور از صفر و گذراها روی تخمین ها
۸-۴) جداسازی جریان اصلی (decoupling)
۹-۴) نتیجه
فصل پنجم: تزریق حامل فرکانس بالای ضربانی
۱-۵) تزریق حامل و مشاهده گر
۲-۵) انجام عمل فیلتر کردن سنکرون
۳-۵) کار آزمایشی روی HFCI-P
۴-۵) تنظیم کننده های جریان
۵-۵) اندازه ولتاژ حامل
۶-۵) اثر عبور از صفر و حالت گذرا
۷-۵) آزمایش تغییر جهت سرعت و حالت گذرا
۸-۵) نتیجه
فصل ششم: روش INFORM
۱-۶) روش INFORM
۲-۶) رفع اثر EMF و مقاومت استاتور در PSM چرخان
۳-۶) نمایان کردن موقعیت روتور، سرعت زاویه ای روتور و همچنین سرعت و گشتاور بار
۴-۶) مشاهده گر حالت مکانیکی مداوم و پیوسته
۵-۶) مدل مکانیکی گسسته شده
۶-۶) تخمین حالت با استفاده از INFORM و اندازه گیری های EMF
۷-۶) مشخصات تصادفی INFORM و اطلاعات موقعیت اندازه گیری شده
۸-۶) احتمال وجود یک خطای INFORM به مقدار ۱۸۰ درجه (شامل مشاهده گر)
۹-۶) خطای اندازه گیری INFORM
۱۰-۶) خطای پیش بینی مشاهده گر
۱۱-۶) ادغام خطای اندازه گیری INFORM و خطای پیش بینی مشاهده گر
۱۲-۶) خطاهای INFORM صد و هشتاد درجه مورد انتظار در طول چرخه کار و نتیجه گیری
فصل هفتم: تحریک گذرا
۱-۷) توضیحات این روش
۲-۷) مسیر مشتق جریان استاتور
۳-۷) تحریک
۴-۷) مشاهده گر و جمله های نرمالیزه کننده
۵-۷) تحریک گذرا در فاصله ها
۶-۷) کار آزمایشی روی تحریک گذرا
۷-۷) تنظیم کننده های جریان
۸-۷) انتخاب فاصله های زمانی در توالی های اندازه گیری
۹-۷) آزمایشات گذرا و ردگیری
۱۰-۷) تحریک گذرا در همه دوره های کلیذزنی
۱۱-۷) تحریک گذرا یک بار در هر ده دوره کلیدزنی
۱۲-۷) نتیجه
فصل هشتم: روش PIPCRM
۱-۸) مفاهیم روش PIPCRM
۲-۸) استراتژی کنترل سرعت پایین با استفاده از روش PIPCRM
۳-۸) نتیجه
فصل نهم: نتیجه گیری ها و پیشنهادات
۱-۹) ارزیابی روشهای بیان شده
۲-۹) کارائی
۳-۹) مسائل درایو
۴-۹) ولتاژ DC اختصاصی
۵-۹) نیاز به سنسور جریان
۶-۹) تلفات اضافی در عناصر الکترونیک قدرت
۷-۹) محدودیت های تنظیم کننده جریان
۸-۹) نویز صوتی
۹-۹) اعمال در سیستمهای درایو استاندارد
۱۰-۹) تحریک اصلی و خاصیت غیر خطی اینورتر
۱۱-۹) تزریق سیگنال فرکانس بالا و خاصیت غیر خطی اینورتر
۱۲-۹) تحریک گذرا و خاصیت غیر خطی اینورتر
۱۳-۹) حساسیت پارامتر
۱۴-۹) پایداری
۱۵-۹) محدوده کاربردها
۱۶-۹) نتایج کلی
منابع و مؤاخذ
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع انگلیسی
چکیده انگلیسی

امیدوارم این سمینار برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.


عتیقه زیرخاکی گنج