گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 171 views
  • بدون نظر

دو ديدگاه حقوقي و تاريخي (با تأكيد بر جنبة حقوقي) به بررسي رژيم حقوقي درياي خزر پرداخته شده است. در ابتدا رژيم حقوقي درياها و درياچه ها از ديدگاه حقوق بين الملل تبيين و سپس وضعيت حقوقي درياي خزر بر مبناي قوانين بين المللي تحليل شده است. از آنجا كه معاهدات، نقش مهمي در تعيين رژيم حقوقي يك درياچه دارند، معاهدات مربوط به درياي خزر از گذشته تا امروز را مرور كرده ،به علل ناكارآمدي معاهدات سابق پرداخته و در پايان، موضع كشورهاي ساحلي، در مورد رژيم حقوقي اين دريا بررسي شده است.

۱ـ خصوصيّات جغرافيايي، اقتصادي و تاريخي درياچة خزر

خزر بزرگترين درياچه دنياست[۱]؛ آبراه طبيعي به درياهاي آزاد و يا اقيانوسها ندارد و فقط از طريق كانالهاي ايجاد شده بر رودخانه ولگا، به درياي سياه متصل مي شود.درياچه خزر به لحاظ موقعيت جغرافيايي و رويدادهاي تاريخي، اسامي مختلفي داشته است. قديمي ترين نام آن، «هيركانا» بوده كه بعداً به اسامي ديگري چون «آبسكون»، «درياي طبرستان»، «درياي قزوين»، «درياي ديلم»، «درياي گرگان»، «درياي ساري» و «درياي مازندران» تغيير نام داده است. اروپاييان به دليل همجواري قوم «كاسپي» با اين درياچه، آن را «درياي كاسپين»[۲] ناميده اند. اكنون رايج ترين نام اين درياچه، «درياي خزر» است كه به علّت سكونت قوم «خزر» در كنار آن، بدين نام خوانده مي شود.[۳]

درياچة خزر ابعادي به طول ۱۲۰۵ تا ۱۲۸۰ كيلومتر و عرض ۲۰۲ تا ۵۵۴ كيلومتر دارد. وسعت آن نيز از ۳۷۱۰۰۰ تا ۴۶۳۲۴۴ كيلومتر مربع متغير بوده است[۴]. مجموع سواحل خزر حدود ۶۳۷۹ كيلومتر است كه ۶۴۰ كيلومتر آن، به ايران تعلق دارد. عمق اين درياچه به طور متوسط ۱۸۰ متر است، ولي در عميق ترين نقاط به ۹۸۰ متر نيز مي رسد. سطح آب درياي خزر، ۲۸ متر پايين تر از سطح آبهاي آزاد است. همچنين به دلايلي چون تبخير زياد، يك جريان چرخشي بر خلاف جهت عقربه هاي ساعت در اين درياچه وجود دارد. اين درياچه داراي جزاير بسياري است كه همه به صورت فلات شني بوده و محل مناسبي براي زندگي مرغان دريايي محسوب مي شوند. شبه جزيره ميانكاله در نزديكي بندر تركمن و جزيره غازيان در بندر انزلي از آن جمله اند. دانلود فایل تحقیق رشته حقوق /رژيم حقوقي درياي خزر و موضع كشورهاي ساحلي

  • بازدید : 126 views
  • بدون نظر

دانلود فایل پروژه پایان نامه جدید بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.

– برخ از مطالب این مقاله :

– اهمیت دریای خزر،موقعیت جغرافیایی ،اقتصادی ،ژئوپلیتیکی و زیست محیطی

– زمینه های اشتراک منافع و همگرایی ایران و روسیه در عرصه سیاست خارجی

– دیدگاهای کشورهای ساحلی در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر

– وبسیاری مسائل دیگر امیدوارم این مقاله مورد توجه شما دوستان عزیز قرار بگیره.

دریای خزر با وسعت۰۰۰/۳۷۰ کیلومتر مربع بزرگترین دریاچه جهان در سرزمین آسیا و اروپا در شمال ایران و در محل تلاقی آسیای مرکزی ، قفقاز و ایران واقع شده است .و مجموع طول ساحل دریای خزر ۶۳۸۰ کیلومتر مربع است که در اختیار پنج کشور ساحلی روسیه ، ترکمنستان ، قزاقستان و جمهوری  آذربایجان و ایران قرار دارد . این دریا منطقه مهم تولید نفت و گاز طبیعی جهان محسوب می شود و ذخایر این منطقه بعد از خلیج فارس می تواند منبع بادوامی در طول ۴۰ سال آینده باشد . و همچنین کشتیرانی و ماهیگیری ( علی الخصوص خاویار ) از دیگر منابع اقتصادی این دریاست . بعد از فروپاشی شوروی تعداد کشورهای ساحلی از دو کشور به  پنج کشور روسیه ، ایران ، ترکمنستان ، قزاقستان و جمهوری آذربایجان  افزایش یافت .   


عتیقه زیرخاکی گنج