گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 109 views
  • بدون نظر
این فایل در ۹۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

كمپاني ۳M، يك شركت چند مليتي بسيار مهم است با بيش از ۱۳۰ مكان صنعتي در ايالات متحده بعلاوة تعدادي ديگر در۴۱ كشور كه توليد ميكند هر چيزي را از نوع با كيفيت و سحر آميز آن علاوه بر دارا بودن عنوان يكي از بزرگترين توليد كننده هاي مايحتاج مصرف كننده ها، ۳M همچنين يكي از بزرگترين توليد كننده هاي زباله بود از سمي گرفته تا غير سمي نه تنها در ۳M زباله ها از فرايندهاي صنعتي توليد ميشوند بلكه آنها همچنين در ضمن پردازش و عملكرد روي كالاها و مواد شيمايي كه در توليدات ۳M شركت دارند نيز توليد ميشود و توليد ميشوند در ضمن حمل و نقل مواد خام به كارخانه صنعتي و  در راستاي كامل شدن فرايند توليد از كارخانه تا اينكه بدست مصرف كننده برسد و پس از رفع نياز مصرف كننده تا اينكه توسط او دور ريخته شود . 
زباله ها همچنين توليد ميشوند در  پردازشها و عملكرد روي كالاها و مواد شيميايي كه شركت دارند در توليدات ۳M و در حمل و نقل مواد خام به كارخانه صنعتي و در راستاي تكميل توليدات از كارخانه تا مصرف كننده و پس از آنكه مصرف كننده كار خود را با توليدات به انجام برساند و آنها را دور بريزد .
۳M ،‌ علاوه بر تعداد زيادي از فعاليتها شروع كرده بود به رسيدگي  به كارهاي مديريتي ناشي از افكار عمومي .
كمي دور تر از سال ۱۹۶۰ و نزديك سال ۱۹۷۰ بوجود آمد يك صداي بلند و رسايي توسط عموم جامعه براي نظافت كردن محيط زيستمان و جلوگيري 
زيانهاي بيشتر .
كنگره بسرعت تصويب كرد ماده‌هايي از قانون مهمي كه طراحي شده بود كه اين عمل را به انجام برساند .
اين قانون مشتمل بود بر اصلاح امور وابسته به پاكيزگي هوا (AAA) در سال ۱۹۶۷، خط مشي ملي مربوط به محيط زيست (NEPA) درسال ۱۹۶۹ ، اتحاديه كنترل آلودگي آب (FWPCA) در سال ۱۹۷۲ ، فعاليت مربوط به آب نوشيدني سالم (SDWA) در سال ۱۹۷۴ ، و اتحاديه كنترل مواد سمي (TSCA) و منابع از بين نرفتني و فعاليتهاي بازيابي (RCRA) در سال ۱۹۷۹ . 
اين موارد و قانونهاي ديگر محيط زيست با توضيحات بيشتر در فصل ۴ ارائه 
خواهد شد .
در نتيجة فشارهاي  افكار عمومي، صنايع پيشاپيش ديگران شروع كردند به امتحان كردن راههايي براي برخورد با زباله هايشان ( براي بهتر شدن شرايط زيستي) براي كاهش مقدار زباله هايي كه توليد ميكردند .
هنگاميكه شركت ۳M شروع كرد به بررسي مديريت زباله هاي شركت فهميد كه آنها هرگز نتوانستند به هدف پاكيزگي محيط زيست در ضمن برخورد به زباله ها برسند . 
بيشتر تكنولوژيهاي برخورد با زباله ها نميتوانند زباله ها را از بين ببرند اما ميشود آن را از مقداري به مقدار ديگري  بطور نسبي تغيير داد . با درنگ در مسألة آلودگي احتمالي. 
در نتيجه ۳M تصميم گرفت به جلوگيري از زباله از هنگاميكه توليد ميشود در مكان اوليه كه تنها حل عملي آن بود .
در سال ۱۹۷۵ كمپاني شروع كرد به آشنا كردن كمپاني هاي هم عرض با برنامه هاي جلوگيري از آلودگي و معرفي شد اتحاديه اي جديد با خطي مشي جلوگيري از آلودگي درمكان توليد آن هر جا و هر زمانيكه امكان پذيربود . 
اين روية جديد ادعا ميكند كه ۳M :‌
– حل خواهد كرد آلودگي محيط زيست شخصي و مشكلاتي كه زمان زيادي از آن ميگذرد .
-جلوگيري خواهد كرد از آلودگي در مكان اولية توليد هر كجا و هر زمان كه امكان پذيرباشد . 
-توسعه خواهد داد توليداتي را كه كمترين تأثير مخرب روي محيط زيست داشته باشند . 
-نگهداري و محافظت خواهد كرد از منابع در ضمن آبادي سازي و ساير روشهاي مقتضي . 
-اين اطمينان وجود دارد كه قابليتها و توليدات آن در سراسر ايالات متحده و دولتهاي محلي يافت ميشوند و آيين نامه ها و مقررات آن نيز مورد پشتيباني قرار خواهند گرفت .
-آژانسهاي دولتي وسازمانهاي دفتري هر جا كه ممكن باشد در فعاليتهاي مرتبط به محيط زيست دخالت ميكنند .
بدين ترتيب جلوگيري از آلودگي پاية خط مشي تمام رفتارهاي زيست محيطي ۳M ميباشد.
كاربرد و دانستن رفتار زباله ها متقدم و پايه اي ميباشد نسبت به مديريت زباله ها .
۳M در ابتدا نگاه ميكند به كاربردي بودن و امكان پذير بودن فرايند هاي اصلاح، بازيابي ، احيا و افزايش راندمان . 
هدف سازمان جلوگيري از آلودگي ۳M پرداختن به برنامه اي است كه جلوگيري از آلودگي را بعنوان مشي شركت در سراسر آن از مديريت تا آزمايشگاه تا كارخانجات صنعتي ميشناسد .
آن پايه ريزي شده بر اين اساس است كه جلوگيري از آلودگي مي پردازد به مولفه هاي سود از گذار پرداخت به محيط زيست و كاهش رفتارهاي پر هزينه و انهدام زباله، كار برد صرفه جويي ، توسعه كيفيت محصولات و مشاركت مثبت بيشتر . 
برنامة ۳P را ، موفق بوده است . و شرايط ادغام كامل سيستمهاي مديريتي زيست محيطي با كيفيت و آفرينش فرهنگ مشاركت حساس به محيط زيست در ۳M ايجاد كرده است .
مهندسين محيط زيست تعئين شده اند براي اشتغال در واحدهايي كه تسهيل كنند مشاركت در برنامه هاي ۳P ، كارمندان جايزه داده ميشوند براي شناسايي روشهايي براي جلوگيري از توليد زباله يا روشهايي براي بازيابي مواد و كنفرانسها و همايشهايي برقرار ميشود در سراسر شركت بوسيله گروههاي كارمندي تا به تبادل نظر در مورد جلوگيري از زباله بپردازند .
هرسال تقريباً ۱۲۰ ميليون دلار بودجة ۳M براي تحقيق و توسعة مرتبط با صادرات محصولات زيست محيطي كه در بر مي گيرند كاهش آسيب به محيط زيست از طريق اصلاح توليدات و فرايندها .
اين فعاليتها در بر گرفته است ۲۰ درصد مصرف انرژي و ۳۵ درصد توليد زباله را در سال ۲۰۰۰ 
برنامه هاي ۳M شامل قطع ۵۰% توليد زباله و كاهش ۹۰% رها كردن زباله در محيط زيست بوده است نه تنها اين نتيجه گيري در كاهش فشار بر محيط زيست مهم بوده است بلكه كمپاني بدست آورده است پس انداز بيشتر از ۱۵۰ ميليون دلار بوسيلة كاهش هزينه هاي توليد انرژي ،اصلاح فرايند هاي شيميايي و رفتار زباله ها .

جلوگيري از آلودگي 
۳M فقط يك نمونه است از چگونگي بررسي محدود روش برخورد يك كمپاني با مشكلات آلودگي كه راهنماست بسوي توسعة زيست محيطي بزرگ و به همان اندازه پس انداز هزينه ها براي شركت . 
تعداد زيادي از شركتهاي ديگر همچنين به سمت درك حقيقي جلوگيري از آلودگي براي پرداختن موثر به آن آمده اند . 

عتیقه زیرخاکی گنج