گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 132 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري اسلامي ايران را با شور و جذابيت و آزادگي و مشاركت عمومي پشت سر گذارديم. اينك مي رويم كه به زودي شاهد شروع فعاليت كابينه اي جديد باشيم. كابينه اي كه احتمالاً در زمينه هاي مختلف نسبت به گذشتگان خود نگاههاي متفاوتي به موضوعات و مقولات اداره عمومي كشور دارد.
طي دوران دوماه مربوط به انتخابات بسيار خوانديم و شنيديم و هريك از نامزدهاي پست رياست جمهوري ضمن برشماري (و بعضاً بزرگ نمايي) نقاط ضعف مديريت اجرايي كشور در گذشته، شيوه هاي گوناگوني از چگونگي اداره كشور را در سياهه تعهدات خود به مردم عرضه كردند
در جامعه اي كه درصد قابل ملاحظه اي از خانوارها در پايين خط فقر نسبي و تعداد قابل توجهي نيز در فقر مطلق به سر مي برند، پرداختن به وضع معيشتي مردم از اولويت هاي غيرقابل احتراز است و تمايل به ملاحظه آثار افزايش درآمدهاي نفتي برسر سفره مردم، هر ايراني آگاهي را مشعوف مي نمايد. در ميان تمام اقشار مردم اما گروهي، از جمله آشنايان به مباني علم اقتصاد، هستند كه چگونگي برخورد با اين شعار و شيوه اجراي آن را دغدغه اي بزرگ قلمداد مي كنند. اگر استفاده از منابع درآمدي نفت وسيله اي براي رسيدگي مستقيم به معيشت مردم و افزودن بر سبد كالاي مصرفي ايشان باشد و به دنبال بالابردن سطح و ميزان مصرف و اشباع مستقيم تقاضاهاي بجامانده قبلي ايشان باشيم و از اين طريق بخواهيم سهمي از افزايش درآمدهاي نفتي رامستقيماً به صورت كالا و يارانه و افزايش حقوق و امثالهم در اختيار مردم قرار دهيم، باتوجه به اينكه سمت عرضه اقتصاد ما حدوداً كشش ناپذير است وبا نارسائيهاي فراواني مواجه مي باشد، لاجرم به سير تورمي سطح عمومي قيمتها دامن خواهيم زد. اين امر مقوله مهمي است كه دولت آينده بايستي نسبت به آن آگاهي و اشراف و حساسيت خاصي داشته باشد چرا كه ممكن است عليرغم نيت افزايش رفاه، به آساني موجب كاستن از سبد واقعي مصرف خانوار گردد.

اما اگر مسئله انعكاس آثار افزايش درآمدهاي نفت بر معيشت مردم را به طور غيرمستقيم به سر سفره مردم منتقل كنيم، آنگاه مي توانيم اين آثار را بلندمدت و پايدار و ضدتورمي و فزاينده سطح واقعي برخورداريهاي زيستــي و اجتماعي مردم كنيم. شيوه اي كه امروز دنيا براي اين امر برگزيـده است، صرف منابع ناشـي از واگـذاري ثروتهـاي عمومـي در جهت كسب نوعي ديگر از ثروت از طريــق سرمايه گذاري هاي ثروت اندوز و پايدارنمودن آثار بهره گيري از اين درآمدهاست.

آمار گوناگون است، ولي گفته مي شود كه در سال ۱۳۸۴ مازاد درآمدهاي نفتي از سي ميليارد دلار فراتر مي رود. به عبارت ديگر، علاوه بر آنچه كه به عنوان درآمد حاصل از فروش نفت براي سال ۱۳۸۴ بودجه كرده ايم، بيش از سي ميليارد دلار ديگرمنابع در اختيار خواهيم داشت.

اگر به ياد آوريم كه اين درآمدها متعلق به نسل حاضر و نسل هاي آينده است، آنگاه در چگونگي صرف آن حزم و احتياط و درايت فراوان به كار خواهيم گرفت. اين منابع بايستي مصروف سرمايه گذاريهاي ثروت ساز شود كه هم نسل حاضر و هم نسل هاي بعدي از نعمات آن متنعم گردند. اما آنچه كه به عنوان يك دغدغه آزاردهنده همواره ذهن همه ما را مي آزارد تجربه ما از كيفيت سرمايه گذاري ها در گذشته است. سوابق سرمايـه گذاري هاي سه دهه گذشته، بخصوص هنگامي كه با شواهد مشابه در ساير كشورهاي همگون مقايسه شود، حاكي از آن نيست كه ما با صرف منابع، بهترين شيوه سرمايه گذاري را برگزيده باشيم. به نقل از مجله »مجلس و پژوهش« طي بيست سال منتهي به سال۱۹۹۰، ايران و كره جنوبي هركدام حدوداً يكصد ميليارد دلار سرمايه گذاري صنعتي كرده اند اما آمار صادرات صنعتي در آن سال نشان مي دهد كه كره جنوبي بيش از ۱۳ ميليارد دلار در سال صادرات صنعتي داشته در حاليكه صادرات صنعتي ايران در آن سال حدود ۱/۲ميليارد دلار بوده است. اين مثال كه نمونه اي از شواهد بسيار در اين زمينه است مي گويد كه ما بايد منابع خود را به شيوه اي كاملاً كارآمد صرف سرمايه گذاري هاي ثروت ساز كه آثار آن را بشود به طور واقعي و در بلندمدت برسر سفره مردم ملاحظه نمود، بنمائيم. نه تنها به رئيس جمهور محترم توصيه مي كنيم كه افزايش رفاه مردم را از طريق سرمايه گذاري هاي موثر در ميان مدت در طولاني مدت تامين كنند بلكه مي خواهيم كه بر شيوه هاي سرمايه گذاري و ملاحظه آثار ميان مدت و بلندمدت آن دقت و عنايت لازم را داشته باشند. مسلم است كه لازمـه چنين اقدامي برقراري نظم صنعتي و قوانين و مقرراتي است كه فضاي سرمايه گذاري ها را تسهيل و روان و اثربخش مي كند.

بااتخاذ چنين شيوه اي از سرمايه گذاريها مي توان انتظار داشت كه در كوتاه مدت معضل بيكاري را كه مي رود تا به يك مولفه جدي امنيت ملي تبديل شود كاهش داد، در بلندمدت از فشارهاي تورمي كاست، زمينه توزيع عادلانه تري از درآمد و ثروت را فراهم نمود و بالاخره اينكه آثاررايج اجتماعي و فرهنگي ناسالم اين پديده ها كه امروز در جامعه به وفور ملاحظه مي گردد تقليل داد. اميدواريم كه دولت جديد: ۱ – برنامه هاي خود را براي مدت چهارسال به طور روشن اعلام و اولويت هاي برنامه خود را نيز بيان نمايد. ۲ – جايگاه هر اقدام را در برنامه چهارساله خود، در ساختار برنامه توسعه كشور و در سند چشم انداز ملي تعيين كند. ۳ – تيم كارآمدي از همكاران را كه داراي تجربه و تخصص لازم براي اجراي اين برنامه باشند گرد هم آورد. ۴ – و بالاخره آنكه براي آگاهي مردم از آنچه كه انجام شده يا در دست اجراست، در مقاطع معين زماني، كارنامه اجرايي ارائه كند. انتخابات آزاد و پرشور نهمين دوره رياست جمهوري در همه مردم انتظارات روشن و مشخصي كه همه حاصل قولها و تعهدات رئيس جمهور منتخب است به وجود آورده است. اميدواريم بتوان حاصلي از عملكرد را مشاهده نمود كه در خور اينهمه مشاركت عمومي و علاقه مندي جمعي مردم ايران باشد. انشاءالله
هزینه یابی كیفیت از مباحث جدید مدیریتی است كه مي‏تواند وضعیت و عملكرد شركت را از ابعاد مختلف مانند حسابداری بهای تمام شده (حسابداری صنعتی)، كنترل كیفیت، تعمیرات و نگهداری، زنجیره تامین، مدیریت تولید، انبارها،  یمنی و بهداشت، آموزش و بهسازی و موارد دیگر نشان دهد و با تهایه ترازنامه كیفیت در شركت و مقیسه روند هزینه های كیفیت مي‏توان هزینه كیفیت در شركت را كنترل و بهبود بخشید.
تاكید و كار بر روی مفهایم هزینه یابی كیفیت در طول زمان، نكات مهم و ارزشمندی  را  مشخص كرده است كه از اهمیت بالیی برخوردارند. برخی از ین نكات عبارتند از:
–  هزینه های كیفیت در گزارشهای حسابداری به طور كامل ثبت نمي شوند و اغلب هزینه های واقعی كیفیت  بسیار بیشتر از موارد گزارش شده هستند.
– هزینه های كیفیت نبید تنها در مورد فعالیتهای عملیاتی و تولیدی درنظر گرفته شوند بلكه فعالیتهای خدماتی و  پشتیبانی نیز تاثیر عمده ای در افزیش یا كاهش هزینه های كیفیت دارند، بنابرین بید هزینه های مربوط نیز در هزینه های كیفیت مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرند.
–       كاهش هزینه های كیفیت در چارچوب برنامه های استراتژیك سازمانها قرار دارد.

۱- هزینه های كیفیت كدامند؟
سه دیدگاه اصلی در مورد تعریف هزینه های كیفیت وجود دارد كه عبارتند ازهزینه های رسیدن به كیفیت مطلوب از طریق طراحی و سازماندهای
هزینه های عملیاتی واحد كنترل كیفیت (تجهایزات، حقوق و دستمزد و…)
هزینه هایی كه از كیفیت پیین و نامطلوب محصول ناشی مي‏شود (شامل ضیعات، افت قیمت محصول و…).
در ین پژوهش، هزینه كیفیت برابر با مجموع هزینه های سه گروه پیشگفته در نظر گرفته شده و تلاش بر ین است سیستم هزینه‏ی جامعی طراحی شود كه تمامی دیدگاه‏های هزینه‏ی یادشده را در برگیرد.
گام برداشتن در جهت بهبود كیفیت، به تعریف پروژه‏های بهبود كیفی و همزمان با آن توسعه سیستم حسابداری نیاز دارد؛ به طوری كه بتوان اطلاعات مورد نیاز به منظور بررسی عملكرد پروژه‏های بهبود كیفیت را به دست آورد. بنابرین یك گام اساسی در كاهش هزینه‏ ها، اصلاح و توسعه  سیستم حسابداری است؛ به گونه ی كه بتوان هزینه های كیفیت را محاسبه كرد و ضمن ارائه گزارش‏های مناسب، به اندازه‏گیری اثربخشی فعالیت‏ها و پروژه‏های كاهش هزینه پرداخت و راهكارهای عملی بری كنترل و بهبود هزینه های كیفیت و به تبع آن، عملیات تضمین و كنترل كیفیت ارائه كرد.
به منظور اصلاح و توسعه سیستم حسابداری بید هزینه های كیفیت را طبقه‏بندی كرد و به هر یك از گروه‏های هزینه‏ی، كد هزینه تخصیــص داد.
به منظور اندازه‏گیری هزینه های كیفیت لازم است ابتدا اجزی هزینه های كیفیت شناسیی و طبقه‏بندی شده، سپس كلیه هزینه های مرتبط با كیفیت بر اساس آمار داده‏های هزینه‏ی موجود یا طرح مدون جمع‏آوری اطلاعات، مشخص و در قالب طبقه‏بندی شده دسته بندی شوند. تنها در ین صورت است كه مي‏توان راهكارهای مناسبی بری حذف هزینه های عمده كیفیت ارائه و اجرا كرد.

۲- طبقه ‏بندی كارشناسان، هزینه ‏های كیفیت را در چهار گروه اصلی قرار مي‏دهند. این گروه ‏بندی در مقایسه با سایر گروه‏بندي‏های رایج، از پذیرش و مقبولیت بیشتری برخوردار است. این چهارگروه عبارتند از: الف – هزینه‏ های شكست درونی (درون سازمانی) ب – هزینه ‏های شكست برونی ج – هزینه‏ های ارزیابی كیفیت د – هزینه ‏های طرح ریزی، پشتیبانی و پیگیری كیفیت هر یك از این گروه‏های اصلی نیز زیر مجموعه‏ هایی دارند.
الف : هزینه‏ های شكست درونی (درون سازمانی) این هزینه‏ ها شامل ایرادهایی است كه در مراحل مختلف پیش از تحویل محصول به مشتری بروز مي‏كنند و سازمان به روش‏های مختلف از قبیل بازرسی و آزمایش توسط كاركنان واحد كنترل كیفیت خود یا بازرسان خارجی به این عیوب پی مي‏برد و به حذف آنها اقدام مي‏كند. زیر گروه‏های تشكیل‏ دهنده این گروه عبارتند از: ۱ـ هزینه‏ های دورریز یا اسقاطی : محصولات و اقلامی كه به علت عدم انطباق با مشخصه‏های مهندسی تعریف شده، قابلیت ارائه به مشتریان و یا استفاده در كاربردهای دیگر را نداشته باشند، به عنوان دورریز یا اسقاط درنظرگرفته مي‏شوند. مانند تغییر شكل ورق‏های فولادی به علت بالا بودن دمای كوره ‏های لعاب . ۲ـ هزینه‏ های تعمیر و دوباره‏ كاری محصولات تولیدی شركت: محصولاتی كه در داخل شركت ساخته مي‏شوند و به دلیل مطابقت نداشتن با مشخصه ‏های مورد نیاز، قابل استفاده نیستند، در برخی موارد با تكرار برخی فعالیت‏های اصلاحی یا انجام فعالیت‏های تعمیراتی قابل استفاده مي‏شوند كه هزینه این گونه فعالیت‏ها باید از فعالیت‏های تولیدی تفكیك و در سرفصل هزینه‏ های كیفیت منظور شود. اصلاح سوختگی رنگ بدنه خودروها، رگلاژ كردن درهای خودرو و … مثال‏های این نوع هزینه ‏ها هستند. ۳ـ هزینه‏ های تحلیل شكست: هزینه ‏های مربوط به بررسی و تحلیل كارشناسی علل بروز ایراد در محصول و چاره ‏اندیشی در خصوص راه حل‏های رفع و جلوگیری از تكرار آنها در این زیر گروه قرار مي‏گیرند. كلیه هزینه ‏های مربوط به گروه ‏های مهندسی، R&D و مشاوران و جلسات متعددی كه با حضور مدیران و كارشناسان ارشد به منظور رفع علت وقوع ضایعات تشكیل مي‏شود، در این گروه از هزینه‏ ها جای مي‏گیرند. ۴ـ تعمیر واصلاح اقلام معیوب دریافتی: شامل هزینه‏ های مربوط به آماده سازی اقلام دریافتی از تامین‏كنندگان مواد مورد استفاده كه به علت عدم رعایت مشخصه‏های درخواستی از طرف تامین‏كننده، به شكل فعلی قابلیت به كارگیری و استفاده را ندارند و باید تعمیر یا اصلاح شوند. (قطعات دریافتی از شركت‏های طراحی ومهندسی و یا دیگر ساپلایرها). ۵ـ هزینه‏ های ناشی از نگهداری نامناسب مواد اولیه : هزینه ‏های ناشی از مناسب نبودن نحوه انبارش كه به صدمه دیدن اقلام مصرفی منجر مي‏شود، در این گروه قرار مي‏گیرند. مثال‏هایی از این دست عبارتند از :  فاسد شدن لاستیك در زیر نور آفتاب  فاسد شدن رنگ و مواد شیمیایی به دلیل گرمای محل نگهداری  زنگ زدگی فولاد در مجاورت رطوبت و یا ریزش باران  افت كیفی روغن‏ها به دلیل نفوذ آب و یا اتمام تاریخ مصرف  از بین رفتن محصولات كشاورزی در كارخانه‏ های مواد غذایی كلیه مواردی كه شرایط محیطی و جوی بر كیفیت ‎آنها تاثیر مي‏گذارد، در این سرفصل گنجانده مي‏شود. ۶ـ هزینه‏ های آزمایش مجدد اقلام اصلاح شده : در صورتی كه محصولی تعمیر و اصلاح شود یا دوباره كاری روی آن صورت گیرد، نیازمند بازرسی و آزمایش به منظور كسب اطمینان از قرار گرفتن در حدود تلرانس قابل‏ قبول است. هزینه‏ های آزمایش‏های مربوط باید از بازرسی و آزمایش‏هایی كه در شرایط عادی تولید انجام مي‏شوند، تفكیك و به طور جداگانه محاسبه شود، مانند رنگ بدنه خودروهایی كه پس از پولیش كردن دوباره تست مي‏شوند. ۷ـ هزینه درجه بندی كیفیت محصولات زیر سطح قابل قبول : هزینه ناشی از فروش محصولات با قیمتی پایین‏تر، به دلیل مطابقت نداشتن مشخصه ‏های آنها با محصولات استاندارد در این زیرگروه قرار مي‏گیرد. اگر به هر دلیل محصولات تولید شده در سطوح كیفیت درجه دو یا پایین‏تر ارزیابی شوند، با قیمت كمتر به فروش خواهند رسید كه این كاهش درآمد را نیز مي‏توان به عنوان هزینه‏ های كیفیت محاسبه كرد.
ب – هزینه ‏های شكست برونی (برون سازمانی) این گروه، هزینه ‏هایی را دربرمي‏گیرد كه پس از دریافت محصول توسط مشتری ایجاد مي‏شوند و تا پیش از به كارگیری محصول توسط مشتری، مشخص و كشف نشده‏اند. عناصر این گروه از هزینه ‏ها عبارتند از: ۱ـ هزینه‏ های ضمانت: این زیرگروه دربرگیرنده هزینه ‏های گارانتی شامل هزینه ‏های تعویض، تعمیر ویا جایگزینی محصولات، حمل ونقل و نصب مجدد است. ۲ـ هزینه‏ های برگشت محصول توسط مشتری و شكایات مشتریان: هزینه ‏های فعالیت‏هایی كه برای پاسخگویی به مشتریان شاكی و جلب رضایت آنها از سوی شركت تقبل مي‏شود، شامل هزینه‏ های تماس‏هاس تلفنی، نفر ـ ساعت مورد نیاز برای تكمیل فرم‏های نظرخواهی از مشتریان و پروژه‏ های صدای مشتری و در بعضی موارد پرداخت خسارت به مشتریان. ۳ـ هزینه ‏های اصلاح محصولات دردست مشتریان: هزینه ‏های تعویض، تعمیر یا جایگزینی محصولات معيوبی كه شركت برای رفع ایرادهایشان به تعویض و اصلاح اقدام مي‏كند . در سال‏های اخیر بسیاری از كارخانه‏ های خودروساز نقص فنی موجود در خودروهای فروخته شده خود را به اطلاع خریداران محصول مورد نظر مي‏رسانند و به تعویض و اصلاح نقص فنی به صورت رایگان اقدام مي‏كنند. چنین عملیاتی هزینه‏ های نیروی انسانی، قطعات جایگزین و … را در بر خواهد داشت.
ج – هزینه‏ های ارزیابی این هزینه ‏ها برای تعیین مطابقت یا عدم مطابقت مشخصه‏ های محصول با ویژگي‏های كیفی مورد نظر صرف مي‏شوند. برخی از زیر گروه‏ های این گروه عبارتند از:
۱ـ هزینه‏ های ارزیابی پیمانكاران فرعی : پیمانكاران فرعی تامین كنندگان مواد و قطعات، خدمات و محصولات مورد استفاده شركت باید پیش از خرید مورد ارزیابی قرار گیرند و از توانایی و قابلیت آنها در برآورده كردن نیازهای شركت اطمینان حاصل شود. همچنین هنگام ارائه محصول موردنظر و در حین مصرف نیز باید هزینه‏ های بررسی كارشناسی شركت عرضه كننده و سیستم‏های آن، جمع ‏آوری اطلاعات بازخورد مجموعه ‏های مصرفی و تحلیل آنها در این زیر گروه محاسبه شود
  • بازدید : 90 views
  • بدون نظر
این فایل در ۵۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل مواردز یر است:

دکتر علی شریعتی در دوم آذر ماه سال هزار و سیصد و دوازده در روستای کاهک از توابع سبزوار به دنیا آمد . پدرش محمد تقی شریعتی از محققان و نویسندگان دینی معاصر و مادرش زهرا امینی است . 
دوران دبستان را در مزینان گذراند و برای ادامه تحصیل در مقطع دبیرستان وارد دبیرستان فردوسی مشهد شد و در سال ۱۳۲۹ وارد دانشسرای مقدماتی مشهد شد. در سال ۱۳۳۱ دانشسرای مقدماتی را به پایان رساند و اقدام به تاسیس انجمن اسلامی دانش آموزان نمود.
در سال ۱۳۳۲ به عضویت نهضت مقاومت ملی در آمد و در سال ۱۳۳۳ موفق به اخذ دیپلم کامل ادبی شد و در همان سال اولین کتاب خود را که ترجمه ای از یک کتاب بود به چاپ رساند.
دکتر علی شریعتی در سال ۱۳۳۴ وارد دانشکده ادبیات مشهد شد و در همان سال اقدام به انتشار یکی از انقلابی ترین کتابهای خود یعنی ابوذر غفاری نمود .در سال ۱۳۳۶ به همراه عده ای از اعضای نهضت مقاومت ملی در مشهد دستگیر شد و در سال ۱۳۳۷ از دانشکده ادبیات با رتبه اول فارق التحصیل شد و با یکی از همکلاسیان خود به نام پوران شریعت رضوی ازدواج کرد .
دکتر علی شریعتی در سال ۱۳۳۸ با بورسیه دولتی برای ادامه تحصیلات عازم فرانسه شد و در آنجا هم دست از مبارزه بر نداشت و به سازمان آزادیبخش الجزایر پیوست و به همین دلیل مدتی را در زندان فرانسه به سر برد و در همانجا بود که با افکار نوین افرادی چون سارتر و فانون و … آشنا شد .
در سال ۱۳۴۱ بود که به همکاری با جبهه ملی و نهضت آزادی و نشریه ایران آزاد پرداخت و به همین دلیل پس از پایان تحصیلات و اخذ مدرک دکتری در رشته تاریخ و مراجعت به ایران در مرز دستگیر شد ولی پس از مدتی آزاد شد و به همکاری با اداره فرهنگ پرداخت و پس از آن به عنوان کارشناس بررسی کتب درسی منسوب شد . 
اوج فعالیتهای دکتر در سال ۱۳۴۵ هنگامی که به عنوان استادیار رشته تاریخ دانشکده مشهد برگزیده شد ، شروع شد و در سال ۴۷ بود که به سخنرانیهای آتشین خود در حسینیه ارشاد پرداخت و به همین علت در سال ۵۲ به مدت ۱۸ ماه در زندان انفرادی شهربانی بود. که پس از آن از سخنرانی منع و خانه نشین شد و مجبور به ترک ایران شد که متاسفانه این سفر دیگر بازگشتی نداشت .
دکتر علی شریعتی در سحرگاه ۲۹ خرداد ۱۳۵۶ در سوت همپتون انگلیس جان به جان آفرین تسلیم می کند و دوستان و آشنایان با افکارش را در غمی بزرگ فرو می برد.
 

مجموعه آثار :
٣. زن ٢.چه بايد كرد ١.براي خود، براي ما،‌ براي ديگران
٦.انسان ۵.جهانبيني ايدئولوژي ٤.مذهب عليه مذهب
۹.بازشناسي هويت ايراني اسلامي     ٨.علي (ع)   ٧.  انسان بي خود  
١٢.اسلام شناسي مشهد ١١.ميعاد با ابراهيم   ١٠.روش شناخت اسلام
١۵.گفتگوهاي تنهاي ١٤.هنر ١٣.ويژگيهاي قرون جديد 
١٨.فرهنگ لغات         ١٧.آثار گوناگون ١٦.نامه ها 
٢١.با مخاطبهاي آشنا ٢٠.يك جلوش تا بي نهايت صفر ١۹.پدر، مادر، ما متهميم! 
٢٤.بازگشت     ٢٣.ابوذر   ٢٢.خودسازي انقلابي
٢٧.شيعه       ٢٦.حج     ٢۵.ما و اقبال 
۳٠.جهت گيري طبقاتي اسلام     ٢۹.تشيع علوي، تشيع صفوي ٢٨.نيايش
۳۳.هبوط در كوير         ٣٢.تاريخ تمدن جلد دوم   ۳١.تاريخ تمدن جلد اول 
٣٦.اسلام شناسي دوره سه جلدي ۳۵.-تاريخ اديان جلد دوم     ٣٤.تاريخ اديان جلد اول
  ۳٧.حسين وارث آدم

 
آشنايي با تفكرات شريعتي
تمدن مصرفی 
تمدن، پیشرفت و . . . هم ممکن است عامل استحمار شوند؛ در عربستان سعودی نمونه های این پیشرفت استحماری بسیار به چشم می خورد. عرب بیچاره در آنجا مثلا یک راننده تاکسی است. در آنجا کادیکلاک مثلا ً ۲۷ هزار تومان است اما در آمریکا ۳۰ هزار تومان، یعنی ارزانتر از آمریکاست و جریمه و آیین راهنمایی و رانندگی را هم ندارند. چون شرعا ً خوب نیست و اشکال دارد. پلیس های آنجا یک میله آهنی دستشان است که راننده ای که مثلا ً به اندازه هزار تومان تخلف کرده، دقی می زنند روی کاپوت  ماشین اش ، اسقاط و قراضه اش می کنند که جریمه نگیرند ! زیرا از لحاظ  شرعی مشکل دارد. ولی با همان پای برهنه که هنوز قاچ قاچ است و معلوم است که پارسال از صحرا آمده و قبلا ً شترچران بوده و زندگیش در بادیه می گذشته، حالا رانندگی یاد گرفته، پشت یک فورد، یک شورلت می نشیند و آن چنان پز می دهد که اصلا ً خود آمریکایی هم به گردش نمی رسد( شما که با این پزها آشنا هستید و شب و روز می بینیدشان ! ) خیال می کند مال خودش است و نمی داند که تا کجا کلاه سرش گذاشته اند.
پزهای ما اینطوری است، پز تمدن مصرفی. به شما بگویم که تمدن مصرفی از وحشی گری بدتر است. آدمی که فقط در “مصرف” متمدن می شود وحشی از او مترقی تر است. چرا؟ برای اینکه وحشی شانس متمدن شدن از طریق تولید را دارد اما آنکه مصرف کننده می شود، بی آنکه تولید کننده باشد شانس تولیدش را بطور طبیعی از دست می دهد. 
همین راننده تاکسی  هفت تا ، ده تا شتر در صحرا داشته و به این حاجی ها که در آنجا قربانی می کنند، فروخته و قسط اول این کادیلاک آقا را پرداخته و بقیه قسط هایش را هم آنقدر جان کنده تا پرداخته، اما حالا چه دارد؟ ماشینی که همه اش در جریمه رفته است و فقط پزش مانده ! شترها را فروخت، چند روزی به جای شتر ، توی کادیلاک نشست . دستور داده بود تودوزیش را از لیف خرما درست کرده بودند و هزار و یکی از این رقاص بازی ها که مثلا ً عربی باشد ! پس از دو سال ، سه سال، شترها رفته اند و یک تکه آهن هم دارد. خودش مانده و هیچ. یا باید برود یک جایی دزدی کند یا گدا بشود یا نوکر کسی شود و یا در جایی بمیرد. این سرنوشت محتومش است. اما بقدری دعا گویند، بقدری خوشحالند که می گویند معجزه شده، آقا شما اگر ده سال پیش اینجا می آمدید مگر اتومبیل بود؟ همه اش شتر بود و بدبختی. همه اش با شتر می رفتیم و می آمدیم؛ اما حالا ماشاالله با جت های بوئینگ، اتومبیل های فلان، تا جایی که امروز اگر یک پژو دست یک عرب ببینید ، می بینید که خجالت می کشد که پژو دارد ! ” خوب پیشرفت کردیم دیگر” بله که پیشرفت کردید ! امروز اگر یک اروپایی ، یک آمریکایی وارد ریاض بشود، واقعا ً چشم هایش لنگه به لنگه می شود از آن همه لوکسی، از آن همه اتومبیل نو، صد در صد مدل روز. در هیچ کشور دنیا این طور نیست. از اروپا به خاورمیانه که می آیی هر کشوری به همان میزان که از  لحاظ سطح اقتصادی معیشتش عقب مانده تر است، به همان میزان از لحاظ لوکس بودن و سطح تجمل پیشرفته تر است، بطوریکه وقتی از پاریس پرواز کنی به دارالسلام(پایتخت تانزانیا) که وارد بشوی، از زیبایی و شکوه و جلال ساختمان ها خیره می مانی با آن اتومبیل های آخرین مدلش !تجمل یعنی چه؟ یعنی پیشرفت در مصرف، تمدن در مصرف؛ آنچه که همه ماها را در پایش قربانی می کنند تا شانس تولید را از ما بگیرند. هم تولید فکری و هم تولید اقتصادی و ماشینی را. به چه وسیله؟
به وسیله تقلید، تقلیــــــــد . . . 
استحمار در گذشته فقط نبوغ استحمارگران بود و ذوقشان و تجربه شان. امروز علم به کمکش آمده، همه وسایل ارتباط جمعی ، رادیو و تلویزیون و تعلیم و تربیت و مطبوعات و شرق و غرب و ترجمه و تئاتر و … به کمکش آمده، روانشناسی علمی، جامعه شناسی فنی، روانشناسی سیاسی، روانشناسی تعلیم و تربیت به کمکش آمده است. استحمار کردن تکنیکی شده، فنی شده و مجهز به علم شده ! این است که شناختنش هم به همان اندازه مشکل شده. ملاک: ” خود آگاهی انسانی ” و ” خود آگاهی اجتماعی “. هر مسئله ای که من مطرح کردم، اگر مساله علمی بسیار بزرگی بود، اگر مساله فلسفی بود، اگر مساله تکنیکی بود، اگر حتی مساله پیشرفت جامعه و زندگی بود اما خود آگاهی انسانی و خود آگاهی اجتماعی نداشت، دعوتی است شوم و فریبنده و دروغین و در پایان به بردگی و ذلت افتادن و به استحمار دچار شدن وبه یک نوع خواب مغناطیسی مدرن فرو رفتن ! چه فرق می کند برده ی مدرن بودن یا برده ی قدیمی بودن ؟ کنیز مدرن بودن یا کنیز قدیمی بودن ؟ فرقی ندارد، فقط تعارفات فرق می کند. آن یکی می گوید ضعیفه، این یکی هم می گوید لطیفه و هر دو به معنی آدم نیستی ! بنابراین استحمار یعنی؛ انحراف ذهن آدم، آگاهی و شعور آدم، جهت آدم(چه فرد چه جامعه) از خودآگاهی انسانی و خود آگاهی اجتماعی. هر عاملی که این دو آگاهی را منحرف کند، یا فردی را، نسلی را و جامعه ای را، از این دو خودآگاهی دور کند، آن عامل، عامل استحمار است ولو مقدس ترین عامل ها باشد و هر اشتغالی جز این دو اشتغال و پرداختن به هر چیزی جز پرداختن به این دو خود آگاهی یا آنچه در مسیر این دو خودآگاهی است؛ دچار خواب خرگوشی شدن، دچار بردگی شدن، قربانی قدرت دشمن و به استحمار مطلق در آمدن است ولو هم دعوت و پرداختن به یک چیز مقدس باشد و بدبختی ما (که نمی توانیم تشخیص بدهیم) این است که برای اغفال ذهن از آنچه باید بدان  اندیشید غالباً ما را دعوت می کنند که به چیزهایی بسیار مترقی و عظیم و آبرومند و حتی بسیار  سعادت بخش بیندیشیم و این است که گول زننده می شود و متوجهش نمی شویم. بدین سبب است که در جایی گفته ام : ” اگر در صحنه نیستی هر کجا خواهی باش ” . هدف این است که در صحنه نباشی، هر کجا که خواهی باش و اگر در آنجا که باید شاهد باشی و حاضر اما نیستی، هر کجا که خواهی باش.

عتیقه زیرخاکی گنج