گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 200 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

گاهی اتفاق می افتد که سطح بنا از زمینهای اطراف خود پائینتر و یا بالاتر است . در این موقع برای پیشگیری از ریزش خاک به سطح ساختمان و خرابی آن ، دیواری به شکل (۵۴) می سازند . این دیوار (دیوار محافظ) خوانده می شود .
دیوار محافظ را باید طوری حساب کرد که فشار خاکی را که به آن تکیه دارد تحمل کند .
دیوارهای محافظ را معمولا با سنگ لاشه ماسه و سیمان و آهک با تارد می سازند البته ممکن است این دیوارها را با آجر نیز ساخت ولی بهتر است از نظر صرفه و محکمی دیوار را با سنگ بنا کرد .
اول زیر دیوار محافظه را شفته ریزی می کنند و روی آن را با آجر می سازند . چنانکه نمای خارجی کار عمودی و نمای داخلی آن به طرف خاکریزی پله ای باشد یعنی آجر کاری را با سطح وسیعی از کف شروع می کنند 
بناهای مسکونی (غیر از بناهایی که زیرزمین دارند ) معمولا به اندازه ۴۰ تا ۶۰ سانتیمتر از کف زمین معمولی بلندتر ساخته می شوند و این بلندی را کرسی یا مسنی گویند .
در ساختمان هایی که زیرزمین دارند تمام طبقه زیر زمین داخل زمین نیست بلکه به اندازه یک سوم آن داخل زمین و بقیه از کف آزاد بالاتر است و برای طبقه دوم به منزله همان کرسی یا مسنی است .
نماسازی این کرسی یا مسنی را ازاره می گویند .
دیوارهای محافظ بیشتر در کارهای جاده سازی در جلوی تپه و کوه هائی که ریزش دارند با سنگ های مکعب شکل که چکش کاری شده اند به کار می برند . این دیوارها را در مقابل ریزش خاک و سنگ هائی جدا شده از کوه می سازند . قطر این دیوارها معمولا در حدود ۵/۱ متر از پائین شروع و تا حدود یک چهارم سطح بنای اولیه در بالای دیوار تمام می شود چنانچه تپه یا کوه آب دار باشد سوراخهائی بین سنگها تعبیه می کنند تا آب اضافی از سوراخهای خارج شده و زیانی به دیوار نرساند (شکل ۵۵) ملاط این دیوار از ماسه و سیمان تشکیل شده است . این دیوار را در کنار رودخانه ها برای جلوگیری از ریزش جاده یا دیوارهای مسیر رودخانه به کار می برند . دیوار محافظ را گاهی بدون ملاط می سازند یعنی اینکه روی دیوار محافظ را با تورهای سیمی پوشانیده و از ریزش و خراب شدن آن جلوگیری می کنند .
طریقه عمل این است که تورهای سیمی درشت بافت را شروع کار روی سطح زمین محل بنا پهن می کنند و عمل دیوار چینی را شروع می کنند .پس از اینکه مقداری از کار بالا آمد تورهای سیمی را از جلوی کار به روی سطح دیوار و بعد به پشت دیوار می رسانند و دو سر تورها را به هم می بندند . مقدار سنگی که در وسط تورهای سیمی می باشد تقریبا به صورت تکه ای بزرگ تبدیل شده و از هم جدا نمی شود . وزن آن که عبارت از چندین تکه سنگ می باشد در مقابل فشارهای زیادی تحمل کند بدین ترتیب دیوارهائی ساخته و جلوی فشار خاک و ریزش قسمت هائی از کوه را می گیرند . تورهائی که به کار می رود حتما باید از توریهای گالوانیزه (ضد رنگ) باشد (شکل ۵۶)
دیوارهای محافظ را می توان با بتن های مسلح ساخت و در طول دیوار برای مقاومت بیشتر در پشت دیوار عمود بر طول دیوار محافظ شاخه هائی بصورت میخ هائی (پودر افقی) که به دیوار متصل باشد و آرماتور شاخه ها را (پودر افقی) به آرماتورهای داخل دیوار محافظ اتصال می دهندو بتن ریزی می نمایند و محل آنرا داخل تپه و کوه ساخته و روی آنرا با شفته یا سنگ و یا خاک پر می نمایند پس از خاک ریزی آن را کاملا می کوبند تا محکم شود .
این شاخه ها چون زیربدنه تپه یا کوه ساخته می شود و سنگینی زیادی که روی آن می باشد نمی تواند از جای خود حرکت کند و دیوار محافظ را با خود نگهداری و از حرکت آن جلوگیری می نماید.
این گونه دیوارهای محافظ مقرون به صرفه نمی باشد و از لجاظ اقتصادی بسیار گران است ولی در مقابل فشارهای زیاد مقاومت دارد و خراب شدن آن بسیار دیر یا بندرت انجام می گیرد .
۳ –دیوار محافظ عایق کاری 
دیوار محافظ زیرزمین این دیوار که بار طبقات فوقانی را تحمل می کند باید از رطوبت محفوظ بماند و ملاطهای خوب انتخاب گردد و پس از ساختن آن را عایق کاری کنند تا از نفوذ رطوبت پیش گیری شود و بعد از عایقکاری دیوار محافظ عایق می سازند و پشت آن را شفته ریزی می کنند .
دیوار محافظ عایق به دو طریق انجام می گیرد قاعده اول این است که اول دیوار زیرزمین را با ملاط دلخواه که عبارت از ملاط ماسه و سیمان – ماسه و آهک باتارد و یا ملاط گل آهک است می سازند و بعد پشت دیوار را با ملاط ماسه و سیمان اندود و روی آن را صیقلی می کنند . پس از عایق کاری دیوار محافظ که عبارت ازیک دیوار یازده و یا بیست و دو سانتیمتری است با ملاط ماسه و سیمان می سازند بطوری که تمام کوره ملاطهای آن کاملا پر شود و جای خالی وجود نداشته که در موقع شفته ریزی آب آهک از سوراخها نفوذ کرده و محل عایق کاری را سوراخ و خراب نماید . 
طریقه دوم این است که اول دیوار محافظ را با هر نوع ملاطی که مقرون به صرفه باشد بسازیم و روی آن را با ملاط ماسه و سیمان اندود و صیقلی نمائیم روی اندود ماسه و سیمان عمل عایق کاری را انجام داده و دیوار زیرزمین را با ملاط ماسه و سیمان می سازیم باید توجه داشته باشیم که در طریقه اول دیوار محافظ را با ملاط ماسه و سیمان و در طریقه دوم دیوار زیرزمین را با ملاط ماسه و سیمان ساخته ایم .
دلیل این کار این استکه چون روی عایق کاری ملاطی از ماسه و سیمان نمی شود نگهداشت بنابراین ملاط دیوار دوم را که روی عایق کاری ساخته می شود حتما باید ملاطی باشد که در ترکیب شیمیائی قیر اثری نداشته باشد .
۴ – نمای داخلی 
در بعضی از ساختمانهای بزرگ که برای مدارس حرفه ای و کارخانه ها و نظایر آنها ساخته می شود نمای داخلی بنا را بندکشی می کنند و فشارهایی که مستقیما بر دیوارها وارد می آید از نمای داخلی تا نمای خارجی است ولی اگر سطوح داخلی بنا را با اندودهای مختلف و کاشیکاری نماسازی کنند فشار بر قسمت آجر کاری وارد می آید و هیچکدام از اندودها نمی تواند در برابر فشار مقاومت کند و در مواقعی که دیوار شکست بر می دارد اندودهای روی آن هم به طریق مختلف ترک بر می دارد و هر کدام به طرفی حرکت می کند .
۵ – روکار
روکارهای خارجی بنا از اقسام آجرها و سنگها و سیمانکاری به طریق های مختلف نماسازی می شود اگر نمای ساختمان آحر و بند کشی باشد به طریقی که در بالا ذکر شد فشار وارد از داخل تا خارج کار روی آجرهاست ولی اگر از سنگ باشد دو نوع می توان آن را  انجام داد سنگهای پلاکی و سنگهای تراشی .
روکارهائی که با سنگهای پلاک نماسازی می شود مانند اندودهاست و سنگ پلاک یا سنگهای اره ای نمی تواند در برابر فشار تحمل کند ولی سنگهای تراش مانند سنگ باد بر تیشه ای ورگی چون مکعب شکل هستند و ضخامت بسیار بالا دارند می توانند در برابر فشار تحمل کنند و با بقیه ضخامت دیوار همکاری نمایند . در بعضی از نقاط که وسیله آجر سازی کم است و سنگهای شکسته که لاشه نمامیده می شود وجود دارد می توان نمای دیوار را از سنگ شکسته بنا کرد در این موارد باید از ملاطهای خوب استفاده کرد و سنگها را به طریقی روی هم کار گذاشت که حالت لغزندگی نداشته باشد این نوع دیوار تحمل فشار را دارد .
۶ – دیوارهای باربر
دیوارهای باربر که با آجر و ملاطهای اهکی و سیمانی ساخته می شود عبارت است از دیوار ۵/۱ آجری (۳۵ سانتیمتر) ، شکل ۵۷ و دو آجری (۴۵ سانتیمتر) . و ۵/۲ آجری (۵۵ سانتیمتر) به هر اندازه ای که لازم باشد دیوار را به آن اندازه می سازند و طریقه اتصال آن کله و راسته است که در ردیف آجر کاری یک آجر را طولی یعنی طول آن را در طول کار قرار میدهند و آجر بعدی را عرضی یعنی عرض آن را در طول کار تعبیه می کنند (شکل ۵۷) و باید سعی کرد که آجر شکسته در دیوار های باربر به کار برده نشود و بندوبستهای آجرها خوب عمل شود زیرا اگر عمل اتصال آجرها خوب انجام نگیرد و درزهای آجر مقابل یکدیگر قرار گیرند آجرها با هم همکاری نمی کنند و فشارهای وارد آنها را در محلهای اتصال از هم جدا می کند و خراب می شود . عمل اتصال برای همکاری آجرهاست که فشار را به تمامی نقاط دیوار به یک میزان پخش کند . در آجر کاری درزهای افقی را ملاط و درزهای عمودی را کوره ملاط می نامند و در موقع آجر کاری باید سعی کرد که کوره ملاطها از ملاط پر شود تا عمل اتصال خوب انجام گیرد .
گاهی می توان آجرها را یک ردیف کله و ردیف بعدی را راسته به کار برد . در این نوع آجر کاری عمل اتصال خوب انجام می گیرد .

عتیقه زیرخاکی گنج