گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 98 views
  • بدون نظر

دانلود پروژه پایان نامه ورد پروژه روسازي راه رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.

فهرست مطالب :

 

       ــ‌   چكيده

      ــ   مقدمه

              – استحكام

              – حجم و رطوبت

              –  افت و تورم

      ــ   آزمايشات مكانيك خاك براي طراحي روسازي

          –   ضريب بابري كاليفرنيا CBR

              – ميزان مقاومت يا ايستادگي ( تاب مصالح )

              – مدول ارتجاعي ( MR )

              – ضريب عكس العمل بستر ( K )

     ــ   طراحي بستر

               (G) خاكهاي بسترخوب

M)          ) خاكهاي متوسط بستر

(P)              خاك هاي بستر سست

      ــ   تنش هاي عمومي در بستر راه

        –   ترك هاي خستگي

             –   گودال و چاله ها

             –   سستي ها

             –  جاي چرخ گذاشتن

      ــ   روش هايي براي بهبود عملكرد بستر

      ­­ــ     نتيجه گيري

مقدمه

زير سازي مانند خاك آماده شده و متراكم شده ، روسازي را حمايت مي كند . انجمن آمريكايي روسازي با بتن ۲۰۰۳  )  لايه هاي روسازي درشكل ۱ نشان داده شده است . يك شكل منطقي زير سازي مانند …..  تغييرات نه چندان زياد در حمايت ها و براي روسازي با بتن مطلوب است . زير سازي با امكانات مناسب در نگهداري روسازي شكل داشته و يك سكوي محكم براي امكانات اجرايي بوجود مي آورد .

 

رويه شني ، روسازي

اساس و زير اساس

بستر

شكل ۱ انواع لايه هاي روسازي

يك تصويراز نقص و شكاف  زير سازي در شكل ۲ نشان داده شده است .

شكل ۲  عيب ونقص و شكاف در زير سازي ( بعد از راهنماي روسازي wspot  سال ۲۰۰۳) .

مواد تحليل دهنده زير سازي به طور نمونه توسط سفتي يا استحكام و مقاومت شرح داده مي شوند . در كل فشار زيادي براي از شكل طبيعي خارج كردن يك زير سازي وجود دارد با فشارهاي بيشتري مي تواند قبل از نزديكي يك مقدار از شكل بحراني غير طبيعي تحمل كند .     اگر چه عامل هاي ديگري وجود دارند كه ارزيابي مواد زير سازي را شامل مي شود ( مثل افت و تورم در موارد خاص خاك هاي رس و خاك ) ، سفتي و استحكام ( صنعت آسفالت هاوايي سال ۲۰۰۳ )  اجراي زير سازي  عموماً بستگي به آن سه لايه اساسي دارد ( راهنماي روسازي wspot سال ۲۰۰۳)


عتیقه زیرخاکی گنج