گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 122 views
 • بدون نظر

این فایل در ۲۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

استفاده ازخاک مسلح در سدهای خاکی
ضعف خواص مکانیکی خاک و ابعاد بزرگ سازه های خاکی در مقایسه با سازه های بتنی موضوع تقویت خاک را مطرح کرد.
مفاهیم خاک مسلح جدید نبوده و به عهد باستان بر میگردد. )کاه گل(
اوایل قرن بیست آقای رید استفاده از خاک مسلح در سد خاکی را مطرح کردند.
سایر محققین اروپایی و آمریکایی آنرا توسعه دادند.
 • بازدید : 128 views
 • بدون نظر

این فایل در ۱۳۴صفحه ی قابل ویرایش تهیه شده است و در ۵ فصل به شرح زیر است:                                       

فصل اول شامل كليات (اهداف و انگيزه موضوع ، سوالات تحقيق ، پيشينه تحقيق ،‌روش تحقيق و ساختار و محدوده تحقيق) مي باشد. در فصل دوم مفهوم حکمت ، موعظه ، جدل  و کاربرد آنها در قرآن کریم به عنوان شيوه دعوت پيامبر اسلام (ص)شامل معانی لغوی و اصطلاحی حکمت ، موعظه ، جدل،معنی لغوی و اصطلاحی حکمت،معنی لغوی و اصطلاحی موعظه،معنی لغوی و اصطلاحی جدل، کاربرد تعابیر مربوط به حکمت ، موعظه ، جدل در قرآن کریم ،کاربرد تعبیر حکمت،کاربرد تعبیر موعظه، کاربرد تعبیر جدل، شيوه هاي پيامبران در ابلاغ پيام الهي در قرآن كريم و …بیان گردیده است، در فصل سوم به جلوه هاي حكمت الهي از منظر قرآن و روايات معصومين شاملاهمیت حکمت از نظر اعتقادی در قرآن و روایات ،حکمت و توحید،حکمت و نفی از شرک ، حکمت در نبوت و شریعت و …اختصاص داده شده و در فصل چهارم جلوه های موعظه از منظر قرآن و روایات معصومین شامل مفهوم و اهمیت موعظه ،موعظه در قرآن کریم، موعظۀ اخلاقی، موعظه نفسانی و موعظه پذیری و تکبر و…تعریف شده است و در فصل پنجم جلوه های مجادله از منظر قرآن و روايات معصومين شامل مفهوم مجادله،انواع مجادله در قرآن و روایات معصومین و اهداف مجادله شرح داده شده است.

 

 

 

 

 

چكيده:

پايان نامه حاضر تحت عنوان «بررسي شيوه هاي دعوت پيامبر اسلام (ص) با تكيه بر حكمت،  موعظه و مجادله احسن» با توجه به آيات قرآن كريم و روايات معصومين (عليهم السلام) و ديگر منابع از كتب معتبر اسلامي به بررسي عمده ترين شيوه هاي دعوت رسول اكرم (ص) پرداخته است.نوشتار حاضر در پنج فصل و هر فصل مشتمل بر بخشهاي مجزا به بررسي مفهوم حكمت ، موعظه و مجادله احسن ، جلوه ها ،‌مصاديق ، تأويل و اهداف آنها ازمنظر قرآن و روايات معصومين مي پردازد.

روش تبليغي انبياء و خصوصاً رسول اكرم (ص) بهترين و نافذترين روشهاي ارائه شده به جامعه بشري بوده است كه بر اساس دعوت خلق به معرفت و عبادت پروردگار با «حكمت و موعظه حسنه و مجادله احسن» بوده است.حكمت كه لازمه هدايت است بر اساس كتاب الله و مصلحت وقت ، كه بنا به دلايل و برهان صورت مي پذيرد و در واقع موجب معرفت و تفقه در دين است كه به اطاعت خدا و رسول و ائمه اطهار (عليهم السلام) مي انجامد و منظور از موعظه حسنه همان نصايح مشفقانه مشتمل بر وعد و وعيد الهي است و منظور از مجادله احسن استفاده از مقدمات درست در جهت اقناع ومجاب كردن مشركان و كفار و مخالفان و نهايتاً دعوت ايشان به اسلام و حقيقت مي باشد.

«مقدمه»

در اين رساله تحت عنوان « بررسي شيوه هاي دعوت پيامبر اسلام (ص) با تكيه بر حكمت ، موعظه و مجادله احسن» با استفاده از آيات  قرآن كريم و احاديث معصومين به بررسي شيوه هاي دعوت رسول اكرم (ص) پرداخته و پس از بررسي و تحليل نظرات مختلف ، نظريه مختار بيان گرديده است.و به اندازه بضاعت اندك ، قطره اي ناچيز از اين درياي بيكران چشيده و به نكات زير دست يافتم كه : «حكمت» نوري افاضه اي از سوي خداوند است به كساني كه از نيروي عقل خود بتوانند درست استفاده نمايند ، عطا خواهد شد و در سايه آن به حقايق معلومات و درجاتي  از كمال مي رسند.[۱]

و موعظه يكي از راه هاي دعوت و جلب قلوب شمرده مي شود كه پيامبر اسلام (ص) براي جذب افرادي كه داراي احساسات و عواطف جوشان و بيداري عمومي بودند از موعظه بهره مي برد و خداوند متعال براي اينكه پيامبرش را اسوه اهل استدلال قرار دهد، به او ابلاغ فرمود كه استدلال محض ، همه جا سودمند نيست ،‌بلكه علاوه بر آن ، از موعظه براي دعوت ديگران استفاده نمايد.

و «مجادله» كه رسول اكرم (ص) به طور مطلق از آن نهي نشده است بلكه از آن مجادله غير احسن و يا باطل منع شده است ، چنانكه خداوند متعال مي فرمايد : «وَلا تُجادَلوا اَهلَ الكُتابِ اِلا بِالَّتي هِيَ اَحسَن» ، بنابراين مجادله احسن در اسلام جايز مي باشد كه قانون عملي براي رسول اكرم (ص) در مقابل مخالفان اسلام بوده است.در مقابل مجادله احسن مجادله باطل قرار مي گيرد كه مطابق قرآن كريم و روايات معتبر معصومين ، بر مردم حرام گرديده است زيرا در اين نوع جدال ،‌سعي و تلاش مخالفان در جهت حق جلوه دادن عقايد باطل و نادرستشان مي باشد در حالي كه مجادله احسن با استفاده از اصول مشترك طرفين براي محقق ساختن حق و اثبات آن صورت مي پذيرد.

اين پايان نامه به روش كتابخانه اي و با استفاده از منابع تفسيري و روايي و با راهنمايي اساتيد محترم راهنما و مشاور در پنج فصل تاليف و تنظيم گشته است.


 • بازدید : 131 views
 • بدون نظر
روش صحيح استفاده از نخ دندان:
مسواك زدن به تنهايي فقط باعث تميز شدن سه سطح از پـنج
سطح دندان مي شود. در نتيجه دو سطح باقيمانده (بين دندانها)
نيازمند توجه خاص هستند تا از بوجود آمدن پلاك ميكروبي در
آنها جلوگيري شود . از آنجا كه پوسيدگي دندان و بيماري لثه از
سطوح بين دندانها آغاز مي شود ، استفاده روزانه از نخ دنـدان
توصيه مي گردد.
۱-حدود پنجاه سانتيمتر از نخ دندان را جدا كرده و دو انتهـاي
آن را دور انگشتان مياني خود بپيچيد.
۲-نخ را با انگشت شست خود به آرامي و به دقت بين دندانهاي
بالايي و زير شيار لثه وارد كنيد. از تماس ناگهاني نخ دندان بـا
لثه خودداري كنيد.

۳-نخ را به دو طرف دندان خم كنيد و با حركـت بـالا و پـايين
پلاكهاي ميكروبي مضر را برداريد. به خاطر داشته باشيد كه هر
دندان را بطور جداگانه و كامل تميز كنيد.
۴-نخ دندان را با انگشت سبابه به آرامي از بين دندانهاي پاييني
رد كنيد. دوباره آنرا به دو طرف دندان خم كنيد و همان حركت
را انجام دهيد.
به ياد داشته باشيد كه هر دندان را بطور جداگانه وكامل تميـز
نمائيد. همچنين از انگشت سبابه براي ورود آرام نخ دندان بـين
دندانهاي فك پايين كمك بگيريد. اين حركت را براي هر دندان
جداگانه و با دقت انجام دهيد.
روش صحيح مسواك زدن:
لايه اي كه بر اثر تجمع غذا و ميكروب ها بر روي دندانها ايجـاد
مي شود پلاك ميكروبي نام دارد . پلاك ميكروبي دشمن اصـلي
دندان و لثه مباشد. پلاك ميكروبي لايه چسبنده اي اسـت كـه
مي تواند تدريجا باعث پوسيدگي دندان گردد. هنگامي كه پلاك
ميكروبي به لثه ها حمله مي كند به سرعت باعث ايجاد بيمـاري
لثه مي شود كه مي تواند باعث از دست دادن دندانها گردد .اين
لايه به راحتي با مسواك زدن پاك مي شود . بنـابراين بايـستي
براي پاك كردن آن از وسايلي چون مسواك و خمير دندان و نخ
دندان استفاده كرد .
۱-مسواك خوب داراي رشته هاي نايلوني ، نرم ، تميز ، محكم و
صاف است.
۲- خمير دندان حاوي فلورايد را بـه انـدازه يـك نخـود درون
موهاي مسواك فشار دهيد. به گونه اي كه خمير دندان در لابـه
لاي موهاي مسواك وارد شود .
۱
۳-موهاي مسواك را بطور مايل در محل اتصال لثه و دنـدانهاي
فك بالا و پايين قرارداده و آن را به سمت سطح جونده دنـدان
بچرخانيد.
۴- در سطوح سمت گونه و لب ، موهاي مسواك را بطور مايل در
محل اتصال لثه و دندانهاي فك بالا و پايين قرارداده و آن را بـه
سمت سطوح جونده دندان بچرخانيد.
۵- سطوح داخلي دندانهاي عقبي را با چرخش مسواك به سمت
فضاي داخل دهان تميز كنيد.
۲
۶- سطوح داخلي دندانهاي جلو را با حركت جلو و عقب مسواك
كه بصورت عمودي روي دندانها قرار دارد تميز كنيد.
۷- حركت جلو و عقب و كمي فشار مـسواك بـر روي سـطوح
جونده آنرا تميز ميكند.
بهترين زمان مسواك زدن شبها قبل از خواب و روزهـا بعـد از
صبحانه مي باشد.

 • بازدید : 134 views
 • بدون نظر

آنچه می خوانید متن فیلمی آموزشی با عنوان ( پرواز بوفالوها) می باشد که در آن آقای جیمز

پلاسکو به معرفی روش های نوین مدیریت پرداخته است. پس بدون شک مطالعه این فایل

ارزشمند را از دست ندهید

امیدواریم توانسته باشیم مطالب مفید و ارزشمندی را به شما ارائه دهیم.

می خواهم در مورد تغییرات دنیا کنونی که به شکل چشمگیری بر روش کسب و کار تاثیر

گذارده است و روش برخوردی که برای باقی ماندن و ادامه بقا در قرن بیستم و یکم به آن

نیازمندیم ، سخن بگویم . من چهل و سه سال است که در بازار کار هستم و سی سال اول آن را

دقیقا می دانستم که چه باید بکنم. وظیفه من به عنوان رهبر شرکت و عنوان مدیر سازمان

بسیار روشن بود می بایست برنامه ریزی ، سازماندهی و کنترل با هم می کردم و مطمئن می

شدم که امور به همان شکل که انتظار می رفت انجام شده است .

 • بازدید : 173 views
 • بدون نظر

کار در منزل با mesell
درآمد ماهی ۲ ملیون تومان بدون هیچ گونه سرمایه اولیه و کاملا رایگان با ۱ ساعت کار روزانه

Mesell یک وب سایت ایرانی می باشد که خدمات تجاری و رایگانی به همه ی دانشجو ها و دانش آموزان می دهد و این کتابچه نیز در همین مورد تهیه و تنظیم گردیده است.

در این روش نیازی به هیچ سرمایه ی اولیه نیست و حتی بعد از رسیدن به هر موقعیتی در این روش هیچ کاری پولی نیست و کاملا رایگان می باشد .

در حالت متوسط در آمد شما ماهانه می تواند بین ۹۶۶ الی ۲۶۶ هزار تومان متغیر باشد
در حالت خوب درآمد می تواند به ۴ میلیون تومان در ماه نزدیک شود
در حالت ایده ال و ویژه درآمد تا ۲ میلیون تومان در ماه هم براحتی می رسد

 • بازدید : 123 views
 • بدون نظر

روشی نو برای کسب درامد از اینترنت!

این کتاب چندمین کتاب از آموزش کسب درآمد هست که منتشر می کنم .
در این کتاب نکات فلسفی و داستان های آموزشی نوشته نشده است ، بلکه باید با خواندن این کتاب مو به مو
عمل کنید و طبق دستورالعمل پیش بروید تا به درآمدی که شما می خواهید و ما تضمین می کنیم برسید .
بعد از بررسی های میدانی و بروز و کارشناسی به این نتیجه رسیدیم که بهترین و کارایی ترین روش کسب درآمد از
اینترنت در حال حاضر ) در پاییز ۴۹۳۱ ( این روش هست و مابقی روشها یا قدیمی شدند و یا کارایی آنچنانی ندارند و
یا انقدر تکراری شده که بسختی می توان بین هزاران رقیب کاری پیش برد و مساله ی مهمتر اینکه بیشتر روشهای
موجود در اینترنت نیازمند سرمایه ی اولیه هستند ، برعکس روش فوق که با رمز F10-146 نام برده خواهد شد…
مقدار و میزان درآمد در این شغل تجاری تقریبا بستگی به عوال مهم زیر دارد .
.۴ مقدار زمان فعالیت شما ) شرایط خوب حدود ۴ الی ۹ ساعت (
.۲ تعداد محصول موجود در فروشگاه شما ) شرایط خوب ۰۶۶ الی ۴۶۶۶ محصول (
.۹ فعالیت های مکمل و Seo ) شرایط خوب حدود ۹۶ دقیقه در روز (
a . بک لینک و تبادل لینک
b . فعالیت در Facebook و Instagram و Telegram و FaceNama و …
c . فعالیت در انجمن ها یا همان Forum ها

 • بازدید : 212 views
 • بدون نظر
ﻏﺬا و –ﺗﺪاﺧﻼت داروﯾﯽ و دارو ﺧﻄﺎﻫﺎي ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻮاﻧﯽ

ﺪاﺧﻼت و ﻧﺎ ﺳﺎزﮔﺎري دارو ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ 
داروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان دوز درﻣﺎﻧﯽ و ﺳﻤﯽ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ داراي ﺗﺪاﺧﻼت ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺗﺮي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ) .داروﻫﺎي ﺿﺪ آرﯾﺘﻤﯽ-ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎد ﺧﻮراﮐﯽ – ﺿﺪ دﯾﺎﺑﺖ -ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن- ﺿﺪ ﺻﺮع ﺗﺌﻮﻓﯿﻠﯿﻦ -آﻣﯿﻨﻮﻓﯿﻠﯿﻦ -دﯾﮕﻮﮐﺴﯿﻦ- ﻟﯿﺘﯿﻮم -ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﯾﺴﯿﻦ و (… اﮔﺮﺑﯿﻤﺎرﺳﯿﮕﺎر ﻣﯿﮑﺸﺪ و ﯾﺎ ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪﭘﺰﺷﮏ ﯾﺎ داروﺳﺎز ﺧﻮد را ﻣﻄﻠﻊ  ﮐﻨﺪ. ﻧﺴﺨﻪاي ﮐﻪ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ از داروﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﺗﺪاﺧﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻫﻢ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ .
راه ﻫﺎي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﺪاﺧﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و داروﺳﺎز ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ داﻧﺴﺘﻦ  .ﺑﯿﻤﺎر را ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف ﺻﺤﯿﺢ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ،ﺗﺪاﺧﻼت ﻏﺬا ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺎ دارو ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .

ﺗﺪاﺧﻼت دارو ﺑﺎ دارو:
: -ﺗﺌﻮﻓﯿﻠﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي آﻧﺰﯾﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﭙﺮوﻓﻠﻮﮐﺴﺎﺳﯿﻦ ۱
اﯾﻦ داروﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻤﯽ ﺳﻄﺢ ﺗﺌﻮﻓﯿﻠﯿﻦ در ﺳﺮم ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ  .
ﺳﯿﭙﺮوﻓﻠﻮﮐﺴﺎﺳﯿﻦ و داروﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻼرﯾﺘﺮوﻣﺎﯾﺴﯿﻦ ، ارﯾﺘﺮوﻣﺎﯾﺴﯿﻦ ، ﻓﻠﻮﮐﺴﺎﻣﯿﻦﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ.در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف ﻟﻮوﻓﻠﻮﮐﺴﺎﺳﯿﻦ و اُﻓﻠﻮﮐﺴﺎﺳﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳﯿﭙﺮوﻓﻠﻮﮐﺴﺎﺳﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

عتیقه زیرخاکی گنج